Изявление на СЕБЦБ по повод Решение 333/20.03.2012 г. на Комисията по досиетата (Случаят „П-р Теодор Ангелов“)

Особено сме разтревожени от съобщеното на 20.03.2012 г. в късната емисия новини на бТВ. Наред с имената на служители от други деноминации като бивш сътрудник на структурите на ДС бе поставено и името на п-р Теодор Ангелов. Всички бяхме особено смутени и объркани от поднесената новина. Личността – моралният образ и характерни черти на п-р Ангелов, не се покриваха с представата ни за личностните особености на хората, принадлежащи на тези структури. Той е връстник на част от нашите работници. Мнозина от по-младите сред нас го познават от дните на ранното си детство и юношество. Израснал пред погледа на възрастните, все още живи членове на нашите църкви, той е обичан от всички и приятел на всички. Честен и искрен в своите взаимоотношения, готов да помогне на всеки, поискал помощ или съвет, не е пестил времето и силите си, за да служи на братята и сестрите в нашия съюз. Посветил себе си на благовестието от най-ранна младост, п-р Ангелов е служил за духовно и нравствено израстване на членовете от нашите църкви. Великодушен към чуждите грешки, той винаги е поставял високи изисквания към себе си. Не се е страхувал да защити приятелите си, когато е чувствал, че са несправедливо обвинени, дори това да е коствало собствената му сигурност. Неговият безупречен морал неведнъж е предизвиквал възхищението на неговите колеги, преди да се посвети на духовно служение като пастир. Този образ на п-р Ангелов напълно контрастира с образа на доносника в нашите общества – потаен, провокиращ, безскрупулен , демонстриращ фалшива духовност и християнска активност.

Въпреки дълбоката ни вътрешна убеденост в невинността на п-р Ангелов отговорността ни пред нашите църкви и всички онези, които го познават като бивш председател и настоящ член на ръководството на СЕБЦБ, както и като бивш ръководител на Европейската баптистка федерация, изискваше отношенията му с бившите служби на ДС да бъдат проучени изключително прецизно. На заседание на централното ръководство на СЕБЦБ на 29.03.2012 г. според изисквания на т. 8 от дневния ред („Запознаване с решение 333/20.03.2012 г. на Комисията по досиетата“) случаят „П-р Ангелов“ беше разгледан много внимателно. От него беше поискано да разкаже подробности и детайли от взаимоотношенията му със специалните служби на бившия режим. В дълго изложение и без да спестява детайли, той разказа за многократни викания и притеснения от страна на службите, за обиски и физическо насилие над членове на неговото семейство, за съдебен процес и наложената му присъда поради незаконно внесени Библии, духовна литература и др., открити при обиск в дома му.

Не без болка п-р Ангелов сподели, че особено тежи набеждаването му за доносник, въпреки че е бил обект на преследване през цялото време до промените (1989 г.) от същите тези служби. По повод на това той прочете изготвена от самия него декларация,в която беше описал много от нещата, които вече ни беше разказал. Зададохме му някои съвсем директни въпроси: подписвал ли е някога декларация да сътрудничиш на органите на ДС; споделял ли е някога информация, която е имала за цел да навреди на някого, и др.под. На всички тях п-р Ангелов отговори категорично отрицателно.

Тъй като имахме нужда от рационални доказателства за неговата невинност, използвахме отдавна познатия метод на ретроспекция, анализ и синтез. Припомнихме си всички нелегални дейности, в които знаехме, че п-р Ангелов участваше – внос, разпространение и нелегален превод на духовна литература, участие в нелегални срещи с мисионери и др. Всички те носеха изключително висок риск за него и семейство му.

 • Припомнихме си всички моменти, за които знаехме, че е викан, разпитван и притесняван от органите на ДС.
 • Припомнихме си, че той е един от хората, който знаеше за участието на мнозина от нас в подобна нелегална дейност.
 • Нито един от хората – било то чужденец или българин, участвали с него в нелегална дейност, не беше пострадал.
 • Нито един от хората, участващи в нелегална дейност, за които той имаше информация, също не беше пострадал.
 • Нито един от каналите за внос на духовна литература, за които той имаше информация, не беше разбит.
 • Никога преди промените не беше допуснат от същите служби да пътува на Запад.

(За да поясним защо тази подробност е важна за нас, трябва да припомним, че много от духовниците, споменати като сътрудници на ДС, пътуваха свободно на Запад в периода преди 1989 г.). В периода, за който се твърди, че п-р Теодор Ангелов е сътрудничил на службите, неговият баща – п-р Иван Ангелов, е репресиран от същите тези служби. Също така в този период на п-р Иван Ангелов му беше забранено да служи на софийски амвон, където легитимно беше избран за пастир от Софийската баптистка църква.

Имайки предвид всичко това, както и написаното по този повод от самия п-р Теодор Ангелов, ръководството на СЕБЦБ застава зад него, доверява му се и го подкрепя. Прилагаме и декларация, написана от п-р Теодор Ангелов.

ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО НА СЕБЦБ
1. п-р Стойчо Апостолов
2. п-р Васил Василев
3. п-р Георги Тодоров
4. п-р Ивайло Сяров
5. п-р Стойчо Ников
6. п-р Теодор Ангелов
7. п-р Теодор Опренов
8. п-р Георги Гърдев
9. п-р Александър Грозев
10. п-р Дамян Подгорски
11. Генка Иванова
12. Димитрина Опренова – пред. ЖБО
13. Влади Райчинов – пред. ХМБО

снимка: Влади Райчинов

21 comments for “Изявление на СЕБЦБ по повод Решение 333/20.03.2012 г. на Комисията по досиетата (Случаят „П-р Теодор Ангелов“)

 1. До п-р Ивайло Свяров
  Извинявайте но тук показвате изключително грозен и неприличен двоен стандарт. Това не може да е поведение на един истински пастор. В една декларация преди време вие призовахте за премахването на двойствения стандарт, а тук виждаме името ви подписано под друг подобен стандарт и прямо оправдание. Не ни дължите обяснение, разбира се, но това компрометира вашата собствена агентурна непринадлежност. Подобно на д-р Пеев, вие показвате едно разминаване в мироглед и логика защото не може да правите подписка срещу двойния стандарт на пасторите агенти, а същевременно да се подписвате в защита на същите пастори-агенти. Същото прави Вениамин Пеев, който обвинява СЕПЦ но има друг стандарт спрямо Еленков и Игнатов, както и Георги Бакалов който е все още регистриран при все още активния агентурен елемент Еленков. Това е разминаване и в мироглед и в логика. За това и проблемът с агентите в евангелските църкви остава отворен, защото едно пишете по форумите, а друго правим за да си запазите службата (не служението) в БСЦБ, ОБЦ, ВЕБИ, АРЦ или някое друго 3-4 буквено съкращение в което няма особено духовно покритие!

 2. Уважавам пастор Теодор Ангелов и искренно се надявам той да не е бил сътрудник на службите на ДС. Похвална е позицията на ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО НА СЕБЦБ, но е безполезна в този случай, където се работи с факти и документи. Това което може да отмахне петното на несправедливо обвинение не са подписите на колеги, които застават зад даден човек. Всеки има приятели в тези среди и лесно може да събере подписи в подкрепа за каквото и да е друга кауза.
  Обаче всеки гражданин има механизми за защита, ако смята, че е накърнено достойнството му и че неправомерно е попаднал в някакъв списък на Комисията по досиетата.
  „Ако някой е изправен пред риска името му да е несправедливо свързано с неща, които твърди, че не е правил, пред него стои възможността да търси правата си в съда по общия исков ред. Тук не става въпрос да съди Комисията по досиетата, защото името му е в неин списък. Защо нито един агент, който твърди, че не е такъв, не е завел дело срещу водещия си офицер? Защо “набедените” за агенти не съдят институциите, в чиито регистри са попаднали?” В. Гоцев
  Мисля че стана ясно на всички ни още преди година, че когато фактите говорят, подписването на общи декларации срещу тези факти не върши работа, а по-скоро задълбочава проблемите и ясно показва нежелание на ръководствата на вероизповеданията да решат чисто проблемите си.
  Призовавам п-р Ангелов да публикува досието си (без липсващи страници), за да стане ясно дали е донасял, какво и на кого. Иначе надвисналият облак на съмнения около позицията на СЕБЦБ ще се превърне в гъста и тъмна мъгла.
  Бог да благослови делото Си в България
  Пастор Ангел Пилев

 3. Еремия 8
  4. При това рече им: Така казва Господ: Който падне, няма ли да стане? Който се отбие, няма ли да се върне?
  5. Защо прочее, се отбиха тия ерусалимски люде С неизменимо отбиване, Като се прилепват за измамата И не искат да се върнат?
  6. Слушах и чух, но те не говореха право; Няма кой да се кае поради злото си И да рече: Какво сторих! Всеки се връща в своето поприще Както кон, който стремително тича в боя.
  7. Даже щъркелът по небето знае определените си времена, И гургулицата, и лястовицата, и жеравът Пазят времето на дохождането си; А Моите люде не знаят закона Господен.
  8. Как казвате: Ние сме мъдри, И законът Господен е с нас? Ето, наистина и него Лъжливото перо на книжниците е обърнало в лъжа.
  9. Мъдрите се посрамиха, Уплашиха се, и хванати бидоха; Ето, отхвърлиха словото Господно;
  И каква мъдрост има в тях?
  10. Затова ще дам жените им на други, И нивите им на ония, които ще ги завладеят; Защото всеки от малък до голям, Се е предал на сребролюбие; От пророк до свещеник, Всеки постъпва лъжливо.
  11. И повърхностно лекува раната на дъщерята на людете Ми, Като казваха: Мир, мир! а пък няма мир.
  12. Засрамиха ли се, когато извършиха мерзости? Не, никак не ги досрамя, Нито са знаели да почервенеят; Затова ще падат между падащите, Ще бъдат поваляни, когато ги накажа, казва Господ;

  22. Няма ли балсам в Галаад? Няма ли там лекар?
  Защо, прочее, изцеляването на дъщерята на людете Ми не се усъвършенствува?

 4. Г-н Пилев, неуместно е да цитирате точно Гоцев относно евангелските църкви, защото тогава трябва да коментирате и ролята му в мероприятието „секти” през 90те години, с която явно сте незапознат. Така, че е неуместно да се цитира само едната страна на изказването му без да се вземе предвид другата.

  Божия църква и Йордан Данев още преди няколко месеца обявиха процедурата за търсене на истината по съдебен ред. Вие запознат ли сте с техните действия или нарочно ги игнорирате като казвате, че никой от набедените не следва този ред до момента?

  И последно но най-важно: Вие нямата законовото право да зовете никой да публикува досие. Според конституционния механизъм това е право единствено на притежателя на досието т.е. агента или самата държава. Законът на Р България не ви дава право да зовете за публикуване на държавна тайна дори обраното той запретява всяко подобно действие като криминално в Наказателния кодекс: Раздел I Престъпления против информацията, представляваща държавна тайна.

  Това е според закона, а според християнското право ако ще изисквате нечие пълно досие, не е ли справедливо да апелирате и към п-р Куличев да да публикува досието си (без липсващи страници), което е засекретено за 50 години напред?

 5. Г-н или г-жо Вики,

  Първо: цитирам Гоцев като професионалист, бивш министър на правосъдието и съдия в КС. Това не означава, че съм в съгласие с всичките му действия.

  Второ: Относно процедурата на Божия църква за търсене на истината по съдебен ред. Те ясно заявяват в свое становище от 30.03.2012г. че п-р Йордан е бил вербуван: http://pastir.org/news/4646
  така че не е ясно каква истина ще търсят по съдебен път.

  Трето: Не се позовавам на правото си по закон да призова даден човек да постъпи доблестно и честно, а като вярващ християнин. А от страна на закона, като гражданин на РБ аз имам право да призова както физически така и юридически лица към отговорни действия. Това мое право се гарантира от конституцията на РБ.

  И последно: опита Ви да ми вмените наказателна отговорност за моят призив е смешен, жалък и плосък.
  Ако имате желание да „призовете” п-р Куличев към отговорни действия имате свободата да го направите.

  Останете си със здраве.
  Ангел Пилев

 6. Предлагам Пилев и хората от други деноминации вместо да се месят неправомерно в живота на другите църкви да дадат публично обяснение за своите регистрирани организации и асоциации. Много от читателите биха искали да се запознаят с това какво са направили ХЦ Сион и АРЦ Прелом по проверката на техните пастори и служители на национално ниво? Кога ще излязат техните списъци в сайта на комисията по досиетата? И как ще постъпят с техните хора които са агенти? Защото отдавна се говори че има такива особено между представителите им в Америка.

 7. Уважаеми Христо,
  Не е ясно къде виждате и какво наричате „неправомерна намеса в живота а другите църкви“. По силата на закона, пасторите са публични личности и като такива те подлежат на проверка от Комисията по досиетата. Фактите са публични и касаят цялото ни общество. Намеса в църковния живот на дадена деноминация би било, ако например някой иска да променя устава, или кога и как да се взема Господна трапеза и т.н., което е твърде далеч от настоящия казус. Относно пасторите в ХЦ Сион, много преди да излезе проверка на пасторите от Сион, националното ни ръководство взе единодушно решение, ако излезе такъв същият да си подаде оставка. Пращам Ви линк от сайта на Комисията: http://www.comdos.bg/provereni-institutsii
  където можете да видите, че след проверка на всички пастири, (не само на централното ръководство, а на ВСИЧКИ) ние нямаме хора, които комисията да е обявила да са били агенти на ДС. Относно АРЦ Прелом пишете до тяхното ръководство. Останете си със здраве.
  Ангел Пилев

 8. Г-н Пилев, знае се че имате две църкви регистрирани в Америка. Въпросът който ви зададох директно е защо имената на техните пастори не фигурират в списъка на проверените лица към ХЦ Сион? Вие призовавате за откритост и отговорност, но отговорите ви тук правят впечелтние на по-скоро заобиколни и бягащи от всякаква отговорност. Това ли цели вашата кампания?

 9. г-н Христо, в нашата деноминация има над 70 000 църкви по целия свят с членска маса над 8 000 000 души. Но Комисията по досиетата няма правна или каквато и да е било власт, да проверява църкви регистрирани извън България. В Закона изрично се упоменават тези, които са регистрирани според българското ни законодателство.
  До момента съм отговорил на всеки въпрос, който ясно ми е бил зададен, не съм отговарял на въпроси, които са зададени към други лица, защото считам за редно те да бъдат запитани. Именно защото съм поел отговорност да се разкрие истината за досиетата, агентите и двойния стандарт, водя тази дискусия в настоящия форум.

 10. т.е. да разбираме ли, че ако във вашата деноминация е имало агенти които са напуснали България те няма да бъдат разкрити чрез вашата инициатива

 11. Доста интересен е този въпрос за клерове извън България които прродължават да служат на ДС. Службите са имали такива сред православните и не е изключено да имат и сред евангелистите.

 12. Възползвам се от правото си на опровержение на статията.
  Наистина получих писмо със становището на ръководството на СЕБЦБ, но аз не съм подписвал никъде, нито съм потвърждавал писмено, че съм съгласен. Това беше отговорът ми, изпратен по имейла:
  „Благодаря за реакцията, макар и закъсняла.
  Искам да да направя уточнение- ние не сме в правото си да ревизираме документ, издаден от паярламентарната комисия.
  Не можем ние да се произнесем дали документът е фалшификация, защото нямаме доказателства от правен характер.
  Ние подкрепяме п-р Ангелов в неговата кампания за оневиняваме.
  Не е задача на СЕБЦ В България да не оневинява или да заклеймява като фалшификация.
  Затова може да ни бъде потърсена наказателна отговорност за клевета на държавен орган.
  Благодаря за проекта на писмо, което изпращате.
  Ние подкрепяме п-р Ангелов в това трудно положение с молитва и съчувствие.
  Поздрави Ивайло Сяров“

  Аз съм член на съюзното ръководство, затова името ми присъства в тази статия, но аз не съм подписвал, нито изразявал съгласие с нейната публикация. Нека това се знае.
  Заставам зад изразеното си по отншение на пастор Теодор Ангелов мнение, както и тази за двойствения стандарт.

  Предлагам Западните съюзи-спонсори на българските да спрат финансирането на българските църкви до изясняване на проблемите около агентите.
  @Максим Максимов, благодаря ви за това, че следите моята позиция. Благодаря Ви за коментара и изразеното мнение. Вярвам, че можем да излезем от тази ситуация с достойноство чрез вяра и упование в Бога.

 13. Изразявам дълбоко възмущение спрямо коментара на брат Сяров и действията на съюзното ръководство!
  Как е възможно името на който и да е да се цитира в такава спорна пропаганда без негово знание и съгласие?
  Подкрепям уточнението му и предложението за спиране на финансовите протекции до пълно изясняване на
  дискутираните организации в това число ХЦ Сион и АРЦ Прелом. Това единствената достойна Християнска позиция!

  Към брат Пилев
  В момента тече конгреса на вашата деноминация в Америка. Въпрос на процедура е вашият представител да поиска писмено проверката на 2-3 български пасторa за принадлежност към ДС. Това само би дало гласност на вашата кампания пред света и ако сте умни бихте го направили веднага.

 14. Този разговор взе да става безвкусен. Какво отношение имат тук чужди закони и за чуждестранни организации? П-р Пилев беше запитан директно как ще процедират спрямо техни български пастори агенти служещи извън България. Да се поиска проверката им е не само тяхно юридическо право, но и морално задължение. В противен случай п-р Пилев и ХЦ Сион рискуват да застават зад хора, които са агенти на ДС внедрени и в български църкви извън България, а това съвсем не е безобидна небрежност. Проверката би била просто формалност, ако няма такива агенти, освен ако п-р Пилев се страхува, че на бял свят може да излязат неудобни факти и хора.

 15. Аз също мисля, че взехме да се повтаряме и напускам дискусията. Прилагам ви линк към закона за досиетата, спрете вашето внимание на т.3 там ясно е определено кои са публични личности и кои лица подлежат на проверка според този закон?

  http://www.comdos.bg/media/Normativna%20osnova/Zakon-04042012.doc

 16. Колко жалко, че интернет стана толкова популярен 20 години след реформите… само ако може да си помислим тази платформа, като активна и популярна такава преди 20-30 години – ДС нямаше да има нужда и от агенти. То всичко си излиза наяве – кой? къде? кога? и с кого? Достатъчно е само да влезе човек в профила си на Фейсбук. Агент 007 направо ряпа да яде … Не знам дали имиджа на някои хора се е увредил от тези кампании за откриване на истината, но определено станаха не само публични, но и популярни личности.

 17. Хайде нека не се лъжем. Всички вече знаят, че спорът между Пилев и Еленкови е заради пари, които един взел а не е поделил с другите. Да си оправят сметките, да си простят греховете и да не занимават целия свят с тоя панаир за агенти и дисиденти.

 18. Много време мина от тогава , но днес , четейки „Изявление на СЕБЦБ по повод Решение 333/20.03.2012 г…“ си спомних една история от миналото на моето семейство:
  Моят баща беше адвокат и недолюбваше комунизма. Затова хората го търсеха за защитник при дела, в които властта беше страна.
  В ранните 70г. на 20в.баща ми беше защитник по делото на двама родители , чиито син беше убит он ПИЯН(установено с експертиза)старшина от МВР, управляващ мотор с кош през ноща с превишена скорост.
  Свидетелите на защитата на обвиняемия старшината от МВР, всичките от ОТГОВОРНИ и РЪКОВОДНИ длъжности в МВР, идваха и твърдяха:
  Старшината е член на БКП
  Старшината е примерен съпруг и баща
  Старшината е образцов служител на МВР
  Старшината е винаги първи в акции на „народната“ милиция
  Старшината-… и пр. и пр. хваления и суперлативи за него…

  В защитата на потърпевшите родители пледоарията на моя баща започваше с изказването:
  „Другари съдии, днес ние сме се събрали не да разгледаме деянието на един член на БКП, образцов служител на МВР и пр., а да разгледаме деянието на един ПИЯН водач на МПС, който в нарушение на ЗДП и ППЗДП е убил непреднамерено единствения син на моите довереници…“

  Скоро след това дело, което родителите на убития спечелиха, имаше съкращения в Адвокатската колегия в града ни.

  Баща ми беше № 1-ви между съкратените…

  Не знам защо, но горното “ Изявление..“ с всичките си суперлативи много ми прилича на процеса срещу пияния милиционер от 70-те години…

 19. Това е другото евангелско дело което тече в момента но е малко вероятно и на дали ще бъде допуснато до следваща инстанция. Формулирано е точно както трита иска с които преди време сезираха богословския факултет. За всеки юрист е ясно че съда и комисията няма как да се противопоставят един на друг с решенията си. Така че както другите това дело е дело –фантом.

  Отново обаче липсва ясна позиция на ОЕЦ или която и да е друга организация, в което прозира и оттеглянето на самия ищец бойкотирал дискусията. Подозрение в тази подписка обаче съвсем основателно буди присъствието на фамилиите Ангелови, Сярови и Грозеви. Първият, защото все пак декларацията е в негова защита и излиза че се самооправдава, а другите две защото са отявлени противници и страдающи от предателството на т.нар. пастири-агенти. Неуместно вече е присъствието на / ЖБО / ХМБО / ,които не са баптистки организации а част от БЕД и не би следвало да имат отношение тук. Самото преструктуриране на БЕД в столичните среди вече се тълкува като явно юридическо отцепване на всички баптисти от ОЕЦ с вероятна цел усвояване на трети организации и/или /// фондове./ В тази бъркотия с общинските наредби предстои съдът да се произнесе въпреки че списъка не вещи лица не вещае нищо положително.

 20. Дали въпросите на госпожата не са свързани с определена провеждаща се дискусия между двете страни в тези дела в момента?

 21. В същност баптисткият съюз има такива тъмни дела, че ако се ровим в миналото и настоящото със сигурност ще намерим лица пострадали или страдащи, чрез последствията и действията на съюза. Поне лично ние познаваме такива лица пострадали от тях. Става въпрос и за пастор и няколко негови сътрудници – има свидетели за техните деяния и пострадали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *