Етикет: Перущица

РЕГИСТЪР на вероизповедания в Перущица

РЕГИСТЪР на местните поделения на официалните вероизповедания в Община Перущица, област Пловдив   № по ред   Наименование на местното поделение на вероизповеданието   Седалище на централния орган  Входящ номер на регистрацията на местното поделение Заповед на Кмета на община…