адв. Виктор Костов: „Апостоли” – доносници

Настоящата статия има за цел да информира давайки право на отговор. Представените анализи и документи са израз единствено на личното мнение на авторa и не ангажират по никакъв начин Екипа на Pastir.org. Публикува се с разрешение (с) 2012. Всички права запазени. Накиква част от статията не може да бъде копирана и възпроизвеждана без изричното разрешение на носителите на правата.
Адв. д-р Виктор Костов

„Не свидетелствувай лъжливо против ближния си”
– Девета Божия заповед

Ако Георги Бакалов е постигнал нещо като „обединяващ апостол” на АРЦ и няколко други пастора, то новаторството в доносите ще е на първо място. Клеветническата му дейност, в новите условия, с нови средства, само доказва, че доносниците в църквата, и срещу нея, виреят във всякаква среда, независимо от държавно-политическия строй или икономическия и технологичен прогрес на обществото.

Ако агентите на ДС са донасяли средства в тайни квартири и явки, имали са секретни имена, някои от тях са били притискани и измъчвани от съвестта и са се срамували, то за Бакалов нещата стоят точно обратното. Той се гордее с доносническата си дейност и широко я тиражира в интернет.

През 2010 г. повдигнах фактологическия, морален и богословския въпрос, за това, че Бакалов и кликата му не са представители на новозаветен и християнски подход в разглеждане на проблема за участие на тайните служби на ДС в живота на църквата, и че Бакалов няма моралния стандарт да бъде оценител на морала на агентите. Като кулминация на манипулациите си по повод тази моя позиция, същият написа и разпрати лъжлив донос срещу мен до адвокатска правозащитна организация, в която членувам и до други мои партньори в служение.

Цели на доноса, дефиниция
Целта на доноса, както сам Бакалов и подкрепящите го пастори заявяват в него, е да се разрушат служебните и приятелски отношения, които имам с адвокатите от организацията.

В настоящия материал ще представя манипулациите и лъжите залегнали в „оплакването” на „обединяващия апостол”-търговец до моите колеги и приятели. Същото на английски език,на бланка на Apostolic Reformed Church, от 3ти октомври 2012 г. и приподписано от Бакалов и още 16 души, пастори и църковни дейци.

За целите на нашето изложение ще дефинираме „донос” по следния начин: „представяне на лъжлива или подвеждаща информация до трети лица (или държавен орган) с цел  да бъдат разрушени отношения или да бъде опетнено доброто име в обществото на обекта на доноса”.

Лъжите и изопаченото представяне на фактите, трикове на евтин популизъм за справяне с класовия враг са използван от Хитлер, Сталин и подобните на тях. Бакалов за пореден път доказа, че владее тези трикове добре, макар и на доста по-ниско, интернет-махленско ниво в сравнение с посочените диктатори. Тук ще анализираме конкретното приложение на неговия клеветнически подход с точки от оплакването му до ADF, без за се спираме на цялостното съдържание на писмото, достъпно тук, на английски.За да бъде ефективен един донос, адресатът трябва да бъде поласкан, а опонента, обект на доноса – представен в най-лоша светлина. В увода си Бакалов описва колко благодарен е той за приноса на АДФ към неговите служения (става дума за два лични разговора и няколко имейла на сътрудничката му). Описва огромното си влияние и национални движения, за „очистване на църквата”, които ръководи.  След въведението минава в настъпление. Тук представям пет от обвиненията му в обобщен вид, с прилежащ коментар.

Лъжливо обвинение 1„Защитава агентите на ДС!
В доноса се сочи че съм застанал в защита на пасторите-бивши агенти на ДС, оповестени като такива.

Никога нито публично, нито в лични разговори не съм защитавал ролята на ДС в църквата нито действията, с които сътрудниците на ДС в църквата са ОЩЕТИЛИ свои братя-християни и Божието дело. Още по-малко бих защитавал щатните агенти на комунистическия режим в църквата. Дори обратното.

Ако съм заел позиция, която манипулативно „апостолите” представят в интернет като такава защита, то не е защита „на”, а е защита срещу морала и методите на Бакалов и кликата му в този важен процес – на морална оценка на дейността на пасторите, които са сътрудничили с ДС. Напротив, дори имам ясно предложение за един внимателен християнски подход към темата. Ако за Бакалов това е „защита на ченгетата” – да, ще продължавам да настоявам за прецизност и библейски подход в оценката на делата на пасторите-агенти, а не плиткоумните популистки политически трикове, които „обединяващия апостол”-търговец прилага, издигайки себе си като най-чистия.

Единственото основание за Бакаловите обвинения към мен по този въпрос са собствените му аматьорски и глуповати колажи, в които е сложил мои замазани снимчици.

Лъжливо обвинение 2: „Атакува ме на лична основа!”
В доноса се сочи, че съм „разкрил лични съдебни дела” на апостола-търговец по повод бързо ликвидни заеми с висока лихва в Америка. Информацията е така поднесена, сякаш съм нарушил някаква професионална етична норма, сякаш съм му адвокат по посочените съдебни дела и съм изнесъл поверителна информация. Или тайно съм задигнал папката с документи от деловодството на съда в Минесота.

Напротив, коментираното от мен дело и препратките към съдебните книжа са по повод на ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

Би следвало на „апостола” и поддръжниците му да е ясно, че след като той е публична личност в България и по света, според думите му, и се представя за религиозен служител, хората имат право да знаят търговските му дела в Америка, които са оповестени в сайтове на съда, където делата се водят. Това, че Бакалов иска да ги запази в тайна от хората в България, които му знаят „спатиите”, не означава, че делото е „лично” или засекретено. Когато някой влезе със спор в съда, той трябва да понесе тежестта на публичността на светското правосъдие. Който иска да осветлява агентите и да бъде морален коректив, като „апостола”, трябва да бъде склонен търговската му дейност с високо рискови инвестиции в размер над 3 милиона долара, и загубата на 1.5 милиона, да бъдат известни на публиката. Както и сериозните му провали и последващи съдебни спорове по повод тези инвестиции.

Тези и други подобни данни не са дори изнесени за първи път от мен – аз само коментирам информацията. Моят коментар на въпросната информация за съдебен спор е предназначен да даде възможност на християните да преценят от новозаветна гледна точка – сребролюбец ли е Георги Бакалов или смирен Божи служител? Честен християнин-търговец ли е или търговец в храма на Бога?

Коментарите ми за делото на „Господстваща почтеност ООД” (превод на Integrity Dominion Funds LLC), компанията на Бакалов, срещу Мързелив Дявол ООД” (!?) (превод на Lazy Deuce LLC), компанията завлякла Бакаловата, не е етична некоректност, а е служба в полза на обществото от моя страна. Хората имат право да знаят кой е главния „съдия-изпълнител” срещу „пасторите-агенти”. Те трябва да са наясно, че „господстващата почтеност” инвестира в „мързеливия дявол” и жъне плодовете на инвестицията си.

Лъжливо обвинение 3: „Не е защитник на свободата на религията и словото!”
Бакалов твърди, че се „представям за защитник на религиозната свобода” и „само на думи и теория” съм защитавал вярващите, но иначе съм бил на страната на агентите. Нямам намерение въобще да изреждам делата и дейността си в това служение, известна на повечето християни, а и на по-широката публика.

Достатъчно е да спомена, че същия този Бакалов и хора от групата му съм защитавал от намеса на държавата в „богословските” му разбирания и религиозни дейности по поне шестДЕЛА (аз лично или мой колега от същия екип, под мое ръководство):
1. Консултации по затваряне на зала „Сливница”, София – 1994 г., по повод прокурорско постановление за запечатване на залата, където се събира групата му;
2. Бакалов с-у Стандарт – 1995 г. , за статия, която оприличава Бакалов на Дейвид Кореш, култов лидер в САЩ загинал в пожар с над 70 свои привърженици през 1993 г.
3. Банзуркови и други с-у МВР и Община – В. Търново – 1995, за разтурване на събрание в публична зала и претърсване и изземване на литература;
4. Елена Дянкова с-у МВР София – 1995-1996, за претърсване и изземване на литература в дома на ищцата;
5. Петя Порашка с-у МВР София – 1995-1996, за претърсване и изземване на литература в дома на ищцата;
6. Бакалов и ХЦ Прелом с-у в. Телеграф и д-р Десислава Пулиева – 2008-2010, за отправен призив към държавно ограничаване на правата на протестантските вярващи и по-конкретно тези на ищците.

Ако „обединяващия апостол” беше само неблагодарен за моята работа в защита на религиозните му права и тези на негови съратници това би било донякъде разбираем личен морален пропуск. Когато обаче премълчаваш факти, на които си бил свидетел и в които сиучаствал и поднасяш информация противно на това, което знаеш, пред трети лица, за да представиш някого по лъжлив и извратен начин – това си е лъжесвидетелство и доносничество par excellence.

Лъжливо обвинение 4: „Професионално неетичен – ползва уменията си и професионалния си опит, за да ме спре да бъда глас на правдата!”
В доноса се твърди, че съм ползвал моя сайт посветен на свободата на религията да организирам хора да се „бият” срещу него „като лидер на религиозна организация”. Тоест аз, защитникът на правата на вярващите, нарушавам правата на вярващия Бакалов – скромен и тих религиозен водач, предаден на молитва и проповед. Бакалов страда от мен заради вярата си! (Тук естествено си задаваме въпроса – „религиозен водач” ли е или финансов експерт по бързо ликвидни рискови инвестиции е г-н Бакалов? Или и двете?)

Лъжата тук е баснословна, но трудна за долавяне, ако човек е свикнал да профучава край детайлите. Такъв призив не съм отправял, особено пък към хора да се „бият” с Бакалов. Че приветствам изваждането на истината относно дейността на Бакалов и неговите двойни стандарти на отношение към другите и към себе си – естествено! Важно е библейската претенция на „апостола” да бъде оценена с факти и библейски критерии; и повтарям нуждата от това разглеждане на дейността му отново и тук.Личният ми блог, в който имам кратък постинг с коментар на съдебното дело на фирмата на г-н Бакалов не е посветен на свободата на религията, а на свободата и истината в църквата. Това е блогът ми www.svobodazavseki.blogspot.com. В него изрично съм указал какво е неговото предназначение. Официалният сайт на „Свобода за всеки” е посветен на свободата на религията съвестта и словото и не съдържа публикации по темата на конфликта с Бакалов. В доноса на английски обаче не се казва, че ползвам личния си блог за „набиране на хора срещу Бакалов”, а пише, че набирането на „бойци” ставало на моя сайт, „посветен на свободата на религията”– стр. 3, абз. 4, отдолу. Това може да изглежда маловажно, но е един от много щрихи, доказващи манипулативните методи на г-н Бакалов.

Лъжливо обвинение 5: „Защитава множество епископи и пастори-бивши агенти, за които има доказателства, че са щатни служители на ДС и се представят като епископи!”
Споменах вече, че в доноса си Бакалов твърди лъжливо, че съм защитавал пастори-бивши агенти и „корумпирани епископи”. Съвсем естествено не споменава кои са „те” (мн.ч.!), защото такива няма. (Не споменава в какво точно се състои моята защита на същите, защото такава няма.) По повод на Васил Еленков твърди че е щатен агент на ДС, тоест, че дейността му е била преди всичко на агент на ДС, който се преправя на „епископ” (виж абзаци 1, 4-6, стр. 2 от доноса).

След публикуването на двете досиета на еп. Еленков, единственият епископ, когото съм „защитавал”, става ясно, че ситуацията е доста различна от представената от Бакалов. Съпоставката между Досие за оперативно наблюдение/разработка (ДОН/ДОР) от над 275 страници разработки срещу Васил Еленков от ДС и доноси срещу него и досието на „агент Велев” от 7 страници без никакви безспорни сведения за агентурна дейност.

Това положение от своя страна потвърждава моите по-ранни изводи: 1. Нуждата отнезависима и християнска морална оценка на информацията изнесена от Комисията по досиетата; 2. Бакалов и кликата му са лъжесвидетели и манипулатори, които не могат да бъдат критерий в този процес.

Искания и морални квалификации в доноса
За определено време г-н Бакалов запазва сдържания тон, опитва се да звучи професионално и доносът изглежда като легитимно оплакване на пострадал. За непредубедения читател обаче става ясно, че авторът на доноса има сериозни проблеми с формулирането на ясно обвинение в оплакването си. Когато се опре до конкретика на фактите в обвиненията му, такива няма.

Исканията му към адресатите на писмото, за разлика от фактологията, са ясни и недвусмислени. Те допълнително разкриват отмъстителните му настроения. Г-н Бакалов настоява адвокатската организация да „разследва” дейността ми и моите „виждания”. (Все пак отчитам благородството му да не поиска прилагане на физически мъчения).

Това не му стига. Настоява колегите ми да „преосмислят своята работа с г-н Костов” и да не участват в събития, който „той организира”. Бакалов същевременно почти се самопредлага. Настоява, че международната адвокатска организация трябвало да работи с „истински християни адвокати”. Най-вероятно има предвид себе си (с това самочувствие на недипломиран апостол на нациите, велик финансист и инвеститор, колко му е и адвокат-юрист да бъде?).

За да услужи в „разследването” на моите „виждания” той бърза да помогне на евентуалния „разследващ орган”, като дава своята квалификация на моите морални устои. Заявява, че ми липсвала „морална яснота, партизанщина било поведението ми” и така съм се „дисквалифицирал от това да бъда защитник на религиозната свобода в България и правата на християните”.

Накрая, за завършек, пак послъгва, че можел да предостави документация в подкрепа на твърденията си. Като може, защо не я предостави още с подаването на доноса? Защото ще лъсне целия цирк с бланката, подписаните шестнайсет апостола и подапостоли и лъжите им.

Характер на конфликта
Да не си правим илюзии, че този конфликт е „личен”. Чувал съм доста такива квалификации, от хора, които стоят от страни и гледат. Този конфликт е между личности, но не е личен.

Конфликтът е преди всичко духовен и морален. С г-н Бакалов не спорим за сгради и не правим делба на съсобствен имот. Нямам финансови претенции към него нито той към мен. Тук иде реч за това що е истина, лъжа, предателство, служение, апостолство и лъжеапостолство, сребролюбие, пророчество и лъжепророчество, справедливост, подлост, наказание, прошка. И разбира се – що е свобода.

Впечатлението за лична неприязън се поддържа от твърденията на Бакалов, че аз съм бил тръгнал на поход срещу него, за да го спра да говори срещу „агентите-пастори”.

Всъщност е точно обратното.

Добре да се знае, че от самото начало на конфликта Бакалов е бил инициаторът на сблъсъците. Моята задача е била да отвръщам на натрапника, за да не успее да заблуди и да разруши.

Така беше през 2010 г. когато в по-тесен кръг, но пак публично, нападна домакините на първата конференция „Бог и Цезар” (ОБЦ и Еленков). Една от говорителките се отказа под натиск от него.

Така беше когато публично нападна еп. Еленков през 2011 г. с някои факти но и с огромно количество абсурдни и унизителни пропагандни колажи срещу него. Тогава се възмутих от уродливите разбирания за подхода към истина на наказателния отряд на Бакалов и застанах СРЕЩУ тях (а не в защита на пасторите-агенти, както изопачено представя нещата той).Положението не се промени и през 2012 г. когато отново Бакалов започна да спекулира от позицията на някакъв свой си авторитет, че не съм можел да обучавам християните за правата им и да организирам събитията като споменатата конференция. И започна да прави глуповати колажи с моята снимка, лъжейки относно същността на моята позиция.

В крайна сметка клеветническата му кампания кулминира в разпространението на доноса му от 3 октомври 2012 г., който коментирам тук.

Методът на доноса
Нужен е и кратък коментар на това как доносът произвежда своето действие. В същността сидоносът е лъжливо свидетелство срещу ближния, което е в нарушение на деветата Божия заповед.

Не „предателство”, а именно нарушението на тази заповед е и дейността на бившите сътрудници на ДС. „Предателството” е нарушение на лоялността към някого. Често нашите лоялности се менят с оглед на различните условия, култура и политическа среда, в които живеем. Така предателят за едни е герой за други. Но грехът на „лъжливо свидетелство срещу ближния” е нарушаване на вечния стандарт на Божието Слово.

В конкретния казус, който разглеждаме, Бакалов не донася до ДС неистини и лъжливи интерпретации на истини, но го прави до християнска организация, като се стреми да разруши приятелства и  работни отношения. С какво неговата дейност е по-морална от тази на ДС и нейните агенти?

Г-н Бакалов демонстрира много подобни методи и полага сериозни усилия в дейността си. Идентифицира кои са мои близки и съработници и отива с привидно сериозното си оплакване да ги убеди, че всъщност аз не съм този, който делата ми показват че съм, а съм някой друг, който той познава по-добре. След което захаранва с лъжлива или манипулативна информация, нещо, което той прави добре и систематично не само по мой адрес, а оказва се с много други, хора, бивши негови приятели и съработници. И пише, публикува, превежда и тиражира доносите си.

Лъжесвидетелството, така умело и старателно организирано и проведено, очевидно е едно от най-важните служения на „апостола”.

Заключение – по доноса
Като цялостна стратегия за оклеветяване Бакалов се опитва да представи един богословски и морален конфликт, който има с мен, като го измести и обвърже с въпроси за моята професионална етика.

Той не отчита обаче един важен въпрос, на който сякаш няма отговор – защо неговият опонент (тоест – аз), на който той „бил дал шанс да се разграничи от пасторите-агенти” с „отвореното си писмо” би се обвързал със защитата на „пасторите-агенти”, ако има „неясна морална позиция” по въпроса? Особено във време, в което агентите не са на върха на службата и влиянието си, а на дъното на моралната обществена оценка?

Защо бих си рискувал името, особено след като не получавам нито пари, нито влияние, а точното обратното? И се излагам на риск от охулване от майстора на слабоумни колажи в интернет? Отговорът е двузначен: (1) много съм тъп; или (2) стоя зад принципите, които вярвам, че са библейски и по-големи от популизма на „очистващите от агенти”.

Но да повторим отговора, за да няма съмнения. За мен е очевидно, челъжесвидетелствата на Бакалов и дружина са не по-малко разрушителни за човешки съдби и за църквата, в сравнение с делата на тоталитарната комунистическа държава и нейните тайни служби.

Този пропуск в схващане на мотивацията на опонента е именно причината за бързото падение на Бакалов с неговия донос. Бакалов не допуска, че някой може да застане зад принципите и истината, дори когато няма изгода от това. И тук не се тупам по рамото, а давам свидетелство за Божията благодат в тази ситуация. Тази благодат има за цел „очистването” на църквата от лъжеапостоли-съдници.

„Апостоли”-доносници: въпроси
Ще завършим с три въпроса, на които всеки участник и наблюдател в този важен сблъсък трябва да даде отговор:
1. „Обединяващ апостол”, който съзнателно, систематично и посветено дава лъжливо свидетелство против ближния си, и е превърнал лъжесвидетелството в свое служение, истински апостол на Христос е, или е ЛЪЖЕАПОСТОЛ?

2. Назовалия себе си „апостол”, който използва църковните си връзки и влияние като „духовен авторитет”, за да въвлече вярващи във финансови схеми за бърза печалба, с цел лесно забогатяване, и след като хората си загубят парите да им каже – „никой не ви е карал насила”: верен пастир на стадото и проповедник на Христос ли е или е сребролюбец?

3. Може ли да се вярва на човек, който пророкува от себе си, че милион, тоест – една седма от цялата нация – ще се спасят, ако „ключовите лидери се съберат и оставят миналото назад”; и след като му се провали предсказанието, разравя миналото, за да натрупа от него морален капитал за провалената си апостолска и финансова кариера? И вместо да се покае пред Бога и да се извини на църквата, и с наведена глава да си намери работа някъде според истинските си квалификации и възможности, той обвинява църквата, че не му била изпълнила „пророческото условие”?

Георги Бакалов е всъщност малък човек, с голямо самочувствие, голяма уста и голям вкус към властта и парите. Дейността му и плодовете от нея свидетелстват за това. Той е единмодерен доносник с iPhone и Twitter account. Такива са най-опасни, особено когато се представят за Божии служители (2 Коринтяни 11; Лука 21:8). Изобличаването на такива е мандат за вярващите и път към свободата на църквата (Йоан 8:32, Откр. 2:2). А „тяхната сетнина ще бъде според делата им” (2 Кор. 11:15).
…………………………………..

Послепис: Финални кредити
Имената на тези, които Георги Бакалов твърди, че застават зад лъжесвидетелствата   в неговия донос срещу мен (титлите са за запазени както са записани в доноса):
Георги Бакалов, апостол, основател
Калоян Курдоманов, пастор Прелом София
Ангел Пилев, пастор, основател Национален лидерски форум
Иво Койчев, апостол, Стара Загора
Красимир Партовски, апостол, София
Христо Кънев, апостол, Бургас
Румен Олимпиев, пастор, София
Румен Попов, пастор, Габрово
Васил Петров, епископ, Габрово
Георги Якимов, Ямбол
Асен Янков, пастор, Еленино
Любомир Авджийски, младежки лидер, София
Стоян Георгиев, пастор Прелом, София
Румен Ивов, председател на ромска организация, (син на Иво Койчев-б.м.)
Никола Димитров, пастор, Бургас
Петър Пеев, пастор Перник

От всички тези, само Пилев, Петров и Партовски не са директно обвързани с АРЦ и Бакаловите структури. Но текстът на доноса създава впечатлението, че са множество деноминации и други подденоминации и масови народни движения. Ако тези подписи саистински, а не сложени без знанието на подписаните, стои следния въпрос: С такива съвременни доносници, кому са нужни пастори-агенти и ДС, които да разрушават църквата?

================================
Списък на упоменатите ДОКУМЕНТИ
================================

07.04.12 Виктор Костов: Становище по кампанията анти-Еленков и анти-ОБЦ
23.08.12 Виктор Костов: Подход в очистване на църквата от бивши доносници на държавата
20.09.12 Виктор Костов: За агентите: Въпроси и отговори
25.09.12 Виктор Костов: Обединяваща „апостолска“ схема за обедняване
28.09.12 Калоян Курдоманов: Агенти, ченгета, пастори и адвокати
03.10.12 Георги Бакалов: Оплакване от адв. Виктор Костов пред американска християнска организация
05.10.12 Вениамин Пеев: “Апостоли”, “пророци” и “реформатори” без печат
09.10.12 Досието на еп. Еленков
10.10.12 Петър Пеев: Размишления и изводи
11.10.12 Виктор Костов: „Апостоли” – доносници
12.10.12 Георги Бакалов: ADF: „Оплакването срещу действията на адв. Костов е сериозно, предстои ни сериозен разговор!“
13.10.12 Тони Еленков: Относно лицето Пилев и…гредите
15.10.12 Вениамин Пеев: “Пророци” без кожуха на Илия

52 comments for “адв. Виктор Костов: „Апостоли” – доносници

  1. Иво Янев, на мен никак не ми хареса, че вземате страната на мнозинството срещу един мислещ различно човек. Повече от ясно е, че господата Пеев и Костов не са коректни опоненти, ясно е и защо. Но да оставим тази тема. Идеята да се запознаем е добра, как и къде да ви намеря? Поздрави!

  2. В предишен мой пост споменавам имената на моите пастори. Възникнало е недоразумение – никога не съм твърдял, че всички те са агенти. Пастор Павел Гурбалов е първия пастир който помня и когото много обичах. Той пострада много от режима, защото отказваше да им съдейства и беше изместен от пастор-агент, както стана ясно по-късно. Още веднъж се извинявам ако съм създал впечатлението, че всички пастори на ЕПЦ Бургас са били агенти – не съм целял това.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *