Силистра върна Решение №229 за вероизповеданията и религиозната агитация

На редовно заседание на Общински съвет Силистра днес бе върнато за ново разглеждане Решение №229, отнасящо се до Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра в частта за вероизповеданията и религиозната агитация. Общинските съветници гласуваха точка по точка внесените предложения в докладната и на практика отмениха незаконосъобразната част от Наредбата, каквото бе и становището на Областния Управител, върнал решението от предишното заседание.

12ee10e4c5c3693a16eed1f43eaf6c3b

11 comments for “Силистра върна Решение №229 за вероизповеданията и религиозната агитация

 1. АДМИРАЦИИ за Областният управител на гр.Силистра, за това, че върна в Общинският съвет тези противоконституционни наредби. АДМИРАЦИИ за общинските съветници, които ги отмениха .И на първо място отдавам цялата слава на нашият Господ Исус Христос !!!

 2. Поздравления за тази новина, колега Добрев!
  Разумът винаги надделява над популизма – бихме казали днес. Но като християни знаем, че над всяка власт стои Един, Който е Промислителят на всяко добро за Своите чада. Той дава мъдрост там и на този, където е нужно.

  Някога, по времето на Мартин Лутер, когато е писал трактата „За войната срещу турците“, всички европейци са приели като милостив отговор от Бога оттеглянето на войските на Сюлейман І от стените на Виена. Казвам това, защото има връзка между случилото се в Силистра и темата на горната статия.

 3. ВАЖНО !!! Само искам да обясня на колегите как се стигна до отмяната на това противоконституционно решение. Събрахме се и се молихме заедно. Написахме ВЪЗРАЖЕНИЕ до Областният управител, до кмета, до Общинският съвет и до Окръжен прокурор. Същото го дадохме лично на лидерите на партиите, които имат общински съветници. Имахме среща и с комисията и вносителя на наредбата. Срещахме се и с отделни общински съветници. И Господ даде победа. Където има приета подобна наредба, насърчавам колегите от различните църкви и деноминации – направете като нас. Можете даже да копирате нашето ВЪЗРАЖЕНИЕ и да го преработите. Това е линка :
  http://pastir.org/news/17145

 4. ИСКАМ ДА ВИ КАЖА СКЪПИ ВЯРВАЩИ ,ЧЕ ЩЕ ИМА СПАСЕНИ ОТ ВСИЧКИ ХРИСТИЯНСКИ ОБЩНОСТИ И ОТ КАТОЛИЦИТЕ И ОТ ПРОТЕСТАНТИТЕ И ОТ ПРАВОСЛАВНИТЕ .ВСЕКИ КОЙТО ,ПРИЗОВЕ ИМЕТО ГОСПОДНЕ ЩЕ СЕ СПАСИ .ВЯРВАМ ЧЕ ДОРИ И ОТ АДВЕНТИСТИТЕ ЩЕ СЕ СПАСЯТ НЯКОИ ,ТЕЗИ КОИТО НАКРАЯ ИСТИНСКИ СЕ ПОКАЯТ И ПОВЯРВАТ В ПРАВИЛНОТО УЧЕНИЕ .И АКО ИСКАТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ЕСХАТОЛОГИЯТА ТРЯБВА ПРЕДИ ТОВА ДА РАЗБЕРЕТЕ СОТЕРИОЛОГИЯТА НА БИБЛИЯТА ,НО ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ СОТЕРИОЛОГИЯТА Е НУЖНО ПЪЛНО ПОСВЕЩЕНИЕ НА ИСУС ХРИСТОС. МЕЖДУ ДРУГОТО КАК СТЕ С ДАВАНЕТО ЗА БОЖИЕТО ДЕЛО?КОЛКО СИ ГОТОВ ДА ДАДЕШ НА ИСУС ?ЗАДАЙ СИ ПЪРВО ТОЗИ ВЪПРОС.ГОТОВО ЛИ Е СЪРЦЕТО ТИ ЗА ЖЕРТВИ ?ГОТОВ ЛИ СИ ДА ГО ПОСЛЕДВАШ НАВСЯКЪДЕ ,КЪДЕТО И ДА ТЕ ПРИЗОВЕ ,МОЖЕШ ЛИ НА 100 ПРОЦЕНТА ДА МУ СЕ ДОВЕРИШ/

 5. Не ви ли се струва малко съмнително това влиание на п-р Янков върху силистренските общинари? Откъде идвате тези специализирани пълномощия да се обръща взето решение на общински съвет и какви сили са се задействали това да стане?

 6. Относно въпросите на „п-р Янков on 30.06.2016 at 19:53″ -не съм пастор Янков, а съм п-р Янко Добрев. Когато се научиш да ми изписваш правилно името, тогава ще ти отговоря на фарисейските въпроси -“ Откъде идвате тези специализирани пълномощия да се обръща взето решение на общински съвет и какви сили са се задействали това да стане?“

 7. Пълен фарс е написаното от п-р Янков. Моля консултирайте се със сериозен юридически съветник за да не се хули Христовото име. Описаните действия са не само незаконосъобразни, те са просто нелогични съобразно действащото законодателство в Р България. Не може общински и кметски наредби да противоречат на конституцията. Ако беше така всяко село и махала в Силистра, Русе, Перник от дълбокия прованс щеше да си пише правилник за изсичане на горски площи. Това са решения единствено на ниво министерство и министерски съвет и то по надлежен съдебен ред.

  В случая със Силистра става дума за комбиниране на няколко казуса – чистота, агитация и бурки. И понеже не може да се атакува директно закона за вероизповеданията, а ако се споменат бурки ще се вдигне шум по медиите, се атакува някакъв елементарен и напълни страничен аспект като агитация с брошурки които замърсявали чистотата. По същата логика може да се формулира казус че някой разпенени проповедник плюва докато проповядва и понеже е пропуснал да си измие зъбите преди проповед разпространява вирусни микроби върху внимателно слушащите го пасомите. И всички църкви бегом марш в ОС да протестират и да вдигат шум за свободата на миене на зъби и плюване.

  Всичко описано до тук е пълен юридически абсурд. Не може кмет, общински или община да издават нареждания пряко законодателството в Р България. Абсурд е да се пишат възражения на подобни решения от страна на пастори на евангелски църкви – забележете не самите църкви, които са юридическото лице по надлежна регистрация в случая а техните представители, чиято единствена законова функция е да са МОЛ на поместно събрание защото всички други техни юридически функции дефакто подлежат на регистрацията им в Софийски градски съд и съответния нарочно назначен представител на вероизповеданието пред Софийски градски съд, а не на местния пастор.

  Ето същинската законова страна съобразно действащото законодателство в Р България, а имено ЗМСМА Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.)

  (1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

  (2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

  (3) Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.

  (4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

  И съответно чл. 36 ал.1 от отм. ЗАП: Когато обжалваният акт е издаден, одобрен или изменен от министър, ръководител на друго ведомство, непосредствено подчинено на Министерския съвет, от централно ръководство на обществена организация или от областен управител, компетентен да разгледа жалбата или ппротеста е ВАС /което е и по новия АПК 132 ал.2 т.2/, а в останалите случаи – окръжният съд, като за кмета на Столичната община това е Софийският градски съд.

 8. Уважаема адв. Узунова!

  Не е ясно каква теза искате да представите в адвокатските си посочки и обяснения по-горе.

  Най-напред не е ясно дали не обърквате анонимното лице „п-р Янков“ с действителния п-р Янко Добрев, КОЙТО Е ПОСТЪПИЛ НАПЪЛНО АДЕКВАТНО заедно с колегите си, като е реагирал по съответния начин.

  Второ, опитвайки се да ни обяснявате кое било „законосъобразно“ и кое – „незаконосъобразно“, видимо искате да вкарате РЕЛИГИОЗНАТА ДЕЙНОСТ в закони, клаузи и клаузчета без това да е нужно. Все повече се убеждавам, че днешните юристи в нашите среди може да са добри в професията си, но са много слаби богослови и уклончиви верующи.

  Ако християнството – такова, каквото сме го възприели от Христос, апостолите, реформаторите и пионерите на евангелското движение у нас – зависеше САМО ОТ ЗАКОНИ И ЗАКОНЧЕТА, то отдавна би спряло да съществува. Ние не сме против законността, стига тя да не е против вярата ни. А вярата ни зависи главно от волята на Бога в човешкия живот.

  Горният Ви коментар, уважаема адв. Узунова (ако това е действителната Ви фамилия), показва, че не познавате същността на християнството. Ние се противим на глупави наредби и параграфчета не защото са „противоконституционни“ или „нехигиенични“, а защото са АНТИ-ХРИСТИЯНСКИ. Адвокатските реторики и анализи са добри, може би, в съдебна зала за определен период от историята и за определени казуси. Видяхме обаче къде отидоха законите на тоталитарната власт – в кошчето за боклук. Истината, че Бог е Творец и Промислител на историята надживява всички законодателни приумици и юридически жонгльорства!

  Апропо, ако разни там общински съветници не искат да ни дразнят и да ни губят като електорат, нека първо си обмислят наредбите и параграфчетата. Защото такива „плюнки“ са обществено по-вредни от „плюнките“ на въодушевените ни проповедници!…

 9. Уважаема адв.Узунова, юридически сте напълно права. Но фактите са съвсем противоположни на това. Съгласен съм с теб, че тези наредби са абсурдни, и точно затова постъпихме абсурдно. Все пак фактите са налице- наредбата е премахната.

  Но в тези градове, където чакат някой да се сети и да атакува тези противоконституционни наредби, нищо не се случва.

  Наредбите си действат, пречат, кметовете отказват всякакви публични инициативи на църквите, и това в някои градове е от преди години. Никой не го е грижа за тези наредби-
  нито областните управители,
  нито кметовете,
  нито прокурорите,
  нито Дирекцията по вероизповеданията,
  абсолютно никой в тази държава.

  Важи правилото- „Спасяването на удавниците е дело на самите удавници ! “ И ние, псторите от Силистра, си решихме абсурдният проблем с логични за абсурда действия. И отново казвам – ЦЯЛАТА СЛАВА Е НА НАШИЯТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС . Защото всичко е от Исус, чрез Исус, и за Исус ! АМИН !

 10. Коментарът ми имаше ясен адресант и не е нужно обяснение от ваша страна. Разбирам желанието ви да защитите т.нар. си колега но както и той самият признава действията са де юре абсурд. Никой от вероизповеданието официално не е оторизиран да организира жалби и възражения а и самата жалба най-вероятно дори не е заведена с входящ номер към самото вероизповедание. Не е нужно да се възразява на противозаконни разпоредби защото те сами по себе си са невалидни по силата на действащия закон.

  В тази уж законова схема ви вкарва една общинска наредба за да предизвика медиен интерес а в последствие да бъде оттеглена. Ако вписаните трима пастор вносителите наистина имате претенции за вмешателство както претендирате в кратката си оратория, нека първо да си напишат църквите по регистрация в СГС и после да се жалват за разделение на бурки и агитация от общия знаменател на наредба за замърсяване на залесените площи с останки от хартиени носители с религиозни материали. Другите хленчения на тема християнство и богословие смятам сам разбирате защо не могат да бъдат аргумент под един юридически дискурс.

 11. Уважаема адв. Узунова,

  и този Ваш коментар е поредното адвокатско недомислие. От една страна, размахвате адвокатски бележки с параграфчета за поведението на религиозни представители, а явно забравяте, че според „основния закон“, наречен Конституция, религията представлява ИЗВЪН-държавна дейност. Изразено философски, тя има допирни точки с трансцендентното, а не с иманентното. А изразено богословски, тя се основава на вярата, не на темпоралните параграфчета. Явно не сте наясно какво означава РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ. Особено религиозна дейност, която по никакъв начин НЕ НАРУШАВА спокойствието, здравето, морала, живота и т.н. на гражданите на държавата.

  С махленското Ви определение „хленчене“ за ХРИСТИЯНСТВОТО И БОГОСЛОВИЕТО направо издадохте своята неприязън към тези две категории. Въобще не съм учуден. Вашата професия, която е полезна за религиозните хора, когато опрем до такива като Вас, като ви плащаме тлъсти хонорари, е характерна с цитирания и софистки опит да убеждавате другите, че проявявате мислене. Да, ама не! Да изкараш бялото черно въобще не е признак за мислене!

  И макар че кандидатствате в юридическите факултети с изпит по история, май трудно правите изводи, почерпени от две-хилядолетната история на християнската Църква. Един от полезните изводи е, че във всеки период от тази история се изпълняват Христовите думи за Църквата: „и портите на ада няма да й надделеят“ (Мат. 16:18). Това са го разбрали и мнозина Ваши колеги от времето на Тертулиан до ден днешен. Параграфчетата се изтриват от паметта на човечеството, но БОГОСЛОВИЕТО И ХРИСТИЯНСТВОТО остават … дори и когато нас няма да ни има! При това изтриването става безплатно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *