Притчите на Исус Христос

Притча за безплодната смоковица – Лука 13:1-9, Марк 11:12-14,20-26 Марк 21:18-22
Притча за благоразумния слуга и за лошия слуга – Лука 24:45-51; Марк 13:24-37; Лука 21:36
Притча за благоразумния мъж, който си строи дом върху камък, и за безразсъдния, който строи върху пясък – Матей 7:24-27; Лука 6:47-49
Притча за старите дрехи и за новото вино в старите мехове – Матей 9:16-17; Марк 2:21-22; Лука 5:35-39
Притча за мрежата, от която изхвърлиха лошите риби – Матей 13:47-50
Притча за блудния син – Лука 15:11-32
Притча за втория брат, който оре на нивата, докато бащата угощава завърналия се блуден син – Лука 15:25-32
Изобличаване на фарисеите. Разказ за богаташа и бедния Лазар – Лука 16:14-31
Притча за богатия юноша (момък) – Матей 19:16-26
Притча за богатия началник – Лука 18:18-27
Някой, който пита Христа какво да стори, за да наследи вечен живот – Марк 10:17-27
Притча за будните слуги до втора и трета стража – Лука 12:35-48
Притча за двамата длъжници, опростени от господаря – Лука 7:41-43
Притча за двамата синa, пратени от бащата на лозето – единият не искал, а отишъл; другият обещал, но не отишъл – Матей 21:28-32
Притча за десетте (пет мъдри и пет неразумни) девици със светилниците – Матей 25:1-13
Притча за добрия пастир – Йоан. 10:1-21
Въпрос на законника за вечния живот и за ближния – Лука 10:25-37
Притча за заблудената овца – Матей 18:12-14
Притча за изгубената овца – Лука 15:1-7
Притча за изгубената драхма – Лука 15:8-10
Притча за имането, скрито в нива – Матей 13:44-46
Притча за растящото семе – Марк 4:26-29
Притча за лозето и лозарите злодеи – Матей 21:33-46; Марк 12:1-12; Лука 20:9-19
Притча за десетте мини – Лука 19:11-28
Притча за Митаря и фарисея – Лука 18:9-14
Притча за мрежата, пълна с всякакви риби – Матей 13:47-53
Притча за неправедния пристойник (управител) – Лука 16:1-13
Притча за неправедния съдия и настойчивата вдовица – Лука 18:1-8
Притча за неразумния богаташ, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога – Лука 12:16-23
Притча за орача, овчаря, въобще слугата, който върши каквото е длъжен да извърши – Лука 17:7-10
Притча за житото и плевелите (не ги оплевили, за да не изскубят житото) – Матей 13:24-30
Притча за поканените на сватба (притча за брачния пир на царския син) – Матей 22:1-14
Притча за безочливия, който посреднощ буди приятеля си и иска на заем три хляба (за приятеля в нужда) – Лука 11:5-13
Притча за поканените на голяма вечеря, които отхвърлиха поканата – Лука 14:16-24
Притча за царя, който отива на война – Лука 14:31-33
Притча за наетите на лозето работници (за работниците-лозари, които различно работили, а еднакво им платили) – Матей 20:1-16
Притча за свещта на светилник, а не под крина – Лука 11:33-36; Марк 4:21-23
Притча за сеяча – Матей 13:1-9,18-23; Марк 4:2-20; Лука 8:4-15
Притча за растящото семе – за семето, което само расте и дава плод докато сеячът си гледа работата – Марк 4:26-29
Притча за синаповото зърно и кваса – Матей 13:31-35; Марк 4:30-34; Лука 13:18-21
Притча за сиромах Лазар – Лука 16:19-31
Притча за слугата, орача или овчаря (как да гледаме на изпълнения си дълг) – Лука 17:7-10
Притча за талантите на тримата слуги – Матей 25:14-30
Притча за съкровището в полето – за търговеца, който търси хубави бисери – Матей 13:44-46
Царят – господар разчиства сметките си със слугите си (Притча за немилосърдния заемодавец и за закона за прошката) – Матей 18:23-35

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *