Пастори-агенти в Съюза на Евангелските Петдесятни църкви в България

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ 09.07.1953 ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК 20.03.2012 Неустановена принадлежност
АСЕН РАЙКОВ РАЙКОВ 04.12.1956 ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; ФК на лично дело IА-3668 (Ст.З.).
БОЖИДАР ИВАНОВ ЯЛЪМОВ 03.07.1952 ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 375/ 19.03.1990 г. за унищожаване делата на аг. „Славчо“.
БОЖИДАР МИХАЙЛОВ СИМЕОНОВ 27.07.1969 ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН 29.06.2009 Неустановена принадлежност
20.03.2012 Неустановена принадлежност
ВЕСЕЛИН НЕНОВ ЙОТОВ 17.09.1959 ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ВИКТОР ТОДОРОВ ВИРЧЕВ 01.10.1950 ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34645 и в работно дело IР-12686; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-81 (Бс).
ДИМИТЪР МАРИНОВ МИТЕВ 09.07.1953 ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3776/ 1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. „Русан“; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-775 (В.Т.).
ИВАН ДИМОВ ВРАЧЕВ 05.03.1958 ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ИЛЧО ЕФТИМОВ ЕФТИМОВ 15.08.1968 ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-479 МФ; работно дело IР-15747
НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ КОКОНЧЕВ 09.11.1956 ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-474 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ АНГЕЛКОВ 25.11.1955 С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ПЛАМЕН КИРИЛОВ ГАНЧЕВ 16.11.1961 ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ПЛАМЕН ЯНКОВ ВАСИЛЕВ 29.09.1963 ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН 20.03.2012 Неустановена принадлежност
РУМЕН ДИМИТРОВ БОРДЖИЕВ 06.02.1961 ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ЦОНЬО ПЕТКОВ АТАНАСОВ 17.04.1962 ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ЯНЧО ИВАНОВ ГАНЕВ 11.03.1973 ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО 20.03.2012 Неустановена принадлежнос
Три имена Асен Райков Райков
Дата на раждане 04.12.1956 г.
Място на раждане гр. Стара Загора
Вербувал го служител о. р. Станимир Стоев на 31.03.1988 г., регистриран на 10.05.1988 г.
Ръководил го служител о. р. Станимир Стоев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Христо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; ФК на лично дело IА-3668 (Ст.З.).
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на Съюзното ръководство от 2010 г.

Обявен с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Три имена Божидар Иванов Ялъмов
Дата на раждане 03.07.1952 г.
Място на раждане гр. Русе
Вербувал го служител о. р. Стефан Анастасов на 18.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г.
Ръководил го служител о. р. Стефан Анастасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Казанлък
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Славчо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 375/ 19.03.1990 г. за унищожаване делата на аг. „Славчо“.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Член на Съюзното ръководство от 2006 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Божидар Иванов Ялъмов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Три имена Виктор Тодоров Вирчев
Дата на раждане 01.10.1950 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Георги Причкапов на 22.02.1983 г., регистриран на 01.03.1983 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Георги Причкапов; о. р. Костадин Русенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II; ОУ на МВР-Бургас-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Николай
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34645 и в работно дело IР-12686; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-81 (Бс).
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Председател на Съюзното ръководство от 2006 г. до 2010 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Виктор Тодоров Вирчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Три имена Димитър Маринов Митев
Дата на раждане 09.07.1953 г.
Място на раждане гр. Велико Търново
Вербувал го служител ст. лейт. Иван Лазаров на 25.05.1981 г., регистриран на 23.06.1981 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Иван Лазаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Русан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3776/ 1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. „Русан“; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-775 (В.Т.).
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Секретар на Съюзното ръководство от 2010 г.
Три имена Илчо Ефтимов Ефтимов
Дата на раждане 15.08.1968 г.
Място на раждане гр. Бургас
Вербувал го служител Майор Левтер Пан. Костадинов на 04.08.1987 г., регистриран на 14.08.1987 г.
Ръководил го служител Майор Левтер Пан. Костадинов; подп. К. Русенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 04, отделение 09
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Михайлов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони –  обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-479 МФ; работно дело IР-15747; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на Съюзното ръководство от 2006 г.

Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

Три имена Николай Данаилов Кокончев
Дата на раждане 09.11.1956 г.
Място на раждане гр. Бургас
Вербувал го служител подп. Костадин Русенов Петров на 28.03.1988 г., регистриран на 15.04.1988 г.
Ръководил го служител подп. Костадин Русенов Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-VI-I по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Желев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-474 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на Съюзното ръководство от 2006 г. до 2010 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

1. Решение No. 334 на Комисията по досиетата

2. СТАНОВИЩЕ на Ръководството на Съюза на ЕПЦ в България относно „отварянето на досиетата“ на духовни служители

3. Становище на Обединени евангелски църкви във връзка с предстоящото обявяване на сътрудниците на Държавна сигурност, които са ръководители и членове на управителни органи на религиозните общности

4. ОТВОРЕНО ПИСМО на П-р Вениамин Пеев

5. Покайно писмо на Вениамин ПЕЕВ

6. НОВОГОДИШНО ОТВОРЕНО ПИСМО от д-р Вениамин Пеев

7. ПЕТНОТО на ЗВЯРА

8. Изявление на п-р Николай Кокончев относно досиетата в ДС

17 comments for “Пастори-агенти в Съюза на Евангелските Петдесятни църкви в България

 1. На интересуващите се от агентурните проблеми на СЕПЦ предлагам да посетят и долния адрес, където е направена една ретроспекция с автентични свидетелства за „забравения“ процес през 1979 г. срещу п-р Георги Тодоров (Велико Търново) и още четирима представители на СЕПЦ.

  http://svobodazavseki.com/broj-30/296-30-article-1.html

 2. Относно горната публикация, ап.Бакалов постави въпроса в социалната мрежа така:

  Пастор Ябълкаров изобличава недвусмислено прелюбодейците-агенти, което е изкл. нужно!! Само не разбирам дали издателя на сайта е прочел материала и дали има позиция, или смята, че и той може да е хем приятел с агентите-пастори, хем със свободомислещите? http://svobodazavseki.com/broj-30/299-30-article-4.html

  https://www.facebook.com/gpbakalov/posts/399855666720778

 3. Д-р Пеев, ако ми позволите няколко извода от пръв прочит на изнесената информация. Надявам се да се съгласите с логиката ми поне донякъде, a тя сумарно и кратко е:

  1. Ръководството на СЕПЦ в последните 50г. винаги е било манипулирано от докладващи и действащи агенти. Дори и те да не са били такива при избирането си, по една или друга причина са се подали на вербовка във времето като Иван Зарев, Виктор Вирчев, а не дай Боже вече и Иван Врачев.

  2. Насаждането на службите става както в старото така и в младото поколение т.е. докато пасторите не ги е еня дали остават духовно наследство, чрез тях службите на БКП оставят едно наистина сериозно такова

  3. Само пастори назначени от ДС остават на поста продължително, както се вижда в случая с Бургас Виктор Вирчев, Банков, Гурбалов и Илчо Ефтимов

  4. Агентурното поприще се предава се от син на баща както при Николай Кокончев

  5. Същото е истина за посемейната вербовка за включване в агентурна дейност както в случая с братята Божидар и Георги Ялъмови

  6. Случаят с Ялъмов говори и за подхода на СЕПЦ към църквите извън България, където се канят говорители предимно от агентурните кръгове на Съюза

  7. Както се вижда, на силните църкви в малки градове умишлено се изпращат пастори, които се провалят. Това може да се интерпретира като духовно проклятие или като целенасочен ръководство от страна на СЕПЦ да предопредели тези църкви към разделение и разпад за да не достигнат своя потенциал

  8. И последно, но абсолютно вярно и изключително важно, както в случая с агент Гоце, историята се пише от агентите Иван Зарев и Димитър Митев, тенденциозно и целенасочено за да не остави никакви корени у следващото поколение и така да изроди идентичността на евангелското движение до неузнаваемост. Дано само това не е вярно и за другите деноминации

 4. Не виждам логически причини да не се съглася с изводите Ви, г-н Георгиев, които сте направили. В случая с д-р Стефан Банков обаче, нещата са доста по-сложни според мен. Ще призная, че не бих го поставил в колоритната компания на агентите на всички досегашни ръководства или други пастори-агенти на СЕПЦ. За мен неговата книга „Досието: от двете страни на желязната завеса“ (2001)заслужава много сериозно внимание и проучване. Тепърва историците – истинските! – на СЕПЦ ще трябва да се произнесат (не включвам себе си в категорията на историците професионалисти) за предоставените от автора документи.

 5. Историята на СЕПЦ е част от историята на българския евангелизъм, която в периода на тоталитаризма се характеризира с предателства на всички нива – от председателите на съюзи до обикновените миряни. Това е много тежко духовно наследство, което има своето негативно отражение в съвременната история на евангелското движение в България. С това наследство трябва да се скъса веднъж завинаги, ако искаме да продължим делото, което ни е завещано от героите на вярата. Какво ще оставим на нашите потомци? Всеки решава сам за себе си, но нека не забравяме, че от нашия избор зависи бъдещето ни.

 6. Rejoice Peev rejoice!
  Дойде и твоето време да надигнеш глава и най-после да си някого след толкова години. Защо обаче пропускаш работодателя си Еленков или той е от добрите агенти?

 7. Радо,

  Д-р Вениамин Пеев отдавна е НЯКОЙ и НЕЩО, за разлика от
  БЕЗДАРНИТЕ и ПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЕВАНГЕЛСКИ ВЕЛИЧИЯ с агентурно минало.
  Разликата е, че докато те се бореха със зъби и нокти,
  пишейки доноси да се докопат до ръководните постове в техните дениминации
  (за да станат нещо и някои в очите на останалите), д-р Пеев работеше здраво в областта на богословието.

  А къде ще преподава и кого ще учи, това е нещо, което всеки един преподавател решава индивидуално. Аз лично бих се радвал, ако д-р Вениамин Пеев продължи да преподава в България, без значение къде.
  Смятам, че преподаватели с квалификацията на д-р Пеев биха допринесли за престижа на всеки един богословски факултет.

 8. Вижте какво се случва след като излязоха досиетата. Петдесятната църква остави хората сътрудничили на ДС в структурите си. Същото направи и Обединена божия църква. Същото се случи и в баптиската църква. Много по-лошо е положението и в православната църква. Колко ли действащи агенти има в момента по църквите и то на високи позиции ? Иначе не мога да си обясня тази подръжка на ръководните структури в църквите към служителите с досиета към ДС. ОЕЦ какво направи? Както се казва гарван на гарван око не вади. Така, че не трябва да се чудя и на атаки спрямо мен когато показвам по Словото , че тези хора се покланят на звяра чието число е 666 . Нашата борба не е с-щу плът и кръв, а с-щу духовни началства. Питате ме какво съм постигнал като пиша? Същото което и сеяча. По-добре помислете вие какво ще правите.
  И още нещо ще добавя. Чудих се как така управленията на различните църкви имат търпимост към хората поклонили се на звяра. Ами нали днешните ръководители са техните възпитаници, завършили са библейските у-ща които са били под вещото ръководство на някои от сътрудниците на ДС. Не всички разбира се, но в доста от случаите. Преди лошите неща се случваха под натиска на репресивната с-ма. Днес заради гнусна печалба.
  Блажен и свят който устои до край ! Господ идва скоро !

 9. Прочетох всички публикации на г-н Пеев, но така и не разбрах каква е алтернативата, която той предлага, защото когато критикуваш нещо, че не е добро, то най-логично е да предложиш по-добрия вариант. Но аз такъв вариант не намерих. Та г-н Пеев, да предположим съвсем хипотетично, че пасторите-агенти в СЕПЦ решат и напуснат постовете си, от там нататък какво се случва? Какво ще се промени, кой ще поеме щафетата, какво предлагате вие?

