РЕГИСТЪР на вероизповедания в Перущица

РЕГИСТЪР

на местните поделения на официалните вероизповедания в Община Перущица, област Пловдив

  № по ред  

Наименование на местното поделение на вероизповеданието

 

Седалище

на

централния

орган

 Входящ номер на регистрацията на местното

поделение

Заповед на Кмета на община Перущица за вписване в Регистъра Трите имена на

членовете

на

на местното

поделение

 

Място на провеждане на службите Условия на наемане на сграда,

помещение

/договор

споразумение и др./

1 2 3 4 6 7 8 9
1.

 

Евангелска петдесятна църква „Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България”

София

ул. „Бачо Киро”

№ 21

Тел.02

83-22-33

№2292 от 23.05.2013 г. №113 от 17.06.2013 г.

 

 

Председател: пастор Атанас Георгиев Атанасов

Секретар: Иванка Ангелова Чинчийкова

Член: Йорданка Атанасова Тенчева

Гр. Перущица

Ул. „Цар Симеон І”  №27

 

 

Нотариален акт №4329 от 02.06.0992 г.
2. Религиозна институция „Филаделфия” Религиозна институция „Филаделфия”

Гр. София

Кв. Красна поляна бул.”Възкресение” ул. 323-та , №1

№5476 от 16.12.2013 г. № 274 от 16.12.2013 г. Председател: Салчо Асенов Салчев

Членове: 1.Стефан Христев Христев

2. Никола Кънев Чакъров

3. Салчо Ангелов Чакъров

Гр. Перущица

Кв. „Запад” №78

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *