ОЕЦ с възражения на Закона за вероизповеданията

На 23 май 2018 г. председателят на Управителния съвет на Обединени евангелски църкви п-р Румен Борджиев внесе в Народното събрание официално възражение (Становище) от името на 12-те деноминации членки на ОЕЦ във връзка с предложенията за допълнение и изменение на Закона за вероизповеданията. Становището е по повод  двата  законопроекта  за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, внесени съответно на 04.05.2018 г. (от народните представители Цв. Цветанов, К. Нинова и М. Карадайъ) и на 09.05.2018 г. (от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители).

В Становището на ОЕЦ се посочва, че в тази сфера вече е постигнато обществено съгласие. То е материализирано в Конституцията. Според нея вероизповеданията са свободни и независими от държавата (чл. 13, ал. 1 и 2 КРБ). Свободата на съвестта, на мисълта и на избора на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи е ненакърнима (чл. 37, ал. 1 КРБ). Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегиите, основани на религиозен признак (чл. 6, ал. 2 от Конституцията).

Следователно, правото на вероизповедание е едно абсолютно основно лично право, непосредствено свързано с интимния духовен мир на човешката личност, и поради това представлява ценност от висш порядък.

В Становището се изтъква, че въпросните 2 проектозакона налагат ограничения, а за тях липсват нужните мотиви, липсва и анализ на настоящето положение, което да изисква тези ограничения.

По отношение на финансирането са изтъкнати следните аргументи:

  1. По своето същество предложението представлява рестриктивен модел на финансиране спрямо евангелските вероизповедания. Предложените рестрикции ще влошат рязко положението на вероизповеданията ни, като ще ги лишат от основни източници на финансиране, необходими за съществуването и дейностите ни. Липсва легитимната цел, която може да се преследва с модел, който да има такъв резултат. Аргументи, свързани с национална и обществена сигурност нямат нищо общо с нас. Предложеният модел на финансиране няма легитимна цел, но ще има негативен резултат

 

  1. Законопроектите не са съобразени с обективни резултати: вероизповеданията, макар и регистрирани според българския закон, са наднационални и представляват част от общи международни структури. Те имат общ живот и финансиране. В този смисъл е немислимо регистрираните у нас религиозни институции да бъдат отделяни от европейското им и световно тяло, към което принадлежат.

 

  1. По отношение на субсидиите: Становището припомня, че ОЕЦ нямат претенции за финансиране чрез държавни субсидии. Тъкмо напротив, счита се, че финансирането на религиозните институции от държавата представлява отклонение от принципите за свобода и независимост на вероизповеданията. Категоричната позиция е, че държавата следва да е отделена от църквата. Становището на ОЕЦ е, че предложеният модел се явява несправедлив и в явно противоречие с интересите на евангелските християни. В Становището се предлага даренията към вероизповеданията, извършени от дарители – български граждани или граждани, получили доход от източник в България, да бъдат освободени от данък общ доход. Предложението е подкрепено с ДОБРА ПРАКТИКА на други държави – членки на ЕС, като Германия, например, където още постъпвайки на работа, гражданинът има възможност да декларира към кое вероизповедание желае да му се удържа, като работодателят служебно прави това вместо него и тази част от възнаграждението е освободено от данъци.

 

  1. По отношение на даренията от чужбина: предложението е те да бъдат целеви,  с изрично определен кръг цели, при разрешителен режим,  приложим не за получаването, а за извършването на дарението, Дирекция „Вероизповедания“ да дава разрешение за извършване на дарението. Възраженията са следните: липсват обективни критерии, с които Дирекцията да се съобразява, липсва уредена процедура, липсват срокове за произнасяне на административния орган, липсва възможност за съдебен контрол.

 

  1. По отношение на духовните училища: правото на образование и правото на вероизповедание са основни права. Ценността на основното право се изразява и в това, че всеки може да го упражни. Следователно ограничението е незаконно и в Становището се изразява категорично несъгласие с предложението, в което освен дискриминиращ ефект долавяме и отклонение от базисни демократични принципи.

В заключение в Становището се изразява надежда, че предложените законопроекти няма да бъдат допуснати до обсъждане поради липса на мотиви, съобразно чл. 28, ал. 2 от ЗНА. В случай че бъдат допуснати, се очаква да бъдат взети предвид изложените възражения, аргументи и нови предложения, както и желанието на ОЕЦ да участва в обсъжданията в съответните комисии чрез представители, които да бъдат допуснати.

В края на Становището се изразява готовност ОЕЦ да бъде на разположение за дискусия по направените предложения.

НОВИТЕ ПРОМЕНИ в ЗАКОНА за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА:
1. Поставят свободата на словото и съвестта под държавен контрол
2. Нарушават разделението на църква и държава
3. Отричат правото на свобода на мисълта и съвестта на вярващите
4. Налагат държавен контрол над проповядването
5. Забраняват мисионерска работа
6. Забраняват подпомагане от чужбина и установяват държавно финансиране
7. Отменят правото на събрания на закрито
8. Легализират дискриминация на основа религия.

1 comment for “ОЕЦ с възражения на Закона за вероизповеданията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *