Етикет: вероизповедания,

Регистър на вероизповедания в Банско

Регистър на вероизповеданията в Банско Запис №… дата…. Наименование на местното поделение Съдебно решение Пълномощно на лицето упълномощено от централното ръководство Удостоверение от централното ръководство за лицата които го представляват в община Банско с адрес на седалището и местното поделение…

Регистър на вероизповедания в Димитровград

Регистър на местните поделения на вероизповеданията на територията на Община Димитровград 1. Църковно настоятелство Църква на адвентистите от Седмия ден Ул. Д. Димов 11, 6400 Молитвени домове Църква на адвентистите от седмия ден, ул. Д. Димов 11- собствен 2. Църковно…

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ в БЕРКОВИЦА

РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА   Дата Наименование седалище Ръководен орган 14.01.1994г. Обединена Божия църква С.Бързия ,ул.Петрохан №36 Станимир Петков Станев- председател 30.11.1994г. Обединена Божия църква С.Замфирово,ул.Пирин №2 Петрана Дамянова Кръстева – председател 20.01.1996г. Обединена Божия църква…

РЕГИСТЪР на вероизповедания в Перущица

РЕГИСТЪР на местните поделения на официалните вероизповедания в Община Перущица, област Пловдив   № по ред   Наименование на местното поделение на вероизповеданието   Седалище на централния орган  Входящ номер на регистрацията на местното поделение Заповед на Кмета на община…

Регистър на вероизповедания в АСЕНОВГРАД към 27.03.2019

дата рег. № дата   Евангелска петдесятна църква- с. Боянци 92-00-157 28.05.2001 28 05.06.2001 Евангелска петдесятна църква- с. Нареченски бани 92-00-115 29.07.1996 7 01.08.1996 Евангелска петдесятна църква- с. Новаково 92-00-157 28.05.2001 29 05.06.2001 Евангелска съборна църква- Асеновград, кв. Лозница, ул.“Кокиче“…