Пастори-агенти в Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден

Обявява установената с решение № 318/ 22.02.2012 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 – принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена Ганчо Василев Мавродиев
Дата на раждане 25.03.1948 г.
Място на раждане гр. Ямбол
Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Славейков Траянов на 19.11.1986 г., регистриран на 26.11.1986 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Славейков Траянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Гавраил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34702; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган – ръководител отдел Съботно училище до 22.04.1990 г.

Член на управителен орган – председател Западна област от 28.04.2005 г. до 23.04.2010 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ганчо Василев Мавродиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена Димитър Александров Иванов
Дата на раждане 31.07.1937 г.
Място на раждане гр. Русе
Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Славейков Траянов на 18.10.1985 г., регистриран на 22.10.1985 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Славейков Траянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Павлов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31039 и в работно дело IР-16998;  рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган до 22.04.1990 г.

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена Иванка Рачева Иванова
Дата на раждане 20.11.1942 г.
Място на раждане с. Добромирка, обл. Габрово
Качество Щатен служител
Структури, в които е работила КДС, управление IV
Документи, свързани с кариерното й развитие Със заповед № 1712/ 01.06.1966 г. е назначена за мл. разузнавач; със заповед № 83/ 18.10.1968 г. е преназначена за разузнавач VI степен; със заповед № 65/ 22.07.1970 г. е преназначена за разузнавач V степен; със заповед № 18/ 07.03.1972 г. е преназначена за разузнавач II степен; със заповед № 78/ 26.07.1974 г. е преназначена за разузнавач I степен; със заповед № 96/ 01.08.1978 г. е преназначена за ст. разузнавач III степен; със заповед № 70/ 01.01.1986 г. е преназначена за ст. разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган от 20.04.1995 г. до 07.04.2000 г.

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена Стефан Димитров Максимов
Дата на раждане 28.07.1932 г.
Място на раждане гр. Сливен
Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Славейков Траянов на 24.04.1985 г., регистриран на 30.04.1985 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Славейков Траянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Андреев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34705; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган – секретар-касиер до 22.04.1990 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Димитров Максимов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

5 comments for “Пастори-агенти в Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден

  1. Това е хубаво да се знае защото братята адвентисти още преди две години минаха по всички църкви и тихо и мирно обявиха кои са били разкрити. Освободени са с национално писмо и това помесно бе дискутирано в църквите им. Сега остава това да направят и другите деноминации.

  2. Хубаво и адвентиста Ивайло Петров Да се изкаже по случая защото той много писа за другите вероизповедания и сега му идва дюшеш

  3. А същи да си изкаже какво и как се е постигнало c това

  4. В миналото някои пастори и миряни са служили на друг господар, а не на Господ, нашия Бог. В днешно време болшинството от пасторите служат също на друг бог. Някои от тях го разбират, някои, може би, искрени, не го знаят. Ние не трябва да следваме тях, а Този, Който е представен в Своето Слово. В днешно време студенти се обучават от учебници, написани от не адвентни автори, които изобилстват в нашите адвентни училища. Истината се потъпква.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *