Конференция „Бог и Цезар: Свидетелство или компромис“

ЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВАШЕТО УЧАСТИЕ от адв. д-р Виктор Костов На базата на внимателен подбор въз основа на нашите професионални и работни контакти отправяме настоящата покана към Вас за участие в предстоящото събитие: Конференция „Бог и Цезар 2012: Свидетелство или компромис” Трета международна конференция за християнски служители, правозащитници и юристи Октомври 18-20, Бургас, България

Регистрирайте се сега, онлайн; вижте говорителите: www.conf.svobodazavseki.com За да изпълним нашата християнска мисия, имаме нужда от правилна преценка на новата местна и глобална среда, в която живеем, и от нов подход на християнско свидетелство в публичното пространство. Как да се противопоставим на ограничаване на свободата на вярата от страна на държавата (кесаря), както и на формирането на негативно обществено мнение чрез медиите? Как да се включим в публичната дискусия по значими въпроси?

Конференция „Бог и Цезар 2012: Свидетелство или компромис“ ще даде отговор на този въпрос и ще помогне в подготовката на пастири, християнски служители и юристи с библейски и практически знания за публично свидетелство. Говорителите са практикуващи адвокати и служители с местен и международен опит в публичния дебат. Те ще представят проблематика от критично значение за съвременния живот и мисия на църквата. “Публичното свидетелство” включва като понятие участието на християните в обществените процеси и дискусии, в правото, изкуството и медиите, и смело представяне на християнската гледна точка и алтернатива. Част от темите, които лекторите и дискусиите ще засегнат:

  • Съвременно идолопоклонство – поклонение на държавата и обожествяването на автономното его (права без отговорности)
  • Кое е Божие и кое на кесаря – предефиниране на семейството и пола чрез ново социално законодателство
  • Ролята на доносниците на тайните служби на тоталитарната държава в живота на църквата; съвременно значение и въпроса за отделянето на църква от държава
  • Медиите – врагове или приятели на свободата
  • Правото на вяра, проповед и публично свидетелство – съдебна защита
  • Политически процеси в глобален и местен мащаб и библейското им значение
  • Могат ли християните да участват в публичния дебат?
  • Налагане на хомосексуализма като общоприет морал чрез закони – християнският отговор
  • Как да водим дебат в полза на истината в публичното пространство

Конференцията ще се проведе в сградата на ОБЦ „Благовестие“ в гр. Бургас.