  за тези, които ще хукнат да ме търсят във Facebook, казвам се Йосиф Димитров, роден съм 1977, живея в Монреал.

 10. Г-н Димитров (позволете да се обърна официално към Вас, тъй като не Ви познавам).
  Въпросът, който поставяте за алтернативата, е напълно основателен. Благодаря Ви също така и за възпитания тон, който използвате, което още повече ме задължава да се опитам да Ви отговоря възпитано и принципно.
  Вероятно не сте прочели всички мои публикации и коментари, но неведнъж съм изразявал ясно и категорично АЛТЕРНАТИВАТА, която предлагам. Тук ще я формулирам само с едно кратко изречение: „Хората от централното Ръководство на СЕПЦ, които са осветлени като АГЕНТИ НА ДС, трябва да напуснат Ръководството и ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ С ДРУГИ, за които е сигурно, че нямат агентурна обвързаност“. Разбира се както НАПУСКАНЕТО, така и ЗАМЯНАТА С ДРУГИ, става по съответния ред – подаване на оставки, решение на Ръководството и решение на евентуален Събор. С две думи – процедурата е редно да стане според библейските принципи и Устава на СЕПЦ. Алтернатива на фалшиви покаяния и задържане на пасторите-агенти на всяка цена не мога да приема от гледна точка на принципа, че духовният водач не може да служи едновременно по никакъв начин и с никаква форма „Богу и мамону“. Що се отнася до продължаване тези пастори да ръководят местните си църкви, това е проблем за разрешаване от страна на общото събрание на местните църкви. Ще прибавя, че изразявам, както винаги досега, мнение.
  Останалото е въпрос на съвест, мислене и библейски принципи!

  Д-р Вениамин Пеев

 11. г-н Пеев, предполагам, че не зададох правилно въпроса,както и да е сега ще се опитам да се справя по-добре. От статиите и публикациите ви виждам, че милеете и ви боли за всичко, което се случва в петдесятните църкви в България – аз се чувствам по същия начин. Но смятате ли, че смяната на четирима или петима пастори ще донесе нужната промяна в съюза? Мислите ли, че това е достатъчно да се промени начина, по който функционира тази организация?

 12. Бр. Димитров (надявам се да не възразите, че се обръщам така към Вас), благодаря преди всичко, че откликвате веднага. Ние сме братя, щом ни боли за тази деноминация.
  Разбира се, че смяната на четиримата агенти с нови лица не е всичко, което трябва да се направи! Но това е началото! Ако главата остане болна, макар и частично, ще боледуват всички останали структури, идеи и инициативи. Няма да има стойностно бъдеще, както има „пръстено-желязно“ минало.
  Тук ще посоча два болни проблема, които СЕПЦ не ще да разрешава адекватно през годините, защото съпротивата по традиция идва „от горе“. Първият проблем е адекватно образование на бъдещите служители. Посочвам образованието, защото живеем в епоха с необходимост от образование. През последните двайсетина години възможностите за учебно заведение с адекватно на епохата ни духовно образование и акредитиране на ВЕБИ по Закона за висшето образование у нас бяха НАРОЧНО пропилени. Има самозвани „лидери“, които преднамерено пречат за истинско богословско образование, защото излагат трагикомични мотиви, че „нямало нужда“ от такова. Издига се знамето на посредствеността. Налице е ПУЦ-аджийска „образователна“ политика.
  Вторият проблем, който до известна степен е свързан с първия, е липсата на адекватна кадрова политика на СЕПЦ. Всеки, който „пожелае“ да се кандидатира за пастор, презвитер, дякон и т. н. е приветстван. Летвата, както се изразяваше на времето Виктор Вирчев, е съзнателно „снижена“. Това „снижаване“ касае морални, интелектуални и социални критерии. Вижте начина, по който пишат в този форум представители на СЕПЦ (включително и анонимни пастори и всякакви там верноподаници). Забележете не само езика, но и опитите им да покажат мислене. Обърнете внимание на ниЗките критерии, които се опитват да наложат, за да замажат агентурния проблем. Питах вече в един от форумите, но ще запитам пак: „Каква е просветната и духовната продукция на СЕПЦ?“ Има ли стойностна периодика, стойностни книги? Обърнете внимание, че когато се организират сбирки и конференции и различни форми на обучение, се канят чужденци – предимно американци. Няма български активни участници. Има само българска публика. Това е явно свидетелство за бездуховност и скудоумие на петдесятната „българщина“.
  Вие се обаждате от Монреал. При вас чужденци ли викат, за попълват духовните пропуски и недостатъчност в църковните дела, или сами търсят начини за решаване на проблемите?
  Засега – само това ще Ви кажа, приятелю! За съжаление мога да напиша няколко тома, пълни с разочарования и предложения. Но ще си изхабя думите и ще си пропилея времето…
  Оставам с добри чувства към Вас, главно защото Ви БОЛИ!

 13. Уважаеми д-р Пеев,
  С голям интерес следя всички Ваши публикации, както и коментарите свързани с тях. До момента не съм се включвал защото не желая да влизам в дебат, който считам за безсмислен, но сега виждам, че разговора отива в друга посока, благодарение на уважавания от мен брат Йосиф Димитров. Мисля, че най-важното е, че всички разбираме, че съюза се нуждае от промяна. Въпросът, обаче, е каква да бъде тази промяна?

  Напълно се присъединявам към мнението на брат Йосиф Димитров, че не смяната на огласените агенти ще доведе до разрешение на проблемите в СЕПЦ. Необходима е тотална смяна на на управлението, така че то да бъде адекватно на предизвикателствата на новото време. Както поколението евреи, които трябваше да влязат в Обещаната земя и да я превземат имаха нужда от нов водач и ново ръководство, така сега СЕПЦ има нужда от една тотална промяна. Моето лично наблюдение е, че голяма част от служителите в църквите, и без да са били агенти, са силно повлияни от комунистическата епоха – без да осъзнаят те използват способите, които са усвоили в тази епоха. Това, което е най-печално, според мен е, че хората не са научени да мислят като свободни – те все още имат робско мислене, което им пречи да скъсат с миналото и се придържат към методи, които имаха своето значение в близкото минало, но не са адекватни днес. И всеки пастор, които се отличи с някакво ново мислене и нов подход бива обявен за „недуховен“, срещу него се изсипват компромати, и не само че не му се оказва помощ, но му се и пречи. И това не го правят агентите. Това го правят всички онези, които са се закрепостили в своя стереотип, добре им е така и не ги интересува бъдещето – подобно на Езекия те мислят повече за това да живеят добре в тяхното време без значение какво ще наследят потомците им.

  За това според мен би било добре да спрем да мислим за агентите, а за това каква промяна да внесем в Съюза за да може той не просто да оцелее, но и да се развива въпреки тежките икономически обстоятелства в които се намираме. А такава промяна е спешно необходима.

  Между другото, не знам дали ще се сетите кой съм, с Вас се познаваме, бях член на Духовния съвет на църквата в Ямбол в периода 1997-1999, когато един от номинираните за пастор бяхте Вие и помня цялата ситуация. За повече информация вижте и сайта на църквата, която ръководя: http://www.epc-straldzha.dir.bg. Ще се радвам лично с Вас да дискутирам проблемите.

 14. Брат Петков, прави ви чест, че налучквате проблема в самия му корен. В настоящия публичен форум направиха опит да се включат Божидар Симеонов, Георги Бакалов и Ангел Пилев, но своевременно се отказаха защото и те са просто наследници на един отдавна изживян режим в евангелските църкви, който уж се опитват да критикуват. Горко ни ако останем на драсни-пали-клечковците, които припалват фитили като малката кибритопродавачка и после изчезват яко дим. Дано Бог даде мъдрост на такива като вас да променят бъдещето на евангелското движение в България. Поздравления за смелостта и успех в доброто поприще!

 15. Жалко,че самите агенти нямат смелост да си признаят!Защо?Ами те първо с крокодилски сълзи обясняваха,че не знаят,че са въвлечени,не са се съгласявали,не са подписвали и т.н.А се оказа,че някои собствено ръчно са писали доноси!Ей,хора-не разбирате ли колко трудно е да оставиш високоплатена работа,необвързана с работно време,норми и резултати и да отидеш на трудовата борса като безработен!А кой ще вземе на работа в частна фирма предател?Защо не можете да разберете,че тези хора не само са предатели,но и са работели по поръчка на ДС!Тогавашната омразна комунистическа,атеистична власт много от близо е следяла живота на ЕПЦ и когато е виждала будни и искрени Християни с Богопомазано служение,чрез тези свои маши ги е унищожавало и отстранявало!Колкото и грозно да звучи,затова днес когато имаме свобода се оказа,че нямаме Богопомазани служители!Значи тези предатели съвестно са си вършили работата и са съсипали ЕПЦ!И все още ги търпим да ни говорят за свят и непорочен живот пред Бога!
  Що се отнася за Божидар Симеонов от Шумен(сега пастор в Пловдив),моля ви дръжте го далеч от Евангелския Петдесятен Съюз!!!Имах „щастието“ да работя с него и видях истинското му лице!Ако му гласувате доверие и власт и вие ще видите истинското му лице,но ще бъде късно!!!
  Защо,поне малкото свестни братя от съюзното ръководство не се помолят пред Господ Исус за помощ!Стига експерименти,стига робуване на приятели и авторитети!!!Нужно е кардинални и болезнени реформи за да тръгне Петдесятното Движение в България в коловозите но Божието Слово!!!Братя от ръководството,моля ви РАЗБЕРЕТЕ-да ръководиш не е само чест и облаги-то е най-вече пряка отговорност пред Господ Исус Христос!Аз съм обикновен шофьор,едва завършил вечерна гимназия и може би написаното от мен не е литературно издържано,но поне ще разберете за какво става въпрос!Благодаря ви!Господ да ви благослови и помогне да поведете ЕПЦ в правилната посока!

 16. г-н Пеев, в едно ваше писание прочетох, че през време на управлението на комунистите един вид те са давали разрешение кой за кого да се жени. Да вярно е това ваше твърдение но то се отнася само за членове на бившата БКП и то активни членове. Яд ме е че не можах да го намеря повторно. Интересно ми е как сте го научили защото не всеки знаеще (особено пък тези от петдесятните църкви) за това изискване към активните си членове.Апък аз съм във вярата още от дете, най напред в православната църква където заедно с поповете влизах в олтара и от там излизах носейки свещник съсзапалени свещи вървейки пред попа, когато обикаля църкжния салон. След това през 1959-та година преминах към петдесятната църква заедно с родителите си и от тогава до сега си стоя в тази църква и лично се познавам и с бр. Иван Ялъмов и синовете му и с Ангел Динов И с Динко Желев, Павел Гурбалов и синовете му Георги Тодоров лично ни е гостувал на времето.

 17. Г-н Георгиев,до сега не съм чел тези редове,мислейки че не си заслужава да се занимаваме със глупостите на ДС.Те чувстват че губят своята сила,не могат да контролират църквите и се мъчат да задържат работата си,защото трябва да ги уволнят,и започват да правят компромати,очерняйки пастирите и църквите.
  Г-н Георгиев,изглежда Вие не познавате Делото Божие в България,или сте нов вярвящ ,че искарахте всичките пастори ченгета.За всички които казвате,че са такива аз ги познавам лично имога да ви уверя че грешите.Като не познавате добре Божието дело в България не клеветете църквата,защото това е клевета срещу Божии чеда.
  Мога да Ви кажа,че с такива работи се занимават само неуспелите комунисти,борейки се да налапат кокала.
  Простете но такава е истината,не се подлъгвайте от клеветниците,защото те са от дявола.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *