ЗАЩО ПОСТМИЛЕНИАЛИЗМЪТ Е ЕРЕС?

СТРАХИЛ ИВАНОВ

Преди време докато си ровех из нета, попаднах на сайт на едно сравнително малко, но доста кресливо „вероизповедание”. Та в сайта попаднах на доктрината им. Понеже винаги ми е било интересно как една група хора формулира вярата си, прочетох тази доктрина. Всичко беше почти поносимо, докато не попаднах на точка (член) 21, а именно:

21. Вярваме в телесното, реално завръщане на Исус Христос в Господния Ден, във Възкресението на мъртвите и в новото небе и земя. (Откровение 20:11-13, Откровение 21:1)

Изглежда съвсем нормален текст, но усетих в духа си, че тук има някаква нередност. Прочетох стиховете и разбрах! Нека погледнем какво пише в горните стихове!

Откровение. Глава 20:
11 След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.
12 Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
13 И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си.
Откровение. Глава 21:
1 И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.

На пръв поглед няма нищо странно! Но само на пръв поглед! Текстът в Откровение 20 описва времето след милениума!!!Т.е. Исус идва след хилядолетното царство!!!!Ето какво означава текстът от доктрината :
Светът ще бъде християнизиран, така че завръщането на Христос, ще бъде в края на това хилядолетно управление на Църквата. Второто идване на Христос ще бъде последвано веднага от общо възкресение, общ съд и въвеждане на рая и ада в тяхната пълнота

Става дума за ПОСТМИЛЕНИАНСКАТА ЕРЕС!!

Та каква е тази ерес?
Някои защитници на постмилениализма твърдят, че това не е ерес, а само есхатологична школа, стъпила по по-различен начин върху тълкуванията на Откровението на Йоан! Да, ама не! Ако беше само това – ок, ще го преживеем! Но тук става дума за изопачаване на смисъла на много части от Словото!

Нека първо да разгледаме накратко какво вярват постмилениалистите:.

Постмилениализмът е тълкуване на Откровение 20 глава, което вижда Второто идване на Христос като случващо се след „милениума”, който е златна епоха или ера на християнско благоденствие и господство. Терминът включва няколко подобни възгледа за последните времена и стои в контраст с премилениализма (възгледът, че Христовото второ идване ще стане преди Неговото милениално царство и че хилядолетното царство е буквално 1000-годишно царуване) и в по-малка степен с амилениализма (Няма буквален милениум и че на практика е започнал с появата на Църквата).

В миналото, особено когато е бил противопоставян на премилениализма, „постмилениализмът“ изглежда е включвал и това, което на практика е „амилениализъм“. Възможността за подобно използване лежи в очевидния (макар понякога пренебрегван) факт, че амилениалното виждане е постмилениално в смисъл, че и двете смятат, че Христос ще се върне след милениума. В този смисъл всички амилениалисти са постмилениалисти.

Една трудност, с която постоянно се сблъскваме в анализа на тези учения, е неадекватната (в смисъл-недостатъчно изразителна) терминология. Използването на представките „преди (пре-)“ и „след( пост-)“, към думата „милениум“ до известна степен е подвеждащо, за разграничаване, което включва много неща, повече от просто „преди“ или „след“, сложени пред думата „хилядолетие”. Очакваното от премилениалистите е доста различно нещо от очакваното от постмилениалистите, не само по отношение на времето и начина, по който ще бъде установено, но главно по отношение на естеството на Царството, както и в начина, по който Христос упражнява своята власт.

В много отношения постмилениализмът си прилича и се припокрива с реконструкционизма. Важна роля за възникването на теономията/(християнския) реконструкционизъм, изиграва възраждането на постмилениализма. Сред съвременните постмилеаниалисти има такива, които не са реконструкционисти, но всички реконструкционисти – независимо от различията помежду си – се смятат за постмилениалисти. Вижда се неочакваното и очевидно растящото влияние на реконструкционистките идеи в среди, чиято есхатология е характерно премилениална. Все пак за водещите защитници на реконструкционизма, постмилениализма е неразделен – както логически така и психологически – от тяхната цялостна позиция.

Постмилениалистите не тълкуват неизпълнените пророчества чрез използването на нормален, буквален метод. Те вярват, че Откровение 20:4-6 не трябва да се приема буквално. Вярват, че „1000 години” означава просто „дълъг период от време”. Освен това, представката „пост” в „постмилениализъм” означава възгледа, че Христос ще се върне след като християните (а не самият Христос) са установили царството на земята.

Привържениците на постмилениализма, вярват, че този свят ще става все по-добър и по-добър – въпреки всички свидетелства за противното – като целият свят накрая ще стане „християнизиран”. Този възглед, разбира се, се отличава с оптимистично, но фалшиво видение, показвано от модернисти и либерали, които учат, че Царството Божие на земята ще се постигне чрез естествен процес, чрез който човечеството ще се подобри и социалните институции ще бъдат реформирани, и ще бъдат доведени до по- високо ниво на култура и ефективност. Тези възгледи съответно са разглеждани по два различни начина.Псевдо-постмилениелизмът смята, че това ще стане по естествен еволюционен път зададен в Божиите закони, а ортодоксалните постмилениалисти смятат, че Божието царство ще бъде постигнато по свръхестествен начин ,чрез действието на Святия Дух и проповядването на Евангелието. И едните, и другите смятат, че Христос ще се върне след като се случи това.

Обаче това не е възгледът за света в последните времена, който представя Писанието. От книгата Откровение е лесно да видим, че светът ще бъде ужасно място през това бъдещо време. Освен това, във 2 Тимотей 3:1-7, Павел описва последните дни като „усилни времена.”

Апологията на постмилениализма е доста елементарна (ако и да изглежда сериозна), но върши работа на тези, които искат да бъдат заблудени. На практика всеки стих, който би подкрепил тази теория, се възприема буквално, а тези , които не я покрепят или се възприемат в преносен смисъл или просто не се обсъждат!

Точно за такива хора се говори в 2Тим 4: 3: Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти

Похватът е същият, както и при „християнския” позитивизъм. На хората да се говори това, което искат да чуят! Най-”съкрушителните” доводи, които се дават в подкрепа на тази ерес, са разни трагични случки, станали след поредното „откровение” за края на света или идването на Исус! Но НИКОЙ не споменава, че Исус ясно е казал , че оня ден и час никой не го знае, т.е. всяко откровение от този сорт е лъжа! Акцентира се върху трагедиите, а не върху факта, че тези „пророчества” са фалшиви!!!. Набляга се на фалшивия, напомпан оптимизъм и се иронизират и охулват „горките, жалки песимисти, които очакват грабването”…… Използват се гръмки думи и фрази като: „завоюване”…”пробив”…”освобождаване”…”да завладеем света”.

Да! Думи идеални за някое американско кеч-шоу, но точно толкова измамни и фалшиви!

Няколко пъти съм се опитвал да дискутирам с постмилениалисти, но все неуспешно! Тези хора се страхуват, че теорията им издиша отвсякъде и единствените им аргументи срещу мен бяха: ”Ти си окован от традициите!” и „Ти не си дорасъл да разбереш тия неща!”

Проблемът в комуникацията с тях идва от това, че когато някой започне да влага собствен смисъл на думите, и той (смисълът) се различава от естественото значение на думата, този човек може да реши, че една дума, израз или изречение означават всичко, което той може да желае. Изгубва се всяка обективност относно значението на думите. Когато думите губят своето значение, комуникацията престава. Обаче това не е предназначението, което Бог е имал за езика и общуването. Бог ни говори чрез Своето писмено слово, с обективни значения на думите, затова идеите и мислите могат да бъдат предадени.
Постмилениалистите с лекота пренебрегват всички стихове в Словото където се говори за Господния ден(че ще дойде като крадец), за грабването(Мат 24:40-41), всички стихове в които се говори”бдете”.”който устои ще бъде спасен”… Цели неизпълнени още пророчества се обявяват за изпълнени или по времето на Антиох Епифан или при разрушаването на Ерусалим от Тит…

Целта на цялата тая заблуда е ДА ПРИСПИ ВЯРВАЩИТЕ!!!!
За разлика от пре- и амилениализма, които говорят за Голяма скръб и време в което дяволът ще има власт да надмогва над светиите (Откр 13:7), постмилениализмът учи:

Исус няма да дойде, преди да сме установили Царството! Няма да има Голяма скръб! Няма да има лъжепророци! Няма да има отстъпление от вярата! Няма да има антихрист! Спокойно си живейте живота! Глупаците да постят и да се молят, ние ще царуваме!! Завладяваме света! Придобиваме власт! Идва времето да бъдем прославени…

Библията казва друго! Нещата са написани ясно! Пророчествата се сбъдват по един абсолютно безотказен начин! Само тези пророчества, които се отнасят за първото идване на Исус, според проф.Джош МакДауел са над 70 и ВСИЧКИ те са се изпълнили с абсолютна точност! Каква е вероятността Бог да се е променил и да е почнал да пише алегории???? Нулева!

Нормалното, буквално тълкуване на Писанието отхвърля постмилениализма и се стреми да бъде последователно, така че да тълкува нормално, буквално цялото Писание, включително и неизпълнените пророчества. Имаме стотици примери в Писанието за пророчества, които са били изпълнени. Вземете, например, пророчествата за Христос в Стария Завет. Те бяха изпълнени буквално. Размислете за раждането на Христос от девица (Исая 7:14; Матей 1:23). Помислете за Неговата смърт за нашите грехове (Исая 53:4-9; 1 Петрово 2:24). Тези пророчества бяха изпълнени буквално, и това е достатъчна причина да приемем, че Бог ще продължи, и в бъдеще да изпълнява буквално Своето Слово. Постмилениализмът греши в това, че тълкува субективно библейските пророчества и счита, че милениалното царство ще бъде установено от църквата.
……………………………………………………………………………………………………..
Аз не съм песимист! Аз очаквам идването на моя Спасител, без да се страхувам! Знам, че на Бога с дела не мога да угодя! Спасението ми е Божия милост и аз нямам никаква заслуга за това! От мен се иска бъда верен и да бдя!

Затова и написах тази статия, за да предпазя, ако мога други мои братя и сестри от тази приспиваща вниманието ерес! Знам, че си навличам омразата на определени хора, но съм длъжен да бдя!

В постмилениализма, ние виждаме още едно пророчество да се изпълнява сега :
Мат 24: 11 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.

Как да разпознаваме лъжливите пророци?
2 Петрово в 2 глава ни казва ясно:

1 Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел.
2 И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули.
3 От лакомия те ще ви мамят с присторени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхното погубление не дреме.
4 Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд;
5 и ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят;
6 тъй също, ако Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие,
7 но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите;
8 (защото тоя праведен човек, като живееше между тях измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела);
9 то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,
10 а особено тия, които с нечисто пожелание следват плътските страсти и презират властта. Смели и упорити, те не се страхуват да хулят славните същества;
11 докато ангелите, ако и да са по-големи в мощ и сила, не представят против тях хулителна присъда пред Господа.
12 Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени, за да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат,
13 наближаващи да получат заплатата на неправдата – люде, които считат за удоволствие да разкошествуват денем. Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при вас;
14 очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на проклетия;
15 оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата,
16 но биде изобличен за своето беззаконие, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря лудостта на пророка.
17 Те са безводни кладенци, мъгли тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина [до века].
18 Защото, като говорят с надуто празнословие, те с разтленността подмамват в плътските страсти ония, които едвам избягват от живеещите в заблуда.
19 Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става.
20 Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото.
21 Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях света заповед.
22 С тях се е случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Теономия и есхатология
http://www.gospelpedlar.com/articles/last%20things/Postmill_Boettner/contents.html
http://www.raptureready.com/featured/ice/AmillennialismAndPostmillennialism.html
http://www.sounddoctrine.com/postmill.htm
http://rado76.wordpress.com/category/августин-блажени/за-божия-град/

20 comments for “ЗАЩО ПОСТМИЛЕНИАЛИЗМЪТ Е ЕРЕС?

 1. Съгласен съм, че това е неправилно учение.

 2. napulno pravelno. Blagodaria. Radvam se che vie go napisahte tova, Slava na Boga!

 3. Ако беше толкова лесно, християните отдавна щяха да са единни във възгледите си за края на света (така, както са единни по отношение на морала). Елементарен факт е, че библейските пророчества/описания са разположени като фрагменти в отделни Книги, и много хора по човешки са се стремели да ги „сглобят“ в правилната последователност, и никой не е успял. Лично аз си спомням поне за две такива книги на ужким уважавани християнски автори – усещането за „човешка интерпретация“ е много досадно – колкото по-точно се стреми авторът да подреди събитията, толкова по-плътски става. Според мен, Господ така е направил нещата, целево, да може по отношение на края на края на света да сме склонни да отхвърляме човешките сглобки и интерпретации, и да уповаваме изцяло на Него. „Блажен е онзи, който помни думите на тази книга“ (така е писано, и не – „блажен е този, който РАЗБИРА думите на тази книга“) – имаме задача прилежно да помним написаното, и да дадем възможност на Господ да осветлява в нас което и както пожелае. И бих нарекъл ерес точно този стремеж за „фиксиране на есхатологията“.
  Ето един кратък принцип, формулиран от Мартин Лутер, и тежащ много повече от всички есхатологични книги, взети заедно (приблизително) – „Имай морален живот, все едно Исус Христос се връща тази вечер, и си планирай живота, все едно няма да е в този ти живот“.

 4. Искам , ако е удобно да добавя , че преамилениализма, които говорят за Голяма скръб и време в което дяволът ще има власт да надмогва над светиите (Откр 13:7), също не говорят това което е според истината , защото идването от голямата скръб е опиисано в 6-тият печат. При седмият печат се раздават тръбите , а при последната тръба е Господнито пришествие при което става и грабването. Тоест забелязал съм поставяне на знак на равенство м-ду голямата скръб и божият гняв. Но трябва да имаме в предвид , че това са различни събития , по различно време. Обект на божият гняв са мразещи истината , докато през голямата скръб преминават неизброимо множество християни. Да се твърди, че в Откр 13:7 е описана голямата скръб е неточно защото звярът ще действа с-щу светиите в продължение на 42 месеца. Това действие на звяра с-щу светиите е описано и в Откр.11/1-15. Обаче тези събития са непосредствено преди последната тръба. А както вече споменах при последната тръба е грабването – 1Кор.15/51,52 , докато идването от голямата скръб е мнооого преди това – при 6-тият печат – Откр.7/9-15. А пак повтарям , че при отварянето на 7-мият печат почнат тръбите – Откр.8/1,2.

 5. „В много отношения постмилениализмът си прилича и се припокрива с реконструкционизма. Важна роля за възникването на теономията/(християнския) реконструкционизъм, изиграва възраждането на постмилениализма.“

  До колкото разбирам причината за тази статияя е да се обърне внимание върху конкретна проблематика, а не да отвори есхатологичен дебат, който може да продължи до безкрай. Прочита на библейския текст след запознаването с тази статия, наистина придобива едно атуално звучене, благодарности към автора.

 6. Преди време попаднах на една статия, която разкрива реконструкционизма в доста неприятна светлина:
  http://kosmos-21.blogspot.com/2011/07/blog-post_22.html

  За радост, доколкото знам, българските реконструкционисти не са залитнали чак в такива крайности.

 7. Благодаря ви за коментарите! Искам само да поясня, че написах тази статия, не за да предложа някаква моя есхатология, а да обърна внимание на едно опасно учение в някои религиозни среди. Когато дадена теория е между кориците на учебниците,тя не е проблем, но когато някой поучава, че „Исус няма да дойде скоро, защото още не сме установили Царството на земята“, няма как да не направим връзка с Мат 24:48-51.

 8. Без защита на нечия позиция, трябва да отбележим, че се изисква сериозна богословска подготовка включваща есхатология, екзегетика, древна история и култура и ред други области,за да може човек компетентно да коментира. Съдейки по теологичните констатации и грешки на Страхил Иванов, мисля че не е квалифициран в тази област(без да се обижда автора).При наличие на повече време ще напиша точните забележки.
  Време е българските вярващи да исзследват задълбочено, професионално и да внимават фразата усетих в духа си, без да изключваме личната опитност.

 9. Г-н Караиванов, аз нямам никакви претенции да съм специалист в есхатологията и вие много добре знаете това от краткото ми пребиваване във вашата ФБ група! Също така много добре знаете,че защитавате и рекламирате постмилениализма, както и добре знаете, че няма да приемете никакво мнение различно от вашето, независимо с какво образование е човекът изразил такова мнение! И накрая да попитам дали знаете чии са тези думи:„SPECIAL ANNOUNCEMENT! „Jesus is NOT coming soon!“ и СЪГЛАСЕН ЛИ СТЕ С ТЯХ?

  Понеже непременно ще се опитате да изманипулирате хората като кажете,че са извадени извън контекста, знайте,че имам целия текс на това грандиозно умотворение плод на „сериозна богословска подготовка включваща есхатология, екзегетика, древна история и култура и ред други области “ на един вносен „учител“!

 10. Г-н Karaivanov вие наистина не сте коментирали по темата, а сте решили да оплюете автора, като най-евтин начин да минимизирате ефекта от написаното. Но след като сте отворили вратичката за сеченето с пръсти, бихте ли отбелязали самия вие как покривате изиксванията за сериозна богословска подготовка включваща есхатология, екзегетика, древна история и култура и ред други области,за да може човек компетентно да коментира. Защото ако не ги покривате, вие обвинявате автора за вашата собствена умствена недостатъчност да разберете това което е написал.

 11. Г-н Караиванов май вярвате, че в момента живеем в хилядагодишното царство наречено МИЛЕАНИУМ или пък дори католическата хипотеза, че няма да има милениум. Да се разбира ли че наистина вярвате това, защото тогава темата на дискусията се отклонява към сфера за която се искат наистина сериозни богословски познания, които и двамата виждаме че не притежавате?
  В същото време в това което сте ни написали струи със свенливост по темата МИЛЕНИУМ. От което следва един двата извода или според вашата есхатология вече живеем в МИЛЕНИУМА или във вашата есхатология ЛИПСВА МИЛЕНИУМ – и двете твърдения са крайно опасни, защото най-вероятно противоречат с вашето собствено разбиране за сотирология и пневматология, личната ви история като християнин, с което пък се самоотричате като харизматик, дори ако сте католик или православен. Кажете ясно за да се разбере към коя крайност клоните?

 12. И аз очаквам да видя това „задълбочено, професионално исзследване“. Дано Dido Karaivanov да намери време, да напише своите „точни забелешки“ по отношение на „теологичните констатации и грешки“ на автора на статията.
  Иначе УСЕЩАМ В ДУХА СИ как някой се опитва да ни манипулира.
  Това, че се опитва да блесне като, притежаващ „сериозна богословска подготовка включваща есхатология, екзегетика, древна история и култура и ред други области“ го видяхме. Може и да ръкопляскаме – направи го с финес, но да се опитва да омаловажи написаното в статията, убеждавайки ни че е „Без защита на нечия позиция“ на това му казвам ХИТРО СКАЛЪПЕНА МАНИПУЛАЦИЯ.

 13. Г-н Страхил Иванов твърди , че „Целта на цялата тая заблуда е ДА ПРИСПИ ВЯРВАЩИТЕ!!!!“. Съгласен съм с това. Ако е удобно искам да добавя и това , че учението за спасение чрез всякакви други неща (освен чрез кръвта на Христос) също са с цел погубване на души в спокойствието им. За такава заблуда съм чувал да се говори от проповедници които проповядват , че след господнето пришествие , който остане ще има шанс за спасение чрез проливането на своята кръв , като не се поклони на звярът и ни приеме белегът му и т.н.т. Но сам Христос казва , че това е невъзможно , защото след като стане домакинът и затвори вратата , всички които останат вън няма да имат повече шанс. Също както и неразумните девици нямаха втори шанс. Та като си помисля – ако Господ дойде в следващите 5 минути … какво ще изпитам – смущение или радост ? Ами вие ?

 14. Авторът бр.Страхил неправилно борави с термина „Ерес“! Ерес е всяко лъжеучение, което отрича, че Исус Христос е Бог! А постмилениализмът не отрича, че Исус е Бог и следователно не е ерес! Постмилениалния есхатологичен възглед е само един от няколкото богословски възгледа за последното време! Между другото, всеки от тези няколко възгледа си има своята Библейска обосновка и нито един от тях не е обявен за някаква ерес! То и от съдържанието на статията е видно, че авторът не е успял да докаже и да покаже „Защо постмилениализмът е ерес“, а само коментира кое, според него, не е правилно! Така че заглавието е подвеждащо и както казваха едно време в училище: „Съдържанието не отговаря на темата“-Слаб 2.

 15. Мнението на Киряков не е много право в случая и не е точно. Заблуждението на постмилениалната ерес идва от това, че приспива вярващите за внезапното връщане на Господ Исус Христос като „крадец в нощта”. То продължава да рекламира едно настоятелно човешко завладяване на земята правейки Царството повече земно и човешко отколкото небесно и Божие. И не на последно място постмилениалната ерес проповядва Милениум който вече е започнал на земята преди Иисус Христос да се е завърнал. А това само по себе си вече е ерес тъй като прави ненужно и в този смисъл отрича въплъщението на Господа Иисуса Христа. „А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света.”

 16. Към Страхил Иванов: Издателство „Мемра“ разпространява книгата „Победоносна есхатология“:
  http://www.prelom.bg/_blog/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/post/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8_%D1%81%D0%B51084;%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/

  Имате ли представа в тази книга постмилениализмът ли се пропагандира?

 17. Благодаря на г-н Радослав Киряков за оценката, която ми е поставил! За един безполезен слуга и (слаб 2) е много! Все пак препооръчвам на г-н Киряков поне да провери значението на думата „ерес“ за да не се излага и друг път.
  На въпроса на Валентин, не съм чел книгата, но както вече споменах бях в една ФБ група, където Стан Нютън излагаше и коментираше възгледите си и наистина става дума за постмилениализъм!
  Поради факта ,че въпросният семинар ( от линка) е организиран от ХЦ“Прелом“ и като се има предвид самата есхатологията на НАР-АРЦ , мисля че няма как да става дума за някаква друга есхатология освен постмилениализъм!
  Но нека да повторя: Не съм чел книгата и не съм бил на този семинар!

 18. „ЗАЩО ПОСТМИЛЕНИАЛИЗМЪТ Е ЕРЕС?“ е, нека го наречем пагубно ЛЪЖЕУЧЕНИЕ!
  …в очакване на оценка

 19. Здравейте! Подобна тема няма как да се дебатира накратко, но преди теологичните спорове се спирам на изказването на: Страхил Иванов казва: on 08.12.2012 at 17:13 „Г-н Караиванов, аз нямам никакви претенции да съм специалист в есхатологията………! Също така много добре знаете,че защитавате и рекламирате постмилениализма, както и добре знаете, че няма да приемете никакво мнение различно от вашето, независимо с какво образование е човекът изразил такова мнение!“
  Отговор: Ще съм много глупав, ако не приемам различно мнение от човек със или без образование по темата. Но искаме да се лекуваме при добър доктор, нали? Не знам как Вие добре знаете, че няма да приема различно мнение. ФБ групата представя този дебат на различните есхат. позиции, с ударение на постмил. позиция е, тъй като имаме специалист преминал през различните есхатологични школи, па макар и вносен(според „уважителното“ Ви отношение). След като не сте специалист, диалога е за предпочитане пред категорично мнение по темата. Писах относно доводите, които ползвате, а не да обидя или оплюя автора(както смята Geri Ruseva on 09.12.2012 at 14:56 Г-н Karaivanov вие наистина не сте коментирали по темата, а сте решили да оплюете автора, като най-евтин начин да минимизирате ефекта от написаното.)
  – Гери Русева – ето труден и не евтин начин за инфо по темата, отнема време и усилия за да се разбере http://www.youtube.com/watch?v=ws0vbT4Yu2s&feature=related
  Не е ясно как оплювам автора, като той сам потвърждава, че не е специалист! Как да се доверим на такова мнение? Какво търсим, ефект от написано или съдържателност на твърдението? Призовах към изследване на темата. Преди повече от 20 години водачи учеха, че жените не трябва да говорят в църква,да не ползват червило,обеци, вярващите да си гледат дъховната работа, небето и спасението, като не се занимават с управление, закони и „светски дейности“,и ред други откровения…от къде мислите произлизат тези твърдения?
  До Георги Грозев: Георги Грозев on 09.12.2012 at 19:25
  „Г-н Караиванов май вярвате, че в момента живеем в хилядагодишното царство наречено МИЛЕАНИУМ или пък дори католическата хипотеза, че няма да има милениум. Да се разбира ли че наистина вярвате това, защото тогава темата на дискусията се отклонява към сфера за която се искат наистина сериозни богословски познания, които и двамата виждаме че не притежавате?“
  Отговор: – (приемам иронията ви,приемете и моята) 1.Темата не е какво аз май вярвам, а защо постмила е ерес? Не е ясно по какво съдите за богословските познания, дарба или усещате в духа си? 2.Относно 1000-то царство не е важно, какво аз вярвам, а какво можем да кажем и докажем за него. Тема, която дискутирахме в групата-отнема доста време. Накратко постмила вижда царството за установено след възкресението на Христос, а числото 1000 като дълъг период на постепенно надделяване на Царството над враговете му. Както казахме важното е да го докажем, тук влиза екзегетиката. Като казвате крайност, крайност според кого и какво? Вие усреднен ли сте?
  Към Гого: – римам позиция, но не смятам че за всичко съм прав, тъй като не съм познал напълно…и знам,че това няма да е скоро. Дали манипулирам и блестя със знание, това всеки сам да си прецени. Не се изживявам като блестящ разбирач,но други са, затова и тях първо предлагам да видите и прочетете. Простете времето наистина е кът…..благословенни 🙂

 20. г-н Караиванов не може да започвате диспут за вярата с тезата не е важно в какво вярвате. Просто не става, а и явно нямата нужния ценз да представите доводите си. Ереста на „постимил” както го наричате е имено в това че проповядва Христовото царство ала без Христос да присъства в него. А това отрича доктрината за Божието всевърховенство и всеприсъствие. Тук четат и пишат хабилитирани богослови, които за разлика от вас имат нужния ценз и те ще ви обяснят догматиката по-добре от мен за да не сте толкова голословен. Но щом вашата теза е, че не е важно в какво вярвате, може би не е нужно да се впускате в теми които дискутират имено вярата. И моля не ни пробутвайте евтини американски номера от рода на Джон Пайпър, преди да се образовате относно фалшивото евангелие което проповядва http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kis5rFlHKoI

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *