Отстъплението ХРИСЛЯМ

„Във финалната схватка между религиите ще се сблъскат индуизмът и християнството като най-жизнеспособни религиозни системи: индуизмът – доколкото той е включил в себе си всички други религиозни вярвания, а християнството – доколкото то е изключило всички други, утвърждавайки приоритета на ученията на Исус Христос”. ~ К.C. Луис

Страхил Иванов

Аз съм  Йеова твоят Бог,
Който те изведох из Египетската земя,
из дома на робството.
Да нямаш други богове освен Мене!

Глобализацията на света, започнала с Великите географски открития, безотказно и необратимо променя Земята. Изчезват локални религии, култури, традиции. Асимилират се племена и етноси. Вече не може да се говори за независими национални държави. Развитието на комуникациите, космическите технологии и въоръжението превърнаха света в глобално село, а самите държави все повече се съобразяват със световните тенденции в политиката, икономиката и културата.  На този фон християнството със своите многовековни принципи изглежда архаичнo и не на място. Единственият Път за спасение – Разпнатия Христос – сякаш не подхожда на многоликата мултиетническа, мултикултурна  тълпа!

Новият свят на новото време, се нуждае от една нова глобална религия. В книгата Откровение на Йоан 13:11-18 тази религия се представлява от звяра „който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей.” Логично е, ако този „звяр” имитира Агнето, то и неговата религия, би трябвало да е имитация на християнството. В същото време не може да се пренебрегне ислямът, тъй като мюсюлманите и християните представляват повече от половината население на Земята! Може ли да има някаква симбиоза между тези две религии? Случайно или не, писателят фантаст Артър Кларк в своите книги ” Одисея в космоса 2001” и „Чукът на бога” говори за религията на бъдещето – смесица от християнство и ислям, която той нарича хрислям.

Какво е хрислям
Хрислямът се появява в Нигерия през 1980 г. За негов създател се смята мюсюлманинът Шамсудин Сака, който твърди, че връщайки се от поклонение в Мека, бил срещнат от ангел изпратен от Аллах и получил поръчение свише, да помири християните и мюсюлманите.

Хрислямът е синкретична религия, механично обединяваща християнството и исляма въз основа на съдържащите се в тях сходни морални и етични норми. Основната идея на хрисляма е, че християнството и исляма са съвместими и човек може да бъде едновременно християнин и мюсюлманин.

Застъпниците на хрисляма се позовават на факти като този, че Исус се споменава 25 пъти в Корана, както и на твърдението, че християнството и исляма като двете най-големи монотеистични аврамически религии представляват религиите на синовете на Авраам – Исмаил и Исаак и трябва да се обединят. Някои го възприемат  като панацея за разрешаване на конфликта между Западната и Близкоизточната цивилизации.

Макар да изглежда, че има прилики между християнството и исляма,  тези религии са на диаметрално противоположни позиции по най-важния въпрос, – личността на Исус Христос. Истинското християнство декларира че Исус е въплътеният Бог. За християните божествеността на Христос не подлежи на преговори, защото ако Той не е Бог, смъртта Му на кръста, не би била достатъчна изкупителна жертва за греховете на целия свят (1 Йоан 2:2).

Ислямът категорично отхвърля божествеността на Христос. В Корана  идеята, че Исус е Бог е определяна като богохулство (Коран 5:17). Освен това, ислямът отрича смъртта на Христос на кръста (Коран 4:157-158). Най-съществената доктрина на християнската вяра се отхвърля от исляма. В резултат на това двете религии са абсолютно несъвместими и концепцията на хрисляма би трябвало да се отхвърли и от християните, и от мюсюлманите. Дали това е така?

Тояга и морков
Хрислямът сигурно  щеше  да си остане сам в африканската джунгла, ако едно (не)случайно събитие не го беше извело под „светлината на прожекторите”. През септември 2006 г. папа Бенедикт XVI чете на немски език лекция в университета в Регенсбург. Той цитира предпоследния християнски владетел на Константинопол – Мануил II Палеолог, който в разговор с образован персиец казва: ” Покажете ми какво ново е донесъл Мохамед на света и ще откриете, че това са само неща, които са зли и нечовешки, каквато е и неговата заповед – да бъде проповядвана с меч религията, която той изповядва!”. За всеки нормален човек това е обикновен цитат от средновековен владетел, но не и за мюсюлманите.

Английският превод на тази лекция, за който се предполага, че е манипулиран, светкавично обикаля света и отприщва дива вълна от насилие. Улични протести заливат много страни, обсадени са посолства, подпалени са църкви и домове на християни. Почти веднага група ислямски духовници пишат „Отворено писмо до папа Бенедикт XVI” (1), в което посочват грешките на императора Мануил II Палеолог.

В началото на 2007 г. това писмо е последвано от второ озаглавено “ Общо слово между нас и вас” (2). То е създадено под патронажа на краля на Йордания Абдула, подписано от други 138 ислямски теолози и е адресирано до 27 религиозни водачи на християнския свят. В писмото се предлага на християните да започне диалог върху въпросите за вярата в Бога.

Писмата на ислямските духовници са перфектнa PR акция! Те са чудесен пример за една дипломатическа инициатива, която носи много дивиденти, но само на авторите си! Имат много думи, не казват нищо ново, призовават към диалог и в същото време не отстъпват и милиметър от ислямската позиция!
Дори самото заглавие „Общо слово между нас и вас” е цитат от Корана сура 3:64:

Кажи: “О, хора на Писанието, елате към едно
общо слово между нас и вас -; да не служим на
друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с
нищо, и едни от нас да не приемат други за
господари, освен Аллах!” А отвърнат ли се,
кажете: “Засвидетелствайте, че сме мюсюлмани!”

От самото начало на писмото се поставя условието „да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!”  Това условие автоматично отхвърля божествеността на Христос и вкарва „диалога” в релсите на исляма!

Отговорите
Някои християнски водачи отговарят на „Общо слово между нас и вас”  с  подобаващо за техния ранг и вяра достойнство! Интересни са отговорите на тогавашния руски патриарх Алексий II (6), арменския архиепископ Йеник Петросян, кипърският архиепископ Хризостомос и антиохийския архиепископ Мор Евстатиус Мата Рохам. Можем само да поздравим тези християнски водачи, които въпреки че са отговорили учтиво, не са отстъпили от Писанията и са останали твърди в своята вяра. За съжаление далеч не всички са постъпили така.

Отстъплението
След размаханата „толерантна” тояга,  на мнозина богослови, морковът на „Общото слово” им се вижда нещо „добро за храна, и приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание…” .

По идея на „Центъра за вяра и култура” към Университета Йейл, е написано „Писмо –отговор на „Общо слово между нас и вас””(3)(4) Мозъчният тръст на Йейл се е постарал добре! Получило се е едно угодническо, колаборационистко, богохулно писмо! Това писмо не само представлява отстъпление от основите на християнството, но то е и престъпление спрямо хилядите избити и избивани в момента християни!

Авторите и тези ,които са подписали писмото, се кланят и молят на чужд бог! Те казват : Преди да „ви стиснем ръката“ в отговор на вашето писмо, ние молим за прощение от Всемилостивия и от Мюсулманската общност по света.

Забележете, те не искат прошка от християнския Бог, а от “Всемилостивия”! Да не се заблуждаваме!  Титлата „Всемилостивият” не съществува в Библията, но пък е ПЪРВОТО от 99-те имена на Аллах.

Дали е случайно?
Под писмото (4) , стоят имената на над 670 пастори, богослови,университетски преподаватели от цял свят. Мирослав Волф, Бил Хайбълс, Йонги Чо, Джон Стот, Робърт Шулер, Лейт Андерсън…

Имена от кориците на книги и учебници, имена от афиши и конференции, имена на телевизионни проповедници и на пастори на мегацъркви…всички те се молят на Аллах! Наистина ли тези теолози и религиозни водачи съзнават, че правят огромно отстъпление от вярата, като се молят на Аллах?

За Мирослав Волф („Exclusion and Embrace”), се знае , че подкрепя хрисляма като богословска система, както и идеята за световна религия, а  Рик Уорън изповядва, рекламира и практикува хрисляма (5). От останалите сигурно има още хора, които съзнателно подкрепят хрисляма, но ме съмнява те да са болшинство! Какво може да накара един богослов, пастор или университетски преподавател да подпише едно такова писмо?

Острата реакция на известни личности като Джон Пайпър и Албърт Молер (Mohler) , обявили се срещу писмото на йейлския център, принуждава някои хора да обяснят по каква причина слагат имената си под един такъв документ. От обясненията на Лейт Андерсън(8) Джон Стакхаус (9), както и официалното изявление на ръководителите на Wheaton College (10), с което последните оттеглят подписите си, стават ясни няколко неща:
– Те приемат писмото на 138-те мюсюлмански духовници за историческо, (почти) революционно събитие
– Приемат своето участие като подкрепа за установяването на световен мир
– За тях писмото на Йейлския център е политически документ, обслужващ политически интереси.

Писмото
Дали написването на „Общо слово между нас и вас” е безпрецедентно историческо събитие и дали ислямските духовници рискуват нещо? Ислямът по начало се счита за религия, основана върху  юдаизма и християнството. Той е върхът на тази религиозна пирамида. Затова в Корана евреите и християните не се смятат за езичници и неверници, а за „Хора на Писанията”.

С тях може да се води диалог върху Свещените книги, но само в посока към исляма! Духовниците, подписали „Общо слово…” , на практика не отстъпват от учението на исляма, нито правят компромис с вярата си! Те правят това, което е правил и Мохамед и неговите последователи – притеглят колебливите към себе си! Освен това тези мъже представляват ислямския духовен елит, те са учители, министри и съдии и няма кой да ги обвини в нещо! С това писмо те не рискуват абсолютно нищо!

Мирът
Макар че световният мир е утопия, принципът  „Религиозен мир – световен мир” може би има своята библейска подкрепа. Според 1Сол 5:3 Господният ден ще дойде, когато хората си мислят, че са в мир и безопасност. В Откровение 13 глава, „Лъжепророкът” ще владее чрез една световна религиозна система, така че всъщност принципът се превръща в „Една религия – световен мир”! Писанията ясно казват, че няма как християните да са част от този „мир” (Мат 10:34, Йоан15:20, 2Тим 3:12), но от нас се иска доколкото е възможно да живеем в мир с околните (Рим12:18).

Политиката
Религиозните общества винаги са представлявали интерес за политиците. В светските държави религията е отделена и правителствата нямат пряк контрол върху вътрешните дела на цели общности, които могат да бъдат сериозен политически фактор. Затова политиците се стараят  или да установят форма на контрол върху тези общества, или да ги спечелят за дадена политическа кауза. Но в Йоан 18:36 и в множество други стихове се казва, че Божието царство не е от този свят и че ние сме само чужденци и пришълци на тази земя, така че няма за какво църквата да участвува в политиката.  В Новия завет няма нито един пасаж, в който да се загатва за някакви политически амбиции на Исус и учениците Му, нито за тяхно желание да участват в управлението. Но виждаме, че враговете на Христос използуваха политическата власт, за да се борят с Него! Писмото на „Центъра за вяра и култура” е политическа поръчка, която е донесла ползи на правителството, но е въвлякла хората , които са го подписали в пагубен компромис с вярата!

България, като част от Европейския съюз, няма как да бъде подмината от тези процеси. Като страна, в която сериозен процент от населението изповядва исляма, тя е изправена пред същото предизвикателство – да установи диалог между християни и мюсюлмани. Това означава, че политическият натиск върху църквите ще се засили. Затова бе създаден Национален съвет на религиозните общности в България (НСРОБ), за чийто председател беше избран политик!
Как би трябвало да постъпят християнските водачи в една ситуация на политически натиск за религиозен диалог?

Като се възползват от конституционните си права – да отстояват независимостта на църквата от държавата и да не стават слуги на политическата конюнктура.

Словото ни казва в 1 Коринтяни 7:23 : С цена сте били купени; не ставайте роби на човеци.

Как са постъпили ръководителите на НА ОБЦ, когато са получили покана да се включат в НСРОБ? Събрали се, обсъдили ситуацията и  отказали поканата. Имали са законово право и са го използували. Диалог трябва да има, но без да се отстъпва от фундамента на Вярата.

Библията ясно ни предупреждава, че в Последното време любовта на мнозинството ще охладнее и ще има отстъпление от Вярата. Съчетанието между религиозен плурализъм, либерално богословие и безкомпромисен ислям, създават подходяща среда за такова отстъпление от християнството. Каква е ползата от лукавите писма на междурелигиозния диалог?

Седем години след „историческото събитие „Общо слово между нас и вас” „резултатът е ясен – всяка година нараства броя на християните,  убити заради вярата си(10)! Всеки ден загиват десетки безименни, незнайни мъченици, които отказват да се отрекат от Спасителя! Разрязвани с триони, разстрелвани или изгаряни живи, но са останали верни!

Затова Словото ги нарича  победители11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. Откровение 12

(1) thinkingfaith.org/articles/ACommonWordLetter.pdf
(2) google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acommonword.com%2Flib%2Fdownloads%2FCW-Total-Final-v-12g-Eng-9-10-07.pdf&ei=s2nfUpSVFcXTygO_9oDgDQ&usg=AFQjCNG9xI4_5ja2sR0qp6VZKXTQZ7hEoQ&sig2=JCdSq8SGU9nJIkZATc-AEQ&bvm=bv.59568121,d.Yms&cad=rja
(3) docs.google.com/document/d/1dceweiO75HUrTNYe5J-X6wOZ2Kc_0BixU4gvpBaHBrE/edit#heading=h.xdwvjzkflp1l
(4) faith.yale.edu/common-word/common-word-christian-response
(5) nowtheendbegins.com/blog/?p=1366
(6) patriarchia.ru/db/text/391673.html
(7) acommonword.com/category/site/christian-responses/
(8) acommonword.com/leith-anderson-on-why-he-signed-letter-of-the-300/
(9) johnstackhouse.com/2007/12/20/why-i-signed-the-yale-response-to-a-common-word/
(10) blitz.bg/news/article/243296

19 comments for “Отстъплението ХРИСЛЯМ

 1. Написаното много наподобява на vissarion-unifaith
  Артър Кларк беше предвидил някаква подобна фантастика.
  Само че я беше кръстил „Хрислям“. Пророчицата се казваше Фатима Магдалена.
  Да го видим този Висарион докъде ще я докара.

 2. През месец февруари , в Pastir.org предупредих пишещите там , че по-добри времена за България няма да дойдат за момента. Причината е в християните. Християните търпят нечестиви ръководители на църкви да ръководят общностите им (агенти на ДС – бивши и действащи , сребролюбци , лъжци … и т.н.т. ) Това е в цяла България. И понеже нищо не се променя , то и благословение няма да има. Само в-ху отделни хора ще има.

 3. Сър Артър Чарлс Кларк е британски писател и изобретател, най-известен с научнофантастичния си роман „Одисея в космоса“ роден декември 1917 г. в Майнхед, Англия. Израстнал в семейство на фермери – баща му Чарлз и майка му Нора, младият Артър е изпратен да учи в училище в Таунтън, Съмърсет. Запалва се по научната фантастика още на дванадесетгодишна възраст, когато започва да чете сп. „Удивителни истории”, пленило не само него, но и повечето фантасти от неговото поколение. Още в тези си години Кларк започва да показва интереса си към литературата и пише свои собствени разкази за училищното списание.

  Обединеното човечество не е нов или изненадващ мотив, нито колонизацията на най-близките до нас планети – тези от Слънчевата система – но съединението на двете основни властващи религии в наречения от него „хрислям” е определено нещо нетипично, дори направо екзотично, но в никакъв случай лишено от логика – особено на фона на относителната им близост. За повечето хора подобно съчетание звучи еретично и подобно хрумване не би дошло на всеки, даже на малцина, а да го изложиш на хартия, поставяйки името си над него изисква смелост. Но пожеланието е добро.

  Изписана в малко нетипичен, особено за Артър Кларк, епизоден стил, без особен диалог или комуникация между частите, с изложени множество научни теории, дори повече от обикновено, човек остава с впечатлението, че „Чукът на Бога” е обърнат вариант на „Среща с Рама” – с фокус, изместен към социалната и религиозната част, с фокус към вътрешното желание на автора човечеството да надрастне сегашното си Аз. И дори само тези елементи изискват адмирации и са достатъчни, за да превърнат „Чукът на Бога” в едно от задължителните четива за любителите на реалистичната прогностика, за любителите на добрата книга, а не само на автора или жанра. А те не са единствени, дори не са и водещи.

 4. Отстъплението от Вярата и Истината е било пророкувано (2 Сол.2:3; 1Тим.4:1) и
  се изпълнява с пълна сила наши дни!
  Жалкото е, когато отсъпват от Вярата и Истината, християни, които някога са били в тази Вяра и Истина, че дори са учили и другите на нея!

  За тези, които все още не знаят, ще кажа, че на 9.03.2014 г. по време на неделната служба в „Word of Life“, п-р Улф Екман обяви публично своето окончателно решение да стане католик заедно със своята съпруга. Същото решение през ноември 2013 г. е взел и синът на п-р Улф Екман – Бенджамин Екман.

  Ulf Ekman Converts to Roman Catholicism
  Ульф Экман с женой решил перейти в католичество
  Запис от службата в „Word of Life“ на 9.03.2014 г. – руски превод

  Отстъплението на п-р Улф Екман от Вярата не е станало за една нощ, а е било в продължение на цели 10 години. Най-вероятно са правени опити от страна на п-р Екман да привлече и други от сътрудници си към католицизма, но за голяма радост – неуспешни. На 10.03.2013 г. един от неговите бивши съработници – п-р Леонид Падун от Украйна, „би камбаната“ по повод новата вяра и убеждения на п-р Улф Екман.

  П-р Улф Екман обаче съвсем не се притеснява и не крие новите си католически убеждения.
  Още през 2009 г. ги обявява открито чрез книгата си „ANDLIGA RÖTTER“, която е преведена на руски през 2012 г. под заглавието „Духовные корни“.
  В тази книга има такива фундаментални глупости, че човек направо се чуди дали п-р Улф Екман не е бил под влияние на ЛСД, когато ги е писал!?

 5. Не е по темата, но трябва да спомена някои факти във връзка с п-р Екман.
  Той не е отстъпил от Вярата, защото не може да отстъпи от място на което не е стъпвал.
  Служението му и поучението му винаги са били насочени срещу протестантските деноминации. Учителите Ингрид и Кале Лиля (Лилия) изпратени в София от Екман толкова усърдно обливаха с „хумор“ и помия „заспалите,закостенели“ български евангелски църкви, че и досега има хора, които помнят „майтапите“ им. Самият Екман още преди 5-6 години започна да се появява на различни (икуменически)католически шествия и инициативи. В нета има достатъчно информация, като съвсем скоро излезе една добра статия на Ангел Пилев
  Екман не е единичен случай!Цялото движение „Слово на вяра“ гравитира във стесняваща се спираловидна орбита около католицизма. Достатъчно е да се поразровим в нета и да научим за „Кристалната катердрала“ на Робърт Шулер. чийто проект беше лично благословен и „осветен“ от папа Йоан-Павел II. Случайно ли Шулер е сред подписалите писмото на йейлския „Център за вяра и култура“?

 6. Да не излезе накрая че в Европейския съюз деноминациите наистина подписват верски договори и Еленков наистина е получил писмо за верска десеминация че тогава лицето ПИлев ще трябва да преименува казуса си на БакалОФФ.

 7. Изявление на духовния съвет на
  Евангелска църква на вяра – Пловдив
  с пастор Иван Несторов

  Както вече е известно през юни 2013 г., п-р Улф Екман предаде служението си като старши пастор на „Слово на живот “ в Упсала, Швеция на Йоаким Лундквист. С това свое действие п-р Улф Екман официално се оттегли от служение (официално се пенсионира).
  През март тази година п-р Улф Екман предаде международната дейност на пастор Окерхелм. На 7 март 2014 г. Управителния съвет на международното служение единодушно реши п-р Кристиан Окерхелм да бъде президент на Международната асоциация „Слово на живот“.
  На последното заседание на Управителния съвет на „Слово на живот“ – Швеция, пастор Улф Екман и съпругата му Бригита обявиха решението си да се присъединят към Католическата църква.
  Поради дългогодишните ни контакти със служението „Слово на живот“ ние считаме, че е необходимо да изразим нашата официална позиция по този въпрос:
  Решението на пастор Улф Екман и Бригита да се присъединят към Католическата църква е въпрос на личен избор. Това тяхно решение по никакъв начин няма да промени визията, теологията и църковната практика на църквата ни. Ние имаме доверие, че те са водени от Святия Дух в тяхното решение, но подчертаваме, че това е само техен личен избор. Ние сме дълбоко признателни и благодарни за годините на пастирското им служение. Бъдещите ни отношения с пастор Улф Екман и Бригита ще бъдат премерени и внимателно преосмислени.
  Ние винаги ще останем Евангелска харизматична църква в нашата вяра и богословие, проповядвайки доктрината на вяра, основана върху Божието Слово – Библията. Ние живеем живот в Святия Дух и сме активно ангажирани в евангелизирането и основаването на църкви, както и в изграждането на лидери и пастори за нуждата на Църквата, както в България, така и на Балканите, Европа и целия свят.
  Молим се да останете в Божия мир и да се пазите от всякакви коментари и спекулации, на които може да станете свидетели.

  Бог да ви благослови!

 8. Темата не получи кой знае каква популяризация както може би се очакваше защото българските християни не са на ниво за да я разбират. Те не могат да разберат че обединяването на религиите е вече факт дори в църквата която посещават. За тях Рик Уорън и другите споменати са още сред великите. Какво ги засяга че някои са минали към католицизма, други към обета на светите кръстове а мнозина са даже и масони дори и сред българските пастори? А Петьо Николов до колкото знам вярва че Голямата скръб вече е минала, така че не се вижда много смисъл в коментара.

 9. След дитирамбите изсвирени с хармоника в чест на новопосветените католици Екман, трябва да зададем един въпрос на Духовния съвет на
  Евангелска църква на вяра – Пловдив и лично към пастор Иван Несторов:

  Изявлението публикувано от „хармония“ Ваше ли е?
  Ако е Ваше, то как бихте отговорили на следните въпроси:
  1. Знаехте ли за католическите забежки на Улф Екман и откога?
  2. Тъй като аз, който съм външно лице за вашата организация знам за тези залитания от поне 3г., то със сигурност вие сте знаели по-отдавна. Какво направихте за да предпазите вашия лидер?
  3. Ако сте убедени,че „… те са водени от Святия Дух в тяхното решение“, как можете да сте сигурни, че „Ние винаги ще останем Евангелска харизматична църква в нашата вяра и богословие, проповядвайки доктрината на вяра, основана върху Божието Слово – Библията“?
  4.Осъзнавате ли,че с изявлението си „… те са водени от Святия Дух в тяхното решение“, вие оскърбявате Святия Дух, като допускате ,че Той може да води някого в поклонение на хора (папата), богинята-майка (Дева Мария) и идолите ?
  5. Ще се осмелите ли да вземете официално становище по въпроса за лидерите на „Слово на вяра“ , които се молят на аллах?

  п.п.

 10. Уважаеми п-р Несторов,

  Безспорно сте прав,че „решението на пастор Улф Екман и Бригита да се присъединят към Католическата църква е въпрос на личен избор“. Също така си вярвайте, колкото искате, че
  п-р Улф Екман е воден от Бога да вземе това решение!

  Когато обаче един световно известен харизматик и основател на международна асоциация от църкви „Слово на Живот“ си промени драстично теологията в посока на католицизма,обявявайки, че протестантите са в заблуда, то редно е неговите подръжници (партньори) да излязат с ясна позиция дали застават зад (дали подкрепят) неговите нови теологически убеждения.

  Приемате ли новите „откровения“ на п-р Улф Екман, изложени в книгата му “ANDLIGA RÖTTER” (преведена на руски през 2012 г. под заглавието “Духовные корни”)?
  П-р Леонид Падун от Украйна, който е бивш съработник на п-р Екман, категорично ги отхвърля.
  А,Вие? И много моля, не излизайте с номера, че не сте запознат с новата теология на Улф Екман. Поръчайте си „Духовные корни“ и се запознайте с новите убеждения на Екман, ако до този момент не сте запознат.
  След като години наред рекламирахте Улф Екман, неговата вяра и служение, то редно е да вземете активна позиция във връка с новата теология на п-р Екман, а не да се измъквате по терлици!

 11. Това да не е троянският кон в папството? Ще се радвам, ако това е ход!

 12. Разбрахте ли, как се казва най-големия конспиративен проект на Католическата Църква за Европа. Името на проекта е „Улф Екман“.
  Като са видяли, че Европа се раздвижва духовно, измъкнали са младежа Улф Екман от Лютеранската църква (той от там идва, за тези, които не знаят). Предложили са му нещо (сещайте се). Той се е съгласил. Целта е вместо истински Божии служители да водят Божия народ през годините, да бъдат „яхнати“ от добре преправен лицемер.
  В началото тръгват с две, три хватки да впечатлят наивниците- училище, конференцийки, канят известни по това време служители за вдигане на имиджа. Започват активности из Европа и света. Търсят, къде има духовно раздвижване, да налеят пари, за да си купят слава, като сложат името „СЛОВО НА ЖИВОТ“ на различни църкви и после да претендират, че са голямата работа. И всичко това е било добре замислен план за привличане на големи групи от хора, докатао същите тези „Божии“ служители са действали мръснишки и са работили срещу Истинските служители на Бога.
  През последните години, когато съсипаха живота на пастор Леонид от Украйна, се оказа, че няма да успеят да разрушат църквата му и сега, когато той ги изобличава чрез писма и видео интервюта, където той разказва, как и Робърт Ек и Карл Северин са идвали там и са го заплашвали и са настройвали хора срещу него….. Сега когато Той ги изобличава, те бягат, зарязват всичко набутвайки Йоакимчо да поеме поста, а те бягат при папата да ги покрива.
  Тези хора са лицемерни. Хитри мениджъри, който продължават да се подиграват с вярата на евангелистите.

  През последните 10 години „Слово на Живот в Упсала заприлича на едно нищо. От силна и свежа институция се е превърнала в едно сборище на бизнесмени. Това е била целта. Да се унищожи огъня на Бога в сърцата на хората. Първо ги привлякоха чрез конференцийки. Каниха известни служители, за да се покажат, че са уж за съживление и свежест, а после ги натровиха с изкривено лъжовно християнство и днес са едни сухи религиозни обезсилени объркани хора..
  Всеки, който е следвал Гуротата до днес, сега ще потъва с тях.
  А които са получили подаръци от тах,, да си гушкат камерките и да се радват, щото сега корабът потъва.

  Сега идва времето на истинските Божии Служители, които са били подтискани и гонени от напудрените лицемери .
  Да, време е да се разбере, че ние истинските нямаме нищо общо с тях и, че на момента, когато ги разпознахме се отдръпнахме и не сме искали да имаме нищо общо с такива.

  Поздрави от Швеция на всички истински братя и сестри в Исус Христос.
  Данаил Дончев

 13. Данаил Дончев -“Разбрахте ли, как се казва най-големия конспиративен проект на Католическата Църква за Европа. Името на проекта е “Улф Екман””
  Брате Данаилe, (не си ли син на моя скъп брат Дончо от Бургас, когото не съм виждал доста години?), бих се радвал ако най-големият проект на католицизма се казва „Улф Екман”, защото този проект е нищожен по размери в сравнение с действителния голям проект-ХРИСЛЯМ.
  Абдикацията на папа Бенедикт XVI от престола е плод на съвместните усилия на ислямски духовници и католическите кардинали ,подкрепящи богословието на освобождението! Неслучайно новият папа-Франциск, почти веднага след като се възкачи на престола, в деня Велики четвъртък изми краката и на едно мюсюлманско момиче! Това беше ясен знак не само към исляма, но и към феминизма, който също е вид богословие на освобождението. Пъзелът на книгата Откровение се нарежда пред очите ни!
  ……….
  Г-жо  Мария Бежкова, за съжаление сте права, що се отнася за неразбирането или по-точно нежеланието  на много християни да разберат  темата на статията.
  Аз знаех, че няма да е популярна, но не съм търсил такава.
   Кой да  чете и коментира? Дали пасторите, които четат имената на своите спонсори и гурувци в писмото от Йейл или полузомбираните „редови” християни, които години наред са облъчвани с мантри за позитивно мислене и „изповядване с вяра”?
  Все пак Бог има и верни слуги в България!
  ……………………
  Благодаря на Максим Максимов за точната информация, макар че не е  по темата!
  Убеден съм че темата за обръщането на харизматични лидери към католицизма, тепървапредстои да става все по- актуална! Трябва да има видим резултат от „свещените“ пари, налети в различни помпозни „служения“!

 14. Страхиле защо отклонявате темата с Улф Екман? Не е ли по-важно да се говори по тезата която си поставил а като искате за Екман напишете отделно. Несторов още нямаше неговото служение Еманиул когато Бакалов го доведе в България. задавайте си въпросите правилно и към точните хора!

 15. Здравейте господин Страхил Иванов.
  Радвайте се на каквото искате и вярвайте в каквото искате. От позицията си на служител в интернационално служение ще ви кажа, че имам грижата за братята и сестрите евангелисти, които не само, че обичам, но и високо ценя, поради избора да следват Истинският Исус Христос. От опит мога да кажа, че Святият Дух на Бога не присъства в някои служения, било то на папа този или онзи. Това е въпрос, който няма нужда от дискусии. Мисля, че за всеки просветен вярващ, театрото, което разиграват Световните Религиозни Лидери е „стара песен на нов глас“. Не може да заблуди истинският вярващ.
  В този свят има много заблудители. Когато един от тях се окаже уважаван евангелски лидер, това е болезнено. Заблудите, като папа този или онзи правят са видни от далече и честно казано, ние истинските сме далече от тях и не ни интересуват толкова много. Сухарите са си сухари и ние нямаме нищо общо с тези дяволите. Но в случая с Швеция, конспирация ли ще се нарече, предателство ли, бизнес интереси ли..? Съвсем едно е да те атакува враг от вън, друго е, ако е от вътре.
  Трябва да знаете, че това, което се случва в Швеция е от огромно значение и разтърсва живота на хиляди хора. От една страна, в момента се случва освобождение от заблуда. От друга страна, много хора са наранени и аз не мога да бъда ни най-малко щастлив от крайния плод на проекта Улф Екман- използване години наред на искрени хора. Може би, ако не бях добре информиран, щах да отговоря, че „Слово на Живот“ е едно прекрасно служение, но като видя каква голяма съблазън носи на искрените подмамени и излъгани хора, не мога да се зарадвам. Въпреки това, че е болезнено, за освобождение е. Аз обичам Шведите и приканвам всеки, който чете тези мои думи да се моли за тях в този момент. Те, обикновените вярващи са дали много на този човек и не заслужават подобно предателство. Не всеки е силен и не всеки разбира. Много хора имат нужда от подкрепа в молитва. Шведите са направили много за евангелския сват и моля всеки изпълнен с любов да се моли от сърце в този труден момент.

  Дали съм син на „брат Дончо от Бургас“. Със сигурност има повече от един брат с такова име. Не знам, кой имате в предвид.
  Аз съм син на Главен Пастор Дончо Иванов, основател на „СВОБОДНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА – БЪЛГАРИЯ“. Една независима институция с видение за съживление и любов към хората. Предполагам, че щом казвате, че не сте го срещали от много отдавна (ако говорим за един и същи човек), значи не сте от неговият вътрешен кръг от контакти, още по-малко един от приятелите му, така, че не мога да дам повече информация в публичен блог, особено за човек с публичен статус, поради мерки за сигурност, но все пак ви благославям и благодаря за вашата морална подкрепа и любов..

  Благословения в Името на Исус от Швеция.
  Данаил Дончев

 16. Както Петьо Николов казва че ви е предупредил и аз искам да припомня че ви предупредих че когато някой стане политик той неминуемо става католик. Строфа 4 ред 36. Всяка прилика с действителни лица и събития не е случайна. Позналите се да почерпят по едно пражко пиво!!!

  1. Той е вече политик
  2. мустакат и многолик
  3. винаги изглежда шик
  4. пооблечен по бутик
  5. от амвон надава вик
  6. скача вика чик-чирик
  7. прави се на тъй велик
  8. със колегата си Дик
  9. и един друг бледолик
  10. свикнали на климатик…

  11. Уж в клуба е атлантик
  12. а в живота болшевик
  13. с всеки партизански трик
  14. и религиозен тик
  15. странен e алкохолик
  16. от което асматик
  17. даже малко и колик
  18. но пророчески мистик
  19. във духовността техник
  20. а на практика кибик…

  21. Доктринален догматик
  22. и духовен гимнастик
  23. бие в храма със камшик
  24. но когато сатирик
  25. вдигне го с майтап на крик
  26. включва на автоматик
  27. прави се на жертвен бик:
  28. Ти не слушаш? Еретик!
  29. Хейтъри за вас ритник
  30. със духовния чипик…

  31. Хем палячо хем комик
  32. но на всичко е критик
  33. и в църковния чифлик
  34. считат го академик
  35. в богословие мимик
  36. даже малко католик
  37. и духовен алхимик
  38. хвърля златен ечемик
  39. а главата му шиник
  40. т.е. ВЕБИ ученик…

  41. В мозъка паралитик
  42. но стратег-аналитик
  43. разбирач-икономик
  44. след пророчества с кубик
  45. неизпълнени за миг
  46. протестира във час пик
  47. мисионерства в Мозамбик
  48. (дежаву бе аратлик)
  49. На кой господ е войник
  50. с таз духовност-синтетик?

 17. Заставам зад изявлението на Пастор Несторов. Нека всеки търсещ истината прецени за себе си след като изгледа това видео:

  Благословения,
  Атанас Терзийски 😉

 18. Отворете в youtube и вижте записите на пастор Leonid Padun. Когато едни хора идват и заплашват спокойния живот чрез схеми типични за мафия, не могат да бъдат извинени. Въпросът по случая Улф Екман не е за седянка. Щом има засегнати лица, другите да мълкнат.

 19. v osijek uchihmes Miro,Ulf i ne e verno che se mlel na alah.tova e palna-kleveta
  sahsto bill haibals go kniha samo 863i nikoi ne hodeshe na konferencqtaMy nashia pasT0r kazachei e bilza.pari sam

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.