Трябва ли да четем Библията в хронологичен ред?

Защо Библията е толкова важна за християните?

Библията е Словото на Бога и е категорична изява на Неговата любов, милост и в крайна сметка спасителен подарък за цялото човечество. Във 2 Тимотей 3:16 се казва, че Библията е боговдъхновена, способна да поучава, обучава, изобличава и поправя онези, които искат да израстват във вярата.

Библията съдържа истини и заповеди, които понякога са истинско предизвикателство и ни е трудно да им се подчиним (Евреи 4:12), но те са написани за наше добро, за да имаме изобилен живот и да живеем свободни от робството на греха, като духовни победители (Йоан 10:10).

И така, защо Библията не е в хронологичен ред?

Книгите от Библията не са изброени в хронологичен ред, тъй като са разделени на различни литературни жанрове. В Библията има 66 книги, които обхващат период от 1500 години. Старият завет се състои от 39 книги, а Новият завет се състои от 27. Първоначално книгите на Библията са написани на свитъци. В синагогите пазачите се грижели за свитъците и ги съхранявали по реда на техния избор или според инструкциите.

Следователно в древността не е установен конкретен ред на книгите на Библията. Изобретяването на печатницата през 1440 г. прави възможно печатането на Библиите и по този начин ги прави по-достъпни. Увеличеният тираж води до отпечатване и четене на различни части от Библията.

С течение на времето съвременната Библия с подредбата на книгите, с които сме запознати, се превръща в най-разпространената версия, която обикновено се отпечатва и се използва като стандартна за повечето Библии днес.

В рамките на различните книги от Библията редът остава хронологичен. Например в Петокнижието, първите пет книги от Библията, писани от Мойсей, събитията в Битие са се случили преди тези във Второзаконие. Освен това, в Стария Завет, пророк Исая е живял преди пророк Еремия.

Трябва ли да четем Библията в хронологичен ред?
Последователното четене на Библията може да предостави на читателя нова перспектива на Божието Слово и да даде възможност за по-ясно разбиране на историческите разкази, родословията и в частност хронологията.
Най-важното е, че ние като християни се запознаваме с цялото Слово на Бога, независимо от реда, в който четем книгите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *