Етикет: вероизповедания,

Плурализмът плуралистичен – дело на всеки

Плурализмът плуралистичен – дело на всеки

ПОСЛЕДНИ ИЗЯВИ на НСРОБ: Среща на НСРОБ с Комисията по вероизповеданията НСРОБ гостува в Главно мюфтийство Декларация по повод въвеждане на предмет „РЕЛИГИЯ“ в българските училища Посещение на членовете на НСРОБ при Неговo Превъзходителство Папския Нунций Празник на религиите в…

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ В ОБЩИНА ТУНДЖА (1993-2020)

ВЕРО- ИЗПОВЕДАНИЯ В ОБЩИНА ТУНДЖА (1993-2020)

РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА  В  ОБЩИНА „ТУНДЖА“ /съгл. чл. 19, ал. 5 от Закона за вероизповеданията/     Удостоверение №/дата Наименование на вероизповеданието Седалище Заповед № / дата   1/ 05.08.2003   Съборна Структура „Евангелски църкви“ „Духовен лъч“ към НА…

Регистър на вероизповедания в Банско

Регистър на вероизповеданията в Банско Запис №… дата…. Наименование на местното поделение Съдебно решение Пълномощно на лицето упълномощено от централното ръководство Удостоверение от централното ръководство за лицата които го представляват в община Банско с адрес на седалището и местното поделение…

Регистър на вероизповедания в Димитровград

Регистър на местните поделения на вероизповеданията на територията на Община Димитровград 1. Църковно настоятелство Църква на адвентистите от Седмия ден Ул. Д. Димов 11, 6400 Молитвени домове Църква на адвентистите от седмия ден, ул. Д. Димов 11- собствен 2. Църковно…