Главния прокурор иска сведения за религиозните организации и специално ОЕЦ

Писмо от главния прокурор на НРБ Димитър Георгиев

до Дирекция на вероизповеданията с молба

да му бъдат предоставени сведения за отношението на дирекцията   към националните малцинства и религиозните организации
след 9 септември 1944 г. и специално към ОЕЦ

във връзка с предстоящия процес

София, 22 февруари 1949 г.

Поверително

Моля в официално писмо на Дирекцията да ми се дадат следните све-

дения:

Какво е било след 9.ІХ.1944 г. отношението на Дирекция на изповедани- ята към националните малцинства и религиозните организации в страната и  специално към Обединените евангелски църкви, по отношение свободата на  съвестта и изповеданията, свободата на църковна дейност, печат, използване  помещения за църкви и др.; констатирано ли е някакво гонение на еванге- листи, оказвана ли е материална помощ на същите и каква; отношенията им  към народната власт и мероприятията на правителството и по-специално  това на Върховния съвет на ОЕЦ; искано ли е било съдействие на Върхов- ния съвет от новата народна власт и какво е било становището им; известна  ли е на Дирекцията някаква противонародна дейност на Върховния съвет и  каква, както и въобще да даде Дирекцията на Главната прокуратура всички  други сведения, които според нея биха имали значение по процеса против  Върховния съвет на ОЕЦ.

Главен прокурор на НРБ: Д. Георгиев

ЦДА, ф. 165, оп. 9, а.е. 9, преписка 198, л. 8. Оригинал. Машинопис.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *