Принцип № 22 Определящо е какво виждаш ти

И Господ каза на Аврам, след като Лот се отдели от него: Погледни от мястото, където си, и погледни към север и юг, изток и запад;   защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти до века. (Битие 13:14-15).

Принцип № 21 се отнасяше за това да изградим манталитет, в чиито център стои Бог. Това е единственият начин да разберем Библията и да заемем правилната позиция, за да приемем Неговите инструкции за успех.
В това поучение обаче бих искал да подчертая нещо, което на пръв поглед може да ти се стори противоречиво: от значение е какво виждаш ти, а не какво Бог вижда за теб. Ударението тук е поставено върху теб.

Нека разгледаме историята за Авраам и племенника му Лот. Може да се каже, че Авраам вече беше направил прехода от себецентричност към Богоцентричност. Второто е свързано с поклонението. Поклонението не е свързано само с музика! Християни, моля ви разберете това веднъж завинаги! Поклонението е свързано с това до поставиш себе си в постоянно покорство на Бог.

Прочетете това отново: поклонението е свързано с това да поставиш себе си в постоянно покорство на Бог.

Авраам произхождаше от племе, което се покланяше на Бог. Преди много години чух един проповедник да казва, че Авраам произхожда от народ, който се покланял на луната, а именно Ур Халдейски. Направих задълбочено проучване по този въпрос и открих следното: в действителност Авраам произхождаше от племе, което живееше в Ур Халдейски, но се покланяше на Яхве, истинския Бог.

Една от причините Бог да призове Тара да напусне Ур Халдейски вероятно беше идолопоклонството и култа на поклонението към луната, които заплашваха племето му. То беше малцинство и имаше нужда от стратегия за бягство, за да отиде на ново място, в нова земя, където ще може да изгради постоянен олтар на Яхве.

Авраам не измисли идеята за построяване на олтар на Бог. Това беше утвърден обичай в неговото семейство и в племето, от което произхождаше. Поклонението беше свързано с признаване на върховенството на Бог спрямо човека и с човешката готовност да следва Божиите модели. Пеенето на песни и правенето на музика за хваление към Бог е само един от многото изрази на нашето поклонение. За съжаление днес много християни биват учени, че поклонението е свързано единствено с музика.

Нека се върнем към историята, която започнахме. Авраам беше в период на преход. Той беше пристигнал в обещаната земя, но все още не беше установил властта си там. Това, което е от значение е не само какво Бог желае да ти даде, а какво ти ще приемеш и направиш.

Спречкването между говедарите е много показателно за състоянието на църквата днес. Когато някои хора постигнат успех в служението, бизнеса или в нещо друго, те стават арогантни – това важи както за християни, така и за невярващи. Успехът може да бъде много измамен и да ни накара да сложим печат на одобрение за това, кои сме ние като личности, нашите методи и т.н. Това не е вярно! Възможно е да постигнеш успех за определен период и да започнеш сам да си вярваш и на лъжи на хората около теб, че си велик.

Дефиницията на истинския успех включва не само колко високо си стигнал, но също и колко дълго си останал на това място или близо до него.

Историята ни учи, че е възможно някои хора, групи от хора, нации и дори цивилизации да се издигнат за определен период до големи висоти на успеха. Истинското величие обаче е свързано с това колко дълго остават на това място и доколко успяват да предадат този успех на следващите поколения.

Според мен Авраам имаше нужда от пробив. Затова Бог го призова на по-високо място, на място, откъдето можеше да му покаже голямата картина, дългосрочната стратегия и план. Той каза на Авраам, че ще му даде цялата земя, която види.

Господ вече беше решил какво иска да даде на Авраам, но сега беше дошъл моментът, когато Авраам лично трябваше да види земята и да приеме Божия план. С други думи, това което виждаш и приемаш и с което се идентифицираш предизвиква промяната, а не само онова, което Бог е планирал и приготвил за теб.

Един от най-дразнещите манталитети, битуващи в църквата днес, е следният: ако е Божията воля, ще стане.
 
Този манталитет произхожда от подмолно действащото, но придобило популярност хипер калвинистко разбиране за предопределението. Най-просто казано, това е вярване, че каквото Бог е решил, ще стане, без значение какво искам и правя. Ако искаме да успеем в мисията си за Царството, ти и аз не можем да си позволим да толерираме такава подмолна заблуда.

Това не е нито времето, нито мястото да се впускам в дълга теологическа дискусия. Понякога мощните истини се обясняват по прост начин. Представи си, че си застанал на ръба на скала и само една крачка те дели от това да паднеш и да загинеш. Всичко, от което се нуждаеш, е някой да ти даде просто предупреждение, което да звучи по подобен начин: отстъпи една крачка назад!

По подобен начин чрез това поучение искам да схванеш нещо много просто: не е важно само какво Бог иска за теб – какво ти ще видиш и ще приемеш ще изиграе огромна роля за начина, по който ще се развие животът ти занапред.

Като родител аз може и да виждам някои невероятни дарби и таланти в децата си. И те наистина са много надарени в различни области. Но техният пробив ще дойде, когато всяко от тях започне да ги вижда и подейства въз основа на това. Те трябва да видят себе си успешни, преди дори да започнат да изпълняват Божията воля. Те трябва да упражнят дисциплина и да положат усилия, за да освободят Божията способност в себе си.

Призовал ли те е Бог да започнеш свой собствен бизнес? Сега трябва да видиш себе си като успешен собственик на бизнес, трябва да приемеш онова, което Бог ти показва и в крайна сметка в правилния момент трябва да подействаш, за да може Божият план за теб да се изпълни. Това ще дойде с отговорности, риск, провал и множество възможности. Но ключът за активирането на всичко това е в твоите ръце. 

Призовал ли те е Бог да събираш хора и да им служиш по определен начин? Трябва да видиш себе си как правиш това, да приемеш ролята си на събирателна личност и да подействаш въз основа на това в правилния момент. Бог ще извърши Своята част и Неговото снабдяване ще дойде на времето си.

Призовал ли те е Бог в сферата на изкуствата и развлеченията? Същото важи и тук.

Можем да приложим този принцип за всяка сфера от живота – кариера, семейство и други творчески стремежи, които могат да послужат като средство за влияние.

В реалния живот нещата не се случват автоматично и просто така, както би ни се искало. Дори да приемеш Божията воля и призив за твоя живот, обстоятелствата, Сатана и други фактори могат да продължат да работят срещу теб. Обаче ние ще изплуваме над всичко това като победители, защото Господ е на наша страна, когато се включим в Неговата стратегия и приемем ролята си в нея.

Кои са някои от факторите, които пречат на хората да видят и да приемат онова, което Господ вече е планувал за тях?

o   Когато не следват Бог поради вяра, а заради плътско, егоистично отчаяние.
o   Ниско самочувствие.
o   Страх от хора.
o   Липса на дисциплина.
o   Токсична обстановка – взаимоотношения и културна среда.
o   Погрешни теологически схващания.
o   Изолираност.

Ти и аз имаме отговорността да се занимаем с всеки от тези фактори и да станем съдове за почтена употреба, добре подготвени да служим на Царя.

МОЛИ СЕ С ТАЗИ МОЛИТВА ДНЕС:
Господи, прибави смелост на вярата ми. Нека да дойде яснота във видението, което имаш за моя живот и нека смелостта да трансформира видението в плодоносни действия. Амин!

автор: Георги Бакалов
източник: http://in30days.posterous.com/
превод от английски: В. Петрова

PS Разбери каква е целта на 30-те дни, в които да бъде четен по един от тези принципи? Повече за това можеш да научиш тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *