Вероизповеданията в община Сливен към 2019

Наименование на Религиозната институция Град/село Адрес Представляващ Изх. №
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Гергевец Ул. „15-та“ № 17 Й. Д. РД15-980/27.10.2003 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Тополчане Ул. „Република” № 9 С. С. РД15-924/13.10.2003 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Ул. „Бършен” № 60 Б. Х. 9200-226/18.07.2011 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Ул. ”Ст. Пейчев” № 10 Н. А. 9200-193/25.04.2012 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Кв. ”Надежда”, Ул. ”Бачо Киро“ № 74 Б. Б. 2200-19(1)/05.11.2012 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Чинтулово Ул. ”Аврам Стоянов” № 1 Д. С. 9200-200(1)/24.04.2013 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Ул. ”Единство” № 10 А. Д. 9200-226(1)/09.05.2013 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Ул. ”Кр. Асенов”№ 53 М. А. 2200-15(2)/16.05.2013 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Кв. „Надежда”, Ул. „Кара Кольо” № 61 С. Б. 2200-3(1)/06.03.2017 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Скобелево Ул. „Първи май” № 10 Й. Й. 2200-1(1)/23.01.2018 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Самуилово Ул. „Кокиче” № 5 Я. А. 2200-5(1)/24.04.2018 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Селиминово Ул. „Здравец” № 2 С. Р. 2200-6(1)/24.04.2018 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Ул. „Преображенска” № 39 Д. Д. 2200-13(1)/15.05.2019 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Камен Ул. „Изгрев“ № 3 С. Д. ОРД 01-402/07.06.2019 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Кермен Ул. „Роза Люксембург“ № 21А Й. Й. ОРД 01-403/07.06.2019 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Тополчане ул. „Люлякова поляна“ № 1 И. А. ОРД 01-778/30.10.2020 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Горно Александрово Ул. “Х. Димитър” № 24 С. Х. 2200-11(1)/23.04.2021 г.
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Ул. “Преображенска” № 35 А. И. 2200-1(1)/07.02.2022 г.
ОБЕДИНЕНA БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Кв. ”Надежда”, Ул.”Единство” № 38 А. А. РД 15-690/05.08.2003 г.
ОБЕДИНЕНA БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Кв.”Речица”, ул.  “Росица” № 19 И. А. РД 15-691/05.08.2003 г.
ОБЕДИНЕНA БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Ул.”Бършен” № 69 А. А. РД 15-747/29.08.2003 г.
ОБЕДИНЕНA БОЖИЯ ЦЪРКВА Самуилово Ул. “Теменуга” № 28 Т. Т. РД 15-163/16.03.2004 г.
ОБЕДИНЕНA БОЖИЯ ЦЪРКВА Тополчане Ул. “Тунджа” № 6 С. И. РД 15-763/27.07.2004 г.
ОБЕДИНЕНA БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Ул. “Калитин” № 5, кв. Надежда Р. Б. 9200-682(1)14.12.2016 г.
ОБЕДИНЕНA БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Ул. „Кара Кольо“ № 106, кв. „Надежда“ Д. Д. ОРД 01-327/18.04.2019 г.
ОБЕДИНЕНA БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Ул. „Кара Кольо“ № 68, кв. „Надежда“ М. А. 2100-5(1)/06.03.2020 г.
ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА Сливен Ул. „Бършен“ № 55 Я. Я. 2200-3(1)/11.02.2021 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Крушаре Ул. „Сливенско шосе”№ 4 И. А. РД 15-631/28.07.2003 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Чинтулово Ул. „Аврам Стоянов” № 28 Д. Й. РД 15-636/28.07.2003 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен Ул. „Трайчо Китанчев” № 8 а, Кв. „Надежда” А. Й. РД 15-637/28.07.2003 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен Ул. „Преслав” № 49 Д. К. РД 15-641/28.07.2003 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Камен Ул. „Изгрев” № 2 И. И. РД 15-642/28.07.2003 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен Кв. „Речица”, ул. „Крайречна” № 42 В. М. РД 15-652/28.07.2003 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен Ул. „Стефан Пейчев” № 2 Д. С. РД 15-548/20.04.2006 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Селиминово Ул. „Здравец” № 6 С. Р. РД 15-885/08.06.2006 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Глуфишево Помещение до авт. спирка Х. С. 9200-447/30.10.2009 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен „Надежда” ул. „Бършен” № 93 С. Ч. РД 01-814/11.12.2009 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Чокоба Ул.”Хаджи Димитър” № 16 С. Р. 6200-1(1)/12.02.2010 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен Кв.”Дебела кория”, Ул. „Еделвайс” № 8 Т. Г. 2200-1/29.03.2010 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Трапоклово Ул.”Първа” № 19 Д. К. 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Драгоданово Ул. „Никола Петков” № 7 Д. К. 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Зл.войвода Ул.”Васил Петков” № 5 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Тополчане Ул.”Иречек” № 8 Е. С. 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен Ул. „Асеновска” № 51А Е. Х. 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Гергевец Училищна сграда С. Р. 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен кв. „Речица”, ул.„Горска” №14 К. Д. 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Бозаджий Ул. „Първа” № 1 Д. К. 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Блатец Ул. „Българка” №  39 Д. К. 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Кермен Ул. ”Н.Вапцаров” № 20 Д. К. 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Николаево Ул. „Райна княгиня” № 1 Д. К. 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Глушник Ул. „Втора” № 11 Д. К. 9400-190/11.01.2011 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Бяла Ул. „Люляк” № 1 С. И. 9400-14919/1/23.07.2015 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Бинкос В имота на Иванка Ковачева Н. К. 2200-1/11.02.2016 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Струпец В клуб на пенсионера Д. К. 9400-2485/11.02.2016 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Калояново В помещение на пощата Д. К. 2200-2/1/11.02.2016 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Гавраилово „Карандила” № 15 Б. И. 9400-11613(1)/27.06.2016 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен Ул.” Булаир” № 6 Б. М. 2200-7(1)/03.04.2017 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Желю войвода Ул.”Дребак” № 1 Д. К. 2200-11(1)/04.04.2017 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен Ул.”Райна княгиня” № 44 Д. С. 9400-4754(1)/09.03.2018 г.
СЪЮЗ НА  ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен Кв. „Дебела кория“, ул. „Еделвайс“ № 8 Т. Г. 9400-4668(1)/18.03.2019 г.
СВИДЕТЕЛИ НА ЙЕХОВА Сливен Кв. ”Дружба” № 98, пред бл. 2 С. М., С. И. 9200-8(1)/12.01.2018 г.
АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА Сливен Кв. ”Ст. Заимов” бл.70-А-11 В. К. 9200-682(1)/14.12.2016 г.
ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН Сливен Ул. ”Д-р К. Стоилов” № 28 Д. К. 6200-10(1)24.03.2015 г.
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Въглен Джамията Х. С. 9200-126/01.04.2009 г.
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Сливен Бул. „Цар Освободител” № 24 А. А.
Районен мюфтия
9200-310(1)01.06.2016 г.
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Градско Джамията М.  Х. 2200-21(2)/11.11.2016 г.
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Средорек с. Средорек, общ. Сливен Н. М. 9200-458(1)/05.10.2020 г.
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Сливен Кв. Речица Х. С. 9200-447(1)/06.10.2020 г.
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Новачево с. Новачево, общ. Сливен З. Ю. 9200-101(1)/25.03.2021 г.
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Сливен Бул. „Цар Освободител” № 24 С. И. 2200-99(1)/19.04.2021 г.
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Сливен Бул. „Цар Освободител” № 24 Т. Х. 9400-15978(1)/12.08.2021 г.
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Сливен Кв. Речица А. А. 2200-23(1)/23.08.2021 г.
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Сливен Бул. „Цар Освободител“ № 24 Х. Ю. 2200-27(1)/26.11.2021 г.
БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА Сливен Кв. “Надежда”, ул. “Батак” № 3 Х. А. РД15-177/19.03.2004 г.
БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА Сливен Кв. “Надежда”, ул. “Кара Кольо” № 84 М. Х. РД15-178/19.03.2004 г.
БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА Крушаре Ул. “Балкан” № 1 Д. Д. РД15-464/02.06.2004 г.
БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА Камен Ул. “Изгрев” № 1 И. И. РД15-431/20.04.2005 г.
БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА Тополчане Ул. “Република” № 3 И. Т. РД15-714/03.06.2005 г.
БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА Сотиря Ул. „Първи май” № 10 Б. И. РД15-687/05.05.2006 г.
БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА Чинтулово Ул. “Първи май” № 5 Г. С. ОРД01-697/09.07.2007 г.
БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА Ковачите Ул. ”Карандила” № 6 Д. Г. 2200-4/13.10.2010 г.
СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ Ковачите Ул. “Средна гора” № 7 С. С. РД-15-316/26.04.2004 г.
СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ Сливен Ул.”Ниш” № 3 С. С. 2200-20/1/13.11.2012 г.
ЦЪРКВАТА В СЛИВЕН ЕДИНСТВО Сливен Кв. “Българка” 32-Б-1 А. А. РД15-233/14.03.2005 г.
ЦЪРКВАТА В СЛИВЕН ЕДИНСТВО Сливен Кв. „Надежда“, ул. „Бършен“ № 1 Д. Д. 2200-5(1)/02.04.2019 г.
ЦЪРКВАТА В СЛИВЕН ЕДИНСТВО Сливен Кв. „Дебелата кория“, ул. „Вишна“ № 2 Д. Д. 2200-23(1)/12.09.2019 г.
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА Сливен Кв. “Надежда”, ул. ”Кр. Марко” 65 а Н. И. РД15-750/09.06.2005 г.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА Самуилово Ул. „Бригадирска” № 13 И. К. РД15-634/27.04.2006 г.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА Глуфишево с. Глуфишево, общ. Сливен Д. Т. 9400-3332(1)/24.02.2017 г.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА Тополчане Ул. „Здравец” № 6 Д. Г. 9400-3334(1)/24.02.2017 г.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА Гергевец общ. Сливен Д. А. 9400-17535(1)/30.08.2018 г.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА Тополчане ул. „Злати войвода“ № 3 Д. Г. 9400-23024(1)/02.12.2019 г.
ДУХОВНА ОБЩНОСТ БЯЛО БРАТСТВО Сливен Ул. ”Железни врата” № 6 С. И. 9200-6/1//24.03.2016 г.
ЦЪРКВА ИСУС ХРИСТОС НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ Сливен Ул. ”Ниш” № 20 Н. С. 9200-72/09.03.2010 г.
ЦЪРКВА ИСУС ХРИСТОС НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ Сливен Ул.”Братя Миладинови” № 10 А. А. 9200-2/09.07.2010 г.
ХРИСТИЯНСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА АЛEТЕЯ Сливен Ул. “Георги Икономов” № 31 Ю. В. ОРД 01-695/07.11.2018 г. и 2200-21(1)/27.11.2018 г.
БАЛКАНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА Сливен Кв .”Надежда”, ул. „Утро” № 19 Ю. А. РД15-272/12.03.2007 г.
БАЛКАНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА Сотиря Ул.”Първи май” № 3 Г. Т. 2000-15(1)19.12.2011 г.
БАЛКАНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА Сливен Ул. ”Крайречна” № 12, кв. Речица Й.  М. 9200-155/06.04.2012 г.
БАЛКАНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА Сливен Ул. ”Крали Марко” № 22 а Ю. Ш. 2200-21(1)/09.08.2017 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Самуилово Ул. „Бригадирска” № 72 Д. Д. 9200-248/1/22.06.2009 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Сливен Ул. „Преображенска” № 21 С. В. 9200-248/1/22.06.2009 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Скобелево Ул. “Първи май” № 10 Й. Й. 9200-248/1/22.06.2009 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Горно Александрово Ул. „Прогрес” №  2 С. С. 9200-248/1/22.06.2009 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Тополчане Ул. „Тунджа” № 6 С. И. 9200-261/22.06.2009 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Сливен Ул. „Бачо Киро” № 37 Х. Х. 9200-261/22.06.2009 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Гергевец Ул. № 16 Й. Д. 9200-261/22.06.2009 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Сливен Ул. „Бършен” № 60 Х. Н. 9200-248(1)22.06.2009 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Сливен Кв.„Надежда”, ул. „Единство” № 10 А. Д. 2200-9/24.09.2009 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Крушаре Ул. „Изгрев” № 3 И. И. 9200-202/22.06.2010 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Чинтулово Ул. ”Мария Кюри” № 2 С. С. 9200-199/22.04.2014 г.
ЦЪРКВАТА НА БОГА Кермен Ул. „Роза Люксембург” № 21 а Ц. Й. 9200-189(1)09.04.2015 г.
СЛУЖЕНИЕ НА ПО-ДЪЛБОК ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ Сливен Кв. Надежда”, ул. ”Преображенска” № 35 А. И. 2200-1/28.01.2011 г.
СЛУЖЕНИЕ НА ПО-ДЪЛБОК ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ Камен Ул. ”Изгрев” № 2 И. И. 0300-75/06.12.2011 г.
ЦЪРКВА „ФИЛАДЕЛФИЯ” Сливен Кв.”Надежда”ул. ”Кара Кольо” № 64 Р. Б. 9200-135/23.03.2012 г.
ЦЪРКВА „ФИЛАДЕЛФИЯ” Сливен Кв. „Надежда”, ул.”Преображенска” № 35 А А. А. 2200-14(1)/23.08.2012 г.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР – ИСУС Е ГОСПОД Сливен Ул.”Бачо Киро” № 1 Г. Й. 9200-276/27.06.2012 г.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР – ИСУС Е ГОСПОД Тополчане Ул. ”Тунджа” № 6 С. И. 9200-277/27.06.2012 г.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР – ИСУС Е ГОСПОД Крушаре Ул. „Зора“ № 4 И. И. 9400-89/27.06.2012 г.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР – ИСУС Е ГОСПОД Камен Ул. „Изгрев” № 20 И. И. 9200-387(1)11.08.2015 г.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР – ИСУС Е ГОСПОД Крушаре Ул. „Балкан” № 1 И. А. 7400-196(1)02.10.2015 г.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР – ИСУС Е ГОСПОД Сливен Кв. „Надежда“ ул. „Преображенска“ № 33 М. Х. 7400-15(1)/03.02.2020 г.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР – ИСУС Е ГОСПОД Сливен Ул. „Бачо Киро“ № 47 Г. Й. 7400-56(1)/22.04.2020 г.
СВОБОДНИ ЕВАНГЕЛСКИ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ Сливен Ул. „Кара Кольо” № 85, кв. „Надежда” С. А. 9400-16985(1)07.10.2014 г.
ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА „СИОН” Сливен Ул. „Шипка” № 68 С. Т. 9200-177(1)07.04.2015 г.
ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА „СИОН” Самуилово Ул. „Бригадирска” № 40 С. Д. 9200-653(1)/01.12.2016 г.
ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА „СИОН” Чинтулово Ул. „Първи май” № 5 Г. С. 9200-653(1) 01.12.2016 г.
ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА „СИОН” Калояново Калояново, общ. Сливен В. В. 2200-9(1)03.04.2017 г.
ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА „СИОН” Желю войвода Ул. „Пеньо Кабаков” № 24 С. А. 2200-10(1)03.04.2017 г.
БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА „НАДЕЖДА” Злати войвода Ул. „Хаджи Димитър” № 21 М. С. 2200-5(1) 22.03.2016 г.
ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР „НОВО ВРЕМЕ“ Гергевец Гергевец В. В. 7400-227(3)/03.11.2016 г.
„АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ – ИСУС ЗАВИНАГИ” Сливен Кв. „Надежда”, ул. „Спартак” № 22 Г. К. 2200-8/24.03.2017 г.
„АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ – ИСУС ЗАВИНАГИ” Крушаре ул. „Изгрев” № 3 Д. В. 9400-10748(1)06.06.2017 г.
„АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ – ИСУС ЗАВИНАГИ” Горно Александрово ул. „Кап. Петко Войвода” № 7 П. Р. 9400-11532(1)/13.06.2017 г.
„АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ – ИСУС ЗАВИНАГИ” Сливен ул. „Бършен” № 52 а Ю. Г. 2200-26(1)/25.10.2021 г.
ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА „ШАЛОМ” Сливен Кв. „Никола Кочев”, ул. „Рила” № 4а Я. Я. 2200-17(1)/19.06.2017 г.
ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА „ШАЛОМ” Селиминово Ул. „Незабравка” № 2 П. Д. 2200-17(1)/19.06.2017 г.
ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА „ШАЛОМ” – ЗАЛИЧЕНА Чинтулово Ул. „Мария Кюри” № 2 С. С. 2200-17(1)/19.06.17 г. 2200-13(1)/25.05.2021 г.
ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА „ШАЛОМ” Сливен Кв. „Надежда”, ул. „Спартак” № 43 А Б. И. 2200-20(1)/12.09.2019 г.
ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА „ШАЛОМ“ Сотиря Ул. „1-ви май“ № 7 Б. С. 2200-21(2)/19.09.2019 г.
ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА „ШАЛОМ“ Тополчане Ул. „Тунджа“ № 10 В. А. 2200-20(1)/21.07.2021 г.
ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА „ШАЛОМ“ Тополчане Ул. „Република“ № 3 С. Т. 2200-21(1)/21.07.2021 г.
„МЕЖДУНАРОДНО СЛУЖЕНИЕ – БЛАГОВЕСТИЕ И СЛУЖЕНЕ НА СВЯТИЯ ДУХ” Сотиря Ул. „Първи май” № 7 Г. П. ОРД 01-333/02.05.2018 г.
„МЕЖДУНАРОДНО СЛУЖЕНИЕ – БЛАГОВЕСТИЕ И СЛУЖЕНЕ НА СВЯТИЯ ДУХ” Сливен Ул. „Перущица” № 29 Т. Т. 9200-316(1)/27.06.2018 г.
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЕДИНСТВО” Сливен Ул. „Преображенска” № 33 Б. Н. 7400-168(1)/15.11.2018 г.
„БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ” Крушаре Ул. „Зора” № 4 Д. Д. 2200-31(1)/25.11.2019 г.
„БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ” Горно Александрово Ул. „Капитан Петко Войвода“ № 7 П. Р. 2200-1(1)/29.01.2021 г.
„БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ” Сливен Кв. „Надежда“, ул. „Кара Кольо“ № 37 А Р. Б. 2200-2(1)/05.02.2021 г.
БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ ВЕТИЛ Чинтулово Ул. „Мария Кюри“ № 2 С. С. 2200-6(1)/07.04.2021 г.
БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ „НОВО ПОКОЛЕНИЕ“ Крушаре Ул. „Зора“ № 4 Т. И. 2200-8(1)/15.04.2021 г.
БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ „ЙЕОВА – ШАМА“ Сливен ул. „Бършен“ № 61 И. И. 2200-14(1)/27.05.2021 г.
БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ „Емануил““ Струпец общ. Сливен И. Д. ОРД 01-352/01.06.2021 г.
БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ „Емануил““ Тополчане общ. Сливен И. А. 2200-28(1)/01.12.2021 г.
„ХРИСТИЯНСКИ ЦЪРКВИ НА ВЯРА В БЪЛГАРИЯ” Сливен ул „Калитин“№ 31 а А. Б. ОРД 01-267/12.03.2020 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *