Протокол „А“ 15 Процеса срещу протестантските пастори

Протокол „А“ № 15 от заседание на ПБ на ЦК на БКП с решение
за използване на материалите по процеса срещу протестантските  
пастори за разобличаване на шпионите и другите чужди агенти

и техните господари в чужбина15

София, 8 март 1949 г.

 1. В докладите на отечественофронтовските комитети, както и в разиск-
  ванията във връзка с отчетно-изборната кампания на Отечествения фронт, да се постави и въпросът за разобличаването на евангелистките пастори-шпиони и техните империалистически господари.

При всички други събрания на отечественофронтовските организации,  било във връзка с разясняването на 5-годишния народностопански план,  било във връзка с пролетната сеитба и изборната агитация и пропаганда за  народни съвети и съдебни заседатели или по други случаи, да се отделят 10–15 минути информация за процеса на протестантските пастори-шпиони.  На тези събрания да се вземат съответни протестни резолюции.

 1. СБПФ16 да организира по своя линия публични събрания по места, като използва материалите по процеса както за разобличаване на шпионската и предателска дейност на чуждите агенти, прикрили се зад религиозната  мантия, така също и техните империалистически господари от англо-амери-
  канския блок. В същото време това разобличаване на чуждите агенти трябва  да бъде използвано за засилване бдителността сред народните маси срещу  народните врагове. В тези събрания да бъдат гласувани съответни протестни  резолюции.
 2. В наръчника на Националния съвет на Отечествения фронт да се напише инструктивна статия, която да помогне на комитетите и организа- циите по места за използване на печатните материали по процеса в тяхната разобличителна кампания.
 3. Да се засили поместването на статии, кореспонденции и протестни резолюции в местния печат във връзка с материалите по процеса. Същото нещо да се направи и в печата на националните малцинства: „Йени ъшък“,  „Родопска правда“, „Пиринско дело“, като се подчертае особено момента,  че народните врагове не се спират и пред това да използват религиозните  чувства на верующите за свои престъпни и предателски цели.
 4. Дирекцията на печата да се погрижи за приготвянето на добри кари-
  катури, които да изобразяват и разобличават скритите под религиозна маска шпиони и предатели и които да бъдат размножени и под формата на плакати, широко популяризирани и разпространени сред народа и особено в селата.

 

Предлага: В. Поптомов17 [10 подписа на членове и кандидат-членове на ПБ]

ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 582, л. 1. Оригинал. Машинопис.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *