ВРЕМЕ Е ЗА ИСТИНСКА ПРОМЯНА

Ако признаваш, че има области в живота ти, които все още не са угодни на Бога; ако копнееш за дълбока вътрешна промяна по образа на Исус; ако желаеш да бъдеш опазен от клопките, които дяволът ти поставя; ако искаш да си посветен служител, а не просто набожен религиозен човек, тогава аз вярвам, че тази книга е за теб. В нея засягам и много от проблемите на ромския етнос. Насърчавам християните да живеят свят и богоугоден живот. Молитвите ми са за свята църква, помазано хваление и поклонение, здрави семейства. Копнея да виждам църквата без петно и бръчка, славна църква, която ще манифестира славата на Бога по целия свят. Имам видение за нов ромски етнос – променен по образа на Исус, и за все повече роми, живеещи за Божия слава.

Вярвам с цялото си сърце, че когато християните в България постигнат промяната, към която Бог ни е призовал, тогава и държавата ни ще бъде променена, понеже материалният свят зависи и се ръководи от духовния. Но докато църквата не е на мястото си и вярващите не изпълняват призива от Бог за живота им, дяволът ще владее страната ни чрез греха и беззаконието. Когато църквата се промени, и хората от парламента ще се променят. Моля се Бог да издига посветени служители, чиито съвети да бъдат желани от високопоставените хора в светската власт. Нека все повече управляващи да бъдат изпълвани със свят страх от Господ.

Без промяна към святост и чистота никой от нас няма да може да види лицето на Бога. Затова, скъпи братя и сестри, нека да застанем пред Господа и да викаме към Него за покаяние, за дълбока и трайна вътрешна промяна. Тогава Той ще изцели земята ни и ще дойдат освежителни времена от Неговото лице.

Излезе от печат първата книга на Илия Панов на български език: „ПРОМЯНАТА“.
За поръчки от София: книжарница CLC или Андрей Георгиев, тел. 0893326233
Реформирана Църква „Живот в Святост“, кв. „Факултета“, ул. „Мирни дни“ 2

Насърчаваме ви да споделяте своите свидетелства, свързани с четенето на книгата. Част от тях ще бъдат публикувани в Сайта на Илия Панов. Писмата си можете да изпращате на имейл:
Цена: 10,00 лв и 2,00 лв за пощенски разходи.
За поръчки от страната пишете на: Iliyapanov7@yahoo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *