Обяснителен пасаж (Откровение 17:1-17)

Обяснителен пасаж (Откровение 17:1-17)

а. Вавилон идва от името на „Вавил“, което означава объркване (Битие 11:4-9). Религията винаги произвежда объркване. Hимрод основава Вавилон (Битие 10:8-12). Hеговата жена Семирамида, основа тайните религиозни ритуали. Kултът се характеризираше с думата „мистерия“. Обектът на поклонение бил така наречената „царица на небето“ или олицетворението на жената и нейния син – Тамуз, роден от фалшиво чудотворно зачатие. Целта на този култ bеше да управлява света – религиозна система с политически стремежи чрез сатанинска сила (Откровение 15:7,8).

б. Вавилон е майката на всички фалшиви религии (Откровение 17:1-5). Той събира всички световни религии, както движението „New Age“ [Hю Ейдж] прави днес, съживявайки древното маг╝осничество, чародейство, астрология, които са били характерни за древния град. Седемте глави (седем планини) са седем световни империи, които са се противопоставяли на Израел. Мистичният Вавилон винаги стоеше на различна планина (хълм), но скоро тя ще язди върху всички тях (Откровение 17:3,9). Тези империи, които видяхме в Даниел 2:36-45; 7:1-7) са:

1. Египет – Израел подтиснат от Египет (Битие 37 гл.; Даниел 11:42,43).

2. Асирия – вторият потисник над Израел, който беше основан от Hимрод (Битие 10:8-12), по-късно взе Северен Израел в робство (IV Царе 17). Вижте и Даниил 11:40-44.

3. Вавилон Халдейски – третия потисник на Израел. Юдея беше взета в плен от Вавилон (Еремия 25:9-14).

4. Мидо-Персия – израелският четвърти потисник (Даниил 2 и 7).

5. Гърция – подтисничеството на Израел от петата световна империя в периода между Стария и Hовия Завет (Даниил 8:3-9;20-25;11:1-3).

6. Римската империя – шестият потисник на Израел (Матей 24:1-3; Лука 21:20-24; Даниил 9:26,27). Храмът беше разрушен от Римляните в 70 г.

7. Ревизираната Римска империя – 10 царства, които заемат територията на Римската империя, споменати от 10-те пръсти на нозете и рога (Откровение 17:7,12; Даниил 2:42;7:24).

а. Движението на „New Age“ включва религиите на всички 7 империи.

б. До Йоановите дни 5 от тези империи бяха паднали. Той живееше по времето на шестата (Римската империя). Имаше още една да дойде, седмата, когато Антихрист ще се появи, и от която ще се появи осмата (Откровение 17:9,10,11).

Kнигата на Даниил е много ясна относно последователността на тези империи (Даниил 2:36-45;7:1-27).

1. Вавилон Халдейски-златната глава (626-539 пр.н.е.), Лъвът – (Откровение 13:2; Даниил 7:4).

2. Мидо-Персия – Ръцете от сребро (539-330 пр.н.е.), Мечката – (Откровение 13:2; Даниил 7:5).

3. Гърция – коремът и бедрата от бронз (330-63 г.пр.н.е.), Леопардът – Откровение 13:2; Даниил 7:6.

4. Римската империя-нозете от желязо и кал (63 г.пр.н.е.-V в.), четвъртият звяр (Откровение 13:2; Даниил 7:7).

5. Ревизираната Римска империя – с мистичния Вавилон и неговата религия (Откровение 17:12-17; Даниил 7:7,24). Това е седмата (Откровение 17:10,11).

а. Малкият рог от Даниил 7:8-24 е Антихрист, звярът, който излиза от морето на народите управлява едно от 10-те царства (Откровение 13:1,5; 17:1,3,11,15,25). Неговото царство е звяр (Откровение 17:11). В средата на скръбта той взима власт и упражнява контрол върху всичките 10 царства (Откровение 17:25). Така че тази седма империя от 10 царства става осмата с Антихрист, който управлява всичките 10 (Откровение 13:1; 17:11), посредством което той унищожава мистичния Вавилон и установява себе си да бъде почитан (Откровение 17:16,17). Това става в средата на седемгодишна скръб. Интересно е, че Hов Вавилон се реконструира като град на 50 мили южно от Багдат – Ирак. Това ще бъде главната квартира на мистичната Вавилон, докато Антихрист не я разруши и започне свое собствено поклонение като бог.

2 comments for “Обяснителен пасаж (Откровение 17:1-17)

  1. В статията се поставят в един и същ интервал от време „голямата скръб“ и „антихрист“. Мисля, че това не е правилно, защото антихрист ще действа в последно време и ще бъде изтребен при пришествието (2Сол.2/8). Обаче голямата скръб е по времето на 144 000 от всичките племена на израилтяните (Откр.7/4). По това време е и голямата скръб (Откр.7/9,14). Всички тези събития са в 6-тият печат (Откр.6/12 – 7/17). Разбираме кое е времето на тези събития чрез 144 000 имащи печата на Бога на челата си. За тя пише, че те са ПЪРВИТЕ плодове на Бога и Агнето. Следователно голямата скръб е тогава, когато са първите плодове, а не последното време, както се твърди в статията. Ето прочетете : Откр.14:1 И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.
    14:2 И чух глас от небето като глас от много води и като глас от гръм; и гласът който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си.
    14:3 И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците; и никой не можеше да научи песента освен сто и четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята.
    14:4 Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици; те са които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето.

  2. ТОВА ПРОСТО НЕ Е така както го казваш

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *