Вероизповедания регистрирани от Министерския съвет към 01.10.2001

Източник:  http://www.ncedi.government.bg/03rh091-pril.htm

 1. Българска православна църква
 2. Арменска апостолическа православна църква
 3. Централен израилтянски духовен съвет
 4. Мюсюлманско вероизповедание
 5. Католическа църква
 6. Евангелистка методистка епископална църква
 7. Българска Божия църква
 8. Българска евангелска църква Божия
 9. Съюз на църквите на адвентистите от Седмия ден
 10. Църква на адвентистите от седмия ден – реформаторско движение, канонично свързано с Генералната конференция на адвентистите от Седмия ден
 11. Църква на адвентистите от Седмия ден – реформаторско движение към Международното мисионерско общество
 12. Съюз на евангелските баптистки църкви в България
 13. Съюз на евангелските съборни църкви в България
 14. Съюз на евангелските петдесятни църкви в България
 15. Българска евангелска църква “Блага вест”
 16. Отворено библейско братство
 17. Евангелска църква “Огнена вяра”
 18. Сдружение “Свободни евангелски събрания”
 19. Обединена Божия църква
 20. Християнска църква “Сион”
 21. Християнска евангелска църква “Шалом”
 22. Християнска църква “Божия сила”
 23. Духовно християнско общество “Изкупена христова църква”
 24. Новоапостолска църква
 25. Църква на Исус Христос и на светиите от последните дни
 26. Общество Бяло братство
 27. Бахайска общност в България
 28. Общество на Кришна съзнание
 29. Българска лютеранска църква
 30. Свидетели на Йехова
 31. Назарянска църква

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *