№21 Позволи на Бог да дефинира твоя успех

30 ДНИ НА МОЩНИ ПРИНЦИПИ: №21 ПОЗВОЛИ НА БОГ ДА ДЕФИНИРА ТВОЯ УСПЕХ

Един от най-мощните принципи, върху които би могъл да изградиш живота си, е да позволиш на Бог, а не на твоята среда, плътски ум, приятелите ти, семейството или дори враговете ти, да дефинира твоя успех.

Има много стихове, които ни показват, че Бог иска Неговите хора да бъдат успешни както в личния си живот, така и като тяло от вярващи в нашата мисия да достигнем света с евангелието на Исус Христос.

Тази книга на закона да не се отделя от устата ти и да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш да спазваш всичко, което е написано в нея; защото тогава ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех (или: ще постъпваш благоразумно). (Исус Навиев 1:8 – превод на изд. Верен)

Ето каквo казва конкордансът за арамейската дума, използвана тук за „успех”:
Шакал (sakal): да бъдеш (умишлено, да правиш или действаш) благоразумно и интелигентно; да обмисляш, да си вещ, да инструктираш, да просперираш, да действаш разсъдливо, (да даваш) способности, да имаш добър успех, да учиш, (да имаш, накараш някого да) разбира(не), мъдрост, (да си, да  действаш) мъдро, да водиш с мъдрост.

Ето какво Исус казва за успеха:
Крадецът влиза само да открадне, да убие и да разруши. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. (Йоан 10:10).

Гръцката дума за „изобилен” е perissos, която означава: супер изобилен (в количество) или превъзходен (в качество); извън мярка; величие: прекомерно изобилен, по-изобилно, предимство, много високо, извънмерно, преливащо, силно.

В същото време важно е и ние да дефинираме успеха. Нека погледнем нещата по следния начин: ако си на кораб в открито море и има буря, твоята цел би била колкото е възможно по-бързо да достигнеш до брега. Това би било успех. Но ако тези брегове са населени с канибали, дефиницията ти за успех няма да е пълна особено, ако те сготвят за вечеря.

По подобен начин трябва да дефинираме успеха в християнската църква и особено в материалистичните общества (вярвайте ми, макар да приема различни форми, материализмът присъства във всяка култура и на всеки континент), като вземем предвид целия контекст, а не просто някаква плитка концепция за това какво означава да си успешен.

За нас като християни успехът започва със сърдечния ни отклик към Святия Дух, обръщането от греха и търсене на взаимоотношение с Исус Христос, който е Цар на царете и Господ на господарите. На пръв поглед изглежда сякаш това е предимно „духовна” динамика и преживяване. Но ако разгледаме пълното значение на думата „спасение”, използвана в Новия завет, ще видим, че новорождението е предназначено да повлияе върху всяка една област от живота ни, а не да бъде просто емоционално или абстрактно „духовно” преживяване.

Втората фаза на нашия християнски живот е свързана с нашето очистване от всички емоционални, духовни и икономически робства от нашето минало, както и тези, произхождащи от взаимоотношенията ни с другите. Важно е да бъдем очистени, защото в противен случай ще ни е трудно да бъдем синове и дъщери. Ще бъде невъзможно да останем в общение с Бог, да приемаме дирекции от него и да Му служим. Един от най-големите проблеми на християните е неспособността им да чуват Неговия глас. За Бог не е трудно да ни говори, проблемът е в нашата неспособност да Го чуваме.

Трето, нашият успех като християни се определя от това да намерим мястото си в Божия план, което е свързано с нашето позициониране както в личния ни живот, така и в Тялото на Христос. Една от технологиите, която промени живота ни през последното десетилетие е GPS или системата за глобално позициониране, която преди това е била достъпна само за армията на САЩ.

Днес GPS технологията се е комерсиализирала и е влязла в широка употреба от обикновените хора и експертите. Има нещо сходно между GPS технологията и живота ни като християни на тази земя. Павел ни инструктира да живеем чрез вяра, а не чрез виждане.

Защото ходим с вярване, а не с виждане (2 Коринтяни 5:7)

Словото казва, че синовете на Бог са водени от Духа.
Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. (Римляни 8:14).

Не стоят ли нещата по този начин и в духовната област? Ето защо твоето позициониране има значение. Ти трябва да определиш настоящото си положение и състояние, за да се придвижиш на следващата позиция и да изпълниш мисията си. Именно тук на сцената излиза пророческото служение. Тъжен е фактът, че ако отсъства цялостната стратегия на апостол, който има способността да приема от Господ и да предава на Христовото тяло, пророческото служение може да бъде изкривено и да причини повече вреди отколкото ползи.

Защо? Защото не става дума за мен и не става дума за теб. Ако сме себецентрични, никога няма да разберем как да живеем на земята в синхрон с Бог. Никога няма да разберем Библията и библейския мироглед, ако не проумеем, че тя е написана от гледната точка на Бог.

Нека се върнем на нашата дискусия за успеха. Установихме нещо много важно: за да сме успешни в Божия план като християни, трябва да си изградим житейска позиция, в чиито център стои Бог. Исус поучава върху този принцип:

Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. (Матей 6:33).

Да търсим първо Царството означава първо и преди всичко, че ти и аз трябва да изоставим нашите плътски идеи за това кои сме и какво би трябвало да правим в живота си. Когато оставим настрана собствените си идеи, това дава на Господ възможност да ни разкрие Неговата воля и стратегия. Тогава придобиваме увереност, че обстоятелствата ще се подредят и снабдяването на ежедневните ни нужди своевременно ще се прояви. Със сигурност се изисква вяра да вървим напред и да живеем въз основа на този принцип, но в дългосрочен план това със сигурност е печеливша стратегия.

Казвайки това нямам предвид, че ти и аз трябва да сме перфекционисти по отношение на Божията воля. Господ може би ти показва пророчески, че един ден ще бъдеш милионер, но междувременно трябва да си намериш работа, за да издържаш себе си и семейството си.

Може би някои от вас, които четете този материал, не се намирате в много добра позиция в живота си в момента.
Затова  МОЛИ СЕ С ТАЗИ МОЛИТВА ДНЕС:
Господи, Ти искаш да бъда успешен! Но преди всичко друго, моля Те очисти ума ми, за да може идеята ми за успех да не бъде плътска.  Святи Дух, моля Те да дефинираш ясно плана и целите на Отец за мен, за да може вярата ми да е основана върху Божия план за живота ми, а не върху някаква фантазия, която кой знае как се е зародила в мен. Амин!

автор: Георги Бакалов
източник: http://in30days.posterous.com/
превод от английски: В. Петрова

PS Разбери каква е целта на 30-те дни, в които да бъде четен по един от тези принципи? Повече за това можеш да научиш тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *