Мисионерско пътуване до Молдова

Скъпи братя и сестри, съработници на Исус Христос,

Вече повече от 15 г. Българският християнски студентски съюз работи за разпространение на благата вест и създаване на посветени ученици на Исус Христос в академичния свят. За това време през групите за изучаване на Библията на БХСС са преминали стотици студенти, които днес работят в различни сфери в обществения живот в България. Една немалка част от тях са лидери на различни служения в своите църкви. Ние благодарим на Бог, че действа чрез Святия Дух и ни помага да израстваме в познание на Него, в изграждането на ученици и в мобилизирането на лидерския потенциал на студентите в служение на Тялото Христово.

В отговор на Божия призив, през тази академична година ние решихме да организираме за първи път мисионерско пътуване до Молдова. То е първото подобно пътуване до българските общности в чужбина и ще се осъществи на 1-8 Май 2010.

В Молдова живеят над 100 000 българи. Всяка година хиляди български деца завършват български училища. Някои от тях продължават да учат в университети в България. Ние искаме да се срещнем с тях и да протегнем приятелска ръка към нашите сънародници в Бесарабия. В рамките на това пътуване група студенти-християни от БХСС ще посетят няколко населени места в Молдова, за да изнесат програма пред българската общност, да занесат християнска литература и да споделят за вярата си в Исус Христос. Студентите ще се срещнат и ще изнесат лекция пред студенти в Университета в Тараклия, в който учат предимно български студенти от Молдова. Вярваме, че Бог ще използва това пътуване за разпространение на благовестието сред студентите в Молдова, за насърчение на християнското студентско движение там и за мотивиране и активиране на българските студенти за евангелизиране в университета.

Изхождайки от убеждението, че БХСС е неотменима част от Църквата в България, и че студентското служение е стратегическо за бъдещето на църквата и страната, искаме да поканим и Вашата църква да се включи в тази кампания. Как можете да помогнете?

• Молитвена подкрепа
• Предоставяне на възможност за студентите да дават свидетелства от кампанията пред църквата.
• Финансова подкрепа – еднократно дарение от църквата за мисионерското пътуване в Молдова. Бихте могли да покажете и информационния клип за мисията: (http://www.youtube.com/watch?v=lw49YGJNljE )
• Дарение на християнска литература, брошури, аудио и видеокасети и други евангелизационни материали. Всички те ще бъдат раздадени на българите в местата, които ще посетим.

При интерес и допълнителна информация, молим да се свържете с нас чрез е-mail: office@bhss-org.com , тел: 02/953 10 92. Адрес на офиса на БХСС: София 1606, бул. ”Хр. Ботев” №13, ет. 4, ап. 8

Ние сме убедени, че всяка местна църква, която реши да инвестира в това стратегическо служение ще бъде благословена много повече от жертвата, която даде. Защото „който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне” (2 Кор. 9:6).

С уважение, Екипa на БХСС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *