Етикет: вероизповедания,

Регистрирани вероизповедания към БЮДЖЕТ 2023

НАИМЕНОВАНИЕ  ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ  СЕДАЛИЩЕ/ КООРДИНАТИ  ДЕЛО  РЕГИСТРАЦИЯ ЦЪРКВА БЛАГА ВЕСТ“   VI- 4 с- в 04.03.2003 ЛЮДМИЛ ЯТАНСКИ гр. София, ул. Партений Зографски 8 2.            1648 „БЪЛГАРСКА ЛЮТЕРАНСКА  ЦЪРКВА“   с-в 06.03.2003 ИЛИЯН ИЦОВ  СОФИЯ БЛЦ – Лозенец. София, кв. Лозенец, ул. „Капитан  Андреев“ 4 3.            1649 „БЪЛГАРСКА…

Плурализмът плуралистичен – дело на всеки

Плурализмът плуралистичен – дело на всеки

ПОСЛЕДНИ ИЗЯВИ на НСРОБ: Среща на НСРОБ с Комисията по вероизповеданията НСРОБ гостува в Главно мюфтийство Декларация по повод въвеждане на предмет „РЕЛИГИЯ“ в българските училища Посещение на членовете на НСРОБ при Неговo Превъзходителство Папския Нунций Празник на религиите в…

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ В ОБЩИНА ТУНДЖА (1993-2020)

ВЕРО- ИЗПОВЕДАНИЯ В ОБЩИНА ТУНДЖА (1993-2020)

РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА  В  ОБЩИНА „ТУНДЖА“ /съгл. чл. 19, ал. 5 от Закона за вероизповеданията/     Удостоверение №/дата Наименование на вероизповеданието Седалище Заповед № / дата   1/ 05.08.2003   Съборна Структура „Евангелски църкви“ „Духовен лъч“ към НА…

Регистър на вероизповедания в Банско

Регистър на вероизповеданията в Банско Запис №… дата…. Наименование на местното поделение Съдебно решение Пълномощно на лицето упълномощено от централното ръководство Удостоверение от централното ръководство за лицата които го представляват в община Банско с адрес на седалището и местното поделение…