Второ заседание на Комисията срещу Десислава Панайотова

Вчера, на 9 април от 11.00 часа, се проведе второто открито заседание на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по жалба, заведена от Християнски център „Прелом“ и други жалбоподатели срещу г-жа Десислава Панайотова и в-к Телеграф. Жалбата касае публични изяви на г-жа Панайотова, които жалбоподателите тълкуват като дискриминационни на религиозна основа.

По време на заседанието жалбоподателите са представили видеоматериали от различни телевизионни предавания, с които са аргументирали тезата си за дискриминационно поведение от страна на г-жа Панайотова спрямо нетрадиционни (протестантски) вероизповедания в България. В последвалата дискусия представителите на Комисията са повдигнали въпроси около някои практики в Християнски център „Прелом“ при приемането на нови членове. От своя страна, адвокатът на жалбоподателите е представил пред КЗД препоръка за започване на процедура за отмяна на целия Закон за вероизповеданията с аргумента, че самото съществуване на такъв закон представлява дискриминация на религиозна основа. Поставен е бил въпросът защо в България няма закон за атеизма, който да регулира сдружаванията на гражданите на основата на безбожието, а е приет Закон за вероизповеданията, който поставял вярващите в дискриминирано положение спрямо правата на сдружаване на всички останали граждани.

На това последно заседание на Комисията по случая, на което г-жа Панайотова се е явила без адвокат, е присъствал Пловдивският митрополит Николай, както и други клирици и миряни от Православната църква. На заседанието Комисията е приела за изяснени фактическите и правните страни на казуса. В четиринадесетдневен законов срок КЗД е длъжна да се произнесе с решение по жалбата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *