Дейвид УИЛКЕРСЪН: ВИДЕНИЕ за ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ (Глава 6) БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ НЕПОДГОТВЕНИТЕ

БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ НЕПОДГОТВЕНИТЕ

Ние сме на прага на едно време, което Библията нарича „Денят на скръбта”. Исус Христос сам предупреждава за „голямата скръб”, идваща към цялата вселена, каквато не е имало от създанието на света.

Предсказания на Исус

Пазете се да ви не заблуди някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. НО ВСИЧКО ТОВА ЩЕ БЪДЕ САМО НАЧАЛО НА СТРАДАНИЯТА! Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът. (Матей 24:4-8, 12,14)

Голямата скръб приближава.

В речника думата „скръб” е обяснена като печал, бедствие и нещастие – и тази голяма скръб, която идва, ще е период на особени страдания и кризи. Бог, чрез Святия Си Дух, призовава цялото човечество да се приготви за края на всичко. Той позволява на природата да разтърсва земята катастрофа след катастрофа, за да предупреди за приближаващия ден на съд и гняв.

Можем ли да вярваме на пророчеството на Исус Христос? В един век на развитие на познанието и велики научни постижения можем ли да си представим мисълта, че светът ще се сгромоляса в пълен хаос?

Трябва ли да приемаме буквално Библейските пророчества? Ще има ли, както описва Божието слово, още една, последна световна война, в която да участват всички нации? Ще има ли още по-тежки гладни години, земетресения, бедствия, наводнения и други критични световни промени, както говори Библията?

Война и тероризъм

Ще видим ли войни, терористични атаки и насилие около нас? Ще се срутят ли всички морални норми и ценности? Ще има ли световна икономическа криза, голяма инфлация и опустошена икономика?

Ще има ли кратък период на мир на земята, когато всички хора жадуват за спокойствие и връщане към нормалния живот? И дали този неустойчив мир ще предхожда последните големи катастрофи, за които Библията говори?

Можем ли да вярваме на Библията, когато казва, че хората един ден ще кажат: „Ние ще преживеем тази криза и пак ще имаме мир и благоденствие”. Тогава светът ще бъде въвлечен внезапно в една война – последна и разрушителна. Дали това ще е войната в Армагедон?

Над два милиарда убити.

Човешкият разум се колебае относно буквалното приемане на пророчествата от Библията. Ако вярваме на Библията, идва последна война и голяма скръб, в която ще загинат над два милиарда души. Смъртта ще дойде в целия свят чрез война, глад, проклятия, земетресения, епидемии, наводнения и други катастрофи.

Библията обаче казва ясно, че хората ще се надсмиват над такива пророчества и предсказания, като тези, описани в тази книга.

Ноевото пророчество също беше осмивано.

Хората в Ноевите дни също не вярваха, че ще дойде наказание на земята с потоп и те прекарваха времето си в шумни веселби, надсмиваха се над побъркания пророк, който проповядваше такова откровение. Библията казва: „Те не повярваха, докато не дойде потопа и не повлече всички.” Исус казва, че както хората, в дните на Ной, така и хората от последното време ще продължават да живеят в блудство, бунтове, насилие и неморалност, докато дойде краят. Те няма да приемат виденията и пророчествата, говорещи за заплашваща света катастрофа.

Сега, когато такива предсказания навсякъде са осмивани и подигравани от интелектуалците и църковните водачи, множество млади хора днес са обезпокоени от пророчествата за последното време. В днешни дни не само християните очакват края на света, предсказан в Библията. Дори американското списание „Таймс” излезе с много сериозна статия по този въпрос. Има голям брой учени интелектуалци и други специалисти, които предупреждават, че световната история много скоро в близко бъдеще ще завърши с голяма катастрофа.

Съдържанието на това видение ще бъде наречено фанатичен опит да се изплашат необвързаните към Христа души. Други ще го обвиняват за описания ужасен гняв и съд. Хората винаги са предпочитали да виждат само едната страна на Бога – любовта Му и Неговата милост. Но Бог има и друга страна. Дори само едно повърхностно преглеждане на Божието слово ще го докаже. Затова апостол Павел казва: „И тъй, като съзнаваме що е страхът от Господа, убеждаваме човеците” (2 Кор. 5:11).

Светът ще излезе от релси.

Ако мислите, че моето видение предизвиква прекалено много страх или е много чуждо на действителността, то аз бих искал да ви дам хронологично наближаващите събития, предсказани от Библията.

Библията ясно предсказва,че светът ще излезе от контрол. Вече ще стане невъзможно да се управляват градовете и да се ръководят цели държави. Хората ще започнат да отхвърлят напълно Бог. Човечеството ще стане алчно и материалистично. Ще се появят бунтовници-подстрекатели, увличащи цели правителствени учреждения и самите хора, посред тези кризи ще „се наслаждават да вършат зло, което даже е трудно да си представим”.

Много християни ще отстъпят от вярата и ще започнат да предават приятелите си. Те ще станат гневни и горди и ще служат на Бога само в удобно за тях време. Повечето ще обикнат удоволствията вместо Бога. Ще отминат добрите времена и ще се появят наркомания, проституция, хомосексуализъм, злодейства и улични банди от убийци.

Във време на „умножаване на знанието”, човешкото естество ще стане роб на неморалността, насилието и бунтовете.

Библията предрича, че идва ден на голям тероризъм и насилие. Неморалност ще обвие в огромни размери истинските християни и до смърт ще огорчи душите им. Сатана ще се опита да разруши и опозори делото на Светия Дух. Цели нации ще следват философията на безбожния бунт и на фалшивия религиозен култ.

Целият свят ще навлезе в такова положение на беззаконие и безогледност, че ще доведе до една супер диктатура, притежаваща свръхестествени сили.

Израел ще стане непобедим.

Библията предсказва, че в последните дни Израел ще се роди отново. След почти 2000 години, евреите, които бяха странстващи по лицето на земното кълбо, потискани, преследвани и убивани от враговете на Бога – ще се върнат отново в Палестина и ще завладее земите си.

В точно изпълнение на Библейското пророчество, израелската нация се роди отново през 1948 г. и започна да „цъфти като роза в пустинята” – точно както е писано в Библията.

Библията също пророкува, че много врагове ще се вдигнат срещу Израел и ще се опитат да ограбят земята. Но всички врагове ще побягнат победени със стопени от ужас сърца. Библията сочи, че един евреин ще обърне в бягство повече от хиляда врагове и че десет от тях ще гонят десет хиляди от враговете си.

Израел ще бъде непобедим в изпълнение на духовното пророчество. Няма на земята нация, която да е достатъчно силна да разруши Израел. И само в определено от Бога време, враговете на Юда ще минат по улиците на Ерусалим.

Обединени световни щати.

Библията предсказва раждането на Европейския съюз. Европейския икономически съвет започна съществуването си като съюз на шест нации след подписването на Римския договор през 1957 година. Когато това стана, много библейски учители се питаха дали това е библейското пророчество за възобновяването на древната Римска империя. Това пророчество обяснява, че в последни дни десет нации ще станат основа на могъществото на антихрист. От 1957 г. други четири страни влязоха в това обединение, достигащи общо десет. И сега се водят преговори да се разшири тази общност в „Обединени щати на Европа”. Обединени щати на света – това пък отстои на разстояние на една световна криза. Рухване на световната финансова система би могло да доведе до едно световно управление, оглавено от световен диктатор. Премиерът на Белгия неотдавна каза:

„Метода на международните комитети не успя. Това, от което се нуждаем, е една личност с голям опит, голям авторитет, огромно влияние и голяма енергия, без значение цивилен или военен, без значение от каква националност, който да разреши всички проблеми, да помете всички комитети от пътя си, да разбуди населението и да вкара в действие всички власти. Дано този човек дойде скоро!” – цитирано от „Вечер” (Le Soir).

Световната анархия и хаос могат да направят света да узрее за идването на един световен диктатор-антихрист, който ще дойде в името на мира, да сложи край на все по-увеличаващата се безизходица и беззаконност.

Супер звездата антихрист.

Когато разделим тайнствената и духовната страна в откровенията на Божиите пророци, ясно ще видим предсказание за идването на „супер-звездата Антихрист”, който ще се появи в последно време,  ще предизвиква Бога и ще започне гонение на истинските вярващи. Той ще дойде в името на мира, законността и реда и ще промени всички досегашни системи – правни и законни. Той ще бъде разобличен като лъжлив син на сатана.

Библията пророкува, че размерите на неговият терор ще са краткотрайни, но тотално унищожителни. Този измамлив диктатор, който се е представил като ангел на светлината, ще измами целия свят.

Помислете само за властта, която твърди, че има президента на САЩ. Хората на високи постове се сдобиват с небивали права. В светлината на сегашните събития не е трудно да разберем предсказанията на Библията за това, че Антихрист ще седне като бог на трон и ще иска поклонение и почитане от населението на целия свят.

Последна световна война.

Библията описва във всички подробности как в последните дни Антихрист и нациите ще се срещнат в Израел за последна голяма война. Това ще е война на войните.

Поводът за тази война без съмнение ще е енергийната криза. Това ще е войната за нефт и енергийни запаси. Може би ще се касае за химическите вещества, които са така много в мъртво море, защото от тях може да се приготвят експлозиви. И тъй като ще има глад по целия свят, ще има нужда от тези химикали, като торове. Стойността на тези химикали е оценена на един трилион долара. Колко войни са започнали заради много по-малко пари?

По време на Втората световна война, от 1939 до 1944 бяха убити повече от 54 милиона души и още милиони други бяха ранени и осакатени. През 1970-а ние имахме Виетнам, Бахра и Бангладеш. Нашето поколение преживя ужаса на повече от 65 милиона загинали и над 100 милиона души ранени.

Но Словото Божие казва за една последна война при Армагедон и тя ще надхвърли всички представи. Библията казва, че тогава небето ще почервенее и земята ще се нажежи.

Определено Библията казва:

„А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят и земята, и каквото се е вършило по нея ще изчезнат” (2 Петрово 3:10).

Съвременното оръжие, както всички знаем, в наше време е в състояние да предизвика такъв вид разрушения, каквито Библията описва – унищожение на една трета от растителността на земята с огън от небето.

Още днес Израел и нациите около него са станали оръжейни арсенали – големи запаси от оръдия, бомби, ракети и дори биологично оръжие. Човечеството днес има в запас толкова много унищожителни оръдия, че то е достатъчно за унищожение на всичко живо по лицето на земята.

Библията пророкува, че по време на Голямата скръб, сатанински сили заедно с двеста милионна армия ще унищожи една трета от световното човечество. Ако това стане днес, то би означавало, че повече от два милиард човека ще загинат. Този ужас е трудно даже да си го представим. Тъй като населението расте много бързо, загиналите по него време ще бъдат много повече. Най-ужасната война до сега за нас (Втората световна) струва на човечеството повече от 54 милиона убити. А тази последна война ще убие 37 пъти повече. Това е така ужасно, дори е трудно да се мисли за него.

Поклонението на дявола се увеличава.

Библията предсказва, че дори неустойчивостта на мира се намира на прага на война и ужасно разрушение, човечеството все повече се обръща към поклонение на сатана, сатанински духове и идоли от камък, метал и дърво. Все по-растящо практикуване на окултизма е пророкувано в Библията като белег на последното време.

Много млади хора днес се кълнат да служат на сатана или пък да се кланят на боговете на техниката и науката.

Само един свят, обзет от демони, е способен да не обърне внимание на страха и ужаса от избиването на повече от една трета от населението на земята и отново ще изпадне в бунтарство и неморалност.

Необикновени и загадъчни явления.

Библията предсказва, че необикновени и непознати явления ще се появят на земята и небето. Пророците на Стария Завет ги наричаха „горко” – събития, причиняващи болка и страдания. Това ще е предзнаменование за следващи ужасен глад и бедствия за всички. И сега най-страшният убиец е глада. В Бахра и Бангладеш безброй много страдаха и умираха от глад.

В Индия населението расте, а реколтата намалява и ежедневно хиляди умират от глад.

Милиони хора от целия свят живеят в мръсни дупки на бедните квартали, без вода, храна и покрив. Милиони се улавят за последната сламка надежда и се опитват всеки ден да оцелеят. Дори в нашите „цивилизовани” страни и „развити” нации, проблемите всеки ден растат.

Смъртоносни болести, плъхове, пчели.

Исус казва, че в дните на великата скръб „сърцата на хората ще спират от страх и в очакване на нещата, които идват на земята.” В САЩ още сега умират повече хора от спиране на сърцето.

Медицинските авторитети казват, че венерическите болести обичайно не са епидемични – но това вече не е подвластно на контрол явление и ще придобие ужасяващи размери.

Учените предупреждават за нови видове бактерии, вируси и насекоми, които имат имунитет срещу всички средства и отрови, и заплашват природния баланс.

Плъхове с невиждана големина, които също са устойчиви на отрова, сега нападат пшеничени запаси и разпространяват ужасни болести, заразяващи хората.

Така наречените „пчели-убийци”, идващи от Южна Америка, са нападнали вече много страни. Техните ужилвания в повечето случай са смъртоносни.

Необикновени дъждовни лета предизвикаха появата на рояци комари. В някои места те станаха толкова страшни, че причиняват панически страх на добитъка и болка на другите живи същества.

В Тексас и някои части на Ню Мексико милиони глави добитък са измръзнали до смърт. Тези измрели животни са ги събрали на купчини и са ги изгорили. В Африка милиони животни измират в следствие на суша и глад. Това ще бъдат постоянно нарастващи проблеми.

Оскъдица от хранителни продукти.

Друго доказателство за заплаха от глад е нарастването на световното население и изчерпване на световните ресурси и запаси от хранителни продукти. Спадът на добивите, нападението от вредни насекоми и болести ще предизвикат през следващите десетилетия все по-голям страх.

Сериозни оскъдици на хранителни продукти и енергийни запаси са предсказани в Библията и още сега има кризи в много части на света. И колкото повече расте населението, толкова повече ще нарастват нуждите от хранителни продукти. Ситуацията само ще се влошава.

Седемте последни съдби.

Библията описва в книгата Откровение седем последни невероятно ужасни мъки, които ще дойдат на земята – мъки, които ще бъдат по-ужасни от всичко друго взето заедно.

1. Злокачествени рани и рак по кожата.

„И първият ангел отиде и изля чашата си на земята; и появи се лоша и люта рана на ония човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ.” (Откровение 16:2)

При първото наказание ще има заболяване или кожен рак, който ще порази всички, които са получили удостоверение на личността от правителството на Антихрист. Библията не казва точно какво ще причинява тези злокачествени рани по кожата, но ние можем да предполагаме, че с тях е свързан един принцип, който намираме в Свещеното писание. Библията казва, че ние жънем това, което сме посели.  Ние сме посели еротичност, голота и сексуална разпуснатост. Днес венерически болести са станали главен проблем, те могат да станат причина за нов вид инфекция на венерическите заболявания.

Друго едно възможно обяснение би могло да се корени в предупреждението, което наскоро публикуваха американските учени, свидетелстващи за ефекта от действията върху атмосферата от свръхзвуковите транспортни самолети. Сега тези самолети се намират под управлението на други страни и им е забранено да летят над Америка. Някои критици са против шума от тях. Учените смятат, че ако самолетите променят земната атмосфера като намалят озона дори и с 5%, това би означавало голяма опасност за озона на Земята и ние също сме в опасност. Учените казват, че ако това се случи, до нас ще достигне смъртоносно високо количество слънчева радиация. Когато това се случи, учените предсказват масово увеличение на рака на кожата и други злокачествени рани. А ако промяната бъде повече от 5%,  това ще причини почти повсеместно ракови заболявания на кожата.

 2. Замърсяване на моретата.

„Вторият ангел изля чашата си в морето; и то стана кръв като на мъртвец, и всяка жива твар в морето умря.” (Откровение 16:3)

Второто наказание е замърсяването на океаните. Библията пророкува, че морската вода ще стане като мъртвешка кръв и също така казва, че всичко живо в морето ще измре.

3. Замърсяване на реките и подпочвените води.

„Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори; и водата им стана кръв.” (Откровение 16:4)

Третото наказание ще е замърсяването на реките и водните извори. Сегашното участие на човечеството в замърсяването на околната среда не е случайно. Човечеството сега изпълнява роля, предсказана в книгата Откровение. Ще стане отравяне на чистите водни запаси на земята. Когато Библията описва превръщането на водните запаси в „мъртвешка кръв”, това означава смърт и развращения в нашето поколение, на които сме очевидци. И това положение ще става все по-лошо.

4. Смъртоносни топлинни вълни – слънчева жега.

„Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън.А като се опекоха човеците от голямата жега, похулиха името на Бога, Който има власт над тия язви, и не се покаяха да Му отдадат слава” (Откровение 16:8-9).

Библията предсказва също така, че в тези времена слънцето ще изгаря със своите лъчи човеците. Възможно е Бог да допусне такива слънчеви изригвания, че земята да бъде опарена. Или може човешките технологии да нарушат баланса в природата, която на свой ред ще донесе сурови промени във времето с небивали рекордни топлинни вълни. През май 1972 г. в Индия, повече от 500 души загинаха от слънчев удар. Очакват ли ни и нас подобни и много по-силни топлинни вълни в бъдещето? Прибавете това състояние към още по-високата ултравиолетова радиация от слънчевите изригвания и кризата в енергията, която ще направят климатиците безполезни – и ще получите картината на растящия ужас.

Слънчевите изригвания, възпламеняващи земята ще предизвикат огромни горски пожари по цялата земя. Само в Калифорния хората са нарушили равновесието на природата, като са насадили евкалиптови дървета, от които няма никаква полза. Там има милиони такива дървета и учените са установили, че 90% от тях са мъртви в резултат на рекордни студове през 1972 година. Големите горещи вълни могат да ги накарат да се запалят. Сухата кора на стеблата на тези дървета се запалва много бързо и това ги превръща в пламтящи факли. Ако тези пожари се предизвикат по цялата земя пушекът и саждите им ще се издигнат в атмосферата, и това също ще повлияе на времето като затъмнят слънцето.

Представете си световния кошмар, когато слънцето запали земята; излезлите от употреба машини и климатици; и пулсиращи масивни токови удари.

5. Мрак над цялата земя?

„Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството му потъмня, и човеците хапеха езиците си от болки.” (Откровение 16:10).

Петото наказание е описано като време на мрак, карайки хората да прехапват езиците си от болка и ще похулят Бога. Милиони жителите на Ню Йорк, Лондон и други големи градове разбират какво представлява затъмнение. Библията предсказва, че по целият свят ще настъпи нечувано затъмнение. Ще се случи нещо такова, което да доведе до помрачаване на слънцето, луната и звездите.

Сигурно става дума за някакво свръхестествено затъмнение, каквото се появи над Египет и при разпъването на Христос. Или пък то ще бъде причинено от спирането на електроенергията, поради липса на гориво, което ще ни лиши от осем часова светлина или една трета от дневната светлина. Това може да бъде и последствие от промени в атмосферата или във времето, предизвикано от замърсяването на въздуха, природни катастрофи или като ефект от други осъждания от Божия гняв. Например, година 1816 в САЩ е наречена „Година без лято”, защото при всеки месец на тази година в различни части на Северна Америка е имало постоянен мраз. През юни са паднали 30 сантиметров сняг. Загубите в реколтата били много големи. Тази катастрофа била предизвикана от огромни количества пепел, изхвърлени във въздуха от вулкана Тамборо. През 1915 година климата е бил повлиян от затъмнение на слънцето.

Възможно ли е индустриалното замърсяване днес да помогне за изпълнението на това видение? И как ще повлияе увеличаването на вулканичната дейност на неотдавна изригналия вулкан в Исландия? И колко изригнали вулкана ще са необходими, за да се затъмни слънцето?

6. Кървави потоци в Израелската земя.

„Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток.” (Откровение 16:12).

Шестото наказание е описано като кръв, която тече в битката при Армагедон. Тази последна и най-изтощителна битка на планетата ще донесе смърт и разрушение в такива размери, че кръвта от мъртвите армии ще потече като река, с дълбочина до юздите на конете и с дължина 300 километра. Въпреки, че в нашето време на танкове и самолети, войници на коне ни изглеждат много старомодни, можем да предполагаме, че там ще има кавалерия (Откр. 9:15-16), която видяхме наскоро по филмите, неотдавна пуснати от комунистически Китай. Израел, Арабските страни и Русия също имат големи конни кавалерии (Откр. 14:18-20), които могат да се окажат използвани в битката при Армагедон. Едно е сигурно, Библията пророкува за потоци от кръв при Армагедон.

7. Тежка 45-килограмова градушка и големи земетресения.

„И седмият ангел изля чашата си върху въздуха; и из храма излезе силен глас от престола и каза: Сбъдна се. И произлязоха светкавици и гласове и гърмове, и стана силен трус, небивал откак съществуват човеци на земята, такъв трус, толкоз силен.” (Откр.16:17-18)

Седмото и последно наказание ще е велико земетресение с невероятна сила, съпроводено с градушка, чийто зърна ще достигнат 45 килограма. Това земетресение ще разруши много градове, острови ще изчезнат и планини ще се снишат.

Някои хора вярват, че описанието в Библията за тези 45-килограмови зърна всъщност ще бъде метеоритен дъжд.

За да обхванем пълнотата на този страшен гняв и великите скърби, само си представете:

–          Крематориумите на Хитлер.

–          Чистките на Сталин.

–          Биафра.

–          Никарагуа.

–          Пакистан.

–          Бангладеш.

–          Виетнам и кошмарите от други ужаси.

След това умножете този ужас по хиляда пъти и го поставете в период от няколко години. Това ще ви даде някаква представа за това, което очаква по време на великата скръб тези, които продължават да отричат Бог. Но това не е всичко.

Христос идва да създаде свое царство!

Най-ужасното събитие за грешника предстои. Много по-страшно, тъжно и ужасно ще е времето, когато както Библията казва, грешникът ще трябва да падне на колене и види Исус Христос да се завръща на земята, за да установи царството Си. Библията казва, че грешниците ще опитат да се скрият в планините и в пукнатините на скалите и ще викат на планините и хълмовете да паднат отгоре им и да ги скрият от Седящия на престола.

Библията говори за ново небе и нова земя – възобновени от Святия Дух

Христос ще управлява като Световен Цар и ще премахне всички войни, болести, разрушения и всичко зло. Ти може да се присмиваш над това, да не го игнорираш, да го отхвърляш като глупава фантазия, но така, както евреите са в своята родина, така и християните ще стоят заедно с Христос като с приятел, в идващото Негово Царство. Нито едно предсказание от миналото в Библията не е останало неизпълнено и нито едно от бъдещите пророчества няма да остане неизпълнено. Вярно е, че това е едно страшна, почти невероятна история за гнева и за съда, но ние не можем да поукрасим, нито да го игнорираме. Ако ти си отхвърлил Бог и си пренебрегнал Неговия призив, аз предсказвам, че идва ден, когато ти ще бъдеш държан в страх, когато ще видиш всичко да се сбъдва едно след друго. Преживей едно огромно земетресение и тогава виж дали можеш да се смееш. Виж последните новини и обърни внимание на развитието на нещата и тогава ми кажи, че съм фанатик.

Видях във видение идващия съд. Библията потвърждава това. Посланието на Бога към всички онези, които не са готови, е ясно и силно:

Събудете се! Това, което става в света днес, е свръхестествено и няма връщане назад. Ако не си последовател на Христос, няма да оцелееш. Всички, които живеят само за себе си, живеят без Бога, ги чака само страх и отчаяние.

1 comment for “Дейвид УИЛКЕРСЪН: ВИДЕНИЕ за ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ (Глава 6) БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ НЕПОДГОТВЕНИТЕ

  1. Пророчество дадено на Давид Уилкерсън през 1973: Сатана и неговата война от клевети срещу служителите на Бога
    Сега зная, че сатана е обявил война на всеки християнин – истински служител на Исус Хрис-тос. Той е пуснал в ход всички средства, за да дискредитира и причини вреда на всяко Божие дете, решило да стои твърдо за истината. Тези служители и свещеници, които се отказват да мамят своите жени, които си отказват да поощряват „лекия морал”, ще станат мишена на най-злобните сплетни, разпространявани някога.
    Сатана възнамерява да събере цяла „армия от клеветници”, за да мами, клевети и лъже против такива. Мисля, че Били Греъм и други служители на Евангелието скоро ще се срещнат с присмех, клевети и неправилно разбиране от пресата и „свободомислещата” публика. Всички добри подбуди на тези хора, ще бъдат поставени под въпрос и подозрение. Всички техни обяснения ще бъдат щател-но проверявани.
    Служителите, които са считали, че в този свят нямат врагове, изведнъж ще разберат с изумле-ние, че някой говори против тях. Най-злобно ще бъдат оклеветени пастирите на църкви. Намеци, лъ-жи и клевети, които ще бъдат пълни с въздух и ще дойдат направо от ада. Това ще бъде свръхестествено проявление на демонични сили. Те няма да пощадят нито един верен служител на Евангелието. Жените служители също бъдат подложени на атаки.
    Легиони лъжливи духове ще бъдат пуснати на този свят с единствената цел да действат про-тив християни с лъжи и клевети. И тази война на клеветата няма да е само срещу служителите на Евангелието, но и срещу всички, истински вярващи в Исус Христос, независимо от принадлежността си към деноминация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *