адв. Виктор Костов: „Апостоли” – доносници

Настоящата статия има за цел да информира давайки право на отговор. Представените анализи и документи са израз единствено на личното мнение на авторa и не ангажират по никакъв начин Екипа на Pastir.org. Публикува се с разрешение (с) 2012. Всички права запазени. Накиква част от статията не може да бъде копирана и възпроизвеждана без изричното разрешение на носителите на правата.
Адв. д-р Виктор Костов

„Не свидетелствувай лъжливо против ближния си”
– Девета Божия заповед

Ако Георги Бакалов е постигнал нещо като „обединяващ апостол” на АРЦ и няколко други пастора, то новаторството в доносите ще е на първо място. Клеветническата му дейност, в новите условия, с нови средства, само доказва, че доносниците в църквата, и срещу нея, виреят във всякаква среда, независимо от държавно-политическия строй или икономическия и технологичен прогрес на обществото.

Ако агентите на ДС са донасяли средства в тайни квартири и явки, имали са секретни имена, някои от тях са били притискани и измъчвани от съвестта и са се срамували, то за Бакалов нещата стоят точно обратното. Той се гордее с доносническата си дейност и широко я тиражира в интернет.

През 2010 г. повдигнах фактологическия, морален и богословския въпрос, за това, че Бакалов и кликата му не са представители на новозаветен и християнски подход в разглеждане на проблема за участие на тайните служби на ДС в живота на църквата, и че Бакалов няма моралния стандарт да бъде оценител на морала на агентите. Като кулминация на манипулациите си по повод тази моя позиция, същият написа и разпрати лъжлив донос срещу мен до адвокатска правозащитна организация, в която членувам и до други мои партньори в служение.

Цели на доноса, дефиниция
Целта на доноса, както сам Бакалов и подкрепящите го пастори заявяват в него, е да се разрушат служебните и приятелски отношения, които имам с адвокатите от организацията.

В настоящия материал ще представя манипулациите и лъжите залегнали в „оплакването” на „обединяващия апостол”-търговец до моите колеги и приятели. Същото на английски език,на бланка на Apostolic Reformed Church, от 3ти октомври 2012 г. и приподписано от Бакалов и още 16 души, пастори и църковни дейци.

За целите на нашето изложение ще дефинираме „донос” по следния начин: „представяне на лъжлива или подвеждаща информация до трети лица (или държавен орган) с цел  да бъдат разрушени отношения или да бъде опетнено доброто име в обществото на обекта на доноса”.

Лъжите и изопаченото представяне на фактите, трикове на евтин популизъм за справяне с класовия враг са използван от Хитлер, Сталин и подобните на тях. Бакалов за пореден път доказа, че владее тези трикове добре, макар и на доста по-ниско, интернет-махленско ниво в сравнение с посочените диктатори. Тук ще анализираме конкретното приложение на неговия клеветнически подход с точки от оплакването му до ADF, без за се спираме на цялостното съдържание на писмото, достъпно тук, на английски.За да бъде ефективен един донос, адресатът трябва да бъде поласкан, а опонента, обект на доноса – представен в най-лоша светлина. В увода си Бакалов описва колко благодарен е той за приноса на АДФ към неговите служения (става дума за два лични разговора и няколко имейла на сътрудничката му). Описва огромното си влияние и национални движения, за „очистване на църквата”, които ръководи.  След въведението минава в настъпление. Тук представям пет от обвиненията му в обобщен вид, с прилежащ коментар.

Лъжливо обвинение 1„Защитава агентите на ДС!
В доноса се сочи че съм застанал в защита на пасторите-бивши агенти на ДС, оповестени като такива.

Никога нито публично, нито в лични разговори не съм защитавал ролята на ДС в църквата нито действията, с които сътрудниците на ДС в църквата са ОЩЕТИЛИ свои братя-християни и Божието дело. Още по-малко бих защитавал щатните агенти на комунистическия режим в църквата. Дори обратното.

Ако съм заел позиция, която манипулативно „апостолите” представят в интернет като такава защита, то не е защита „на”, а е защита срещу морала и методите на Бакалов и кликата му в този важен процес – на морална оценка на дейността на пасторите, които са сътрудничили с ДС. Напротив, дори имам ясно предложение за един внимателен християнски подход към темата. Ако за Бакалов това е „защита на ченгетата” – да, ще продължавам да настоявам за прецизност и библейски подход в оценката на делата на пасторите-агенти, а не плиткоумните популистки политически трикове, които „обединяващия апостол”-търговец прилага, издигайки себе си като най-чистия.

Единственото основание за Бакаловите обвинения към мен по този въпрос са собствените му аматьорски и глуповати колажи, в които е сложил мои замазани снимчици.

Лъжливо обвинение 2: „Атакува ме на лична основа!”
В доноса се сочи, че съм „разкрил лични съдебни дела” на апостола-търговец по повод бързо ликвидни заеми с висока лихва в Америка. Информацията е така поднесена, сякаш съм нарушил някаква професионална етична норма, сякаш съм му адвокат по посочените съдебни дела и съм изнесъл поверителна информация. Или тайно съм задигнал папката с документи от деловодството на съда в Минесота.

Напротив, коментираното от мен дело и препратките към съдебните книжа са по повод на ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

Би следвало на „апостола” и поддръжниците му да е ясно, че след като той е публична личност в България и по света, според думите му, и се представя за религиозен служител, хората имат право да знаят търговските му дела в Америка, които са оповестени в сайтове на съда, където делата се водят. Това, че Бакалов иска да ги запази в тайна от хората в България, които му знаят „спатиите”, не означава, че делото е „лично” или засекретено. Когато някой влезе със спор в съда, той трябва да понесе тежестта на публичността на светското правосъдие. Който иска да осветлява агентите и да бъде морален коректив, като „апостола”, трябва да бъде склонен търговската му дейност с високо рискови инвестиции в размер над 3 милиона долара, и загубата на 1.5 милиона, да бъдат известни на публиката. Както и сериозните му провали и последващи съдебни спорове по повод тези инвестиции.

Тези и други подобни данни не са дори изнесени за първи път от мен – аз само коментирам информацията. Моят коментар на въпросната информация за съдебен спор е предназначен да даде възможност на християните да преценят от новозаветна гледна точка – сребролюбец ли е Георги Бакалов или смирен Божи служител? Честен християнин-търговец ли е или търговец в храма на Бога?

Коментарите ми за делото на „Господстваща почтеност ООД” (превод на Integrity Dominion Funds LLC), компанията на Бакалов, срещу Мързелив Дявол ООД” (!?) (превод на Lazy Deuce LLC), компанията завлякла Бакаловата, не е етична некоректност, а е служба в полза на обществото от моя страна. Хората имат право да знаят кой е главния „съдия-изпълнител” срещу „пасторите-агенти”. Те трябва да са наясно, че „господстващата почтеност” инвестира в „мързеливия дявол” и жъне плодовете на инвестицията си.

Лъжливо обвинение 3: „Не е защитник на свободата на религията и словото!”
Бакалов твърди, че се „представям за защитник на религиозната свобода” и „само на думи и теория” съм защитавал вярващите, но иначе съм бил на страната на агентите. Нямам намерение въобще да изреждам делата и дейността си в това служение, известна на повечето християни, а и на по-широката публика.

Достатъчно е да спомена, че същия този Бакалов и хора от групата му съм защитавал от намеса на държавата в „богословските” му разбирания и религиозни дейности по поне шестДЕЛА (аз лично или мой колега от същия екип, под мое ръководство):
1. Консултации по затваряне на зала „Сливница”, София – 1994 г., по повод прокурорско постановление за запечатване на залата, където се събира групата му;
2. Бакалов с-у Стандарт – 1995 г. , за статия, която оприличава Бакалов на Дейвид Кореш, култов лидер в САЩ загинал в пожар с над 70 свои привърженици през 1993 г.
3. Банзуркови и други с-у МВР и Община – В. Търново – 1995, за разтурване на събрание в публична зала и претърсване и изземване на литература;
4. Елена Дянкова с-у МВР София – 1995-1996, за претърсване и изземване на литература в дома на ищцата;
5. Петя Порашка с-у МВР София – 1995-1996, за претърсване и изземване на литература в дома на ищцата;
6. Бакалов и ХЦ Прелом с-у в. Телеграф и д-р Десислава Пулиева – 2008-2010, за отправен призив към държавно ограничаване на правата на протестантските вярващи и по-конкретно тези на ищците.

Ако „обединяващия апостол” беше само неблагодарен за моята работа в защита на религиозните му права и тези на негови съратници това би било донякъде разбираем личен морален пропуск. Когато обаче премълчаваш факти, на които си бил свидетел и в които сиучаствал и поднасяш информация противно на това, което знаеш, пред трети лица, за да представиш някого по лъжлив и извратен начин – това си е лъжесвидетелство и доносничество par excellence.

Лъжливо обвинение 4: „Професионално неетичен – ползва уменията си и професионалния си опит, за да ме спре да бъда глас на правдата!”
В доноса се твърди, че съм ползвал моя сайт посветен на свободата на религията да организирам хора да се „бият” срещу него „като лидер на религиозна организация”. Тоест аз, защитникът на правата на вярващите, нарушавам правата на вярващия Бакалов – скромен и тих религиозен водач, предаден на молитва и проповед. Бакалов страда от мен заради вярата си! (Тук естествено си задаваме въпроса – „религиозен водач” ли е или финансов експерт по бързо ликвидни рискови инвестиции е г-н Бакалов? Или и двете?)

Лъжата тук е баснословна, но трудна за долавяне, ако човек е свикнал да профучава край детайлите. Такъв призив не съм отправял, особено пък към хора да се „бият” с Бакалов. Че приветствам изваждането на истината относно дейността на Бакалов и неговите двойни стандарти на отношение към другите и към себе си – естествено! Важно е библейската претенция на „апостола” да бъде оценена с факти и библейски критерии; и повтарям нуждата от това разглеждане на дейността му отново и тук.Личният ми блог, в който имам кратък постинг с коментар на съдебното дело на фирмата на г-н Бакалов не е посветен на свободата на религията, а на свободата и истината в църквата. Това е блогът ми www.svobodazavseki.blogspot.com. В него изрично съм указал какво е неговото предназначение. Официалният сайт на „Свобода за всеки” е посветен на свободата на религията съвестта и словото и не съдържа публикации по темата на конфликта с Бакалов. В доноса на английски обаче не се казва, че ползвам личния си блог за „набиране на хора срещу Бакалов”, а пише, че набирането на „бойци” ставало на моя сайт, „посветен на свободата на религията”– стр. 3, абз. 4, отдолу. Това може да изглежда маловажно, но е един от много щрихи, доказващи манипулативните методи на г-н Бакалов.

Лъжливо обвинение 5: „Защитава множество епископи и пастори-бивши агенти, за които има доказателства, че са щатни служители на ДС и се представят като епископи!”
Споменах вече, че в доноса си Бакалов твърди лъжливо, че съм защитавал пастори-бивши агенти и „корумпирани епископи”. Съвсем естествено не споменава кои са „те” (мн.ч.!), защото такива няма. (Не споменава в какво точно се състои моята защита на същите, защото такава няма.) По повод на Васил Еленков твърди че е щатен агент на ДС, тоест, че дейността му е била преди всичко на агент на ДС, който се преправя на „епископ” (виж абзаци 1, 4-6, стр. 2 от доноса).

След публикуването на двете досиета на еп. Еленков, единственият епископ, когото съм „защитавал”, става ясно, че ситуацията е доста различна от представената от Бакалов. Съпоставката между Досие за оперативно наблюдение/разработка (ДОН/ДОР) от над 275 страници разработки срещу Васил Еленков от ДС и доноси срещу него и досието на „агент Велев” от 7 страници без никакви безспорни сведения за агентурна дейност.

Това положение от своя страна потвърждава моите по-ранни изводи: 1. Нуждата отнезависима и християнска морална оценка на информацията изнесена от Комисията по досиетата; 2. Бакалов и кликата му са лъжесвидетели и манипулатори, които не могат да бъдат критерий в този процес.

Искания и морални квалификации в доноса
За определено време г-н Бакалов запазва сдържания тон, опитва се да звучи професионално и доносът изглежда като легитимно оплакване на пострадал. За непредубедения читател обаче става ясно, че авторът на доноса има сериозни проблеми с формулирането на ясно обвинение в оплакването си. Когато се опре до конкретика на фактите в обвиненията му, такива няма.

Исканията му към адресатите на писмото, за разлика от фактологията, са ясни и недвусмислени. Те допълнително разкриват отмъстителните му настроения. Г-н Бакалов настоява адвокатската организация да „разследва” дейността ми и моите „виждания”. (Все пак отчитам благородството му да не поиска прилагане на физически мъчения).

Това не му стига. Настоява колегите ми да „преосмислят своята работа с г-н Костов” и да не участват в събития, който „той организира”. Бакалов същевременно почти се самопредлага. Настоява, че международната адвокатска организация трябвало да работи с „истински християни адвокати”. Най-вероятно има предвид себе си (с това самочувствие на недипломиран апостол на нациите, велик финансист и инвеститор, колко му е и адвокат-юрист да бъде?).

За да услужи в „разследването” на моите „виждания” той бърза да помогне на евентуалния „разследващ орган”, като дава своята квалификация на моите морални устои. Заявява, че ми липсвала „морална яснота, партизанщина било поведението ми” и така съм се „дисквалифицирал от това да бъда защитник на религиозната свобода в България и правата на християните”.

Накрая, за завършек, пак послъгва, че можел да предостави документация в подкрепа на твърденията си. Като може, защо не я предостави още с подаването на доноса? Защото ще лъсне целия цирк с бланката, подписаните шестнайсет апостола и подапостоли и лъжите им.

Характер на конфликта
Да не си правим илюзии, че този конфликт е „личен”. Чувал съм доста такива квалификации, от хора, които стоят от страни и гледат. Този конфликт е между личности, но не е личен.

Конфликтът е преди всичко духовен и морален. С г-н Бакалов не спорим за сгради и не правим делба на съсобствен имот. Нямам финансови претенции към него нито той към мен. Тук иде реч за това що е истина, лъжа, предателство, служение, апостолство и лъжеапостолство, сребролюбие, пророчество и лъжепророчество, справедливост, подлост, наказание, прошка. И разбира се – що е свобода.

Впечатлението за лична неприязън се поддържа от твърденията на Бакалов, че аз съм бил тръгнал на поход срещу него, за да го спра да говори срещу „агентите-пастори”.

Всъщност е точно обратното.

Добре да се знае, че от самото начало на конфликта Бакалов е бил инициаторът на сблъсъците. Моята задача е била да отвръщам на натрапника, за да не успее да заблуди и да разруши.

Така беше през 2010 г. когато в по-тесен кръг, но пак публично, нападна домакините на първата конференция „Бог и Цезар” (ОБЦ и Еленков). Една от говорителките се отказа под натиск от него.

Така беше когато публично нападна еп. Еленков през 2011 г. с някои факти но и с огромно количество абсурдни и унизителни пропагандни колажи срещу него. Тогава се възмутих от уродливите разбирания за подхода към истина на наказателния отряд на Бакалов и застанах СРЕЩУ тях (а не в защита на пасторите-агенти, както изопачено представя нещата той).Положението не се промени и през 2012 г. когато отново Бакалов започна да спекулира от позицията на някакъв свой си авторитет, че не съм можел да обучавам християните за правата им и да организирам събитията като споменатата конференция. И започна да прави глуповати колажи с моята снимка, лъжейки относно същността на моята позиция.

В крайна сметка клеветническата му кампания кулминира в разпространението на доноса му от 3 октомври 2012 г., който коментирам тук.

Методът на доноса
Нужен е и кратък коментар на това как доносът произвежда своето действие. В същността сидоносът е лъжливо свидетелство срещу ближния, което е в нарушение на деветата Божия заповед.

Не „предателство”, а именно нарушението на тази заповед е и дейността на бившите сътрудници на ДС. „Предателството” е нарушение на лоялността към някого. Често нашите лоялности се менят с оглед на различните условия, култура и политическа среда, в които живеем. Така предателят за едни е герой за други. Но грехът на „лъжливо свидетелство срещу ближния” е нарушаване на вечния стандарт на Божието Слово.

В конкретния казус, който разглеждаме, Бакалов не донася до ДС неистини и лъжливи интерпретации на истини, но го прави до християнска организация, като се стреми да разруши приятелства и  работни отношения. С какво неговата дейност е по-морална от тази на ДС и нейните агенти?

Г-н Бакалов демонстрира много подобни методи и полага сериозни усилия в дейността си. Идентифицира кои са мои близки и съработници и отива с привидно сериозното си оплакване да ги убеди, че всъщност аз не съм този, който делата ми показват че съм, а съм някой друг, който той познава по-добре. След което захаранва с лъжлива или манипулативна информация, нещо, което той прави добре и систематично не само по мой адрес, а оказва се с много други, хора, бивши негови приятели и съработници. И пише, публикува, превежда и тиражира доносите си.

Лъжесвидетелството, така умело и старателно организирано и проведено, очевидно е едно от най-важните служения на „апостола”.

Заключение – по доноса
Като цялостна стратегия за оклеветяване Бакалов се опитва да представи един богословски и морален конфликт, който има с мен, като го измести и обвърже с въпроси за моята професионална етика.

Той не отчита обаче един важен въпрос, на който сякаш няма отговор – защо неговият опонент (тоест – аз), на който той „бил дал шанс да се разграничи от пасторите-агенти” с „отвореното си писмо” би се обвързал със защитата на „пасторите-агенти”, ако има „неясна морална позиция” по въпроса? Особено във време, в което агентите не са на върха на службата и влиянието си, а на дъното на моралната обществена оценка?

Защо бих си рискувал името, особено след като не получавам нито пари, нито влияние, а точното обратното? И се излагам на риск от охулване от майстора на слабоумни колажи в интернет? Отговорът е двузначен: (1) много съм тъп; или (2) стоя зад принципите, които вярвам, че са библейски и по-големи от популизма на „очистващите от агенти”.

Но да повторим отговора, за да няма съмнения. За мен е очевидно, челъжесвидетелствата на Бакалов и дружина са не по-малко разрушителни за човешки съдби и за църквата, в сравнение с делата на тоталитарната комунистическа държава и нейните тайни служби.

Този пропуск в схващане на мотивацията на опонента е именно причината за бързото падение на Бакалов с неговия донос. Бакалов не допуска, че някой може да застане зад принципите и истината, дори когато няма изгода от това. И тук не се тупам по рамото, а давам свидетелство за Божията благодат в тази ситуация. Тази благодат има за цел „очистването” на църквата от лъжеапостоли-съдници.

„Апостоли”-доносници: въпроси
Ще завършим с три въпроса, на които всеки участник и наблюдател в този важен сблъсък трябва да даде отговор:
1. „Обединяващ апостол”, който съзнателно, систематично и посветено дава лъжливо свидетелство против ближния си, и е превърнал лъжесвидетелството в свое служение, истински апостол на Христос е, или е ЛЪЖЕАПОСТОЛ?

2. Назовалия себе си „апостол”, който използва църковните си връзки и влияние като „духовен авторитет”, за да въвлече вярващи във финансови схеми за бърза печалба, с цел лесно забогатяване, и след като хората си загубят парите да им каже – „никой не ви е карал насила”: верен пастир на стадото и проповедник на Христос ли е или е сребролюбец?

3. Може ли да се вярва на човек, който пророкува от себе си, че милион, тоест – една седма от цялата нация – ще се спасят, ако „ключовите лидери се съберат и оставят миналото назад”; и след като му се провали предсказанието, разравя миналото, за да натрупа от него морален капитал за провалената си апостолска и финансова кариера? И вместо да се покае пред Бога и да се извини на църквата, и с наведена глава да си намери работа някъде според истинските си квалификации и възможности, той обвинява църквата, че не му била изпълнила „пророческото условие”?

Георги Бакалов е всъщност малък човек, с голямо самочувствие, голяма уста и голям вкус към властта и парите. Дейността му и плодовете от нея свидетелстват за това. Той е единмодерен доносник с iPhone и Twitter account. Такива са най-опасни, особено когато се представят за Божии служители (2 Коринтяни 11; Лука 21:8). Изобличаването на такива е мандат за вярващите и път към свободата на църквата (Йоан 8:32, Откр. 2:2). А „тяхната сетнина ще бъде според делата им” (2 Кор. 11:15).
…………………………………..

Послепис: Финални кредити
Имената на тези, които Георги Бакалов твърди, че застават зад лъжесвидетелствата   в неговия донос срещу мен (титлите са за запазени както са записани в доноса):
Георги Бакалов, апостол, основател
Калоян Курдоманов, пастор Прелом София
Ангел Пилев, пастор, основател Национален лидерски форум
Иво Койчев, апостол, Стара Загора
Красимир Партовски, апостол, София
Христо Кънев, апостол, Бургас
Румен Олимпиев, пастор, София
Румен Попов, пастор, Габрово
Васил Петров, епископ, Габрово
Георги Якимов, Ямбол
Асен Янков, пастор, Еленино
Любомир Авджийски, младежки лидер, София
Стоян Георгиев, пастор Прелом, София
Румен Ивов, председател на ромска организация, (син на Иво Койчев-б.м.)
Никола Димитров, пастор, Бургас
Петър Пеев, пастор Перник

От всички тези, само Пилев, Петров и Партовски не са директно обвързани с АРЦ и Бакаловите структури. Но текстът на доноса създава впечатлението, че са множество деноминации и други подденоминации и масови народни движения. Ако тези подписи саистински, а не сложени без знанието на подписаните, стои следния въпрос: С такива съвременни доносници, кому са нужни пастори-агенти и ДС, които да разрушават църквата?

================================
Списък на упоменатите ДОКУМЕНТИ
================================

07.04.12 Виктор Костов: Становище по кампанията анти-Еленков и анти-ОБЦ
23.08.12 Виктор Костов: Подход в очистване на църквата от бивши доносници на държавата
20.09.12 Виктор Костов: За агентите: Въпроси и отговори
25.09.12 Виктор Костов: Обединяваща „апостолска“ схема за обедняване
28.09.12 Калоян Курдоманов: Агенти, ченгета, пастори и адвокати
03.10.12 Георги Бакалов: Оплакване от адв. Виктор Костов пред американска християнска организация
05.10.12 Вениамин Пеев: “Апостоли”, “пророци” и “реформатори” без печат
09.10.12 Досието на еп. Еленков
10.10.12 Петър Пеев: Размишления и изводи
11.10.12 Виктор Костов: „Апостоли” – доносници
12.10.12 Георги Бакалов: ADF: „Оплакването срещу действията на адв. Костов е сериозно, предстои ни сериозен разговор!“
13.10.12 Тони Еленков: Относно лицето Пилев и…гредите
15.10.12 Вениамин Пеев: “Пророци” без кожуха на Илия

52 comments for “адв. Виктор Костов: „Апостоли” – доносници

 1. Има и други спорни моменти. Например „набирането на хора, да се бият с Бакалов“. Трябва дебело да се подчертае, че тези хора никой не ги „набира“, те отдавна са се свързали за да си помогнат взаимно да превъзмогнат раните и вредите, нанесени от обединяващото служение. Тези хора, някои от които много близки до доносника в миналото, са се отзовали в личния блог на В. Костов за да го подкрепят от позицията на свидетели – очевидци. Костов не е набрал никого, сами се набрахме.

 2. Много сериозен материал. Браво, адвокат Костов! Истинското лице на Георги Бакалов започва все повече да придобива правдоподобни очертания, лишени от заблуда, духовна слепота, откровена наивност и религиозна гримировка. Това което започва да се вижда все по- очевидно започва да става все по-нелицеприятно!

 3. Кой каквото е посял,ще го пожъне 30,60 и 100 – кратно !!!
  А виждам списък с познати имена,които 2 години колективно поливаха посятото, и сега колективно ще трябва да жънат плодовете на посятото.

 4. Прочетох малка подробност, която доста ме разсмя – цитат: „Коментарите ми за делото на „Господстваща почтеност ООД” (превод на Integrity Dominion Funds LLC), компанията на Бакалов, срещу “Мързелив Дявол ООД” (!?) (превод на Lazy Deuce LLC), компанията завлякла Бакаловата, не е етична некоректност, а е служба в полза на обществото от моя страна.

  „Господстваща почтеност ООД” дава пари на заем на “Мързелив Дявол ООД” – на това му викам хумора на века. Пази Боже от измамници, на тези и на челата си им пишело, ама кой да внимава?
  стих за размисъл:2 Тимотей 3:13. А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени.

 5. Като мъж, Бакалов би трябвало да се появи с мнение под изключително силната статия на адв. д-р Виктор Костов, а не да се спотайва в своите подведомствени блогове. Както се развиват нещата, има реална опасност лъжеапостолът Георги Бакалов от „persona sacrosancta“ („свещено лице“) да се превърне в „persona non grata“ („нежелано лице“) в българския евангелизъм. Неговите лакеи, които не желаеха „да слушат съвети“, му направиха много лоша услуга, като не го посъветваха да се окопити и вразуми. За доносниците се полага продължително и тежко изобличение!
  А неадекватността на лъжеапостолите и пр. в съвременната евангелска действителност ще остане като евентуален факт в евангелската история! За съжаление – като ПОЗОРЕН ФАКТ!

 6. …Имам голям пръстен на ръката, направен от злато, даден на мен, знак на завета, направен от хора, които дойдоха, бедни хора понякога, които слагаха своето злато в краката ми , казвайки: – Аз искам да те благословя, като някой, когото Бог е изпратил в живота ми!….
  …На всякъде, където пътувам по света аз съм много благословен, повечето пъти летя в бизнес класа и седя до директори на компании и банкери…
  пълното изявление може да видите тук: http://www.youtube.com/watch?v=3k5RZb5_J80&feature=relmfu
  цитираната от мен част започва след 1мин и 40сек. и завършва на 2:35
  стих за размисъл; 1 Тимотей 6:10. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,
  и още за размисъл: 1 Коринтяни 4:9. защото струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци осъдени на смърт; защото станахме показ на света, на ангели и на човеци;
  11. Ние до тоя час и гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме,
  12. трудим се, работейки със своите ръце; като ни хулят, благославяме; като ни гонят, постоянствуваме;
  13. като ни злословят, умоляваме; станахме до днес като измет на света, измет на всичко.

  Де да бяха прихванали апостолите от новоапостолските учения та да не се мъчат хората толкоз, но какво да правят като чак след толкова векове се раждат достатъчно находчиви и просветени апоатоли, хем знаят как да събират, хем знаят как да пътуват, пък и за какво да се мъчат, след като са отредени да доминират.

 7. Преди време качих едно кратко клипче по повод случващи се събития. http://bibliata.tv/watch_video.php?v=dd1ec8c80b6283b
  Това, което се случва сега е същото, само че „нежеланият гост е друг“
  Същият е сюжет за миналото, същите са и последстивята за „изпречилите се напътя“
  Поразителна последователност в действията на един лидер и послушната му глутница, ( коментирам филмчето).

 8. Целият този каламбур от манипулативно поднесени факти няма да промени реалните проблеми на църквата.

  Във момент, в който е държан отговорен за своето съработване с агенти-ръководители на деноминации, той започва да говори за финасови дейности и лъжеапостолство. Авторът на тази публикация, замазва въпросите, които зададохме рота корумпирани ръководители на деноминации. Разбира се, на помощ идват и 3-4 бивши членове на църква Прелом и 3-4 симпатизанти на В.Костов и на В.Еленков.

  В очите на някои вярващи, този каламбур сигурно измества основната тема. А тя е В.Еленков и други ръководители на деноминации са били агенти на ДС и гонители на църквата. Повечето от тях са назначавани на ръководни постове от самото ДС. Това показват фактите от отворените папки и разкази на очевидци и реални дисиденти. В досието на един от агентите има малко останала информация, което е основен аргумент на Костов и Еленков, но в други досиета има дублирана информация за тези агенти. Понеже един от принципите на службата е бил да проверява и потвърждава получаваната информация чрез различни канали. Вторият принцип е бил да наблюдава един агент чрез друг и обратно.

  Няма общо между донос и жалба. Всяка личност или организация може да търси отговорност от друга личност или организация, ако намери за добре. Когато си потърсил отговорност от дадено лице и то не промени действията си, ти се обръщаш към организацията, която стои зад него. И то онази, с която се асоциира в конкретната област – „Свобода на религията“. Поне това би трябвало да е ясно на автора на тази статия. Ние казахме следното – „Вашият асоцииран член съдейства и защитава агенти на ДС, това според нас е противопоказно на Вашата дейност – „Защита Свободата на религията“. Вземете отношение!“

  Пак казвам, безпаметното повтаряне на фрази от сорта на – „манипулатори“, „заблудени“, „некомпетентни“, „лъжеапостоли“, „лъжепророци“, „търговци“, „клика“, „доноси“ няма да запълни кухите тези и няма да отклони вниманието от основните проблеми на протестантството в БГ.

 9. Здравейте,

  Отдавна не съм се включвал в този уебсайт и ще си позволя да направя един коментар.

  Днес много се размислих по въпроса какво е свобода в България и какво е свобода в САЩ. Знаете ли, в Щатите законът позволява, ако си недоволен от държавата, да изгориш знамето публично. Също както е позволено да изгориш и портрет с образа на президента.

  За сметка на това в България един човек, който е обвързал живота си с каузата да се бори за свободата на словото и религиите (става въпрос, разбира се, за г-на Костов) негодува срещу това Георги Бакалов да публикува негови снимки като част от карикатури. Забранено е и да пееш цинизми във връзка с националния флаг. Но пък колко други неща са разрешени – разрешено е бившите комунистически служби да дирижират прехода в България, а ако влезеш да окрадеш ближния си и не дай си Боже да те прострелят при самозащита, разрешено ти е да ги съдиш за превишаване правата при неизбежна самоотбрана.

  Та в този ред на мисли много интересна концепция за свободата имаме в България и много интересно разбират свободата в САЩ. Дотук с претенциите на Виктор Костов за неговите снимки, качени без разрешение…

  А що се касае до г-на Вениамин Пеев, искам да му кажа следното. Някога много ви уважавах. Уважавах ви за достойната позиция, която бяхте заел относно агентите в СЕПЦ. Днес след разсекретяването на агентите обаче пламенните речи не значат нищо, защото се разделихме на наши и ваши. Бих искал да ви попитам – за колко сребърника се продадохте, че да защитавате правата на Епископ Еленков (агент Велев)? Вашето поведение е недостойно, унизително и някой ден Бог ще ви съди за това, че сте съучастник в престъпленията на комунистическа България и дирижирането на посткомунистическия преход. Не забравяйте, че никога не е късно една публична личност да стане за резил.

 10. Пиша с лявата ръка-дясната я счупих като паднах от ремаркето в Италия.
  Скоро станах изумен от наглостта на друг“апостол“
  Човек които нечестно влезе в църквата я съсипа,изгониха го,но сега същия този човек прави семинари и сдружения на тема-да върнем истината в църквата!!!
  Чудя се как човек изтъкан от лъжа и измама така ревностно защитава истината!
  Много пъти съм споделял нещо което в Библията не го пише в прав текст,но очебиещо се вижда!!!
  Йоан Кръстител имаше само една дреха!Хранеше се с акриди и див мед!!!
  Господ Исус имаше само една дреха-подарък!!!
  Апостол Павел имаше само една връхна(зимна дреха-япунджака).Когато времето се стопляше той я оставяше в църквата в която служеше и когато наближаваше студено време помолваше някои които пътуваше към църквата в която служеше да му я донесат!!!
  Днес една много нашумяла жена,представяща се за велик евангелизатор показа на платформата множество скъпи тоалети(може би за хиляди долара)и подчерта,че е много суетна при обличането си!!!Вече въобще не слушам иначе високоумните и проповеди!
  Днес когато видя човек със скъпи маркови дрехи издокаран като манекен,много силно се съмнявам дали въобще е Християнин!!!
  Мнозинството от Християните,плащащи десятък са бедни или пенсионери!!!Получавам 210лева пенсия,като за доста хора тя е голяма.Ако дам 21лева десятък ми остават 189лева да живея цял месец за храна,ток,вада,телефон и т.н.
  Кажете ми как да слушам този които се е нагиздил с изключително скъпи като маникен,пътува в бизнес класа и живее охолно!!!И много аргументирано ми обяснява и доказва,че трябва да живея кротко,смирено и пестеливо!
  Старите пастори,които пренесоха чисто и неопетнено евангелското служение през комунизма се радваха когато църквите се пълнеха с нови души!!!
  Днешните млади“апостоли“повече се радват когато им се пълнят портмонетата!!!
  Днес много Християни си мислят,че щом Господ не се намесва-значи може и въобще да го няма!!!
  Лично за мен абсолютно сигурен съм,че Господ Исус вижда всичко дори и до най-малкия детайл,но живеем във време подобно на времето в което живееше Илий!Много добре знаете какво правеха синовете му,а и самия Илий как беше занемарил своето служение!!!
  Нямам нищо против Божия служител да бъде облечен чисто и прилично,но да живееш разкошно за сметка на мизерстващи искрени Християни е престъпление!!!
  Много пъти съм си мислел-ще има ли скоро ред и дисциплина в църквите въобще в България?
  Лично аз мисля,че скоро ще дойде небивало до сега гонение в световен мащаб и тогава ще си проличи кои са истински Християни!!!
  Сега всички наши човешки напъни да изобличим вълците в овчи кожи не дават никакъв ефект!!!
  Те се умножават като гъби след дъжд!!!И са все по-изобретателни в лъжа и подлост!!!
  Мат.24:11-13,24-24.Марк 13-22.
  Днес при тази глобална световна комуникация само след секунди можем да наблюдаваме всичко което става по лицето на цялата земя!!!Прекалено много станаха тези които вършат велики чудеса и знамения,но живота им показва,че са далеч от Истината Господ Исус!!!

 11. Г-н Светослав Александров, отговарям Ви не за да Ви убеждавам да си възвърнете уважението към мен, а защото сте с много погрешно впечатление.
  Първо, не защитавам еп. Еленков, въпреки че го поздравих за това, че ПУБЛИКУВА СВОЕТО ДОСИЕ/ДОСИЕТА. Защитавам позиция срещу НОВОИЗЛЮПЕНИ ДОНОСНИЦИ като лъжеапостола Бакалов и неговия глашатай в този сайт Л. Авджийски. Явно Бакаловият глашатай не разбира правния и етичен смисъл на термина ДОНОС. Дано Вие го разберете: „донос“ е всяко писание, което се изпраща „зад гърба“ на някого. Адв. Виктор Костов не е получил копие от доноса и е трябвало да научи това по друг начин. Точно „зад гърба“ му е действал лъжеапостолът Бакалов, подвеждайки и групичка никому неизвестни „лидери от национален форум“ в България. Да Ви припомням ли, че в критиките си ИСТИНСКИЯТ АПОСТОЛ ПАВЕЛ никога не е постъпвал така? Принципно действието на Бакалов и неговата групичка не се различава от доносничеството в писмена форма на „агентите“ пред ДС, срещу които джафка от две години Бакалов в своите блогове.
  Второ, НИКОЙ НЕ МИ Е ПЛАЩАЛ ЗА НИЩО! Следователно метафората Ви за „платените сребърници“ е неуместна и клеветническа. За разлика от Вас, който от „уважение“ преминавате към „ненавист“ априорно – нещо характерно за незрели хора! – аз уважавам своите опоненти, стига да казват истината и да бъдат конкретни. В дебатите досега в много случаи личи тенденцията към ОБЩИ ПРИКАЗКИ и амвонни абстракции. Има лоша литература и пълна липса на историчност и етика.
  Факт ли е, че еп. Еленков ЕДИНСТВЕН публикува досието/досиетата си? – Факт е! Факт ли е, че материалите имат нужда от безпристрастно тълкуване и анализи? – Факт е! Аз още не съм почнал да си казвам мнението с интерпретации, защото не се паля като незрели хора от първото докосване до документи с такава важност. Едва след като прочета, сравня и обмисля, ще си кажа мнението. Не съм от сламата на Баков, Авджийски и пр., за да се паля и изгарям като тях.
  Когато реагирах срещу „агентурния проблем“ в СЕПЦ, аз реагирах не срещу личности, а срещу ЛЪЖАТА на председателя Ив. Врачев, че „всичко се било променило“ в „най-големия евангелски съюз“. Но Вие и това не сте разбрали. Най-големият проблем на „агентурния проблем“ в българския евангелизъм е, че за него се произнасят освен малцина компетентни хора (не включвам себе си!) и палячовци, които едва ли са могли да направят свестен анализ на образа на Кириак Стефчов в прогимназията, а са се втурнали да квалифицират този и онзи като „предател“ в днешната сложна ситуация.
  Говоренето не бива да изпреварва мисленето, г-н Александров!

 12. Здравейте,

  Най-сетне има диалог.

  Знаете ли, не и аз съм съгласен с вас, че говоренето не бива да изпреварва мисленето. Само че бих казал – доста размишлявам върху някои въпроси. Като например в това – Къде сбъркахме? Това, разбира се, е доста общ въпрос. В светски смисъл въпросът може да бъде зададен по следния начин: къде сбъркахме, че България е най-бедната страна в Европа като по някои параметри изоставаме дори от Албания? В смисъла на християнството можем да зададем следния въпрос: къде сбъркахме, че не привличаме достатъчно хора за Исус Христос? Това са важни въпроси, които чакат своя отговор.

  И аз мисля за това, което е станало през последните 20 години. Може би съм още много млад, но в исторически контекст не е било толкова отдавна, че да бъде забравено. И някои от по-възрастните, участвали в прехода помнят.

  Помнят как навремето на истински репресираните хора им е било отнемано правото да говорят. Как най-големите комунисти и доносници са ставали първи седесари, как са настоявали, че са били репресирани … за това, че им е бил отказан втори апартамент. Втори апартамент – когато в онези времена за инакомислие си щял да идеш в затвора. Именно най-големите комсомолци застанаха отпред и казаха: „Ние знаем по-добре, а вие недейте да говорите“.

  В този ред на мисли аз не съм съгласен с Вас, г-н Пеев, по въпроса с „палячовците“. Всеки един човек трябва да има право на мнение, дори и погрешно да е. Всеки човек трябва да има право да разсъждава по излезлите доноси. Аз имам академично образование в Софийски университет и познавам добре научното мислене. Но в историята, преди да се стигне до обективизъм, има известна доза субективизъм, защото тя се пише от победителите. Не от победените (респективно, репресираните по онова време). Днес в нито един от учебниците няма да прочетете например, че промените на 10-ти ноември не са се случили след обществено недоволство, при което обществото е изхвърлило управляващите комунисти – а че комунистите са извършили вътрешна смяна на властта, като свалили Тодор Живков от власт, и съответно те са назначили първите избори, те са били дейна сила във ВНС и са участвали пряко в приемането на новата Конституция, която забранява в днешно време да бъде предприета лустрацията – всеки гласуван лустрационен законопроект е отхвърлян от съда впоследствие като противоконституционен. Това са исторически факти, които днес не се учат в учебниците. Няма и да се учат, докато авторите на учебниците са червени и диктуват каква да бъде историята.

  В този ред на мисли аз подкрепям напълно правото да бъде проведена конференция, дори и от хора, които не са на пръв поглед компетентни. И знаете ли – не съм част от църквата на апостол Бакалов, но аз го поздравявам, че е един от малкото, които показват фактите относно духовните агенти в публичното пространство! Той и Ангел Пилев са единствените наистина дейни участници. Останалите не са чак толкова дейни и поради тази причина защитават статуквото, т.е. продължаване на църковните дела да бъдат дирижирани от агенти. Не съм свидетел на това дали Бакалов е донасял. Аз помня за мен, че е донасяно – и то не в църквата на Бакалов, а в църквата на агент Клисурски. Там доносите и клюките са на почит.

  Заявявате, че никой не ви е плащал за нищо. Дано е така! Дано да е вярно! Само вие знаете и Бог. Но на мен, страничния човек, ми е изключително трудно да вярвам във вашата безпристрастна оценка, защото сте свързан с ОБЦ, ВЕБИ и Еленкови. Колкото и да сте грамотен, вие можете да се окажете от неправилната страна, когато пишете историята. В интерес на истината вие казвате, че са малко грамотните хора, които дискутират по въпроса. Интересно ми е кои са грамотните хора, които визирате – казвате, че не слагате себе си. Дали сред тях включвате адвоката Костов, който тотално се провали като общественик и с постъпката си за снимката на блога в една нормална държава щеше да падне в очите на обществото. Дали изобщо включвате сред тях човек, който подкрепя лустрацията в светски смисъл и в църковен незаемането на високи постове? Това са важни въпроси, които няма как да пренебрегнете.

  Това е в общи линии моето мнение. Не претендирам за цялостна достоверност, но ви уверявам, че огромна част от дясномислещите интелектуалци биха ме подкрепили.

  Бог да има милост към вас.

 13. Г-н Александров, никакъв диалог не се е получил с Вас! Вие си карате на принципа на „дясноцентристкия“ монолог. И си говорите, говорите, опивайки се от многословието си. Можехте да изразите цялата тази лавина от думи в едно изречение: „Слушам само себе си!“ Не знам какво сте учили в СУ-то, но въобще нямате академично мислене! Начинът Ви на говорене е по метода „от девет кладенци вода, та да стане вир“. Набъркахте ББЦ, „агент Клисурски“, Пилев-Милев и други имена и общности – каквото Ви иде на ума.
  Ако бяхте с „академично мислене“, щяхте да проумеете казаното от мен, а не да си играете с модалното „може би“. И тъй като АКАДЕМИЧНОТО МИСЛЕНЕ най-напред е БОРАВЕНЕ С КОНКРЕТИКА, ще завърша с едно изречение: „Палячовците профанираха „агентурния проблем“ на българския евангелизъм!“ Във всеки случай не поставям в категорията на „палячовците“ нито адв. д-р Костов, нито п-р Добрев, нито сериозните коментатори по-горе, нито дори себе си! А за Вашето мнение и за мнението на „палячовците“ въобще няма да питам, защото историята на българския евангелизъм не се гради от тях.
  Ако искате да водим ДИАЛОГ, откажете се от МОНОЛОЗИТЕ СИ.

 14. Г-н Пеев,

  С това Ваше изказване вие напълно свалихте маската си.

  Ако разбирате наистина от академично мислене, щяхте да знаете много добре, че научното познание не е абсолютно, а относително, и се работи с вероятности. Явно вие или не сте чел нищо по философия на науката, или използвате само онези аргументи, които ви отърват.

  Ясно е, че нищо не сте разбрал от моя „монолог“ или от това, което написах. Или сте разбрал много добре – но не ви отърва, и си играете на някаква игричка. Не съм ви попитал кого поставяте в категорията на палячовците – а ви попитах конкретния въпрос дали подкрепяте изобщо някого, който е застъпник на лустрацията.

  Искате конкретика, ето ви я.

  С това си изречение: “ Във всеки случай не поставям в категорията на “палячовците” нито адв. д-р Костов, нито п-р Добрев, нито сериозните коментатори по-горе, нито дори себе си! “

  Вие абсолютно доказахте на коя страна сте. Според вас не е палячо един агент на ДС – Янко Добрев. Според вас не е палячо един тоталитарно мислещ човек като Костов (брей, колко титли му сложихте пред името.

  Просто няма никакъв смисъл от диалог. От тук нататък може да има само действие – действие, което включва продължаване изваждането на досиетата на показ. Това ще ни постави от двете страни на барикадата, г-н Пеев. От едната страна истински демократичните хора като Бакалов, Пилев, аз… А от другата страна ще бъдат поставени агентите и техните защитници. Познайте вие от коя сте.

  Историята на българския евангелизъм, г-н Пеев, ще се напише от победителите в тази схватка. От мой интерес и от интерес на целия български евангелизъм вие и адв. д-р Костов да не сте сред тях. Българският народ и по-конкретно редовият евангелски вярващ ще напише тази история, който с такава лека ръка наричате „палячовци“. Ще ви кажа нещо – добре, че има все още такива палячовци, които не играят под дирижирането на кукловодите, които в продължение на повече 20 години дирижират България!

  И понеже имам навик да отговарям на безумния според безумието му, подписвам се така:

  B.Sc., M.Sc. Svetoslav Alexandrov

  ВЪН ЧЕНГЕТАТА ОТ ХРАМА!

 15. Г-н Александров в този спор има и една трета страна и тя е много важна. Тя не е съгласна нито със фарисейските агенти нито с апостолските садукеи. Няма как да обвините д-р Пеев че защитава агентите защото имено той поде пръв кампанията против агентите в СЕПЦ с което имената им бяха обявени след което сериозно повлия за изнасянето на досието на Еленков.

  Вие г-н Александров не сте подели нищо до момента и не сте повлияли никому. Единствената ни утеха е че сте с демократичния Бакалов и Пилев, които наскоро се обявиха от кръга на доста още по и най демократичния агент Иво Инджев. Или може би сте пропуснали този демократичен ход или гаф да го наречем?

  Щом претендирате с демократичните позиции, сигурно сте наясно, че демократите по цял свят са в защита на аборти, хомосексуални бракове и други демократични свободи. Вие тази ли демокрация защитавате или сте християнин който се е посбъркал в понятията?

  Ваше право и избор си е да се идентифицирате с демократичните философии за гей бракове и стотици хиляди аборти. По агентите и досиетата обаче просто нямате какво повече съществено да кажете. Така че с пътувайте нататък с демократичния файтон на който сте се качил с назованите от вас батковци и позволете ни да бъдем консервативни християни които все още вярват в Библията и не се ловят лесно на демократичните въдички на Пилев и Бакалев.

 16. Г-н Георгиев, ама вие сериозно ли?

  Г-н Пеев може да е подеЛ пръв кампанията против агентите в СЕПЦ. Но Александров не се интересува от това какво е правиЛ (в минало време) г-на Пеев. Интересува се от това, което прави СЕГА. Ми той и Плевнелиев на думи се пишеше за голям антикомунист, но онзи ден назначи Борис Велчев и маската му и на него падна. И тъй, днес лицето г-н Пеев защитава Еленков и Костов.

  До този момент не съм забелязал нито Бакалов, нито Пилев да споменават Иво Инджев.

  А това за абортите и гей браковете направо си го изсмукахте от пръстите. Не за гей бракове и за аборти говорим тук. А за лустрация в светски мащаб, а в църковен – агентите в духовния свят да освободят лидерските си постове.

 17. Благодаря Ви, г-н Георгиев за разяснението на нашия малък Гаврош, който е взел много на сериозно барикадостроенето (може пък за това да получи и степен doctor honoris causa). Той продължава да подскача в клоунадата на палячовците, смятайки, че е открил барута – нали се перчи с „бакалавър“ и „магистър“ на науките. Дори, г-н Георгиев, се опита да ни изнесе „лекция“ по логика и методология в научните дирения. Не бих искал да го обидя, но като знам как СУ-то дава през последното десетилетие мило и драго, за да си попълни бройките в някои специалности „на науките“, си представям от „кои кадри“ е тоя Гаврош… Пък и мисловното му поведение го изявява като … запалянко „на науките“…

  Та нашият малък Гаврош иска да не убеди, че в „науките“ имало само „относително познание“. Явно е попрекалил с Айнщайн. Той дори не е разбрал, че когато му говорих за КОНКРЕТИКА, имах предвид, че науки като историята – от която нашият Гаврош хал хабер не чатка! – се градят първо на факти, после тези факти се тълкуват от умни хора, а не от палячовци, с други думи, се използва и едно методче, дето философите му викат „индукция“.

  Нашият Гаврош излиза от позицията на член на АРЦ. Да, ама въобще не е станал християнин! Ако беше християнин, щеше да знае, че именно в християнството се държи на АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА. И за това ние не сме питали Айнщайн, щото религията не е физика и химия, а още по-малко е бакаловщина. В християнството Бог, Библия, апостол, пророк и т. н. са абсолютни реалии, личности и понятия и не може „относително“ да приемаме християнския и мюсюлманския „Бог“, нито пък да приемаме „относително“ евангелския и бакаловския „апостол“.

  Но колкото и да му обясняваме на малкия Гаврош такива неща, г-н Георгиев, той ще продължава да мята камъчета от своята барикадка, вярвайки си, че е „откъм правилната страна“. Защо да си губим времето с такива гаврошовци като него?…

 18. Ура, невероятно, гениален анализ относно моето образование и личност! Направо съм впечатлен.

  Току що научих как СУ-то дава мило и драго да си попълни бройките в някои специалности! Г-на Вениамин Пеев е абсолютно прав! СУ наистина ме е привлякло. Понеже навремето бях един от първенците на Олимпиадата по биология и ми се призна оценка Отличен (5.75), това, което СУ направи, беше да ме привлече в редиците си и то без приемен изпит. Да, СУ наистина дава мило и драго да привлича сульо и пульо, но това не става на базата на красивата ми усмивка 🙂 🙂 🙂

  Научих и още нещо от вас – аз съм член на АРЦ 🙂 Невероятно откритие… Трябва да се похваля на моя пастир, Венци Стойков, относно новото ми членство! Обещавам ви, че ще няма да пропусна да му се похваля и да изпратя лично целия този разговор.

  Да, г-н Пеев, в християнството се държи на абсолютната истина 🙂 В християнството не можем да приемем относително и евангелския „епископ“, когото така умело защитавате. Прочее -преди да защитите вашия работодател (Велев), моля ви да обърнете внимание на следните стихове относно изискванията за това да бъдеш епископ: „Тимотей 3:1-16: Освен това той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола….“… Обърнете внимание какво е общественото внимание към агентите и вниманието на външните към досиетата 🙂 А между другото, доколкото съм запознат, Бакалов не е самозван апостол. Ръкоположен е в САЩ.

  Благодаря, че ме наричате Гаврош и използвате straw man-аргументи, за да осмеете твърденията ми. Аз пък, независимо че съм десничар, ще ви препоръчам да си прочетете отново Приказка за стълбата на Смирненски. Държите се като че ли сте стигнал до предпоследното стъпало. Не мога да разбера как можете да сте толкова озлобен, а учите другите на смирение по националните конференции. Усмихнете се! Животът има и своята добра страна!

 19. Г-н Св.Александров, вие сте млад човек и ви е простено че се палите толкова лесно. Ние обаче сме длъжни да гледаме по-трезво на нещата без да подскачаме като млади шилета. В едно нещо сте абсолютно прав и то е че до този момент не сте забелязали много неща. И това е ваше право, разбира се! А наше право е да ги забележими и да ви ги покажем, за да останете без извинение.

  Например, не сте забелязали, че д-р Пеев все още води кампанията против агентите защото сте позволили някой да ви промие бакалавърския и магистърския мозък. На тази тема мога да ви поговоря повече, но ще се иска малко действие от страна на мозъчните ви клетки, ако е възможно.

  Не сте забелязали, че демократите са либерални и подържат аборти и хомосексуализъм. Тук сте сам самичък срещу целия свят. А може би имате ваш любим или партньор, който да ви помага в това?

  Не сте забелязали че Бакалов, Пилев, Курдоманов, Джоргов, Авджийски и оня другият, всички са се вписали под егидата на агента Инджев.
  Това вече не трябва да ви убягва. Погледнете картинката. Те сами са си я правили.
  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=492084350804005&set=p.492084350804005&type=1&theater

  Сега ако трябва да сте честен кой защитава агента Инджев?

  Моят съвет към вас млади човече е да отделите време и да ЗАБЕЛЕЖИТЕ нещата които не се забелязват лесно и чак тогава да се върнете тук за да сеете клевети и обиди. За сега вие г-н Св.Александров нямате какво да кажете по казуса за пасторите агенти. Може би защото ви липсва умението да забелязвате или пък нарочно се опитвате да минипулирате този форум за да скриете някои настоящите действащи агенти от картинката по горе.

 20. До г-н Александров !
  Вашият “ демократичен Георги Бакалов и пуделите му “ са принуждавали свои подчинени да попълват “ молби за освобождение “ в които са натискали хората да си описват подробно сексуалния си живот и всяка сексуална връзка която са имали , така лесно се манипулират после пострадалите а и самия метод е типичен за службите, отвори си Библията и виж че такава идиотщина да се освобождават по този начин хора там ( в Библията ) НЕ СЪЩЕСТВУВА, и още нещо, стари вярващи Конгрешани твърдят че п-р Христо Куличев някъде през 1988г ако не греша е имал дело за побой който Куличев е нанесъл над пастор,на тази тема той мълчи, и сега същия п-р Куличев има “ засекретено досие “ , интересно ……. защо е засекретено??????? , защо мълчи по двете теми , цялата кампания на Бакалов Пилев Куличев и т.н. още в самото начало ми се стори съмнителна а сега ЗАПОЧНА ДА ВОНИ , ИСТИНАТА започна да излиза НА СВЕТЛО и Бакаловистите умишлено избягват неудобвите въпроси като шикалкавят и лицемерят

 21. Браво, че сте „ОТЛИЧНИК-БИОЛОГ“, г-н Александров! Но не сте психолог и не сте християнин.
  В никакъв случай не съм „белязан“ от озлобление. Вие не разбрахте и това, че подскачате като момченце ту на едното, ту на другото си краче и не казвате нищо съществено, нищо фактологично. Няма да виня п-р Венци Стойков, че не Ви е научил на християнство, защото е мой бивш студент от тогава, когато още не сте можели да подскачате на краченца, т. е. животът Ви е бил обусловен … от пелените…
  А сега на КОНКРЕТИКАТА ЗА АГЕНТИТЕ, въпреки че темата на тази дискусия е „Апостоли-доносници“, т. е. визиран е ЛЪЖЕАПОСТОЛЪТ И ДОНОСНИК БАКАЛОВ. Апропо, няма никакво значение къде е „ръкоположен“ Вашият идол Бакалов – в САЩ, в Танганайка, на Марс – той е лъжеапостол, защото в съвременната Църква, дори и в сферата на протестантизма, такъв САН НЯМА! Ако не четяхте само учебници по биология, щяхте да бъдете осведомен за това – „апостолската“ титла след новозаветната епоха не се използва в Църквата и за това си има богословски и еклезиологични причини. Но за това по-нататък, въпреки че не сте чели статията ми от миналия петък (05.10) в Пастир.орг., която не претендира за изчерпателност.
  Та за любимите Ви пастори-епископи-агенти. Г-н Георгиев се опита да раздвижи духа в БИОЛОГИЧНИТЕ Ви МОЗЪЧНИ клетки, ама май такова нещо няма там! Моята позиция от началото на тази година е ЕДНА И НЕПРОМЕНИМА: всеки деноминационен лидер, който е бил обвързан с комунистическата ДС, ТРЯБВА ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА. Това не означава обаче, че ние трябва да се нахвърляме върху тези лица като софийските улични кучета (в каквато роля влязоха палячовците и Вие джафкате като пале някъде зад тях) и да ги разкъсваме до смърт. Ето ЗАТОВА бакаловщино-пилевщината, а и Вашата позиция НЕ Е ХРИСТИЯНСКА! Вие не проумявате, че еп. Еленков направи ПРЪВ онова, което никой досега не е направил – публикува си досието/досиетата. Той не направи това, защото чу съскането, лая и рева на Вашата глутница и се стресна, а защото има понятие за достойнство и мъжество. Не на Вас и Вашата глутница се дължи неговата публикация, малкий ми Гавроше!
  В християнската етика, не в бакаловщино-пилевщината, има критерии и граници. Има стартова позиция, пътуване в определена посока и спиране – като карането на кола. Вие, биолога, не разбирате от тези неща. Дори когато цитирате стихчета, Вие ги зубкате като биологичните закони и диаграми и не проумявате ДУХА в тях. В „агентурния проблем“ ние не боравим само с хора, които са се поддали на вербовка. Ние боравим с личности, с психология, с християнски души.
  Послушайте съвета ми – спрете да дрънкате глупости в интернет пространството, защото който чете Вашите откровения, вече Ви е „скроил шапка“ колко чините. Оценката Ви по биология няма да Ви изкара отлична оценка нито на психо тест, нито по християнство!

  Д-р Вениамин Пеев

 22. „Едно време бългаските поети със пачи пера пишеха златни стихове,а сега много поети със златни пера пишат пачи стихове!“.Някои колеги,чийто ярък представител е Светослав Александров,продължават да пишат със златни пера.

 23. Бъдете жив, здрав и благословен, другарю д-р Вениамин Пеев,

  Благодаря за това, че ми напомнихте каква ми е възрастта. Позволете ми тактично да отбележа, че възрастта и мъдростта не винаги вървят ръка за ръка. За огромно мое съжаление вие напълно доказахте тази теза. Не съжалявам, че Ви опознах, доколкото можах, от тази кратка кореспонденция, за която се надявам да е последна. Съжалявам единствено за краткия период от време, през който Ви се възхищавах и съжалявам дори, че исках от Меги да ни запознае. Засега само ще се постарая да запомня образа Ви, за да не сбъркам случайно да Ви поздравя по улицата.

  Вие, изглежда, до последно не успяхте да разберете защо съществува тази бакаловщина-пилевщина. Тя съществува поради един- единствен факт – защото някои хора си мислях, че когато някой си подаде оставката, пост фактум след което бъде преизбран от някакъв „духовен“ съвет, проблемът е решен. Защото – кажете ми, ако можете – колко души след оповестяването на досиетата не просто си подадоха оставките, но и де факто престанаха да заемат ръководните постове? Кажете ми ако знаете – защото аз знам: НИКОЛКО. Дори и Клисурски, който публично по БНТ си подаде оставката, впоследствие беше преизбран и продължи да заема поста.

  Та поради това, че има толкова много пазещи „нашите момчета“ – поради тази причина съществува цялата тази бакаловщина – пилевщина. Защото аз не виждам друг изход от ситуацията. Вие виждате ли? Освен, разбира се, да забравим историята си?

  Простете ми за невежеството, че нямам психологично и теологично образование. Аз просто съм учен, че по плодовете трябва да ги познавам. Та този скромен урок се опитвам да приложа и да им разбера плодовете. И всеки път като се усъмня в това, че може би наистина са добри и коректни хора, които никога никому лошо не са направили, всеки път сядам и чета. Въртя телефони и разговарям. Ходя и се срещам с хора. И всеки път, когато постъпя така, се убеждавам, че лъскавата ябълка отвън е проядена от червеи отвътре.

  Не знам на фона на претенциите ви за образование как не можете да направите разлика между двете думи – „донос“ и „жалба“. Някои хора горе се опитаха да ви го обяснят. На какъв език да ви го обяснят, че да разберете? Доносът се прави тайно. В това е разликата. Направена е жалба срещу човек, когото защитавате. Какво лошо има в това да се жалваш на някого? България е свободна държава. Всеки има право да се жалва на който си иска и където си иска. При арменския поп, както е народната приказка. Именно това разбираме под демократичен принцип 🙂

  Ще го повторя хиляда пъти, пък дано ме послушате. Бакалов не ми е идол – това, че му се възхищавам за постъпката, не значи, че му симпатизирам за абсолютно всичко. В конкретната ситуация Бакалов се намеси правилно. Това е моето мнение. АРЦ е единствената деноминация, която, макар и да не съм й член и никога да не съм посещавал АРЦ някъде, която публично застана срещу доносниците.

  Благодаря, че напомняте за това, че боравим с личности и психология. Не забравяйте обаче, че и палячовците са личности. А дори и гаврошовците, за които сме учили в училище, будят милосърдие и състрадателност. Вие къде сте в тази картина, другарю Пеев?

 24. Александров защо вместо да се прекланяте пред АРЦ не подействувате на ББЦ да осветли досиетата, както направи д-р Пеев със СЕПЦ и ОБЦ. Утре след църква попитайте своя епископ Венцислаб Стойков за Бездействията на ръководството на Българска Божия Църква (ББЦ) относно Комисията по досиетата http://pastir.org/news/4646 и ДЕКЛАРАЦИЯ на долуподписаните членове на Пастирското общение http://naobc.blogspot.com/2011/02/blog-post_21.html или и вие като него обвинявате Бакалов в палячовщина, докато с радост членувате в клуба на Арлекините от театър Балаган?

 25. Кой ви каза, че не споря с Венци по този въпрос? Последно във вторник имахме специален разговор по въпроса, където го запознах с това, което вярвам, че е моето отношение. И предстоят още разговори!

 26. Ще драсна само няколко реда на Св. Александров.
  Скъпи, Светльо, днес намерих твоя профил във Фесбук… изненадах се като видях, че си едва на 25 години. Приятелю, къде си тръгнал ти? Нито познаваш комунизма, нито АРЦ, нито Бакалов! И тук са хванали хабилитирани лица, ерудити и още няколко дузини други хора да убеждават, едно незапознато – току-що „започнало да се бръсне хлапе“!? Струва ли си? Светльо, скъпи ми братко, умно момче си, но повече от това си страшно наивен. Тръгнал си да играеш от страната на отбора, който ти се види прав – без да познаваш добре ни един там, и благодарение на благородната ти наивност, допускаш фатална грешка – оставаш в заблуда относно чистите мотивите на „ловците на вещици“…
  В момента това което забелязвам е, че господата Пилев и Бакалов дефокусират темата – имат време да си пишат блоговете, нямат време да напишат два смислени реда тук, примерно!? Пуснали са в предните редици две „новобранчета“ да вдигат пепел във въздуха, а те си седят на сигурно. Това да не е видеоигра, бе хора, и аз да не съм разбрал!?

 27. Ох, ох, ох…

  Накъде съм тръгнал?

  Тръгнал съм по правилния път, вярвам! Защото, ако съдим по тоновете изписана и изговорена информация, на хората им писна старите муцуни да определят бъдещето на България. Защо пък млади хора да не бъдат включени в обществените дела? А защо да не бъдат в политиката?

  Като споменах за старите муцуни… Старото поколение си е възпитавано по друг начин от днешното. Ние, младите например сме възпитавани, че комунизмът е нещо много лошо. А по-предното поколение обратно – комунизмът е свързан със светло бъдеще. Ха сега ми кажете – може ли това вътрешно закърмяне да бъде изкоренено по някакъв начин? Може да се мисли човек за променен, може да се мисли човек за различен – но ако си възпитан по времето на тоталитарния режим, няма как … ако ти разбием сърцето на късчета пак ще открием някъде, скришно сърп и чук!

  Бъдещето на България е в ръцете на младите.

  А що се касае до „ерудитите“… университетът ме е научил да бъда критичен към всичко, което приемам. Дори и това, което казват ерудитите.

 28. Това, което аз осъзнах, четейки всичките тези постове тук е съвсем простичката и ужасна истина: Църквата в България безвъзвратно изгуби и продължава да губи своите млади хора. Това, което Светослав се опитва да каже, и това което Вениамин Пеев не се опитва да разбере, е че младите хора не вярват на поколението на Вениамин Пеев. Нишката е скъсана, доверието е изгубено.

 29. Г-н Димитров, в предишни Ваши коментари съм виждал рационални мисли. Тук обаче се намесвате ОСОБЕНО ГРУБО И НЕАДЕКВАТНО! Съвременната евангелска Църква не е арена на СБЛЪСЪК между поколения! Подобно недодялано обобщение не е нито библейско (вижте предупрежденията на ап. Павел в Ефесяни 6 гл.), нито морално, нито социално. Ако младоците подскачат като наш Светльо, просто нарушават баланса в горните три аспекта. В съвременния евангелизъм проблемът е свързан с ОЦЕНКИ НА НАСЛЕДСТВО, а не с вражда между поколения! Вашето грубо, некомпетентно и антихристиянско обобщение води до нихилизъм и хаос, каквато е линията на АРЦ-истите. Ако бяхте прочели по-горните коментари на Георгиев, Янев и др. разумни хора, нямаше да се издънвате с подобно недомислие.
  Комично звучи твърдението Ви какво „съм разбрал“ и какво „не съм разбрал“ (за да не казвам, че е априорно). Няма да коментирам и подскачащия на своите несигурни крачета Светльо, който навлиза във все по-осезаем амок (вижте неговите междуметия по-горе: Ах, Ох, Оле-ле и т. н.). Вие НЕ ПРОУМЯВАТЕ (то си е „биологична даденост“ или „биологична липса“, както би потвърдил и Светльо), че дори в критиката по „агентурния проблем“ има ЕТИЧНИ НОРМИ, които християнството очертава. Няколко пъти посочвах ап. Павел като такъв пример в неговата критика към съработниците му (вижте Галатяни, където той е най-остър). Нима ап. Павел е изпратил „прегрешилия“ ап. Петър в пъкъла? Да, но АРЦ-истите нямат Павловите съвети в своите „библии“.
  На дрънканиците на изпадналия в амок Светльо не обръщам внимание. Но за сведение на останалите читатели, които не са заразени от Светльовия амок, ще кажа следното. Аз съм изключен от редиците на Комсомола и Великотърновския университет за „религиозна принадлежност и дейност“. Негативното ми отношение към марксистката идеология личи и в мои публикации, например, „Съвременни богословски системи“. Следователно всеки, който има развити сиви клетки под мозъчната си кора, може да направи преценка дали „крия“ в съзнанието си някакви „сърпове и чукове“.
  Аз не само не съм ПРОТИВ младото поколение, но работя ежедневно с млади хора на различни възрасти и се радвам на обич и уважение. Отровни зрънца от соя на наш Светльо обаче отърсвам от ръцете си и после ги измивам няколко пъти със сапун!

  Д-р Вениамин Пеев

 30. Читателите в този блог са достатъчно интелигентни, за да преценят кой говори интелигентно и чия преценка е по-меродавна – дали моята, на изпадналия в амок Гаврош, или на изключения от комсомола д-р Вениамин Пеев. Прочие, той продължава да ломоти като комсомолски секретар … АРЦ, Бакалов, АРЦ, Бакалов, АРЦ, Бакалов. Е хайде стига вече с тази АРЦ и с тоя Бакалов ми дайте да погледнем сериозно върху агентурния проблем. Бяха зададени няколко конкретни въпроса, на които д-р Пеев отказва да отговори.

  А г-н Пеев вече започва да прескача всички граници на културния разговор и да дава квалификации, които нито му подхождат на образованието, нито на годините. В този ред на мисли не виждам каква е разликата между него и рабфакаджиите, които редовно гледаме по телевизията. Ако не се засрамите от хората, които четат този разговор, поне се засрамете от Бога!

  Благодаря за квалификациите на отровните зрънца. Надявам се само някой ден поколението, което идва след мен, да не Ви потърси сметка на Вас и на останалите Ваши защитници сметка за това защо в България не се е появил някой като Йоаким Гаук и защо хората със самосъзнанието на Йоаким Гаук у нас биват притискани и задушавани. Със здраве и благословения!

 31. Светльо и Йосиф Димитров много ви се радвам на младежкия опитмизъм и на вас и на др. млади хора тук. Но наистина да говорите за бъдещето с лозунги и реклами не ви отива. Ние сме видели бъдещето за което свидетелстват белите ни коси. Затова, отговорете моля кой пастор в това движение въобще става за в работа? Та те всички са един да хванеш другия да удариш.

  Вашият възхвален Венци Стойков, който моделира баш шефското си място по съветите на своя учител Павел Игнатов. Нали си спомняте като разпусна пасторския екип и от четирима станаха един. Като във филма 300 – бяхме 300 останахме 3. При вас обаче е само един оберфелдфебелът.

  Други 300 са тези на Бакалов, но и те останаха трима защото издържат само по около седмица като изявените в този форум подводничарски оберщурмани Алваджийски, Петър Пеев който вече не му се пее, оня другия и там третия. Къде са те днес само няколко седмици по-късно? Сигурно попийват хладка биричка в някое забравено от Бога бирхале на околовръстното и си лижат душвените и нАРЦистични рани. Ами че нали и Бакалов и Пилев следват по стъпките на бащицата Еленков при когото са повярвали и при когото все още се водят регистрирани по принципите на шуробаджанащината и кумосватовността?

  За СЕПЦ няма да обсъждаме, че единият председател скри на другия председател за да не се видят на едни близки роднини пагоните и лампазите и така на всеки километър чак до края на света. А за конференцията в Стара Загора където Пилев подскачаше като пиле без глава? Нали прочетохте какво каза г-н Влаев в коментара си и за техния лидер дето си продал и църквата? Някой вече писа че са маскари всичките, само не знам защо вие младите се оставяте да ви правят на маймуни?

 32. Г-н Грозев. Както споменах горе – ами не си мълча. Затова и не будя много симпатии, защото не съм от хората, които обичат да си преглъщат и да си мълчат. Просто не мога да понасям двуличие, доноси, извисена себеправедност. И когато не си мълча, говоря. И когато говоря си нося последствията. Защото първата година когато повярвах беше лесно – Господ си ме носеше на ръце и бях най-щастливият човек. След това като се поориентирах кое как е и ми просветнаха някои работи. Чудех се как можеше (това беше още при Клисурски) да научавам неща за себе си от трети лица, за които неизвестно как са попаднали в тях като информация, които съм ги поверил на някого само с цел молитвена подкрепа, а не да ги разнася. И търпях, търпях, ама то търпението е до известно време. В момента, в който се оплаках, получих предупреждение за отлъчване. Но който държи на истината, ще бъде гонен, както е казал Исус чрез Светия апостол Матей:

  Мт.5:10 – „Блажени гонените заради правдата,защото е тяхна небесното царство.“

  Моето разочарование беше голямо и дълго време не исках да стъпя на Църква, защото всички са маскари. Трябваше ми доста време, за да преосмисля вярата си, за да знам къде стоя и да знам в Кого вярвам. Защото може да живея в бедна държава, в която бившите комунисти са олигарси и те управляват бизнеса и затова сме в това положение. Но Господ вижда. Може да живея в държава, в която агентурният проблем не прави такова голямо впечатление, но Господ вижда. Мога да живея в държава, в която пасторите-агенти явно са си мислели, че някои неща ще останат скрити и покрити. Но Господ вижда много добре това и не остава безучастен. И мога да живея в държава, в която г-на Пеев пое кампанията срещу СЕПЦ, но прояви двуличие към агент Велев и обяви, че палячовците са съсипали този добър мъж. Но Господ и това вижда. И нищо няма да остане безнаказано.

  Разбира се, мечтая да живея в общност, в която всеки един от нас (и аз включително) да бъдем отворени към покаяние и смирение. Наместо това живея в общност в която всеки е самоправеден и не изпитва никакво угризение. Как иначе така се случва, че един агент, вместо да си стои в ъгъла и да се покайва, ми дава акъл за това съм писал пачи писания. Това е общност на невероятно двуличие и невероятно лицемерие.

  Но живея с вярата, че всичко се връща. Ами няма да мълча. По-добре да бъда палячо и гаврош с мнение, отколкото наврян в ъгъла страхлив плъх, който си мълчи.

 33. До Св. Александров, младеж.
  Светославе, като те чета виждам себе си, а и много от пишещите виждат себе си преди двадесет, тридесет и повече години. В Библията пише, че на всеки ще се открие работата каква е. Когато бях млад, мислех, че работата се открива за месец -два , максимум година. Обаче, разбрах че за да се открие работата каква е трябва да мине време колкото да се роди и порасне едно поколение. И сега ев ремето когато се открива работата на Бакалов каква е, времето съвпада с оповестяване на досиетата, и той се хваща за дсиетата защото в момента не идин, двама или четирима, а няколкостотин му търсят сметка за :
  1. Пропиляно време не в служене на Бога, а в идолопоклонство към него самият;
  2. Пропилени пари, дадени уж за Божието царство, а всъщност за негова лична употреба, рента на него и семейството му без нито един работен ден;
  3. Грешни учения, ереси и лъжеучения без нищо общо с Библията;
  4. Пропилени наследства, спестявания, продадени от съдия-изпълнител имоти за кредити налети в пирамида, която той насърчи, менторства и основа и от която си взе дивидента;
  5. Безсмислени разводи и съкрушени съдби на хора, обърнали се за съвет към него и подчинените му лидери;
  6. Пропуснати възможности за лично развитие в професията, защото години наред е инвестирано време в непрекъснати инициативи – евангелизации, репетиции, работа в безкрайни проекти, без на хората да се обърне винмание че могат да участват в това, само след като са изпълнили семейните и професионални задължения;
  7. Студенти загубили студентски права за да „учат“ идиотии как да крякат в Бърно;
  8. Разтревожени до смърт родители, за това че губят отгледани и пораснали децата;
  9. Работещи загубили хубави работни места, изпуснали време за натрупване на стаж, които сега не могат да се пенсионират, защото били в „служение“ без осигуровки или осигурявани на половин ден, а работещи по цял ден.
  И още и още безобразия, проклинания, вменяване на чувство за вина, розарения, раздели и крушения.
  Вие искате да се осветли проблема с агентите, добре нека има форум , нека и те да се изкажат, но едното и другото са различни неща.
  Дойде време Бакалов даде отчет за делата си. Ако вярващите не подкрепят хората, то си има и съдилища, да не мисли че като размахва знамето за агентите, неговото ще го подмине.

 34. Г-н Грозев, аз също имам какво да кажа по отношение на СЕПЦ, все пак съм израстнал в ЕПЦ Бургас. Павел Гурбалов, Виктор Вирчев, Стефан Банков, Илчо Ефтимов(върви ми на агенти явно) – тези имена говорят ли ви нещо? Те бяха моите пастори и моите герои, уви.

  Казвате, че сте видели бъдещето – точно казвам и аз. Бакалов, Пилев, Преломи и Разломи – това е бъдещето, което вие и вашето поколение проектирахте. Вие не бяхте духовните бащи, които трябваше да бъдете, не бяхте духовния пример, който трябваше да бъдете, не се погрижихте за следващото поколение, прекалено заети да оцелявате някак и да „пазите вярата“ – често под вяра разбирайки мъртви традиции и ред на служба.

  Църквата не е арена на сблъсък на поколения и не трябва да бъде – вие я превърнахте в това. Дори и сега вие намирате небивало удоволствие да громите незначителни фигури като Бакалов и Пилев, но отказвате да поемете отговорността за духовния вакуум, който ги роди.

  Продължавайте да гледате бъдещето, г-н Грозев, интересни неща има още да се видят …

 35. Г-н Георгиев, някои от нещата, за които споменавате, дори не съм ги и чувал – като „крякането“ в Бърно. Но други от тях са ми до болка познати и съм ги виждал не в Прелом (там не съм и стъпвал дори), а съм ги виждал в други църкви. Като в църквата на агент Клисурски например. Това за съкрушените съдби на хората и разбитите семейства.

  Имате нещо против делото на Георги Бакалов и искате точно сега да разкривате компромати срещу него. Еми хубаво, само че не е сега времето и изобличителите не е редно да са старите ченгета и доносници. И ще Ви кажа защо. Ами … защото, доколкото ми е съобщено, Георги Бакалов от дълги години не пастирува и не живее в България. Защо трябва да ви е трън в очите човек, който днес участва в делата на България основно с компютъра и мишката. За разлика от много други агенти, които днес продължават да ни учат на християнски живот и смирение, и то по конференции и служби – сякаш нищо друго не се е случило.

  Именно това е разликата между двата случая. Приоритетите изискват по-належащият проблем да бъде разрешен най-напред – а именно агентурният.

  Защо се заяждате с Бакалов и АРЦ толкова много? Основният човек, който стои в основата на агентурното разобличение е Ангел Пилев. Бакалов се присъединява по-късно към инициативата. В сдружение „Заедно за чиста църква“ сред основателите дори и не присъства името Георги Бакалов. Христо Куличев пък е от далеч по-консервативна църква, която няма нищо общо с АРЦ. Но на вас все Бакалов и Бакалов ви е в устата. Ей, от толкова много плюене по Бакалов ви казвам – карате ме да заставам инстинктивно на негова страна!

  А това, че Пилев е бил незначителен човек. Ами разберете се с него по мъжки и по християнски. Вместо да пишете за него, че бил незначителен, защо не му го кажете лично. Или пък просто приемете поканата за обществен дебат. Това е нещото, от което аз съм заинтересувам, обществеността е заинтересована, истината за да излезе наяве също е заинтересована. Приемете поканата му да излезете на публичен дебат с него и да се разрешат проблемите веднъж завинаги и да не ги разнищваме всеки път по форумите!

 36. Светослав Александров вие до момента само се карате с хората тук колко сте велик а не сте допринесли дори с един документ или факт за дискусията. Вместо да си говорите във вторник и после пак и пак по нататък, просто поискайте от п-р Венци ДЕЛА и ДОКУМЕНТИ. Помните ли го това предаване или не сте били роден още? Християнството е повече от специални разговори по въпроса последвани от други още по-специални дискусии. Ако наистина сте толкова надъхан колкото казвате че сте убедете Венци да направи едно добро дело и да осветли досиетата на агентите от божия църква!!!

 37. Госпожо Вълканова, чудех се изобщо дали да ви отговарям, защото много хора се опитват да ми обясняват какво е християнството (визирам „Християнството е повече от специални разговори по въпроса последвани от други още по-специални дискусии.“), а не ми показват с живота си какво е християнството.

  Със сигурност християнството не е свързано с безпочвени обвинения, защото не страдам от мания за величие. Или пък звездна болест, ако щете. Това, че си знам ценностите, достойнствата и си знам цената не ме прави в никаква степен велик.

  Чудна жена сте. А ако няма разговор и комуникация как очаквате да се реши проблемът? С Венци имаме много по-полезна комуникация относно как да решим проблема, отколкото съм имал с подопечените на агент Клисурски някога, които никога не са търпяли инакомислие и веднага щом говориш нещо срещу тях те плашат с гонене.

 38. Ще отговаряте Александров. Като сте дошли тук с чифте пищови а без грам доказателства, не само ще отговаряте а и ще пеете. Моля ви, кажете нещо съществено по темата или ако нямате какво да кажете ще помоля модераторите да ви игнорират защото се начетох на вашите глупости безкрай. Напомням ви, че темата е за апостолите доносници. Имате ли нещо смислено да кажете?

 39. Велизаре,

  Беше казано достатъчно конкретно. Повтарям това изречение като за финал:

  ИМА разлика между донос и жалба.

  Достатъчно смислено ли е за вас?

  А пък не очаквах тази дискусия да се профанизира чак до такава степен. Ако ще решавате проблема с цензура и подобни призиви – аз тогава пръв ще напусна дискусията. А вие запомнете, че всеки един човек има право да говори и има право и да мълчи по даден въпрос, така че тоталитарните ви тактики не минават при мен. А до този момент аз все още не съм замълчал. Още един отговор в този стил и слагам точка.

 40. Млади момко, имено агент Клискурски доведе вашия Венци от провинцията едно време за да го натрапи за младежки лидер на мястото на „великия вакарелски вожд” Краси Партовски. Къде сте тръгнали да приказвате за неща, които не са ви работата? От вас искам да чуя само едно и то е ще повлияете ли на Венци Стойков да осветли досиетата на божия църква както направи д-р Пеев с досието на Еленков? Защото ако не осветлите досиетата, вие заедно с Венци и останалите плямпалници продължавате да прикривате агентите в Божията църква.

 41. Г-жо Вълканова,

  Аз съм просто редови посетител, а не част от екипа му. Дискусията в настоящия момент се чете и от него. Бъдете сигурна.

  Каквото зависи по моите сили ще направя всичко възможно да повлияя на неговото решение и евентуално да наклоня везните към това да бъдат осветлени досиетата публично, защото вярвам, че редовият вярващ заслужава да ги види, заслужава да знае цялата истина, а не само половинчатата истина.

  Така е редно.

 42. Подкрепям апела на Велизар към модераторите да прекратят участието на Светльо, още повече, че Велизар е млад човек и неговото мнение е показателно за изчерпване на християнското търпение. В много днешни евангелски църкви има отделни помещения за плачещите бебета и кресливите деца, които иначе биха смутили нормалното богослужение. В днешните училища рушителите на дисциплината в час – дори и по биология! – се предупреждават няколко пъти, а после се изгонват навън в коридора. В този форум много зрели хора проявиха достатъчно търпение към буйстващия Светльо. Време е да му се даде възможност да се укроти. А успокоителните друг да му ги дава!

  Що се отнася до главната тема – „Жалба“ или „Донос“, авторът на статията адв. д-р Виктор Костов ясно показа, че Бакаловата чета е написала „Донос“, а не „Жалба“. Ще припомня още веднъж, тъй като четох „Доноса“, че той е писан „зад гърба“ на г-н Костов, който не е получил копие от него. „Доносът“ съдържа куп лъжи, които авторът на статията опроверга компетентно като адвокат и християнин. „Доносът“ цели да „злепостави“ с тези лъжи г-н Костов пред адвокатската организация, с която работи ефективно у нас адв. д-р Костов. Следователно „Доносът“ на Бакаловата чета е опит да се нанесе вреда не само на личността на г-н Костов, но и на българския евангелизъм. Е, тая няма да я бъде!

  Няма съмнение, че в учебниците по биология, които чете единствено наш Светльо, няма дефиниция на това, що е „Донос“ и що е „Жалба“. С неудържимото си дърдорене обаче Светльо направи неуспешен опит „да продава краставици на краставичари“ (не само в ботаническия и търговския смисъл!).

 43. Драги Йоско, няма такова нещо духовен вакуум – винаги е пълно с нещо. От вакуум нищо не се ражда нито от нищо нещо. Старите генерали създадоха млади мутри за да продължат и днес. От Еленков произлязоха Пилев и Бакалов, Игнатов роди Венци Стойков и Пламен Цолов, а Вирчев следвайки богата традиция на СЕПЦ от времето на Зарев не само ги произведе в агентурен чин, а дори успя да изпрати неколцина засекретени на Запад.

  А на нас драги ми Йоско не ни даваха да раждаме. Който раждаше духовно поколение го пращаха в родилния дом в Белене, а децата му в учреждения за психично болни. И въпреки гоненията ние опазихме вярата и все още сме тук и възпитаваме новото поколение. А вие по каква причина ни дорасли ни родили решихте да имигрирате чак в Канада, като сте толкова ербап да раждате вяра и поколения?

 44. Г-н Грозев, напърно съм съгласен с вашата първа теза – много добре казано и вярно. Сега остава само да го обясните и на г-н Пеев, понеже в последната една седмица той ни показа съвсем като по учебник как се води PR кампания, целяща да преобърне историческата истина наопаки и да покаже агент пастор епископ Еленков, разполагащ със служебна кола и изпълняващ поста на генерален директор(според неговото лични свидетелство) по време когато другите християни не можеха да си намерят работа, като светъл и чист ангел.

  Г-н Грозев, съвсем не мога да разбера обаче вашата втора теза. Не ви били дали да раждате – ами поне децата да си бяхте запазили, г-н Грозев, като не ви даваха да си раждате нови. Прави ли ли сте си труда да потърсите статистика, цифри относно това колко от децата родени в християнски семейства остават в църква? Сигурен съм че не сте.

  Какво да кажа за последното ви изречение г-н Грозев освен „Браво!“. Веднага се вижда, че дългите години прекарани в евангелска църква са ви научили на така безценното изкуство на манипулацията. Опитвате се да ми вменявате вина, че съм в Канада, да пробутвате някакъв долнопробен патриотизъм? Е не се чувствам виновен, г-н Грозев, напротив щастлив съм, че съм далеч от такива като вас. Ни дорасли, ни родили, казвате вие, но разбира се няма как да знаете, че само тук в Монреал има над 5000 българи и числото расте непрестанно, хора които се нуждаят от Исус точно толкова, колкото и вие. Хора, които никога не бих срещнал и на които никога не бих могъл да разкажа за Исус, ако си бях останал „праведно“ в България.

  В заключение, г-н Грозев, не е важно мястото където живеем, важно е при Кого е сърцето, но вие това няма как да го знаете …

 45. За сведение на докторанта Александров. Не ченгетата-доносници са написали горната статия, а точно адвоката, който си рискува репутацията да защитава Бакалов и дружина от намесата на държавата в „богословските“ разбирания и практики на култа му. Заради принципа, че всеки има право на свобода от тоталитарната намеса на държавата в неговата съвест. Сега той ми го връща, като доносничи пред мои колеги и води нарочна „очерняща“ кампания, както го умее добре.

  И, Александров, прочетете дефиницията на донос, по-горе и стига с тия ваши кьорфишеци. „Апостоли“ като него, с маниери на махленски гамени, нямат място в дискусията на църквата за ролята на който и да било, за каквото и да било. Направил си е култово вероизповадание, да си се занимава с него, никой няма да му пречи. Но когато прекрачи границите на култа си и иска да обедини цялото християнство и общество под гнилата си доктрина и съмнителен характер – тогава вече трябва някой да му покаже къде му е мястото.

  Правете си доктората и не се обаждайте по теми, за които нямате нужните качества.

 46. Иво Янев, стоя на стола си и немея, четейки вашите „само няколко реда“. Вашите „братко“, „хабилитирани ерудити“ и прочие безумия. Дали сте наясно, не-братко, колко лошо са ви повлияли и видеоигрите, и ровичкането във фейсбук? Дали сте наясно колко елементарен и неприятен индивид сте? Поднасям ви своето прозрение с оздравителна цел. Поздрави!

 47. Димитър Николов on 23.10.2012 at 0:53

  ПРОЧЕТОХ РАЗИСКВАНИЯТА ВИ ИМАМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕЗИ КОИТО СА СТАНАЛИ ГЕРОИ НА ВЯРАТА ПО ВРЕМЕ НА СТАЛИНИЗМА А ТАКА СЪЩО И ЗА ТЕЗИ КОИТО СА СЕ ПОДДАЛИ КАТО СЪТРУДНИЦИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.
  ПЪРВО ЗА “ЛОШИТЕ” Поставих в кавички защото са мои братя и съм длъжен да простя. Аз също бях разработван от ДС от 1983 до 1985 год. През годините на социализма за евангелските християни се говореше че са глупаци или слабаци. За да опровергая това още от дете започнах да уча. Завърших две висши образования с пълно отличие ,станах бриветиран пилот, морски шкипер и каратист от високо ниво.Като каратист бях обучаван от световни каратисти от охраната на Фидел Кастро.

  Не знаех ,че зад моята спортна дейност стоял 6-ти отдел на ДС.Накрая се показаха. Предложиха ми да вляза в контра разузнаването за да ме обучат. Предложиха ми пари жени и всичко което пожелая. След обучението ми ще ме изпратят на запад като разузнавач. Отговарял съм на всички необходими условия – хладнокръвен, спортист, инженер от високо ниво и Християнин. Накрая разбрах ,че са ме готвили за радикален разузнавач- да унищожаваме “диверсионни” християнски центрове.

  Не съм подписал нищо,не съм доносничал за никого и след две годи тормоз заявих “Моята Християнска съвест не позволява невинни хора да умират”. Отговора бе кратък” Аз съм полковник от Държавна сигурност, мен са ме пратили при теб, но от сега нататък бял ден няма да видиш ако гъкнеш не само теб ще убием но цялото ти семейство”

  Две години очаквах да ме убият. Подготвих се да избягам от България по въздух или по море. Знам много добре как разпитваха по изявените християни и пастори как заплашваха, как измъкваха информация къс по къс и после как я навързваха. До тук имам две решения да бъда екзекутиран. Благодаря на Бог Лъвът от Юда е по силен от врага ни.

  ПИША ТОВА И ВИ МОЛЯ НЕ ТЪРСЕТЕ ВРАГА И ДОНОСНИКА МЕЖДУ НАС. ВСЕКИ ОТ НАС ЩЕ ИМА ЛИЧНА СРЕЩА С БОГ. НЕКА СЕ ПРЕПАШЕМ НА УСЪРДНА РАБОТА НА НИВАТА ГОСПОДНЯ.АКО МЪЛЧИМ И НЕ НОСИМ БЛАГОВЕСТИЕТО АДА ЩЕ БЪДЕ ПЪЛЕН С НАШИ ДОМАШНИ ,РОДНИНИ, СЪСЕДИ ПРИЯТЕЛИ И ПОЗНАТИ. НЕКА ИЗПРАЗНИМ АДА И НАПЪЛНИМ НЕБЕТО С НАШИТЕ БЛИЖНИ. НЕКА НЕ БЪДЕМ КАТО ТОЗИ СЛУГА КОЙТО ЗАРОВИ ТАЛАНТА В ЗЕМЯТА. УТРЕ ВЕЧЕР ЩЕ ПИША ЗА ГЕРОИТЕ НА ВЯРА КОИТО ЛИЧНО ПОЗНАВАХ. СЕГА ТЕ СА ПРИ ИСУС В РАЯ.

 48. Г-н Николов, влизането Ви в тази дискусия е обещаващо! Лично аз очаквам с интерес Вашите сведения за действителните ГЕРОИ НА ВЯРАТА, за които не знаем много. Вече сме писали за преднамерено „забравените“ мъченици на евангелската вяра – п-р Георги Тодоров (В. Търново), дяк. Натанаил Цачев (Троян) и Петър Янев (Бургас, живеещ понастоящем във Финландия). Достатъчно слушахме за пастирския процес през 1948-9 г. или за затворниците в Белене. Евангелското общество има нужда да знае за своите мъченици от по-ново време!

 49. Г-н Собаджиев, не Ви познавам, а и Вие не ме познавате, така че не ме вълнува никак Вашето мнение! Между другото, уважаеми, не играя видеоигри нито компютърни и във Фейсбук не се ровичкам. А що се отнася до Вашето оздравително прозрение – ще отклоня поканата любезно, възползвайте се Вие от него, не искам да Ви оставям в нужда.
  ПП. Аз лично бих Ви „дал шанс“ да се запознаем на живо, потърсете ме, ако обичате!?
  Поздрави!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *