Изискване за възникване на нова църква

Съгласно закона за вероизповеданията, даже и закона на НПО организации е необходимо да се спазва следните правила: Не може да съществува една и съща деноминация или вероизповедание с едно и също име. До колкото имаме опит и поглед върху имената на ново възникналите деноминации, като че ли СГС спазва името да не е точно като другото , като съществува, но може да се смени имената им от зад напред или от пред на зад. Пример:
– Българска реформирана презвитерианска църква – официално
– друга деноминация; – Реформирана презвитерианска църква в България – рег. от баптисти
– Българска евангелска презвитерианска църква
– А така също и с Баптисткте църкви

Ето пример за деноминации които са вече регистрирани по същият начин;

1. „ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ОГНЕНА ВЯРА“ – 17.2.2003
2. „МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ“ – 18.2.2003
3. „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ОБЕДИНЕНИ БОЖИИ ЦЪРКВИ“ – 21.2.2003
4. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ СИЛА“ – 25.2.2003
5. „ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ШАЛОМ“ – 26.2.2003
6. „БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА“ – 28.2.2003
7. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИОН“ – 28.2.2003
8. „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БЛАГА ВЕСТ“ – 04.3.2003
9. „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ“ – 04.3.2003
10. „БАХАЙСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ“ – 04.3.2003
11. „ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО“ – 04.3.2003
12. „КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ – 04.3.2003
13. „НОВОАПОСТОЛСКА ЦЪРКВА“ – 04.3.2003
14. „ОТВОРЕНО БИБЛЕЙСКО БРАТСТВО“ – 04.3.2003
15. „ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ“ – 04.3.2003
16. „АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА“ – 04.3.2003
17. „ЕВАНГЕЛСКА МЕТОДИСТКА ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ – 05.3.2003
18. „РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ – 05.3.2003
19. „СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ – 05.3.2003
20. „СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН СЪКРАТЕНО СЦАСД“ – 05.3.2003
21. „ЦЪРКВА АДВЕНТИСТИ ОТ СЕДМИЯ ДЕН РЕФОРМАТОРСКО ДВИЖЕНИЕ“ – 05.3.2003
22. „ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН-РЕФОРМАТОРС КО ДВИЖЕНИЕ КЪМ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МИСИОНСКО ОБЩЕСТВО“ – 05.3.2003
23. „БЪЛГАРСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА“ – 06.3.2003
24. „БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА НА НАЗАРЯНИНА“ – 06.3.2003
25. „ДУХОВНО ХРИСТИЯНСКО ОБЩЕСТВО ВСЕМИРНА ИЗКУПЕНА ХРИСТОВА ЦЪРКВА“ – 06.3.2003
26. „СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ“ – 06.3.2003
27. „СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ БАПТИСТКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ – 06.3.2003
28. „СДРУЖЕНИЕ СВОБОДНИ ЕВАНГЕЛСКИ СЪБРАНИЯ“ – 06.3.2003
29. „СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ – 06.3.2003
30. „ЦЪРКВАТА НА ИСУС ХРИСТОС НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В БЪЛГАРИЯ“ – 06.3.2003
31. „БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА“ – 01.10.2003
32. „БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ – 23.10.2003
33. „МЮСЮЛМАНСКО СУНИТСКО ХАНЕФИТСКО ИЗПОВЕДАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ – 09.12.2003
34. „ДИАМАНТЕН ПЪТ НА БУДИЗМА-БЪЛГАРИ Я“ – 12.12.2003
35. „БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ЦЪРКВА“ – 31.12.2003
36. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ДАВ БЪЛГАРИЯ“ – 20.1.2004
37. „СВОБОДНА АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА НА ПЕТДЕСЯТНИЦА“ – 23.1.2004
38. „ЦЪРКВА НА ХРИСТОС В БЪЛГАРИЯ“ – 28.1.2004
39. „АПОСТОЛСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ – 30.1.2004
40. „БИБЛЕЙСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ – 10.2.2004
41. „ЦЪРКВАТА В СЛИВЕН“ – 16.2.2004
42. „ИНТЕРНАЦИОНАЛН А ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ – 01.3.2004
43. „ХРИСТИЯНСКО СДРУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТИ-РЕФОРМАТОРИ ВЕРЕН ОСТАТЪК-Р.БЪЛГА РИЯ“ – 16.4.2004
44. „СВОБОДНА ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСКА ЦЪРКВА“ – 04.5.2004
45. „ХРИСТИЯНСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА НА ИЗБРАНИТЕ -ХРЦИ“РИ 03.6.2004
46. „АПОСТОЛСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА“ – 05.7.2004
47. „ХРИСТОВА ЦЪРКВА“ – 09.7.2004
48. „БАЛКАНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА“ – 28.7.2004
49. „ДОБРАТА ЦЪРКВА В СЛИВЕН“ – 30.7.2004
50. „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ВЕТИЛ“ – 09.8.2004
51. „НАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР“ – 01.9.2004
52. „НОВОЗАВЕТНА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ – 28.9.2004
53. „МОЛИТВЕНА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ – 28.9.2004
54. „ЕВАНГЕЛСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ – 21.10.2004
55. „БАПТИСТКА ЦЪРКВА НАДЕЖДА“ – 22.10.2004
56. „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА“ – 10.11.2004
57. „ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ АЛИАНС РЕКАТА“ – 16.11.2004
58. „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР-СЛОВО НА ВЯРА“ – 18.11.2004
59. „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЪЖИВЛЕНИЕ“ – 19.11.2004
60. „БАПТИСТКА ЦЪРКВА ДОБРА НАДЕЖДА“ – 23.11.2004
61. „РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ” – 19.1.2005
62. „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ – 02.2.2005
63. „НЕЗАВИСИМА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ – 15.2.2005
64. „ХРИСТИЯНСКО СЛУЖЕНИЕ ЗА БЛАГОВЕСТИЕ ВРЕМЕ Е ЗА ЖЪТВА“ – 21.2.2005
65. „БИБЛЕЙСКА ЦЪРКВА ВЯРА“ – 09.3.2005
66. „ПОКРОВ ПРИСВЕТА ГОСПОЖА БОГОРОДИЦА“ – 13.5.2005
67. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВСЕМИРНО УБЕЖИЩЕ“ – 21.6.2005
68. „ВЕРОИЗПОВЕДАНИ Е БУДИСТКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ“ – 23.6.2005
69. „БАПТИСТКА ЦЪРКВА МИСИЯ“ – 06.7.2005
70. „ХРИСТИЯНСКА ВСЕЛЕНСКА И АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА“ – 13.7.2005
71. „НАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР -ТЕОФИЛ“ – 15.7.2005
72. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА МЕСИЯ“ – 21.10.2005
73. „БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ – 23.1.2006
74. „БОЖИЯТА ЦЪРКВА“ – 24.1.2006
75. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЖЪТВАРИТЕ“ – 28.1.2006
76. „БАПТИСТКА ЦЪРКВА ВЕТИЛ“ – 03.2.2006
77. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА БЛАГОДАТ“ – 03.2.2006
78. „АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ МИСИЯТА“ – 27.2.2006
79. „БАПТИСТКА ЦЪРКВА ЕМАНУИЛ“ – 06.3.2006
80. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ – 13.3.2006
81. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЕЛ ШАДАЙ“ – 21.4.2006
82. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО-СОФИЯ“ – 10.7.2006
83. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НА СВЯТОСТТА“ – 14.8.2006
84. „ЕВАНГЕЛСКА МИСИЯ ЕС О ЕС“ – 15.11.2006
85. „МЕЖДУНАРОДНО СЛУЖЕНИЕ ПЛАНИНАТА МОРИЯ“ – 30.11.2006
86. „АПОСТОЛСКА МИСИЯ ИДЕТЕ“ – 25.1.2007
87. „ЦЪРКВА НА БОГА“ – 07.2.2007
88. „ХРИСТИЯНСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР-ДАРОМ СТЕ ПРИЕЛИ ДАРОМ ДАВАЙТЕ“ – 23.2.2007
89. „ЕВАНГЕЛСКА ЛУТЕРАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ – 28.3.2007
90. „БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА“ – 05.4.2007
91. „СЛУЖЕНИЕ НА ПО-ДЪЛБОК ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ“ – 10.4.2007
92. „ЦЪРКВА НА ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ БЛАГАТА ВЕСТ“ – 24.7.2007
93. „БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ – 21.8.2007
94. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НОВА НАДЕЖДА“ – 28.8.2007
95. „НЕЗАВИСИМА ХРИСТИЯНСКА ОБЩНОСТ“ – 04.10.2007
96. „АПОСТОЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА-ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА“ – 22.1.2008
97. „ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ПЪТЯТ ИСТИНАТА И ЖИВОТА“ – 10.3.2008
98. „СВОБОДНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ – 11.3.2008
99. „ЕВАНГЕЛСКА БИБЛЕЙСКА ХАРИЗМАТИЧНА ЦЪРКВА БОЖИЙ ДОМ“ – 19.3.2008

ADVERTISEMENT

Други деноминации

1. БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
2. АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
3. ЦЕНТРАЛЕН ИЗРАИЛТЯНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ
4. МЮСЮЛМАНСКО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ
5. КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА
6. ЕВАНГЕЛИСТКА МЕТОДИСТКА ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА
7. БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА
8. БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ
9. СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН
10. ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН – РЕФОРМАТОРСКО ДВИЖЕНИЕ, КАНОНИЧНО СВЪРЗАНО С ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН
11. ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН – РЕФОРМАТОРСКО ДВИЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНОТО МИСИОНЕРСКО ОБЩЕСТВО
12. СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ БАПТИСТКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ
13. СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ
14. СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ
15. БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА “БЛАГА ВЕСТ”
16. ОТВОРЕНО БИБЛЕЙСКО БРАТСТВО
17. ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА “ОГНЕНА ВЯРА”
18. СДРУЖЕНИЕ “СВОБОДНИ ЕВАНГЕЛСКИ СЪБРАНИЯ”
19. ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА
20. ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА “СИОН”
21. ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА “ШАЛОМ”
22. ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА “БОЖИЯ СИЛА”
23. ДУХОВНО ХРИСТИЯНСКО ОБЩЕСТВО “ИЗКУПЕНА ХРИСТОВА ЦЪРКВА”
24. НОВОАПОСТОЛСКА ЦЪРКВА
25. ЦЪРКВА НА ИСУС ХРИСТОС И НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ
26. ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
27. БАХАЙСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ
28. ОБЩЕСТВО НА КРИШНА СЪЗНАНИЕ
29. БЪЛГАРСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА
30. СВИДЕТЕЛИ НА ЙЕХОВА
31. НАЗАРЯНСКА ЦЪРКВА

Реклами

REPORT THIS AD

Други изповедания също регистрирани

Арменска Апостолическа църква – регистрирана през 1952 година

Католическа църква – регистрирана на 19 октомври 1990

Българска Лютеранска църква – регистрирана на 15 юли 1994

Съюз на евангелските баптистки църкви – 7 ноември 1990

Съюз на евангелските петдесятни църкви

Съюз на евангелските съборни църкви Църква на адвентистите от Седмия ден – регистрирана на 7 ноември 1990

Църква на адвентистите от Седмия ден (към Генералната конференция) реформаторско движение – 7 ноември 1990

Църква на адвентистите от Седмия ден (към ММО)

Евангелска методистка епископална църква – 7 ноември 1990

Църква на Иисус Христос на светиите от последните дни – Мормони

Свидетели на Йехова

Общност на евреите в България

Мюсюлманско вероизповедание

Общество Бяло Братство

Международно общество за Кришна съзнание

Бахайска общност – България Българска

Божия църква

Реклами
REPORT THIS AD

2.Колко членове трябва да имате за да можете да регистрирате ново вероизповедание?

Мога да кажа само да се спазва закона за създаване на Сдружение , което би значило, че не по малко от 20 – 25 души. Разбира се, колкото сте повече толкова по добре.
3.Изгответе ваш УСТАВ. Изгответе ваша доктрина, но може да се приеме и определен Устав, който считате, че отговаря на вашата доктрина. Обаче не забравяйте, променете някои неща от Устава. Това има голямо значение пред властите все пак говорим за ново възникнало изповедание в България.

4.Относно името, което ще изберете.

-Не е важно, как ще я наречете църквата, какво име ще носи, въпроса е какво ще бъде учението. Един малък и ясен пример ; В Америка една църква решиха да регистрират дадът име на църквата си. Имаха разногласия и не са достигнали до единнодушие. Най-накрая стана един младеж им предложи изненадващо предложение. Той каза; Защо се карате и спорите. Има едно нещо, което всички приемаме единнодушно и това е, че нашата църква е построена между двата върха – планини. Когато някой ме пита, къде е вашата църква аз им отговарям, там между двата върха или между двете планини. Всички са се позамислили и казаха, да така е! И църквата беше наречена ; Между двата върха !

Запомнете много важно нещо, не е необходимо да се спори за името това е глупаво. Въпроса е нещо, което всички знаете , приемате и сте убедени. Даже да имате едни и същи имена необходимо да ги обърнете. Щом закона позволява и в действителност, съдът е направил това, значи можете и вие да го направите.

Не зависимо какъв е пред текста вие в какво вярвате и сте убедени.

5.Колко души трябва да имате в ръководство?

Моя съвет от практическа гледна точка най добре трима. Защото ще вършат повече работа отколкото повече. Другите да помагат. Все пак всички решения се взимат на общо събрание, и ръководството само изпълнява взетите решения.

Можете също да си изберете и ревизионна комисия, отново ще бъде полезна, но ако е деноминация нека това нещо да бъде във вътрешният ред на църквата. Можете и да ги опишете, решението все пак трябва да бъде на всичките.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – ОТДЕЛЕН СПИСЪК В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДО 2020 ГОДИНА
Реклами

REPORT THIS AD

РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
регистрирани от Софийски градски съд за периода 1.01.2003 – 30.04.2020
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
„БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БЛАГА ВЕСТ“ ЛЮДМИЛ ЯТАНСКИ
Главен пастор
„БЪЛГАРСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА“ ИЛИЯН ИЦОВ
Председател на духовния съвет
„БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА НА НАЗАРЯНИНА“ БИЛЛИ ХЕРМАН ГРИГОРИ
Председател
„БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА“ СТЕФАН ДИМИТРОВ
Епископ
„БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ“ ДЮНДАР ЕСМАН АСАН
Председател
„БАХАЙСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ“ ПЕЖМАН ВАРГИ
Председател
„ДУХОВНО ХРИСТИЯНСКО ОБЩЕСТВО ВСЕМИРНА ИЗКУПЕНА
ХРИСТОВА ЦЪРКВА“
МАНАСИ НИКОЛОВ
Председател на УС
„ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО“ СЛАВ СЛАВОВ
Председател на УС
„ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ОГНЕНА ВЯРА“ МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ
Председател на УС
„ЕВАНГЕЛСКА МЕТОДИСТКА ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ ДАНИЕЛ ТОПАЛСКИ
Суперинтендант
„ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ АНГЕЛ РАЛЕВ
Главен пастор
„КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ ХРИСТО ПРОЙКОВ
Председател на Епископската конференция
„МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ“ МУСТАФА ХАДЖИ
Главен мюфтия
„НОВОАПОСТОЛСКА ЦЪРКВА“ ЙОРК ЗБИНДЕН
Президент-координатор
„НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ОБЕДИНЕНИ БОЖИИ ЦЪРКВИ“ АНАТОЛИЙ ЕЛЕНКОВ
Председател
„ОТВОРЕНО БИБЛЕЙСКО БРАТСТВО“ МАРИЯ МИНДЕВА
Ръководител
„ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ“ ПЛАМЕН МАВРОВ
Председател
„РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ СОФИЯ АЛФРЕД КОЕНОВА
Председател на Духовния съвет
„СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ“ ГЕОРГИ ГОГОВ
Председател
„СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ БАПТИСТКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ ТЕОДОР ОПРЕНОВ
РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
регистрирани от Софийски градски съд за периода 1.01.2003 – 30.04.2020
Председател
„СДРУЖЕНИЕ СВОБОДНИ ЕВАНГЕЛСКИ СЪБРАНИЯ“ ХРИСТО РЪСОВСКИ
Председател
„СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ ИВАН ВРАЧЕВ
Председател
„СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“ ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ
Председател
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИОН“ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Главен пастор
„ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ШАЛОМ“ ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ
Главен пастор
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ СИЛА“ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
Председател/пастир/
„ЦЪРКВАТА НА ИСУС ХРИСТОС НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В
БЪЛГАРИЯ“
КРАСИМИР КОЛАРОВ
Председател
„СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН
/СЪКРАТЕНО СЦАСД/“
ВЕНЦИСЛАВ ПАНАЙОТОВ
„ЦЪРКВА АДВЕНТИСТИ ОТ СЕДМИЯ ДЕН РЕФОРМАТОРСКО
ДВИЖЕНИЕ“
МАРИЯН ВИЧЕВ
Председател
„ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН- РЕФОРМАТОРСКО
ДВИЖЕНИЕ КЪМ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
МЕЖДУНАРОДНОТО МИСИОНСКО ОБЩЕСТВО“
ДИМИТЪР ВЛЪЧКОВ
Председател
„АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА“ РИ АНТРАНИК ЛЕВОН ШАКАРИЯН
Председател
„БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА“ МЕТОДИ АСЕНОВ
Председател
„БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ ТЕМИСТОКЛИС КУЛУРИС
Главен презвитер
„БИБЛЕИСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ ОУЕНС ДЖОНАТЪН ПОЛ
Председател на УС
„СВОБОДНА АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА НА ПЕТДЕСЯТНИЦА“ ХРИСТОС ЗИСИС МУКАС
Председател
„АПОСТОЛСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ ПЛАМЕН ЦОЛОВ
Апостолически пастор
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ДАВ БЪЛГАРИЯ“ ДАНАИЛ ТЕНЕВ
Апостол
„ХРИСТИЯНСКО СДРУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТИ- РЕФОРМАТОРИ ВЕРЕН
ОСТАТЪК-Р.БЪЛГАРИЯ“
БОРИС ПЕТРОВ
Председател
„БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ЦЪРКВА“ РОБЪРТ БРАЯН ФАБЕР Председател
„ЦЪРКВА НА ХРИСТОС В БЪЛГАРИЯ“ ХРИСТО АРНАУДОВ
Главен презвитер
РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
регистрирани от Софийски градски съд за периода 1.01.2003 – 30.04.2020
„ДИАМАНТЕН ПЪТ НА БУДИЗМА-БЪЛГАРИЯ“ ЯВОР МОНЕВ
„МЮСЮЛМАНСКО СУНИТСКО ХАНЕФИТСКО ИЗПОВЕДАНИЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
НЕДИМ ХАФЪЗ ИБРАХИМ
Председател
„ЦЪРКВАТА В СЛИВЕН ЕДИНСТВО“ ДИМИТЪР АСЕНОВ
Председател
„ХРИСТИЯНСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА НА ИЗБРАНИТЕ – ХРЦИ“ НЕДЯЛКО ДЕЛЧЕВ
Главен презвитер
„СВОБОДНА ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ УЙЛИЯМ ХАРОЛД ДЖОНС
Председател на Духовния съвет
„ЕВАНГЕЛСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ ФЕЙМИ МАДЖИРОВ
Председател на Духовния съвет
„ПОКРОВ ПРИСВЕТА ГОСПОЖА БОГОРОДИЦА“ ИСАКИИ ПЕРФИОНОВ ИЛИЕВ
Председател на УС
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ВЕТИЛ“ МИТКО ГОРАНОВ
Главен пастор
„АПОСТОЛСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА“ ГЕОРГИ БАКАЛОВ
Обединяващ апостол
„НАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР“ СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ
Национален главен служител
„ДОБРАТА ЦЪРКВА В СЛИВЕН“ РУМЕН БЕЛЕВ
Главен пастор
„НОВОЗАВЕТНА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ РАЛФ МОРИС ЧИЙТУУД
Председател на УС
„ХРИСТОВА ЦЪРКВА“ КИРИЛ КИРИЛОВ
Председател
„БАЛКАНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА“ 0 ЮН СИК
Председател на УС
„БИБЛЕЙСКА ЦЪРКВА ВЯРА“ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ
Председател на УС
„БАПТИСТКА ЦЪРКВА НАДЕЖДА“ УЕЛЧ МАТЮ МАРТИН
Председател
„БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА“ ГЕНЧО БОЮКЛИЕВ
Главен пастор
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР-СЛОВО НА ВЯРА“ СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
Главен пастор
„МОЛИТВЕНА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ ЛЬО ФИВР ЗАКАРИ ЛИЙ
Председател на УС
„ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ АЛИАНС РЕКАТА“ ЖОРЖЯН БАНОВ
Председател на УС
„БАПТИСТКА ЦЪРКВА ДОБРА НАДЕЖДА“ КОРНИЛИЪС ФРАНК АЛЪН
Председател на УС
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЪЖИВЛЕНИЕ“ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
регистрирани от Софийски градски съд за периода 1.01.2003 – 30.04.2020
Главен пастор
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ ПАРК ДЖОН ДЖОНГ-ИЛ
Управител
„НЕЗАВИСИМА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ МАЛУЧИ НИКОЛАС ДЕЙВИД Пастор
„РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ СТЕНЛИ Д. НЮТОН
Пастир
„ХРИСТИЯНСКО СЛУЖЕНИЕ ЗА БЛАГОВЕСТИЕ ВРЕМЕ Е ЗА ЖЪТВА“ СОФКА ЕНЧЕВА
Председател на УС
„БАПТИСТКА ЦЪРКВА МИСИЯ“ КЕСЛЪР ДАНИЪЛ ТРАВИС
Председател
„ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС“ ХРИСТО ПИСАРОВ
Председател
„НЕМСКОГОВОРЯЩА ЕВАНГЕЛСКО- ЛУТЕРАНСКА ОБЩНОСТ – СОФИЯ“ ГЕРТ ХЕМПЛЕР
Председател
„ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ БУДИСТКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ“ ПЕТЯ А ПЕТРОВА
Председател на настоятелството
„ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР – ИСУС Е ГОСПОД“ НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ
Гпавен пастор
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА МЕСИЯ“ ЛЮБО ПЕТКОВ
Главен пастор
„БАПТИСТКА ЦЪРКВА ВЕТИЛ“ АЛВАРАДО ДЖОУЗЕФ РИЧАРД
Председател на УС
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА БЛАГОДАТ’ ДЕНИС ПОЛ ХЮЛЕТ
Председател на УС
„БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
Главен старейшина
„БОЖИЯТА ЦЪРКВА“ АСЕН ЩИДЕРОВ
Епископ
„АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ МИСИЯТА“ ИВОДОР КОВАЧЕВ
Главен служител
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЖЪТВАРИТЕ“ РИЧАРД КРЕЙГ СИБТОРП
Главен служител
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ КОСТАДИН ВЛАДЕВ
Председател
„БАПТИСТКА ЦЪРКВА ЕМАНУИЛ“ ЛИЙЧ ЛАРИ ЮДЖИЙН
Председател на УС
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЕЛ ШАДАЙ“ КРАСИМИР ПАРТОВСКИ
Главен пастор
РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
регистрирани от Софийски градски съд за периода 1.01.2003 – 30.04.2020
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО-СОФИЯ“ ТОДОР КАРАИВАНОВ
Ръководител
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НА СВЯТОСТТА“ КИМ ДЖОНГ КЮ
Главен пастор
„ЕВАНГЕЛСКА МИСИЯ ЕС 0 ЕС“ УОЛТЕР ЛЕОНЕЛ ЗУНИГА
Главен служител
„МЕЖДУНАРОДНО СЛУЖЕНИЕ ПЛАНИНАТА МОРИЯ“ РОНАЛД УЕИН СТОТЛЪР
Председател
„ЦЪРКВА НА БОГА“ СТЕФКО ЗЛАТАРОВ
Епископ
„АПОСТОЛСКА МИСИЯ ИДЕТЕ“ ЕМИЛ НЕДКОВ
Епископ
„ХРИСТИЯНСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР- ДАРОМ СТЕ ПРИЕЛИ ДАРОМ ДАВАЙТЕ“ ДИМИТЪР БАНЕВ Председател
„ЕВАНГЕЛСКА ЛУТЕРАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ СТОЙКО СТОЙКОВ
Епископ
„БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА“ СО ХИ БУМ
Главен пастор
„СЛУЖЕНИЕ НА ПО-ДЪЛБОК ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ“ ТАЙВО БУСАРИ
Главен пастор
„ЦЪРКВА НА ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ БЛАГАТА ВЕСТ“ СЕРАФИМА ДОМОВЧИЙСКА
Главен пастор
„БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА“ ИВАН ВЪЛКОВ
Епископ
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НОВА НАДЕЖДА“ РОСЕН МАНОЛОВ
Главен пастор
„НЕЗАВИСИМА ХРИСТИЯНСКА ОБЩНОСТ“ ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Председател на централното ръководство
„ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА“ РАДОСЛАВ ПАСКАЛЕВ
Апостол
„СВОБОДНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“ ДОНЧО ИВАНОВ
Главен пастор
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ПЪТЯТ ИСТИНАТА И ЖИВОТА“ АНГЕЛ ВАСИЛЕВ
Председател на УС
„ЕВАНГЕЛСКА БИБЛЕЙСКА ХАРИЗМАТИЧНА ЦЪРКВА БОЖИЙ ДОМ“ ЯНКО ДРАГНЕВ
Пастор
„ЕВАНГЕЛСКА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА В СОФИЯ“ КАНГ ТАЕГИ
Пастор
„ХРИСТОВА ЦЪРКВА НОВА НАДЕЖДА“ ПАВЕЛ АНДРЕЕВ
РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
регистрирани от Софийски градски съд за периода 1.01.2003 – 30.04.2020
Главен пастор
„СЛУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ“ РЕМЗИ РЕМЗИЕВ
Главен служител
„ФИЛАДЕЛФИЯ“ СТЕФАН КОЛЕВ
Председател
„НОВОЗАВЕТНА ЦЪРКВА ДЖИЗРИИЛ- БЪЛГАРИЯ“ ДЖЕРАРД АНТОНИ ХЪРСТ
Главен пастор
„АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА“ АНГЕЛ ПЕЛТЕКОВ
Главен пастор
„ИЗКУПЕНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НА БОГА“ НАЙДЕН ДАНЧЕВ
Пастор
„МИСИЯ БЛАГА ВЕСТ“ ХОНГ УОН СИК
Главен пастор
„РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА ЖИВОТ В СВЯТОСТ“ ИЛИЯ ПАНОВ
Главен пастор
„ЕВРЕЙСКИ ЦЕНТЪР ХАБАД-ЛЮБАВИЧ“ САЛАМОН ЙОСЕФ
Член на ръководство
„В ПЪТЯ НА ИСТИНАТА“ ЛЕОН ИСАК МОСКОНА Председател
„ПЛАНИНА ОТ ОГЪН“ АБАЙОМИ АДЕТУНДЖИ АКИНЕМИ
Председател на Духовния съвет
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИХЕМ“ УОН СЪНГДО
Председател
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ“ КРАСИМИР МИРЧЕВ
Главен пастор
„ЦЪРКВА НА ХРИСТОС“ МИЛЧО СТОИМЕНОВ
Главен пастор
„ДУХОВНО УЧЕНИЕ ЗА ХАРМОНИЯ“ ДИМИТЪР ПАЕВ
Председател
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ИСУС Е ПЪТЯТ ИСТИНАТА И ЖИВОТЪТ“ СОНЯ СТАНОЕВА
Председател
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ОСАННА“ ШЕГУН ФИЛИПС
Главен пастор
„АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ-ИСУС ЗАВИНАГИ“ РИ ДАНЧО АСЕНОВ
Апостол
„ОБЩНОСТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦЪРКВИ НА ВЯРА“ ДИМИТЪР СПИЛКОВ
Член на ръководство
„ХРИСТИЯНСКА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА“ КИМ ЙОНГ КИ
Главен пастор
„СВОБОДНИ ЕВАНГЕЛСКИ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ“ БОЖИДАР СИМЕОНОВ
Главен пастор
„КИТАИСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ ЗУ АЙМЕЙ
РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
регистрирани от Софийски градски съд за периода 1.01.2003 – 30.04.2020
член на съвета
„ХРИСТИЯНСКО ОБЩЕСТВО ЗА РЕФОРМАЦИЯ“ ИЛИЯ ИЛИЕВ
Главен пастор
„ПРОТЕСТАНТСКА ЦЪРКВА ПОСВЕЩЕНИЕ“ ДИНКО ГЕОРГИЕВ
Главен пастор
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СВЕТА ТРОИЦА“ ГРОЗДАН СТОЕВСКИ
Председател на УС
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ИЗКУПЛЕНИЕ“ КЕХИНДЕ АДЕКУНЛЕ ОСИНОВО
Главен пастор
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НОВ ДЕН“ ЕМАНУИЛ ТОТЕВ
Пред. на Централна контролно-ревизионна комисия
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЪРКВИ НА ВЯРА В БЪЛГАРИЯ“ ИВАН ХАЗЪРБАСАНОВ
Председател
„ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА“ ЦВЕТАН ГАЙДАРСКИ
Председател на Духовния съвет
„ХРИСТИЯНСКА ПРЕЗВИТЕРСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ“ ПАРК СЕО КЮ
Председател
„БУДИСТКА ТРАДИЦИЯ КАМПАГАР БЪЛГАРИЯ“ БОРИС ДИМИТРОВ
Председател на УС
„БЪЛГАРСКО ДЗЕН ОБЩЕСТВО-КЕН ДЗЕН ШО“ ЕДУАРД ГЕРМАНОВ
Председател
„АПОСТОЛСКИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЖИВОТ В СЛАВА“ ИВО КОЙЧЕВ
Апостол
„БЪЛГАРСКА ПРОТЕСТАНТСКА ЦЪРКВА НОВ ЖИВОТ“ ТИМОТИ БРУНЕЛ ОТРИ
Национален главен служител
„ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БЛАГОДАТ“ ПАРК СЪНГ СУК
Председател
„РЕФОРМАЦИЯ“ АНТОН ПЕНЕВ
Главен пастор
„ЦАРСКИ ДЕЦА“ ИВАН ИВАНОВ
Председател
„ОБЕДИНЕНИ ЕЗИЧЕСКИ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ“ НИКОЛАЙ ВЪЖАРОВ
Председател
„ХРИСТИЯНСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ“ ЕВГЕНИ ДЕЛЧЕВ
Главен пастор
„МЕЖДУНАРОДНА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА НОВО СЪЖИВЛЕНИЕ“ ВАСИЛ ЮГОВ
Член на съвет
„БЪЛГАРСКА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА“ ЮНСИК О
РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
регистрирани от Софийски градски съд за периода 1.01.2003 – 30.04.2020
Главен пастор
„ХРАМ НА ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ“ МЛАДЕН ПЕТРОВ
Член на съвет
„СВОБОДНА МЕТОДИСТКА ЦЪРКВА СВЕТЛИНА И ЖИВОТ“ АЛЪН ДЕИЛ МЕЛИНДЖЪР
Председател на УС
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР НАДЕЖДА“ ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ
Председател на УС
„ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ДОМЪТ НА ГРЪНЧАРЯ“ ЕМИЛ КАМБУРОВ
Член на съвет
„АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ ИСУС-БЪДЕЩЕ И НАДЕЖДА“ ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ
Апостол
„ЦЪРКВИ НА ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ“ МАКСИМ АСЕНОВ
Главен пастор
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НА БЛАГОДАТТА“ ПЕТЪР КИРЧЕВ
Главен служител
„ЦЪРКВА ХРИСТИЯНСКА МИСИЯ“ КЕНЕТ БРАНДОН КОУВИ
Председател на централното ръководство
„БЪЛГАРСКА ХРИСТОВА ЦЪРКВА“ ДИМИТЪР ТЕРЗИЙСКИ
Главен пастор
„ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТОВА ЦЪРКВА“ ПЕТЪР ЛАЗАРОВ
Главен старейшина
„ДОМ АГАПЕ“ ЛИ УИ ХОНГ
Председател на УС
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЪРКВИ ЖИВОТ НА ВЯРА“ МАРЧО МАРКОВ
Председател
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВИНЯРД БЪЛГАРИЯ“ АТАНАС ЛИЛОВ
Председател
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЦАРСКО СВЕЩЕНСТВО“ СТАНИМИР ТОДОРОВ
Председател
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР НОВО ВРЕМЕ“ ДЕМИР ДЕМИРЕВ
Председател
„ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ЕМАНУИЛ“ КИМ ХОНГ ИН
Главен пастор
МАРОНИТСКА ПАТРИАРШЕСКА ЦЪРКВА „СВЕТАТА ДЕВА НА ЛИВАН“ ЖОЗЕФ АБДО ФЕГАЛИ
Председател
„МЕЖДУНАРОДНА БИБЛЕЙСКА ЦЪРКВА“ КАНГ ЮНСИК
Главен пастор
„БОЖИЯТ ДОМ“ СВЕТОЗАР КОСТАДИНОВ
Главен пастор
„РЕКАТА НА ЖИВОТА“ ЯНГЧЕ ХАК
Председател
РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
регистрирани от Софийски градски съд за периода 1.01.2003 – 30.04.2020
„РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ НИЙНГМА БУДИЗЪМ“ ЯВОР КОНСТАНТИНОВ
Председател
„ЦЪРКВА НОВО ВИНО“ БОРИС КОСТОВ
Главен служител
„ЕОВА ИРЕ“ ЮЛИЯН ФИДАНОВ
Председател на духовния съвет
„МЕЖДУНАРОДНО СЛУЖЕНИЕ – БЛАГОВЕСТИЕ И СЛУЖЕНИЕ НА
СВЯТИЯ ДУХ“
ИВАН ИВАНОВ
Главен служител
„БОЖИ ДАР“ СПАСКА ЙОТОВА
Главен пастор
„БАПТИСТКА ЦЪРКВА БЛАГОСЛОВЕНИЕ“ БЮН СУНГ БУНГ
Председател на УС
„БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НА ИСУС ХРИСТОС“ КИРИЛ КИРИЛОВ
Председател на духовния съвет
„АПОСТОЛСКА ХРИСТОВА ЦЪРКВА БОЖИЯ МИЛОСТ“ ЮРИ ИЛИЕВ
Член на съвета
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВДЪХНОВЕНИЕ“ КАЛОЯН КУРДОМАНОВ
Главен презвитер
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НОВО ПОКОЛЕНИЕ“ ОГНЯН СЕРАФИМОВ
Главен презвитер
„ХРИСТИЯНСКА АСОЦИАЦИЯ-ИЗКУПИТЕЛЯТ“ ЕМИЛ НЕДЕЛЧЕВ
Апостол
„СОФИЙСКА ХРИСТОВА ЦЪРКВА“ РАДКО ГЕОРГИЕВ
Председател на Духовния съвет
„ВЪЗКРЕСЕНИЕ И ЖИВОТ“ МЛАДЕН АНТОНОВ
Председател
„БЪЛГАРСКА СТАРО КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА“ СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ
Председател на духовния съвет
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР – ЛЮБИМЕЦ“ ИВАНКА ХРИСТОВА
Председател
„ЦЪРКВА НОВ ЗАВЕТ – СОФИЯ“ ИЛАЙДЖА РУБЕН СМИТ
Председател на Духовния съвет
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА МИР И НАДЕЖДА“ РУМЕН ГЕОРГИЕВ
РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
регистрирани от Софийски градски съд за периода 1.01.2003 – 30.04.2020
Председател
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЕДИНСТВО“ ХРИСТО ДЕМИРЕВ
Председател
„ЦЪРКВА ЖИВОТ В БОЖИЕТО ЦАРСТВО“ БОРИС ПЕТРОВ
Главен пастор
„ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ПЪТ КЪМ СВОБОДА“ КАТЕРИНА КАРПОВА
Главен пастор
„АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В ЕВРОПА“ ТОДОР ТОДОРОВ
Председател
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ТРАНСФОРМАЦИЯ“ ЯНКО ИЛИЕВ
Главен пастор
„ЦЪРКВА НА ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ“ ФИЛИП РАШЕВ
Главен старейшина
„ЕВАНГЕЛСКА СВОБОДНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС“ КАМЕН КИРИЛОВ
Председател
„АПОСТОЛСКА ХРИСТОВА ЦЪРКВА“ ИЛИЯ БАЗЛЯНКОВ
Председател
„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА АГАПЕ ЛЮБОВ“ ГЕРОЙКА ШИШКОВА
Председател
„АРМИЯТА НА СПАСЕНИЕТО БЪЛГАРИЯ“ ЮСТЕЙН НИЛСЕН
Председател на УС
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР СИНАЙ“ ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ
Член на ръководството
„БЪЛГАРСКА ХРИСТОВА ЦЪРКВА НОВ ЖИВОТ“ ТИХОМИР ТАНЕВ
Апостол
„МЮСЮЛМАНСКА ОБЩНОСТ АХМАДИЯ“ АНТОН МИХАЙЛОВ
Член на ръководството
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР АГАПЕ БЪЛГАРИЯ“ МИЛЕН МЕТОДИЕВ
Председател на УС
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР БЪДЕЩЕ И НАДЕЖДА“ ИВАН МИТЕВ
Председател
„ДВИЖЕНИЕ ЖИВА ВЯРА“ МИРОСЛАВ ГУЦАЛО
Председател
РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
регистрирани от Софийски градски съд за периода 1.01.2003 – 30.04.2020
„ЦЪРКВА УНИВЕРСАЛ“ НИКОЛАЕ ГАИЦ
Председател
„БОЖИЯ ЦЪРКВА – АГАПЕ“ СТЕФАН МЕТОДИЕВ
Председател
„ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ“ ЛАЗАР ГАНЧЕВ
Председател
„ИЗПОВЕДАЛНА ЕВАНГЕЛСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА“ ИЛИЯН ИЦОВ
Председател

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *