Принцип № 14: Срещни се с Бога

30 ДНИ НА МОЩНИ ПРИНЦИПИ: № 14 СРЕЩНИ СЕ С БОГА

Когато започнем да губим убеждението си, ставаме като Гeдеон, който се криеше от враговете си, опитвайки се да оцелее. И дори след като ангел дойде и му говори, той продължаваше да изпитва несигурност относно реалността на Бога и Неговото обещание за пробив. Мнозина в църквата са изгубили УБЕЖДЕНИЕТО СИ.
Когато се окажеш на такова място в твоя живот, може би е време да се срещнеш с Бога! Когато се срещнеш с Бога, твоята вяра се изостря!

За да пробием през тъмнината, трябва да имаме вяра, която преминава отвъд преживяването на службата в неделя сутрин. Ако искаме да бъдем пионери на Царството, нужна ни е силата на убеждението. Убеждението е агресивна, инициативна и пробивна сила, която липсва в църквата днес. Някои я наричат “прекомерна ревност” и “нетолерантност”. Но ние говорим за …убеждение! Да, вярата наистина идва от слушане на слово (рема) от Бога. Обаче, когато Бог се задейства и преживеем суверенната Му сила, вярата ни се променя. Тя се активизира, изостря и се превръща в убеждение. Дяволът мрази именно това да се случва днес в църквата. Той няма нищо против църкви, пълни с формални християни.

Дяволът се страхува от хора с убеждение.

Когато нашето убеждение отслабне, Бог може дори да ни даде знак. Знакът от Бог е нещо толкова неоспоримо, свръхестествено и трансцедентално по природа, че то пропъжда всичките ни страхове, събаря бариерите на врага, прониква отвъд нашето логическо мислене, и пронизва сърцето ни със свидетелството за силата, любовта, истината и реалността на Бога.

… защото ви донесохме Благата вест не само с думи, но и със сила, със Святия Дух и с дълбоко убеждение. Вие знаете как живеехме, когато бяхме сред вас. Правехме го за ваше добро. (1 Солунци 1:5 – Съвременен превод)
Думата убеждение тук е превод от корена на гръцка дума, която означава “да изпълниш изцяло (по видим начин), напълно да увериш (или убедиш), изцяло да изпълниш – със сигурност да вярваш, напълно да знаеш (да си убеден), да дадеш пълно доказателство за”.

Днес в църквата има твърде много хора, които не са нищо друго освен продукт на разводнено, политически коректно, обществено приемливо, дружелюбно към културата “евангелие”. Също така погрешното поучение за “вяра” понякога създава “християни-роботи” (както ги нарича моят любим приятел пророк Джон Излеб). Отново евангелието трябва да бъде проповядвано не само с думи, но също и със сила, в Святия Дух и с ДЪЛБОКО УБЕЖДЕНИЕ.

Откъде придобиваме дълбокото убеждение? От срещата си с Бога!
Бог порази ли Гeдеон задето поиска от Него знамение? Не! Всъщност самата молба на Гeдеон идваше от вече вярващо сърце. Той беше честен пред Бога, признавайки си, че не му достига нещо, за да се изправи и да стане лидер. Всъщност, аз вярвам, че Бог беше доволен от молбата на Гeдеон. Аз вярвам, че когато ангелът му даде знамение и огънят дойде, за да пояде жертвата на Гeдеон, славата на Бога и присъствието на Божия мир и любов, изцяло го заляха, и той падна, и се поклони на Бог като Йехова Шалом. Гeдеон беше превзет от Божията доброта и милост! Гeдеон беше шокиран, че вместо да го порази на място, Той дойде с мир и сила.
Имаме ли нужда от вяра? Да! Трябва да се научим как да ходим чрез вяра, а не чрез виждане. Но в същото време трябва да сме честни пред себе си и пред Бога, и да осъзнаем, че се нуждаем от НЕГО.

Не каза ли Исус на апостолите да чакат, докато дойде Святия Дух? Да чакат за какво? Те бяха упълномощени, призвани и дори бяха видели възкръсналия Христос. Какво повече можеше да им е нужно, след като бяха видели как Христос възкръсва от мъртвите? Вътрешният им човек се нуждаеше от ПРЕЖИВЯВАНЕ. А вярата им се нуждаеше от острие, наречено УБЕЖДЕНИЕ.

И те трябваше да се молят на Бог да се задвижи… и да чакат…и да Го приемат, когато дойде. Те трябваше да отидат в горницата и да чакат преживяване с Бога. Това, което се случи в деня на петдесятница не даде вяра на апостолите и не прибави към тяхната вяра. То стана, защото те вече имаха вяра. Но след като върху тези мъже слязоха огнени езици, те излязоха и проповядваха с дълбоко убеждение! Те трябваше да чакат десет дни и да се молят на Бог да изпрати обещаното! Затова аз казвам – ти можеш да се молиш Бог да се намеси в твоя живот и да те придвижи на ново място с Него!

Ти дори може да знаеш какво Бог иска да направиш за Него, но да ти липсва силата на убеждението, за да се придвижиш напред.

Бъди честен пред себе си, спри със всички религиозни молитви, от които само ти се доспива. Разбери, че Бог чува само думи, които идват от сърцето. Помоли Го да изпрати огън, позволи Му да бъде Бог ЗА теб, а не само чрез теб. Приеми в смирение Неговата доброта и чудесата Му. Позволи Му да ти засвидетелства и да ти докаже любовта Си. Той знае как да направи това.

Веднага бащата на детето извика: Вярвам Господи! Помогни на моето неверие. (Марк 9:24)

МОЛИ СЕ С ТАЗИ МОЛИТВА ДНЕС:
Господи, идвам при Теб с пълна вяра, знаейки, че в Теб има повече за мен. Искам да прибавя силата на убеждението към моята вяра. Докато постоянствам в приближаването си към Теб, би ли изострил вярата ми? Би ли възстановил моя копнеж и ревност и би ли ги добавил към вярата ми? Искам да бъда познат като човек на убеждение. Заради това аз търся лицето Ти, търся да се срещна с Теб. Амин!

автор: Георги Бакалов
източник: http://in30days.posterous.com/
превод от английски: В. Петрова

PS Разбери каква е целта на 30-те дни, в които да бъде четен по един от тези принципи? Повече за това можеш да научиш тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *