№ 15 Имаш силата да премахнеш нечистотата

30 ДНИ НА МОЩНИ ПРИНЦИПИ: № 15 ТИ ИМАШ СИЛАТА ДА ПРЕМАХНЕШ НЕЧИСТОТАТА

Духовната нечистота отваря врата за Сатана в нашия живот. Като християнин ти имаш силата да премахнеш нечистотата от твоя живот – никой не може да го направи вместо теб! Ще разгледаме нечистотата с помощта на нейния старозаветен преобраз – проказата.

…за да учи кога нещо е нечисто и кога е чисто; това е наредбата за проказата и плесента. (Левит 14:57)

Исус каза, че нитo една йота или точка от закона и пророците няма да премине, докато не се изпълни. Днес покривалото от нашите очи е премахнато и ние можем да разберем пророчески новозаветните писания. Това ще ни помогне да разберем пътищата на Бога и да се научим как да се движим с Него в живота и властта на Царството.

Мойсей даде закона за проказата на израилтяните. Проказата е символ на греха за нас, които живеем под Новия завет. Подобно на греха, проказата има способността да убива бавно и да се предава от човек на човек.

Може да се каже, че най-великата битка на църквата днес, е битката срещу греха. Отново и отново чувам пастори, които са паднали в прелюбодейство и за християни в църквата, които вършат най-различни видове грях – лъжат, крадат и живеят в сексуална неморалност.

Църквите са пълни с лъжливи братя, които наричат себе си християни, но с начина си на живот се отричат от Христос и Неговото учение. Апостол Павел говори за лъжливите братя.

Но в действителност ви писах да нямате общение с никого, който се нарича брат, ако е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, с такъв даже да не ядете заедно. (1 Коринтяни 5:11)
И така – има хора, които наричат себе си братя, но в действителност те са всичко това, което апостолът назовава в този стих.

Знаем, че никой не е съвършен и всеки допуска грешки, а много искрени християни редовно грешат. Обаче, след като се новородим, нашият статут в Царството се променя.  Сега вече сме синове. Когато падаме, ние падаме като синове. Когато Бог ни изправя и ни прощава, Той не гледа на нас като на грешници, но нашата идентичност се е променила, ние сме синове и дъщери, и сме праведни в Христос. Когато Той ни съди, ние биваме съдени като синове.

Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. (Евреи 12:4)
 И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове:“Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. (Евреи 12:5)
Защото Господ наказва този, когото обича, и бие всеки син, когото приема. (Евреи 12:6)
Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като със синове; защото кой е този син, когото баща му не го наказва? (Евреи 12:7)»

Хора, чиито умове са отслабени от лъжите на светския хуманизъм, ще счетат такъв вид послание за оскърбително и трудно за приемане.
Но се боя да не би както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христос. (2 Коринтяни 11:3)

Много ми е трудно да приема това, което се случва в църквата днес: прелюбодейство, блудство, лъжене, крадене, клюкарстване, политики и всякакъв вид зло.

Може би това е само частица от случващото се в действителност в църквата. Апостол Павел заповяда на коринтяните:

Отлъчете нечестивия човек изпомежду си. (1 Коринтяни 5:13)

В Стария завет, когато някой заподозреше, че има проказа в дома си, повикваше свещеника да дойде и да провери. Исус е Първосвещеникът и Апостолът на нашата вяра. (Евреи 3:1). Исус знае как да провери живота ни и да намери заразените камъни.

Когато свещеникът намерел такива камъни, те се изваждали от дома и се заменяли с нови. По този начин се давал шанс на цялата къща. Ако и това не помогнело, проказата заразявала и тези нови камъни, и тогава къщата трябвало изцяло да се разруши.

Нека съборят къщата – камъните й, дърветата й и цялата мазилка на къщата, и да ги изнесат вън от града на нечисто място. (Левит 14:45)

Това откровение може да се приложи както за отделната личност, така и за цялото Тяло Христово:

* За отделната личност
Святият Дух желае да дойде и да ни покаже кои камъни (области в нашия живот) са заразени от греха и да ни помогне да се справим с него. Това изисква честност, вяра и разбиране на освобождението, ако искаме да преживеем пробив в живота си. За нас не е нещо негативно да бъдем смъмрени от Господа и Той да ни покаже области на грях или уязвимост към греха в нашия живот.

Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. (1 Коринтяни 11:31)

А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. (1 Коринтяни 11:32)

Трябва да поканим Святия Дух да дойде и да провери нашия “дом” точно както правеха хората в Стария завет. Бог няма да ти помогне, ако не си готов да се смириш и не Го поканиш да бъде Господ в живота ти.

* Като тяло
Святият Дух се занимава не само с отделни индивиди, но и с цели общности от вярващи. Ако грехът не бъде конфронтиран публично, той ще се разпространи като проказа в църквата.
 
Онези, които съгрешават, изобличавай пред всички, за да имат страх и другите. (1 Тимотей 5:20)

Исус ни даде насоки за реда в църквата в Матей 18:15-17. Но те рядко се практикуват днес. Ние сме си измислили всякакви извинения да не изграждаме църквата на Исус по начина, по който Той иска да бъде изградена. Истинските апостоли отново се надигат, за да възстановят простотата и чистотата в църквата.

Ако има членове в тялото, които отказват да слушат какво лидерството им казва да направят, за да бъдат свободни, такива хора трябва да бъдат отстранени от църквата.

Веднъж Джон Кели каза следното: “Всички вярващи имат властта да изгонват демони от църквата, но апостолите имат власт да гонят също и хора от там.”

Това е времето да натиснем напред, за да отидем на по-високо място в Исус. Ние искаме чудесата на първите апостоли, но се отдръпваме, когато трябва да приемем святостта, реда и властта на днешните апостоли в живота си. Време е да сложим греха на мястото му, под краката си, точно там, където е мястото на Сатана и неговите демони.

Исус демонстрира господството на Царството над проказата. Ние можем да владеем над греха, болестите и демоните!

И ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. (Матей 8:2)
Тогава Исус протегна ръка и се допря до него, и каза: Искам; бъди очистен. И веднага му се очисти проказата. (Матей 8:3)

7 стъпки за пробив

ПОМОЛИ Святия Дух да ти покаже кои са заразените области в твоя живот. Бъди искрен и ще се учудиш колко бързо Господ ще започне да преглежда живота ти и да ти показва нечестие и компромис.

ИЗПОВЯДАЙ греха си пред някой, на когото вярваш. Това може да бъде брачния ти партньор, духовен родител (ако имаш такъв), доверен приятел, църковен лидер или някой, който ще знае как да приеме твоята изповед и да се моли с теб.

ОБЪРНИ се от греховния начин на живот. Няма такова нещо като: “дяволът ме накара да го направя!”. Ние избираме да съгрешим. Следователно можем да изберем да се отвърнем от греха.

МОЛИ се за освобождение. Идентифицирай камъните (областите) на грях и демонизиране и се освободи от робствата. Най-добре би било, ако има някой, с когото да можеш да говориш, да изповядаш греха си и той също да се моли за твоето освобождение.

ЗАМЕНИ старите камъни с нови. Практикувай богоугодност! (Деяния 24:16) Затова и аз се старая да имам винаги непорочна съвест – и спрямо Бога, и спрямо хората.

ВЗЕМИ ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ

ПОСТИ И СЕ МОЛИ през това назначено от Бога време. Търси Господа за божествен ред в живота си, очистване, изцеление и освобождение. Вземи решение, че ще преминеш на следващото ниво на любов, живот и просперитет в Исус.

МОЛИ СЕ С ТАЗИ МОЛИТВА ДНЕС:
Господи, благодаря Ти, че ми даваш сила да премахна нечистотата! Ти Си господар на силата, непорочността и чистотата. Очисти стените на моя личен живот, на моето семейство и кариерата ми. Амин!

автор: Георги Бакалов
източник: http://in30days.posterous.com/
превод от английски: В. Петрова

PS Разбери каква е целта на 30-те дни, в които да бъде четен по един от тези принципи? Повече за това можеш да научиш тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *