Относно доклада на Департамента: „За свободата на вероизповедание в България 2008”

Ваше превъзходителство, почитаема г-жо Макълдауни,

Дами и господа!

С интерес следя докладите на Държавния департамент на САЩ за състоянието на религиозните свободи. Намирам за нужно да отбележа, че тази инициатива на Департамента е по принцип изключително полезна, информативна и с голямо практическо значение. Убеден съм, че Департаментът се старае качеството и стабилността на Вашите доклади трябва да бъде на изключително високо ниво. Затова считам за отговорно от моя страна да ви информирам за следното:

Страхувам се, че в последните три доклада за религиозните свободи е допусната грешка, която би следвало да бъде поправена. Касае се за следния пасаж в раздел ІІ, абзац 2 от 2008 г. (но текстовете и на предходните доклади 2006, 2007 се намират в същия раздел с много сходно съдържание и съдържат същата грешка):

„Конституцията посочва като “традиционно” изповедание източното православие в лицето на Българската православна църква и правителството предоставя преференциална финансова подкрепа както на нея, така и на няколко други религиозни общности, възприемани като имащи свое историческо място в обществото, включително тези на мюсюлманите, КАТОЛИЦИТЕ* и юдеите.” http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/irf_2008.html

„The Constitution designates Eastern Orthodox Christianity, represented by the BOC, as the „traditional“ religion, and the Government provided financial support to it, as well as to several other religious communities perceived as holding historic places in society, such as the Muslim, RΟΜΑΝ CATHOLIC* , and Jewish religious groups.” http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108439.htm

Забележете, че Католическата църква в България (вкл. и трите и епархии или диоцези, както някои ги наричат) не получават (поне официално) никаква държавна субсидия. Такава информация не е заложена в държавния бюджет, че католическата църква ще бъде по някакъв начин финансирана от държавата. Бихте могли да зададете въпроса на Председателя на Епископската конференция в България – Католическия Екзарх епископ Христо Пройков.

В тази връзка, за да Ви улесня при установяването на неточността, Ви изпращам приложена страницата с таблицата от държавния бюджет за текущата година (ДВ. 113 от 28.12.2007 г., с. 56), където можете да сравните кои религиозни общности се ползват от подобна държавна финансова подкрепа. Друга официална документация, съдържаща информация за финансиране на религиозни общности не е известна.

Затова Ви моля да обърнете внимание на уважаемите референти, изготвящи докладите да проверят надлежно още веднъж информацията си за България и при възможност да отстранят това несъответствие. Благодаря Ви предварително, че ще се погрижите за това!

На всякакви въпроси по засегнатата с настоящото тематика бих отговорил на Вас или изготвящите докладите с готовност и удоволствие,

Сърдечни поздрави и благопожелания от Берлин,

Христо П. Беров
сътрудник и докторант в Института по Църковно право
Университет Потсдам, ФРГ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *