Петдесятен примитивизъм (Част 1)

50

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ – Pastir.org/100

100 статии за Петдесятното движение в България 1920-2020 (научна поредица на Pastir.org)

Д-р Теол. Доний К. Донев

Баба не вярваше в неотговорени молитви. Нейното примитивно богословие, наследено от ранните петдесятни години, бе дълбоко основано във вярата че духовността на човек се измерва в отговора на неговото стоене пред Бога. Прекарвайки ден и нощ в непрестанна молитва и седмици в пост, тя говореше за взаимоотношението си с Христа с увереност на която бе невъзможно да не се вярва. То бе километричен камък в пътя й към Небето, всесилно свидетелство за вярата на светиите и разказ за живот в присъствието на Всемогъщия Създател. За мен, то бе живо свидетелство, че има Бог.

Баба се молеше тихo, а често дори и без думи. В редките случаи когато съм чувал молитвата й се молеше на небесни езици. Години по-късно прочетох за „тихата” молитва на Уесли – безмълвна молитва на освещение без думи. За кратката молитва на Джон Нокс, от която Кървавата Мери, се страхувала повече от колкото всички армии на Европа: „Дай ми Шотландия или да умра!”

Аз намирам себе си днес недостоен, четейки за тези старовременни молители. Защото принадлежа към едно поколение, което теологизира и заклеймява като традиционни и религиозни преживяванията на светиите, които би трябвало да приемем като правило и наследство за християнския си живот. Техните свидетелства не бива да бъдат забравяни и погребвани с лека ръка в забвението на времето, защото на тези примитивни преживявания на вярата, произлизащи от истинско и лично взаимоотношение с Бога и присъствието на Петдесятница в един цял живот, дължим духовното си наследство. Те са основата на нашето търсене на спасението и силата свише и без тях вярата ни остава без корен, без първоизточник и няма как бъде предадена от едно поколение на следващото. Нам е доверено да опазим историята за посвещението и свидетелството за героизма на устоялите във вярата. Само така църквата в постмоденото време може да устои на кризите на днешния свят и да стои като крайбрежен фар и тих лиман за изгубените в тъмнината. Откриването на тази духовна идентичност започва с търсенето на Примитивната Църква…

“A church which has lost its memory of the past
can only wander aimlessly in the present
and despair in its future”
~ John A. Sims

Смисълът на живота е скрит в отговора на въпросите: Кой съм аз? Защо съм тук? Какво следва после? Тесният път по който се намират тези отговори води до откриването на нашата истинска идентичност. Сложен и продължителен laborintus vitum, в който човешката самоцел се превръща в удовлетворяваща или болезнена реалност. Липсата на отговори за горните въпроси води до криза, до липса на себереализация, а в нередки случи и е загуба на целта на един цял живот…

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Anderson, Charles H., The Protestant Americans (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Clifs, 1970)

Apostolic Faith, Issue 1 (Electronic Publication at www.cupandcross.com)

Bauckham, Richard. The Theology of the Book of Revelation (Cambridge: University Press, 1993), 38.

Bell, Matry G., ‘James Robinson Graves and the Rhetoric of Demagogy: Primitivism and Democracy in Old Landmarkism’ (Ph. D. dissertation, Graduate School of Vanderbilt University Nashville, 1990)

Blumhofer, Edith. “The ‘Overcoming’ Life: A Study in the Origins of Pentecostalism,” ed. D. G. Hart, Reckoning with the Past (Grand Rapids: Baker Books, 1995)

Brierly , J. Religion and Experience (Boston: The Pilgrim Press, 1906), on „The Psychology of Prayer.”

Bultmann, Rudolf. Primitive Christianity (New York: Meridian, 1956)

Burgess, Stanley M., The Holy Spirit: Eastern Christian Tradition (Peabody: Hendrickson Publishers Inc., 1989)

Caird, G. B. The Apostolic Age (Gerald Duckworth & Co. Ltd, 1955)

Callahan, James Patrick. Primitive Piety (London: The Scarecrow Press, Inc., 1996)

Callen, Barry L. Contours of a Cause: The Theological Vision of the Church of God Movement (Anderson, Indiana) (Anderson, IN: Anderson University School of Theology, 1995)

Carrington, Philip. The Early Church, vol. I, (Cambridge: The University Press, 1957)

Clark, Elmer T. The Small Sects of America (Nashville: Abingdon-Cokesbury, 1949)

Cone, James. God of the Oppressed (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1975)

Conn, Charles W. Like a Mighty Army (Cleveland, Pathway Press, 1995)

Conn, Charles. Pillars of Pentecost (Cleveland: Pathway Press, 1956)

Cornwall, Robert „Primitivism and the Redefinition of Dispensationalism in the Theology of Aimee Semple McPherson,“ Pneuma, 14:1 (Spring, 1992)

Cox, Harvey. Fire from Heaven (Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1995)

Cox, Harvey. The Feast of Fools (Cambridge: Harvard University Press, 1969)

Davis, Rupert E., The Works of John Wesley, vol. 9 (Nashville: Abingdon Press, 1989)

Dayton, Donald W. Theological Roots of Pentecostalism (Metuchen: Hendrickson Publishers, 1987)

Dictionary of the Pentecostal and Charismatic Movements (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1988)

Faupel, William D. The Everlasting Gospel (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996)

Fee, Gordon. The First Eipstle to the Corinthians (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1987)

Gause, R. Hollis.Pentecostal Spirituality (Lecture, Church of God Theological Seminary: Cleveland, TN: 7 September, 2000).

Gee, Donald. The Pentecostal Movement (London: Elim Publishing Company, Ltd., 1949)

General Assembly Minutes 1906-1914 (Cleveland: White Wing Publishing House and Press, 1992)

Goguel, Maurice. The Primitive Church (New York: The Macmillan Company, 1964)

Gonzales, Justo L. The Story of the Early Church vol. 1 (Cambridge: Harper & Row, Publishers, 1984), Part I: The Early Church

Goppelt, Leonhard. Apostolic and Post-Apostolic Times (New York: Harper Torchbook, 1970)

Grenz, Stanley J. Theology for the Community of God (Grand Rapids: Eerdmasn, 1994)

Hollenweger, Walter J., Pentecostalism (Peabody: Hendrickson Publishers, Inc., n/a)

Hughes. Richard T. and C. Leonard Allen, Illusions of Innocence: Protestant Primitivism in America 1630-1875 (Chicago: University of Chicago Press, 1988)

John Koenig, Rediscovering New Testament Prayer, (San Francisco: Harper Collins Publishers, 1992)

Kelly, J. N. D. Early Christian Doctrines (London: Adam and Charles Black, 1958)

Kittel, Gerhard, and Friedrich, Gerhard, Editors, The Theological Dictionary of the New Testament, Abridged in One Volume, (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1985) in Logos Bible Library.

Knight, Cecil. An Historical Study of Distinctions Among the Divergent Grouping of American Pentecostalism (Master’s Thesis Butler University, 1968)

Land, Steven J., Pentecostal Spirituality A Passion for the Kingdom (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997)

Leonard, Bill J. Christianity in Appalachia (Knoxville: The University of Tennessee Press, 1999), xxii.

Lowery, T.L. The Gifts of the Holy Spirit (n/a: Lowery Publications, 1977)

Mahan, Asa. The Baptism of the Holy Ghost (New York: Palmer and Hughes, 1870)

McGrath, Alister E, Historical Theology (Malden: Blackwell Publishers, 1998)

McKim, Donald K., Westminster Dictionary of Theological Terms (Louisville: Westminster John Knox Press, 1996)

Monk, Robert C, John Wesley His Puritan Heritage (Lanham: Scarecrow Press, Inc., 1999)

Mulholland, Robert M. Jr. Holy Living in an Unholy World (Grand Rapids: Francis Asbury Press, 1990),

Nils Bloch-Hoell, The Pentecostal Movement (Oslo: Universitetsforlaget, 1964)

Norton, Herman A. Religion in Tennessee 1777-1945 (Knoxville: The University of Tennessee Press, 1981)

Orr, J. Edwin, The Flaming Tongue (Chicago: n/a, 1973)

Palmer, Phoebe. Pioneer Experiences (New York: W.C. Palmer, Jr., 1868)

“Prayer Wanted” The Evening Light and Church of God Evangel, 1 March, 1910, vol. 1

Radin, Paul. Primitive Religion (New York: Dover Publications, Inc., 1957)

Ray H. Hughes, Church of God Distinctives (Cleveland: Pathway Press, 1968)

Reddin, Opal L. Power Encounter (Springfield: Central Bible College Press, 1989)

Riggle, Herbert M., Проповед на националната конференция в Андерсън, Индиана. Юни, 1913. Вж.

Ritson, Joseph. The Romance of Modern Primitivism (London: Primitive Methodist Publishing House, 1909)

Seymour, W. J. Apostolic Faith 1.1 (1906), 1.

Sims, John A. Our Pentecostal Heritage (Cleveland, Pathway Press, 1995)

Spurling, R. G. The Lost Link (Turtletown: n/a, 1920)

Strong, Augustine Hopkins. Systematic Theology (Philadelphia: Griffith and Rowland, 1907)

Synan, Vinson. The Holiness-Pentecostal Tradition (Grand Rapids: William Eerdmans Publishing Company, 1997)

Synan, Vinson. The Old-Time Power (Franklin Springs: Advocate Press, 1973), 20. MacKinley Helm, After Pentecost (New York: Harper & Brothers Publishers, 1936)

Tomlinson, A. J. Answering the Call of God (Cleveland: White Wing Publishing House, n.d.)

Tomlinson, A.J. The Last Great Conflict (Cleveland: Press of Walter E Rogers, 1913), 114-15.

Torrey, R. A. The Baptism With the Holy Spirit (New York: Flaming H. Ravell. [c. 1895 and 1897])

Tyson, Joseph B. A Study of Early Christianity (New York: The Macmillan Company, 1973)

von Dobschutz, E., The Apostolic Age (London: Philip Green, 1909)

Voorhis, G.D. On the Book of Revelation (n/a: n/a, 1988),

Wacker Grant. Praying for Keeps: The Primitive Impulse in Early Pentecostalism,” Richard T. Hughes, ed., The American Quest for the Primitive Church (Urban: University of Illinois, 1988)

Wacker, Grant. „Searching for Eden with a Satellite Dish: Primitivism Pragmatism and the Pentecostal Character,“ in Religion and American Culture, David G. Hackett, ed. (New York and London: Routledge, 1995)

Ware, Steven L. Restoring the New Testament Church: Varieties of Restorationism in the Radical Holiness Movement of the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries in Purity and Power vol.2 SPS Purity and Power: Revisioning the Holiness Pentecostal/Charismatic Movements for the Twenty-First Century – Society for Pentecostal Studies March 12-14, 1998

Webster.com/cgi-bin/dictionary

Werner, Julia S. The Primitive Methodist Connexion (Madison: University of Wisconsin Press, 1984)

Word and Sprit A Monastic Review vol. 1 In Honor of Saint Basil the Great (Still River, MS: St. Bede’s Publications, 1979)

Young, Pauline. Molokans (New York: Russell & Russell, 1967).

Zodhiates, Spiros. The Complete Word Study – New Testament (Iowa Falls: Word Bible Publishers, Inc., 1992)

1 comment for “Петдесятен примитивизъм (Част 1)

  1. Поздравявам д-р Д. Донев за смелото въвеждане и новаторска употреба на термина „примитивизъм“. Според автора, доколкото разбирам, той не е равнозначен с „примитивност“. Той отразява чистотата и посвещението на Бога от страна на ранните петдесятни вярващи у нас, които до голяма степен са отразявали духа на вярванията на пионери като Уилям Сеймур (Сиймур).

    Разбира се, като съвременни харизматични представители, ние не бива да оставаме в люлката на носталгията по миналото, защото постмодерната епоха има свои предизвикателства. От нас се изисква да запазим чистотата на първоначалното учение, но сме призовани да го изразяваме по адекватен начин днес. Вярвам, че д-р Донев иска да ни подскаже това!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *