Съдът регистрира ЕПЦ-5 – Ямбол

РЕШЕНИЕ№ 76 гр. Ямбол, 02 .10. 2012г. В ИМЕТО НА НАРОДА
Решение по Фирмено дело 723/2003г. – Окръжен Съд – Ямбол

ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, фирмена колегия в закрито заседание на …. ……. втори октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ж. БОЗУКОВА
като разгледа докладваното ф.д. № 723 по описа за 2003 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано въз основа на заявление от ръководството на “ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-5 ЯМБОЛ”, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, с искане за вписване промяна в ръководството на местното поделение в гр. Ямбол.
Към заявлението са приложени следните документи: Удостоверение от СГС от 29.06.12г. за актуалното състояние на религиозната институция „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България”; удостоверение № HR-CER 051/03.08.12г. от принципала в гр. София; покана от Духовния съвет на ЕПЦ-5-Ямбол за общо събрание; препис-извлечение от протокол от 22.07.12г. на общото събрание на ЕПЦ-5-Ямбол; вн. бележка за внесена Д.Т.
С допълнително заявление от 17.09.2012г. са представени свидетелства за съдимост на председателя и секретаря на духовния съвет.
Видно от отразеното в протокола на ОС от 22.07.12г., според Устава на вероизповеданието, чл. 55/1/, ръководителя на църквата се назначава от Съюзното ръководство, като се взема мнението на Духовния съвет и на районния отговорник. В тази връзка е и представеното удостоверение № HR-CER 051/03.08.12г. от принципала в гр. София, сочещо че Р.А.Г. работи на безсрочен трудов договор към СЕПЦ в България от 02.06.2008г. на длъжност „религиозен работник” и е ръководител на ЕПЦ-5-гр. Ямбол. Същият е избран в ръководството на църквата на ОС, проведено на 22.07.12г.
След преценка на направеното искане и приложените по делото документи, Съдът намира, че няма пречка да бъде извършено съответното вписване в регистъра на местните поделения на вероизповедания.
Водим от горното, и на основание чл. 595 и сл. от ГПК, във връзка с чл. 20 от Закон за вероизповеданията, Ямболският окръжен съд

РЕШИ:

ВПИСВА в регистъра на вероизповеданията при Ямболския окръжен съд по партидата на местното поделение на религиозната институция „Съюз на евангелските петдесятни църкви в България“, с наименование: ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-5 ЯМБОЛ”, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „З. Стоянов” № 2 следните обстоятелства:
ЗАЛИЧАВА досегашното ръководство на църквата и членовете на Контролно-ревизионната комисия.
ВПИСВА КАТО ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:
Ръководство на църквата:
Р.А.Г. с ЕГН ********** – Председател; Р.И.Р. с ЕГН ********** – секретар; Б.Д.И. с ЕГН ********** – член.
Контролно-ревизионна комисия: К.Г.И. с ЕГН ********** – Председател, П.И.Р. с ЕГН ********** и М. Д. К. с ЕГН **********.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Р.А.Г. с ЕГН ********** – Председател.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и подлежи на вписване.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

20 comments for “Съдът регистрира ЕПЦ-5 – Ямбол

 1. Понеже не съм отварял сайта, явно съм пропуснал нещо. Преди малко Р.А.Г. ме информира, че тук е имало коментар на Велизар, в който отправя призив лични към мен за даване на обяснение по отношение на ЕПЦ-5 в Ямбол. На въпроса на Велизар, нека прочете внимателно горенаписаното и да види, че ЕПЦ-5 в Ямбол е създадена не вчера, а през 2003 г. (преди десет години). Помня много добре как беше създадена, познавам много добре и хората, които тук са споменати само с инициали и мога да гарантирам, че те са посветени на Бога хора. Поместеното тук съдебно решение не регистрира нова църква, а пререгистрира съществуваща поради наложителна промяна на ръководството. Възникват, обаче, няколко въпроса. Първия, който е от мен, защо Велизар държи да получи обяснения и защо точно от мен. Макар, че някъде се представи с някакво фамилно име, за мен той все още е анонимен и не считам за морално да ми дава разпореждания. Както казах и преди, ще му обясня подробности, които го интересуват само при условие, че установи с мен личен контакт – по и-мейл, скайп, фейсбук. Не искам пак да дразня Иван Георгиев с лични свидетелства и неща, които не засягат цялата аудитория. Другите въпроси, които са много по-важни и е логично Р.А.Г. да ги задава са кой е публикувал съдебното решение за регистрирането на църквата в сайта и какво цели да покаже с него? Също така, съвсем основателно той пита дали е морално това да се публикува тук без да е уведомен или да е искано мнението му. На моя въпрос не държа на отговор от Велизар, не съм прочел коментара му, но, както вече казах, да се свърже лично. На другите въпроси, обаче, считам, че анонимника, който е публикувал съдебното решение тук, би било етично да даде отговор. Ясно е, че Р.А.Г. чете сайта и се надява да види отговорите му.

 2. моля за отговор защо точно съдебна регистрация на епц-5 ямбол помествате мотив.

 3. Г-н Петков не съм видял коментара на който се позовавате но мжое би е добре да го видите лично преди да отговаряте и да подбуждате хората. Като чета публикацията не виждам нищо неморално в съдебното решение ако за това намеквате. Освен това съдът не се произнася по морал а по закона. По действащия в България закон промяната в ръководството на вероизповеданието се декларира като решение за нова регистрация. Пререгистрация се прави когато няма промени. Така или иначе това е вече взето съдебно решение и както виждам от датата с изтекъл срок за обжалване ако сте искали да направите такова като действащ пастор то сте закъснял доста. Не знам кой се крие зад съкращението Р.А.Г. но след като чете коментарите е може би морално да се произнесе лично а не да ви ползва като маша за мероприятието си. А вие п-р Петков постъпвате аморално като се позовавате на нечии клюка и обвинявате надълго и нашироко Велизар, който вече ви се представи многократно и лично, каквото и да му костваше това. Така че спрете моля ви с вашите манипулативни коментари в които си позволявате да споменавате и мен по име и ако имате нещо да коментирате коментирайте го лично без да се позовавате на клюки както имате обичай да правите напоследък. А Р.А.Г. което като военен знаете че е разузнавателно агентурна група може да се включи лично в дискусията а не само да ни подслушва.

 4. Г-н Петков Иво Янев вече ви попита защо така се оставяте да ви използват. Въпросният регистратор няма ли възможност сам да зададе въпросите си? Защо трябва да ви пали фитилите? И нали точно вие и с този друг господин ямболчанин се жалвахте че са ви разменили сградата. Нека се извадят на светло съдебните решения за да се види цялата истина.

 5. Изкушавам се и на двамата да дам подобаващ отговор, но изобщо не ми се занимава в момента с вас. Всеки в Ямбол знае кой е ръководител на ЕПЦ-5, ако малко си напрегнете сивото вещество в таваните ви ще се сетите. Не искам да замесвам името му тук защото съм сигурен, че това и чакате за да започнете дребните си нападки. Само на Грозев ще кажа, че явно ме бърка с някой. Никога не съм се жалвал на никого за каквато и да е сграда. Към сгради нито съм имал претенции, нито съм имал каквито и да е проблеми в това отношение. И едно сведение за Георгиев – бил съм авиационен инженер, за това знам, че РАГ означава ремонтно-авиационна група. Другата абривиатура не я бях чул, но ти благодаря за това, че научих нещо ново от теб.

 6. П-р Петков директно на въпроса ви аз не съм поставал коментар под статията тъй като тя е само един документ за решението на съда и като такъв не ме интересува лично. Според мен вие нарочно подбуждате дискусията като ме споменавате за да привлечете мнението върху себе си. Смятам че правите това защото вашия работен договор със СЕПЦ е бил прекратен по каквито и да е било причини а настоящето съдебно решение се произнася за безсрочен работен договор с който вие сте можели да бъдете назначен но вероятно ръководството на СЕПЦ не ви е оценило. На следващите въпроси от вас няма да отговарям тъй като не ме касаят лично и а начина по който ги поднасяте е агентурен. Толкова прилича на досиетата като например приятелят ми ме информира че е имало коментар приятелят ми пита дали това е морално приятелят ми разпитва за мотивите за публикацията приятелят ми е посветен и аз гарантирам за него. Вие пишете по същия начин като агентите!

  Разбира се че ще са споменати с инициали – това е моралния начин по който се публикува съдебно решение. Има връзка със страницата на общината или съда за да се види че е точно с оригинала. На тази страница се публикуваха редица съдебни решения през последните години. Имаше за дела в Кюстендил, Левски, Васил Еленков срещу България, Бакалов и Пилев, сградата на Месия, сградата на Иван Врачев, Русе, Силистра, делото на пасторите в Бургас и много други. Разбира се че ще се публикуват ние живеем днес когато хората са информирани. Не може нещата да се правят скрито покрито.

 7. Велизар, прекалено си далеч от истината в анализите си. Ако знаеше как и кога е създадена ЕПЦ-5 в Ямбол със сигурност щеше да видиш колко си абсурден в момента. Позицията, която заемем считам за достатъчно висока и хората, които трябва да ме оценят са ме оценили подобаващо и това ми е напълно достатъчно. И за да не ме разбереш пак погрешно – говоря за съпругата ми и детето ми. За мен е важно да ме оценят те, а как ще ме оценят другите – това си е изцяло техен проблем. И още нещо, което трябва да ти кажа, нямам никакво намерение повече да бъда щатен работник към СЕПЦ, дори да ми се предлага сто хиляди лева заплата. Много ми е добре да служа по начина, по който служа сега и, уверявам те, чувствам се много по-пълноценен от преди. А за това дали си поствал тук или не – информацията ми я даде ръководителя на ЕПЦ-5, а той не е човек, който би излъгал и ако трябва да избера на кой да имам доверие – на теб, който не познавам и на един доказал се служител, който познавам от повече от 20 години – сам прецени какво ще предпочета. И все пак, за да бъда достатъчно коректен, ако наистина не си поствал тук, а някой друг ме е подвел, то най-смирено и покорно те моля да приемеш извиненията ми. Ако, обаче, наистина е имало такъв пост – надявам се добре разбираш отговорността, която поемаш. Не пред мен, а пред Този, в Когото твърдиш, че вярваш.

 8. г-н Петков сам вижда че е бил подведен но това не е толкова важно защото темата е интересна. 3ащо са нужни 5 ЕПЦ в Ямбол след като там сa сигурно 5 човека? Д-р Пеев и адвокат Виктор Костов ще потвърдят че съдебните решения които касаят евангелската общност трябва да се съобщават защото една такава регистрация включва цялата църква не само ръководството. Едноличното управление е отдавна в историята и дори модела на Георги Бакалов не успява да запази изкуствената църковна йерархия наследена от деноминациите и култа към личността на лидера. Защо когато п-р Янко пише в Силистра другите пастори там мълчат, д-р Пеев пише от Русе другите пастори там мълчат, п-р Петков пише от Стралджа и Италия другите пастори там мълчат. Кому е нужно това мълчание на пасторите и налагането на йерархическо еднолично управление на деноминациите? Със сигурност не е в полза на царството и църквата!

 9. Г-н Георги Грозев,аз и останалите гореизброени от теб колеги пишем,защото имаме право да пишем.А останалите колеги мълчат,защото имат право да мълчат.А дали е от полза за царството и църквата,не прибързвай с преценките си.Не е фатално писането и мълчанието.Живеем в дсемократично общество.

 10. За сведение на Грозев: живея в Ямбол и пиша от личния ми компютър, който се намира в жилището ми. А в Италия не съм бил никога и не разбирам каква връзка имам с тази страна. А дали съм подведен или не – за себе си имам отговор, мисля, че макар с някои личности да не съм се виждал лично виртуалните ми контакти с тях достатъчно добре ми помогнаха да преценя кой какъв е, за да си направя съответните изводи. Но нека този отговор да тежи на съвестта на този, който в случая лъже.

 11. Г-н Грозев, напълно сте прав, че трябва да има ОТКРИТОСТ за всяко събитие в родната ни евангелска действителност!

  Сиво-бялата картинка обаче е следната: Ръководствата на българските евангелски деноминации (с много малки изключения) са съставени от тоталитарни продукти на „псевдомислители“. Тяхната стратегия е спускането на ПЪЛНО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ за негативите и БИЕНЕ НА ОГЛУШИТЕЛНИ БАРАБАНИ дори и за най-дребните позитиви. По този начин ТЕНДЕНЦИОЗНО СЕ ЗАБЛУЖДАВА ОБЩЕСТВЕНОСТТА за „високия градус на духовност и почтеност“ на евангелските деноминации. Знам със сигурност, че на петдесятни, баптистки и други служители е забранено да коментират публично своите проблеми: агентурния проблем, проблемите със съдебните дела и т. н. Защо? Ами защото Ръководствата им гъмжат от агенти и съдебните дела са повдигнати по вина на същите ръководства. Тези фабрикувани по тоталитарния модел деноминационни ръководства нямат нищо общо с понятието за „свобода на словото“, „демократично мислене“, „град поставен на хълм“ и т. н. Следователно, докато не ги помете МЕТЛАТА НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДУХОВНО АДМИНИСТРИРАНЕ, НЕЩАТА ЩЕ БЪДАТ ТАКИВА.

  И все пак, фактът, че в откритите и честни дискусии участват хора от различни населени места и различни деноминации, е насърчителен. Това означава, че тук-там в България мъждукат свещиците на хората с НОВОТО И АДЕКВАТНО МИСЛЕНЕ И ПОВЕДЕНИЕ. Вярвам, че тези единични светлинки ще запалят по-силна светлина. Като християни би трябвало да бъдем оптимисти, нали?!…

 12. Към модераторите: за да не пиша пак по другите сайтове и за да бъдем коректни един към друг, може ли да ми кажете какъв е мотива, с който не публикувате коментара ми, който представлява отговор на личните нападки на Георги Грозев към мен? Предварително благодаря!

 13. За какъв коментар сте писали п-р Петков? Не съм правил лични нападки към вас! Просто констатирах ситуацията в която смесвате реалността с това което може да се намери само във вашия ум. Хората ни информират с един официален документ за съдебно решение което всички имаме право да знаем а вие създадохте еуфория все едно се решава политически проблем на луната. Защо тези които ви подбуждат се страхуват от публикуването на документите? Да не би да имат пръст в заменките на сгради за които вие писахте или са напуснали църква поради същите заменки? Аз ви попитах само защо са нужни 5 ЕПЦ в Ямбол след като там сa сигурно 5 човека а вие стигнахте до шантаж на модераторите само и само да ви публикуват душевната помия! Не сте ни писали само как са вашите приятели марсианците?

 14. Разбира се че имаме право да знаем за регистрацията на новата църква в Ямбол дори и ако е от пет човека. А за мотивите на Ачо да я прикрие може да отговори само той. Явно са засегнати нечии интереси в документа и Ачо бърза да се оправдае преди да излязат пак наяве неговите подмолни дейности.

 15. Мотивите не са на Ангел а на онези които го подстрекават. Нали го хванаха че пише с фалшифицирани имена в другите теми от което неговото мнение изгуби цялата си давност. Аз мога да напиша много за тази църква но няма да го направя от лични съображение. Иначе не им прави чест че му се обаждат за да пише от тяхно име и да заплашва пастирската колегията.

 16. Въпросът на г-н Грозев не е отправен към точния човек. Не съм аз този, който дава регистрации на църквите, както се вижда от документа, решението е на съда. А на Велизар за втори път ще му кажа да прочете внимателно документа за да види колко „нова“ е тази църква. На практика този документ не регистрира нова църква, а регистрира ново ръководство. Що се отнася до д-р Димитрова, само да напомня, че никой не ме е разкривал, а аз направих така, че да бъда разпознат и да бъде коригирано името на трите поста, които пуснах от друго име. Може би няма да ме разбере, но нека се замисли как би се почувствала, ако установи, че в този форум се появяват изявления от нейно име без да ги е публикувала, а това, което пише като отговор, то или не се публикува или се редактира до неузнаваемост. Със сигурност някаква реакция ще има. Дали моята е била най-правилна, мога да кажа само аз.
  А с публикуването на личното ми обръщение към модераторите, тук малко се престараха, досега това не го бяха правили, което ме удивлява. Тук не беше място на г-н Грозев да дава отговори, но понеже ме пита, да му кажа – става дума за това, че пиша от Стралджа и Италия (каквото и да означава тази метафора).
  И още веднъж искам да кажа, специално за д-р Димитрова, а и другите, които не са разбрали, че този, който е писал с името „п-р Петков“ но го познавам и това е личност, различна от мен. Това лесно може да се установи, нека модераторите да проверят от къде е IP-то. Мненията, които пиша, са от моя домашен компютър, знам моето IP, ако се интересувате мога да го кажа за да направите справка.
  Призовах няколко пъти Велизар към личен диалог като обещах да му отговоря на всички въпроси. Досега той не се е свързал с мен по никакъв начин и предпочита вместо да ме изслуша да прави изводи скрит зад анонимната си самоличност (която само Бог знае дали е истинска). Явно обича конспиративните теории и му доставя удоволствие да фантазира разни измислици по адрес на пастири и служители. Та, значи, интересува се от мотива ми. Тук му отговарям – нямам никакъв мотив. В четвъртък сутрин ми се обади ръководителя на ЕПЦ-5 и поиска среща с мен. Понеже не се бях виждал отдавна с него, а също така се отнасям с уважение към него (както и към всички други служители) се съгласих. Той ме информира, че Велизар е поместил нещо под тази тема, в което ми задава въпрос да дам пояснения. Аз не съм видял този пост, но имам доверие, че този човек, който, както вече казах, познавам от 20 години, не би излъгал и няма нищо ненормално да му повярвам. Исках да угодя не толкова на него, а на Велизар, като исках да му кажа, че тук няма никаква конспирация и няма нищо странно и необичайно. Той отклони нещата към съвсем друга посока, явно си е поставил за цел да ме дискредитира (а и не само мен), започна под вола теле да търси за да се опита да разкодира мотивите ми вместо чисто и просто да ме попита. Велизар (или както и да е името ти), искам да ти кажа, че ми придаваш прекалено голямо значение. Не съм никакъв фактор в СЕПЦ, нито пък в Ямбол, за да зависят от мен съдбите на църквите и сградите, а още по-малко ме интересуват. От заменките се интересуваш ти, а не аз. Щом този въпрос те интересува, задай го на хората, които могат да ти отговорят.
  Същото казвам и на Грозев – не аз определям колко църкви да има в Ямбол. Обърни се към тези, които са дали заявлението за регистрация и към тези, които са дали регистрацията. И искам само да напомня, че в Ямбол има регионен пастир, който се казва Янчо Ганев, към него се обръщайте по въпросите на ямболския регион.
  И все пак, за да задоволя любопитсвото, ще представя картинката в Ямбол. ЕПЦ-1 е централната църква, която сега носи името „Ветил“; ЕПЦ-2 е създадена от Благовест Белев след като се оттегля от ЕПЦ-1. Днес тази църква не съществува, нейн наследник е „Кармил“ с ръководител Георги Якимов (сега бакаловистка). ЕПЦ-3 е църквата на ромското малцинство, ЕПЦ-4 е църквата на турското малцинство (те използват една и съща сграда). ЕПЦ-5 е създадена през 2003 година когато група хора, вдъхновени от Луис Фенгос, се оттеглиха от ЕПЦ-1 поради несъгласие с начина на ръководене (а и с много други неща) на тогавашния пастир Цонко Атанасов. Искам да ви напомня, че точно в този период, Фенгос обикаляше България и разцепи много църкви.
  Грозев, отговорих ти до толкова, доколкото можах. От мен имаш това, друго не мога повече да ти кажа. Надявам се да си удовлетворен. И на мен ми се иска църквата да е само една, ама не мога да променя нещата, просто не е в моята власт.

 17. П-р Петков малко не прекалявате ли с личните си нападки? Все пак сте служител на СЕПЦ дръжте се като такъв и се въздържайте малко моля ви. Не беше нужно да ни разказвате за конспиративните си епопеи защото ние всички четем това което пишете и още помним суматохата която създадохте с фалшивите си имена. На вас модераторите май никога не могат да ви угодят. Аз лично се съмнявам в информацията която давате за църквите в Ямбол но тъй като не мога да я проверя в момента предпочитам да не коментирам.

 18. Г-н Георгиев, защо обвинявате само мен в лични нападки, а не обръщате внимание на нападките на другите срещу мен? И не ми е ясно каква суматоха съм създал само за една седмица с три поста, които пуснах от друго име, което, в момента дори не съществува. Моля ви, не преувеличавайте толкова.
  А що се отнася до информацията за църквите в Ямбол, гарантирам, че е АБСОЛЮТНО ВЯРНА. Поне за църквите, които са към СЕПЦ, защото има и други деноминации, за които нямам никакви сведения. Мога да ти кажа и имената на ръководителите им, даже и телефоните им ако искаш ще ти дам да ги питаш лично. Пропуснах само още една църква, която е с много странна регистрация. Тя се казва „ЕПЦ-Ямбол“ и е регистрирана към район Елхово. Тя е най-новата църква към Съюза в Ямбол. Само не ме питайте за нея защото нямам никаква информация – знам само че съществува и знам кой я ръководи, но нищо повече. Има хора, които не могат да си намерят място в нито една от църквите, не се идентифицират с нито един от ръководителите, решили са да се регистрират по този начин, доколко е добро това решение вече е друг въпрос. Ако някой иска повече информация за тази църква – да се обърне към пастора на Елхово Александър Вълканов, който е нейн регионен отговорник.

 19. ЕПЦ 1 не беше пререгистрира а регистрирана като нова църква ЕПЦ Ветил както се казва и в момента.а регистрацията на ЕПЦ-1 бне дадена на една друга нова църква в Ямбол пускайте ги всичките документи за регистрациите им за да ги знайм кой с кого е.има някой църкви с по 2,3 и повече регистраций от няколко деномонаций

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *