ТАЙНАТА ЗА МОЛИТВАТА НА ВЪРЗВАНЕ И РАЗВЪРЗВАНЕ

Кенет Е. Хегин

Исус е нашият защитник, ходатай, адвокат и Господар. Той стои между нас и Отец. Няма място в Библията, където да е записано, че Исус е казал на учениците Си да се молят на Него. Те при всички случаи трябваше да се молят на Отца, в Неговото Име.

Ако искаме молитвата ни със сигурност да достигне трона, трябва да дойдем според правилата записани в Божието Слово. Йоан 16:23-24 „И в онзи ден няма да Ме молите за нищо. Истина, истина ви казвам, каквото и да попросите от Отца в Мое име, ще ви бъде. Досега нищо не сте искали в Мое име, искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна“.

Забележете, че Той казва: „В онзи ден няма да Ме молите…“ Исус каза това точно преди да ги напусне. Той говореше за застъпническото Си място от дясно на Отца, когато се възнесе и седна горе. Един друг превод казва: „В онзи ден няма да се молите на Мен.“ Исус каза да се молим на Отца в Неговото име. Няма друг път.

Можем да кажем на Исуса колко Го обичаме и ценим, но когато се отнася до молене и просене (искане), трябва да молим Отец чрез Господа Исуса.

Ефесяни 3:14-15 казва: „Затова прекланям колене пред Отца на Нашия Господ Исус Христос, по които се наименува цялото семейство на небето и земята“. Не е важно в каква църква членуваш, а към кое семейство принадлежиш.

Мнозина знаят за молитвата към Бога, но не знаят нищо за молитвата към Отца. Те не говорят като хора, които наистина Го познават. Той е Бог на света, а за мен – Баща. Истинска радост е да знаеш, че Отец ще отговори на молитвите ти.

Смит Уигълзуърд работил по ремонта на една голяма къща един ден, когато дамата от семейството влязла в стаята и заключила вратата. Тя попитала Уигълзуърд: „Какво може да е това, което предизвиква прекрасното изражение в лицето Ви?“ Той й казал, че на закуска същата сутрин дошла съпругата му и му съобщила, че две от децата са болни. Казал й, че преди да започнат да ядат, те се качили горе положили ръце на тях и те били моментално изцелени.

Той бил така щастлив, защото бе поискал и получил и радостта му бе пълна. Тогава дамата го попитала дали и тя може да Го познае като такъв. На това място тя приела Господа като неин Спасител. Тогава го попитала дали може да остане дълго в това преживяване, а той й казал, че единствения начин да го запази е да го предаде, да каже и на приятелите се за спасението.

Както виждате, Уигълзъурд би бил твърде разтревожен и печален, ако децата му продължаваха да бъдат болни. Напротив лицето му сияело. Вярвам че така трябва да е с всички християни. „Искайте и ще ви се даде, за да бъде радостта ви пълна“. Трябва да имаш тази радост дори преди отговорът да е дошъл.

Друг път Уигълзуърд бил изправен пред голяма финансова криза. Той бил на гости у един много богат човек, но нищо не казал за своя проблем. Бил предал всяка грижа на Господа и си подсвиркал весело. Богатият не бил в настроение и казал на Уигълзуърд, че би дал всичко, което притежава, за да има неговата радост. Уигълзуърд му казал, че не би му струвало нищо. Всичко, което трябвало да направи било да предаде грижите си на Исуса.

Преди няколко години проповядвах в една църква близо до къщи. Пастирът ме помоли да остана и да проповядвам по-дълго, след като бях стоял цяла седмица. Попита ме от каква заплата имах нужда. Казах му и той отговори, че това било повече, отколкото бе получавал кой да е евангелизатор, но за мен биха дали. Тогава се съгласихме да вярваме, че моите нужди ще се отговорят. В неделя преди вечерната служба си отидохме у дома и докато бях там, открих, че нови нужди бяха се появили и аз се нуждаех от няколкостотин долара повече. Знаех, че когато се върнех да проповядвам в неделя, пастирът ще бъде разочарован. Бях вече се задължил да бъда у него за две седмици, затова всичко, което можех да направя беше да се моля Господ да направи всичко.

Когато се върнах в събранието не казах нищо на пастира. По-късно той ми каза, че бюджетът не стигал и не могат да ми платят и минимума. Тогава аз му казах, сумата която ми беше необходима да си посрещна нуждите. Той много се разтревожи, но аз му казах, че имам вяра и той успя да се съгласи с мен. По-късно съпругата му ми каза, че забелязала, че всичките притеснения не ме тревожат и аз изглеждам толкова радостен, както винаги. Когато службата свърши, аз имах парите. Слава Богу! Виждате, че нуждата се появи и беше задоволена. Той ми даде дори повече, отколкото се нуждаех, защото вървях с вярване, а, не с виждане. Ефес. 5:20 казва: „Като благодарим винаги за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос“, Павел ни казва, че на Отца, а не на Исуса да благодарим.

Чрез името на Исуса имаме достъп (идваме) до сърцето на Отца. Когато желаем да получим отговор, нека следваме учението на Словото. Молете се на Отца, в името на Исуса.

Ако отидеш в банката с чек и помолиш касиера да превърне чека в пари за някой приятел той ще попита дали имаш пари в депозит като гаранция. Или пък, ако чекът е на името на човек, който има сметка точно в тази банка, няма да те питат нищо. Понякога молитвите ни остават безплодни, защото начинът ни е грешен.

Благодаря на Бога, че Исус стои в небето. Той е единственият достъп до Отца. Нека да използуваме мощното Му Име, което е дадено на нас. Той ни даде сила на осиновление, чрез която викаме в Неговото име.

Казва се: „В Мое име бесове ще изгонвате“. Имаме право да използуваме това име срещу дявола. Имаме право в това име да заповядваме на демоните, които вързват човешката душа.

Преди няколко години провеждах събрания в Източен Тексас и там изследвахме въпроса за молитвата. Две неща се случиха, които промениха целия ми живот. Винаги съм вярвал в Божественото изцеление, но имаше някои случаи, от които се страхувах. Това бяха заболяванията на ума или пък обладани хора. Тогава Господ ми даде това сравнение. Това е като човек, който отива до колата си, за да я отключи. Той може да казва, че е отключил колата, но в същност не той, а ключът е извършил отключването. Когато пали колата, не той, а ключът извършва действието. Ключът започва горенето. Ключът е значимият фактор във всяка ситуация.

Започнах да гледам на нещата от тази страна: аз няма да извърша изгонването на демона. Но Исус ми е дал ключа да го извърша. Исус е самият ключ. Страхът ми от изгонването на демони изчезна. Второ, прозрях и нещо друго, когато си лежах в леглото си и учех. Следете внимателно, след като прочетете Словото внимателно и размишлявате, духът ни има нужда от обучение и трениране. Това, че само четете Словото, не значи, че духът ви е обучен. Мога с часове да седя и да чета огромен научен материал, без да разбирам какво чета. То трябва да проникне в теб, докато получиш откровение в сърцето си.

Преди години четох теорията на относителността на Айнщайн и не разбирах какво четях. Когато свърших четенето знаех по-малко, отколкото, когато започнах. Обърках се съвсем.

Мисля, че много пъти, когато хората започнат да четат Словото, те не знаят какво четат. Опитват се да Го разберат с ума си. Трябва да получиш откровение в сърцето си. Както си лежах и четях, започнах да размишлявам върху стиховете, които бях прочел. Започнах да виждам нещо, което никога до тогава не бях прозрял. Видях, че дяволът е автор на всичкото зло и че той е богът на този свят. Сатана е ослепил и вързал хората. Започнах да виждам, че хората от моето семейство, които не бяха спасени са вързани от дявола! Никой не би карал колата си със 100 км в час и не би се опитвал да се убие, ако е с нормален разсъдък. Но един умопомрачен или пиян човек би го направил, защото не знае какво върши.

Никой интелигентен човек не би прекарал живота си, като кара стремглаво и директно към ада, ако е с нормален разсъдък. Когато блудният син се завърнал у дома, Библията казва: „той дойде на себе си“. Такова откровение получих по този въпрос, че се промених.

Бях се молил за най-големия си брат, който се луташе в мрака, но изведнъж открих, че всичките ми молитви и пост са били правени в неверие.

Станах с Библията и казах: „В името на Господа Исуса Христа, ти нечисти дяволе и демон от ада и вие духове, които връзвате душата на моя брат, аз ви вързвам, в името на Господа Исуса Христа“. Бях много, радостен, защото знаех, че това беше равносилно на реална победа. Поставих Библията долу и излязох навън като си подсвирках и пеех.

След около две седмици, както ходех из спалнята, чух глас, който ми каза: „0, ти нали не мислиш, че той наистина ще бъде някога спасен?!“ Спрях като закован, като премахнах тази мисъл от ума си и дори не си позволих да мисля за това въобще. Но дълбоко вътре в себе си се смеех. Казах на дявола, че съм претендирал за спасението му и знаех, че то ще стане.

След два дни, на същото това място, аз чух гласът отново. Зададе същия въпрос. Отново спрях и го отстраних от ума си. Казах на дявола, че съм претендирал за спасението му и съм разчупил силата на сатана над моя брат.

След няколко дни получих писмо от съпругата ми, която ми съобщава, че брат ми бе спасен. Писах й веднага, какво се бе случило и й обясних, че знаех това преди 2-3 седмици. Името на Исуса принадлежи и на тебе. Това име има власт на земята. Ако дяволът, владее арената на мислите ти ще ядеш много бой от него. Ако го държиш в арената на вярата, той е вече твоя жертва. Бори се с оръжието на вярата.

Петър казва: „Вашият враг дяволът, като рикаещ лъв, обикаля и търси кого да погълне: на който противостоите твърдо във вяра, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света“ /І Петр. 5:8-9/. Трябва да вярваш със сърце и душа, че това което Словото казва е истина. Виждате, дяволът се бори с мен два пъти. Той се опита да ме победи в царството на мислите: „Нали не мислиш, че брат ти някога ще се спаси?“ Ето какво ми казваше постоянно. И ето точно по този начин стои въпросът у мнозина – умът. Те се объркват, те са болни и притеснени, носят неприятни гримаси на лицата си.

Вие, обаче трябва да се водите от вътрешния човек от сърцето и духа си. Исус казва: „Каквото изповядате с устата си и не се усъмните в сърцето си, но повярвате ще ви бъде“.

Същата година проповядвах в Порт Артур, Тексас и службите протичаха добре, с много изцеления. Една методистка посещаваше събранията и накрая дойде да ми благодари за проведените уроци. Каза ми, че е била болна от 20 год. и не можела да работи. Дори не можела да става и да приготвя закуската на съпруга си. Била на 40 год. и имала две големи дъщери. Лекарите не могли да й помогнат. Присъствувала на много изцелителни събрания, но не успявала да получи изцелението. Но на моето събрание, каза тя, съм я научил какво да направи.

След известно време, получих писмо от същата лейди, с едно дарение, тя казваше, че искала да има участие в изцелението на други. Казваше, че до тогава не знаела огромното значение на Словото на Бога и името на Исуса. Усамотена у дома си тя чела от Писанията, вдигнала Библията и казала: „Сатана, ти си вързвал тялото ми през всичките тези години, аз разчупвам твоята власт над моя живот и обявявам моето освобождение и, изцеление“. Тя добавяше, че за първи път от 20 години сама си свършила всичката домакинска работа. Шест месеца изминали и тя била здрава. Казваше, че има енергията и пъргавината на юноша.

После пишеше за съпруга си, който не бил спасен. Не искал да ходи с нея на църква, въпреки че бил добър съпруг. Тя взела Библията и в собствения си дом казала: „В името на Исуса аз разчупвам силата на дявола върху моя съпруг и обявявам спасението му”. Това подействувало като магическа пръчка. През нощта той станал ново създание. Казва, че те били най-щастливи в този момент от живота си. Пишеше за дъщерите си, които пушели и ходели на танци. Тя отново вдигнала ръце към небето и разчупила властта на дявола върху тях и претендирала за спасението им. За десетина дни те станали нови създания. Били освободени от всеки навик, който ги държал и дом им станало небето.

Писанието казва: „Мощното Име, името на могъщия, принадлежи на църквата и на Божието чадо. Сега отворете устата си и изречете това Име, защото това име носи власт на небето, земята и под земята, между човеци, ангели и демони. И те ще се покорят на твоя глас в това Име.“

ТАЙНАТА НА МОЛИТВАТА КЪМ ОТЦА

Йоана 16:23-24. Исус каза това, точно преди да отиде на кръста. Той имаше предвид деня, в който ние живеем, деня, в който отиде на кръста и деня, в който накрая ще седне от дясно на Отца. Сега Той е наш защитник, адвокат и Господ. Той стои между Отца и нас. Когато казва: „В онзи ден..“ Има в предвид деня на Новия Завет. Когато Исус беше тук на земята, учениците Му можеха да разговарят с Него лично в плът. Един мой приятел-мисионер никога не получава отговори, когато се моли. Това за него е голяма борба. Той се моли на Исуса. Аз пък се моля на Отца в името на Исуса. Молил съм се така в продължение на 29 години и съм получил всичко, за което съм се молил. Обикновено го получавам веднага. Може, обаче да бъде и за няколко дни, както паричните нужди, защото парите идват по разни канали.

Ако този мой приятел ме помоли да се моля за негови финансови нужди, тогава аз и той трябва да се съгласим в това. Но неговата воля може да блокира моята воля и вяра, защото имаме власт над демони и зли духове, но нямаме власт над човешкия дух. Ако имахме власт над волята на човека, можехме да направим всички да, се спасят.

В книгата си „Проповеди върху властта на демоните, болестта и смъртта“, Джон Лейк разказва как са се молили за един болен от диабет. Те коленичили, когато Лейк попитал болния какви са тези 5000 долара, които непрекъснато му се натрапвали. Той отговорил, че неговият брат и той са били заедно в един бизнес и брат му умира. Снаха му искала да ликвидират с бизнеса и той приключил сметките, но задържал 5000 долара за себе си, защото смятал, че ги е заслужил, въпреки че парите в същност били нейни. Тогава той казал на Лейк, че има повече от 5000 долара в банката, а Лейк му казал да напише чек за тази сума и след това ще се моли за него. Мъжът написал чека, отишъл до пощата и го изпратил на снаха си. Когато, се върнал бил изцелен. Понякога неща от този род неутрализират ефекта от молитвите ни.

Някои казват, че вярват Писанието, но… Не казвай „но“. В този стих няма никакво „но“. Някой казват, че вярват Писанията, ако… Не виждам и „ако“ в стиха. Просто приемете Исуса в Неговото Слово. В 24-ти стих се казва: „До сега нищо не сте искали в мое име“. До тогава не бяха го молили за нищо в Неговото Име, защото Той беше все още на земята. Нямаше смисъл от това преди да е започнал застъпническото си ходатайство от дясната страна на Отца. „Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна“. Радостта ви не може да е пълна, ако не са задоволени нуждите ви. Радостта ви

В Източен Тексас един мой приятел мисионер отишъл на риболов с приятели в една река и една мокасина-змия го ухапала. Другите много се уплашили, защото не били спасени. Моят приятел я отърсил в името на Исуса и си продължил работата. Те го наблюдавали и забелязали, че отровата не му повлияла. Това не е крайност, защото е Библейска. Библията казва: „Ако изпиете нещо смъртоносно то няма да ви навреди“. Това означава, че ако случайно пиете отрова, вие имате право да претендирате имунитет в името на Исуса.

Преди няколко години организаторът на Събранията в областта Тексас казал на група мисионери, че преди време имало един метох в Корпус Кристи. Това било преди много години и мисионерите нямали много пари да отсядат в хубави хотели, така че наемали хотели, трета класа. В стаите нямало вода за пиене, а по един бидон. Всички яли в палатка. След обяда на някои от тях започнало да им прилошава. Накрая около 20-30 много се разболяли, така започнали да се молят един за друг. Като се молили, някой имал откровение, че водата в хотела би-ла отровена и така казали на останалите от групата да не я пият повече. Всички били изцелени. После занесли останалата вода в близката санитарна станция за изследване. От там им казали, че отровата била достатъчна да убие цял полк.

Някой се опитал да изиграе горчива шега, защото всички знаели, че тази група вярват в чудеса и изцеление. Никой от компанията не се нуждаел от медицинска помощ. Те имали право да обявят имунитет в името на Исуса, защото отравянето било случайно.

Забележете какво се казва: „В Мое име… ще говорите нови езици… На болни ще полагате ръце и те ще оздравяват“. Вие полагате ръце в Неговото име. Вие говорите на езици, а Святият Дух ще съчинява речта. Имате право да правите това в името на Исуса. Това е толкова силно и законно. Обикновеното божие чадо има толкова право да използува името на Исуса срещу дявола, колкото и един мисионер. Някои ми каза, че ако имал достатъчно вяра би изпълнил стиховете. Исус не каза нищо за вяра. Той каза, че това се отнася за този, който вярва в Неговото име. Ти вече имаш тази вяра.

Ако вярваш в името на Исуса, тогава използвай го. Това не е да се бориш за вяра, а просто вземане на правото си, смело и използуване на това, което ти принадлежи.

В света на бизнеса имаш право да използуваш всичко, каквото ти принадлежи. Тогава не мислиш дали имаш вяра или не. Това дори не ти идва на ум. По същия начин този, който се нуждае от изцеление действува според това, което му принадлежи.

Повечето време хората не вярват какво е необходимо в божественото изцеление. Те просто умствено приемат, че тези неща са така. Има хора, които редовно обикалят църквите, като изповядват, че вярват в истинността на Божието Слово, но все пак не получават изцеление. Те не действуват и не използуват името на Исуса. Яков казва: „Бъдете не само слушатели, а и изпълнители“. Въпросът е да знаеш какво ти принадлежи и да действуваш. Ти вземаш своето легално право. Яков продължава: „Тъй, че ако някой е само слушател на Словото, а не изпълнител, той мами себе си“. Имаме много самомамещи се хора. Името на Исуса ни принадлежи точно както ръцете и нозете ми принадлежат. Аз просто ги използувам, защото са мои. Ще видите, че дяволът ще иска да ви обърка. Ще иска да ви разколебае. Но името на Исуса е твое ползувай го. Ако не получаваш резултати от молитвите си, тогава ти си неуспешен молител. Ако не очакваш резултати, тогава няма нужда да се молиш. Моли се до Успех. Големи сделки носят на бизнеса големи печалби. Трябва да печелим в молитвата.

Базата на християнството е живата вяра, която е в допир с живия Бог, който чува и отговаря на молитвите. Трябва да се молим за резултати. Ако се молим, а не следват отговори, тогава трябва да търсим къде е бедата. Всичко, което Бог има, се предлага на нас само, ако се молим. В ранните дни на нашето движение имаше един проповедник Джемисон – бивш презвитериански служител. В свидетелството си казваше, че веднъж, когато четял лекции в един западен град в гората се разразил небивал пожар. Около 10 часа сутринта той бил в бръснарницата, когато влязъл един човек с телеграма в която молили събраните в близката палатка да се молят за дъжд.

Мъжете в салона започнали да говорят за тези събрания, в които хората вярвали в подобно нещо. Но се страхували да занесат телеграмата в палатката. Така г-н Джемисон се съгласил да я занесе, като я предал на проповедника.
Той усмирил всички, които се молили и прочел телеграмата и в същия момент започнали да се молят. След това благодарили на Бога, че ще завали дъжд. Служителят дал на Джемисон телеграмата и му казал да изпрати обратно нова и да пише, че ще завали около 10 часа същата нощ.

Това го шокирало. Той се върнал обратно в бръснарницата и казал на мъжете какво се бе случило. Всички се смели и прочели прогнозата за времето, в която се казвало, че дъжд няма да има за 4 – 5 дни. Джемисон отишъл на лекциите си, след което се прибрал в къщи. Съпругата му била изпрала дрехи и ги оставила вън на простора а той й подметнал да ги прибере, защото ще вали. Смяли се и двамата, а към 9:30 ч. си легнали. Изведнъж били събудени от светкавица и гръм. Валяло!

Това накарало Джемисон да се зачуди. Той започнал да посещава шатровите събрания. Седял накрая и си записвал всичко. Не можел да разбере защо не могъл да види всичко това преди.

Знаел, че в църквата имало една жена, чиято дъщеря била луда. Чувал бе, че тази жена и някои други щели да ходят Да се опитват да изгонят злия дух. Джемисон попитал дали и той можел да отиде. Срещнал се с тях на входа и служителят им казал, че не могат да влязат, защото момичето буйствало и можело да ги убие. Заведени били до една оградена клетка и вътре стояло младо момиче, приличащо на животно. То съскало и плюело и очите му святкали.

През цялото време служителят им казвал, че не могат да влязат вътре, защото ако влязат той ще си загуби службата. Въпреки това отключил вратата. Майката влязла и десетена жени паднали на колене и започнали да се молят. Джемисон и служителят стояли на страна и наблюдавали. Дъщерята се отдръпнала назад, покатерила се по решетъчната стена. От там скочила върху майка си като звяр, а майката отстъпила на страни. Момичето паднало и започнало да се вдига. Майката я държала долу и казвала: „Излез от нея, демоне в името на Исуса“.

Джемисон стоял и гледал като омагьосан. За около 10 минути майката повтаряла това. Изведнъж дъщерята се отпуснала и попитала дали това е майка й. Хвърлила се на врата й и започнала да я прегръща и целува. Майката вярвала и получила това, което желаела.

ТАЙНАТА ЗА МОЛИТВАТА В ИСУСОВОТО ИМЕ

Нека отново погледнем Йоана 16:23-24. Ние ще се молим за резултати в името на Исуса от Отца. Ако не следват резултати тогава молитвеният ни живот е един провал.

Спомням си за Д-р Чарлз Прайс. Някой му позвънил по телефона и го помолил да дойде в болницата. Той, разбира се не отишъл, поради липса на време, но личността била много близо до него и накрая той се съгласил да отиде. Жената била повярвала от неговите пропо-веди. Когато пристигнал разбрал, че тя умира от рак.

Лекарят влязъл, докато той бил там, така Д-р Прайс казал на жената, че ще си отиде в къщи да се помоли за нея. Лекарят му казал навън, че това ще бъде малко преди да умре. Мислил, че би било добра идея да се помоли за успокоение на нервите й. Но Д-р Прайс му казал, че няма да се моли за успокоение, а Бог да я изцели, при което лекарят го изгледал много учудено Знаел, че е невъзможно. Но Д-р Прайс се помолил за нея и тя била изцелена! Той се молил за резултати!

Пи Си Нелсен, божий служител бил блъснат от кола и лекарите заявили, че ще загуби бедрото си, но той бил изцелен. Тогава свикал изцелителни събрания по цялата страна в разни църкви. Веднъж провеждал събрание при баптистите и се молил за болните.

Един мъж, пастир в друга баптиска църква в Арканзас попаднал на семинар с Нелсон и чул, че той провеждал тези служби. Посетил няколко от тях и много остро реагирал. Говорил на семейството си за Нелсон и те решили да отидат. Тръгнали заедно с майка му, която също живеела при тях. На другата сутрин говорили за събранията на закуска. Баптиският пастир мислил, че не е редно да се моли за някой публично. Най-малкото му дете, което било 5-годишно казало, че единствената разлика, което то виждало била, че татко му се молил за хората в неделя сутрин и казвал: „Господи, благослови болните“ и не очаквал нещо да се случи. Нелсон се молил, като че ли очаквал Бог да ги изцели веднага. Това накарало пастирът да се замисли. Решил вече да взaимства от Нелсон. Също видял, че трябва да се моли за резултати.

Бог чува и отговаря на молитвите. Той иска да чуе и отговори и на твоята молитва. Бог не постави всички тези изявления за молитвата в Библията просто да запълни празно пространство. Те са тук заради нас Исая 43:25, 26 казва: „Аз, Аз съм, който изличих всичките ви беззакония, заради себе си и няма да си спомням греховете ви. Подсети ме, за да съдим заедно: постави делото си, за да бъдеш оправдан“.

Забележете, че Бог казва: „Подсети ме…“ Тези, които са били силни в молитва, винаги са напомняли на Бога за Неговите обещания и посочвали Словото Му.

Чарлз Фини е вероятно царят на молитвата. Знае се, че той е човекът, който с молитвата си предизвиква съживления. Има най-големи успехи и неговите обръщеници са най-твърди от всички от времето на апостол Павел до сега. Известно е, че 85% от покаялите се остават верни на Бога.

Муди беше голям евангелизатор, но само 50% от покаяните се утвърждаваха. Ние имахме едно голямо раздвижване през последните 50 години, но не повече от 50% оставаха верни на Бога. Фини имаше най-големи числени резултати, що се отнася до пазене плода на труда му, от времето на апостол Павел до сега. Четох, например в автобиографията на Фини, че през 1829 г. отишъл в градчето Рочестър, Ню Йорк, където практически всички в града се спасили. Всички магазини за алкохол били затворени. Не останало и местенце в целия град, където да може да се купи алкохол. Имало такова съживление, че когато в града пристигнал цирк, само двама отишли да го гледат и той бил затворен. Единственият театър в града бил също затворен. Всички се интересували от Бога. Съживлението било на лице. Хората не се вълнували от нищо друго.

Четох веднъж, че отишъл да води друго събрание, когато бил Презвитерианин. Бил говорил за около 15 минути, когато Божията сила връхлетяла върху него. Около 400 души паднали от столовете на пода. И това била Презвитерианска църква!
Той не знаел какво става, но казва, че после разбрал, че всички са били грешници които са се спасили в момента, когато паднали. Молил се за съживление. Той бил истински човек на молитвата. Казва се, че е имал няколко преживявания в молитва, които наистина го променили. Добавил, че се е чул да казва на Господа: „Господи, Ти нали не смяташ, че ние няма да имаме съживление. Ти не мислиш, че можеш да ни лишиш от благословенията си?“ Открил, че напомня на Бога, какво е обещал.

Джордж Уитфийлд, друг служител, излязъл от Англия, за да проповядва по улиците. Говорил на градския площад в Бостън, щата Месечусетс. Когато започнал да проповядва, хората се катерили по дърветата да го виждат, защото тълпата била толкова голяма. Казвал им да слязат долу, защото, когато силата Божия дойде, ще изпопадат от дърветата.

Уигълзуърд казва, че Бог е доволен от децата си, когато имат дръзновение да казват: „Боже, Ти си обещал. Сега стори така“. Ти го казваш с вяра. Това е в съгласие с Божието Слово. Те напомнят на Бога какво е обещал. Щом Бог иска да Му напомняме, нека го сторим.

Сигурно се изправяме пред големи нужди навсякъде. Хора умират от нуждата си от Христа. Болните имат нужда от изцеление. Слабите – от сила. Какъв е твоя дял. Във волята му ли си? Вършиш ли това, което Той иска от тебе? Животът ти прав ли е пред Бога? Сърцето ти осъжда ли те? Ако е така, побързай да се примириш с Него още сега. Благодаря на Бога, че за това не е необходимо много време. 3а каквото и да се молиш, извоювай го с молитва. Ти не се бориш с Бога, а воюваш с демони. Бог иска да ти изпрати отговора. Това е духовна борба срещу господаря на тъмнината.

Библията казва в Ефес. 6:12: „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началства, сили и власти на тъмнината на този свят, срещу духовните сили на нечестието на високи места“. Падни долу пред Всемогъщия и си проправяй с борба пътя сред облака демони, които ще пречат на молитвата ти. Ние имаме оръжия, с които да се борим с дявола. Мечът на Духа, който е Божието Слово и мощното име на Исуса са наши оръжия. Демоните не могат да устоят пред тях. Ти можеш да разгромиш дявола всеки път. Моли се до победа. Ако се молиш за болен, претендирай за освобождението в Исусовото име. Исус казва: „В мое име те ще полагат ръце на болните и те ще оздравеят“. Полагайте ръце на болните и те ще оздравеят. Полагайте ръце на тях и претендирайте за тяхното освобождение в името на Исуса. Ти имаш солидна основа.

Ако се нуждаеш от пари, моли се да се освободят. Тъй като парите са тука в това царство. Бог не е производител. Той няма да ти създаде пари и да ги пусни като дъжд от небето. Бог постави всичкото сребро и злато и добитък на хиляди купчини тук за теб и мен. Той не ги създаде за дявола и неговото обкръжение. Създаде ги и даде господство на Адам над всички тях. Тогава Адам направи голяма сделка и продаде на дявола, така дяволът стана бог на този свят, тъй като имаше власт над всичко. Първоначално Адам беше богът на този свят, тъй като имаше власт над всичко, но той го продаде на дявола, така че властта сега е у него. Но благодаря на Бога, че Исус дойде и разгроми дявола. Той ни даде право да използуваме Неговото име.

Веднъж бях нападнат от бедност и бях свел нос до земята. Тогава прозрях нещо. Господ ми каза никога да не се моля за пари. Каза ми да не го моля за пари, защото парите са долу, тук. Научи ме, че в името на Исуса трябва да заповядам на парите да дойдат. От каквото и да се нуждаех или исках, трябваше да претендирам за него. Той каза, че иска чедата му да имат най-доброто. В словото се казва, че иска чадата му да ядат най-доброто от земята. Казва още: „Ако вие, които сте зли, знаете да давате добри дарове на децата си, колко повече вашият Небесен Отец ще ви даде добри неща, когато искате от Него“.

Трябва да разберем принципите, по които Бог работи. Дал ни е името на Исуса. Каза ми, че той не е този, който спира финансите от мен, не е Този, който не желае децата ми да имат добра храна. Ако беше така, Той не би бил добър Баща. Той ми напомни, че дори и най-старият грешник, който е баща се интересува от децата си, дори и животните са загрижени за своите рожби. Каза ми, че никога не е имало земен баща, който да желае да направи за децата си повече от Него. Проблемът беше, че чадата Му не желаят да Му сътрудничат. Каза ми да заповя

Проповядвайки на едно открито събрание през 1954 г. се срещнах с една жена, за чийто съпруг сме се молили. Бях чул, че той бил спасен, виждате всички без двама бяха спасени за около месец и другите, двама получиха спасение преди изтичането на годината. Когато събранието приключи, тази двойка дойде при мен и съпругът каза: „Брат Хегин искам да те прегърна, ти знаеш, че съм ти брат“. Каза, че е бил спасен същата година, след като се преместили в Калифорния. Тогава жена му добави, че разказала на пастира там за онова молитвено събрание, а той й отговорил, че никога не бил чувал подобно нещо. Радвах се, че онази молитва все още действуваше.

Когато вървим по Божието Слово, то никога не пропада. Исус каза: „Ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било, което да поискат от Отца, който е на небесата, ще им бъде /Мат. 18:19/. Той не казва, може да бъде сторено или, че е вероятно да го стори, а ако се съгласим за нещo ще бъде! Молитвата означава борба (триумф). Означава борба (триумф над) с демони, които се опитват да попречат на нещата да се случват.

Преди няколко години проповядвах в Западен Тексас по Рождество. Въпреки, че бях стоял там три седмици, пастирът искаше да остана още три седмици. Имах още една служба преди Рождество. Тогава пастирът ме уведоми, че всяка година трябвало да плащат данък на църковния имот и всяка неделя вечер той събирал дарения за тази цел. Той каза, че ако остана, той първо ще събере даренията за данъка, а после – за мен. Каза ми, че разбира, че ще се нуждая от допълнително пари по Рождество, тъй като няма да имам събрания по време на почивките, но не беше сигурен дали хората ще дадат допълнително.

Въпреки това се съгласих да остана, като вярвах, че ще получа достатъчно. Писах на жена ми, че ще остана и исках тя да отвори Библията си следващата неделя следобяд на Матей 18:19 и да каже на Господа колко пари ни трябват. Уверих я, че ще направя и аз същото. Ние претендирахме за половината от това, което получавахме всяка седмица.

Тази неделя вечер пастирът събра даренията за данъка и след това за мен. Получих три долара повече отколкото бях попросил. На следващата седмица се случи същото.

В неделята преди Рождество в църквата имаше малка рождественска програма и аз проповядвах само 15 минути. Не само това, но пътувах през цялата нощ, за да стигна у дома за Рождество. Както и да е, пастирът събра най-напред за данъка, а след това за мен. Отидохме до дома му и той ме попита колко бях получил. Казах му, че дяконите още не бяха ми казали. Намерихме ги заети в преброяването на парите. Дарението беше с около 20 долара. по-малко от необходимите. Предложих да ги преброим отново, защото парите трябваше да бъдат там, защото сме ги поискали. Казах му, че жена ми и аз сме се молили и ако парите не бяха там, аз трябваше да тръгна по всяка църква, където съм проповядвал и да кажа, че Исус е лъжец и Библията не е вярна. Ако е така, бих я захвърлил. Такава е моята откровеност.

Не искам да кажа, че нещата ще падат върху нас като зрели череши от дървото, защото трябва да си отстояваш правата. Ти трябва да ги отстояваш пред дявола. Във всичко друго в живота хората ще се борят за правата си и за това, което им принадлежи. Ще изгубят от съня си и ще положат всяко старание, но когато дойде до духовни неща ще затворят очи и ще играят на мъртви. Трябва да открием, къде е отговора. Божието слово действува.

Колко пъти в молитва съм изследвал правата си отново и отново. Ако имам един ценен златен пръстен и го загубя, аз ще огледам земята много внима-телно, където, предполагам, че се намира, тогава ще падна на колене и ръце, ще пълзя наоко-ло и ще го търся. Що се отнася; до духовните неща ще върша същото, като изследвам стъпките си.

Казах на пастира защо трябваше парите да са там. Ние отново ги преброихме, но все недостигаха. Той преброи половината пари, а аз – другата. После той преброи моята половина, а аз – неговата. Все стигахме до същата цифра. Казах му, че трябва да са там. Пак ги преброихме. Той каза, че трябва да броим цяла нощ докато ги получим.

Изведнъж се сетих, че съпругата на пастира си беше купила Библия от мен преди службата. Тя бе сложила парите в плик. Тя ми каза, че имала лично дарение, което не желае да мине през църквата. Каза ми дори да не казвам на съпруга й. То беше от 25 долара и аз бях забравил за това. Тогава му казах, че имах дарението и имах 5 долара над попросеното.

Стойте върху Божието Слово и казвайте, че трябва да бъде. Погледнете бурята в лицето, както Павел направи. Исусовата дума е по-сигурна от думата на ангел. Павел каза: „До мене беше тази нощ ангел от Бога“. Той завършва: „И така, господа, аз вярвам на Бога, че ще бъде така, както ми е говорил“. Погледнете противоречивите обстоятелства в лице и кажете: „Затова, господа, аз вярвам на Бога, че ще бъде така, както ми е говорил“. Тогава ще откриете, че дяволът и демоните ще отстъпят и отговорът ще дойде.

Отстоявайте правата си и Бог ще ви чуе. Погледнете смрачените облаци в лицето и кажете: „И така господа, аз вярвам на Бога, че ще бъде така, както ми е говорил“. Той ще ви чуе.

ТАЙНАТА ЗА МОЛИТВА В СЪГЛАСИЕ И МОЛИТВА В ДУХА

Тук говорим за тайни в молитвата. Ето и тайната за съгласието. Матей 18:19: „Пак ви казвам, ако двама от вас се съгласят на земята за нещо и поискат ще им бъде дадено от Отца, който е на небесата“. Не поставяйте ограничения върху това. Нека го приемем като Слово.

Разказаха ми за пастира на една църква, който непрекъснато казвал: „Това не означава това“ и „онова не означава онова“. Накрая едно момиченце попитало: „Ако Исус не искаше да каже това, което е казал, тогава защо не е казал какво е искал да каже?“ Симпатична мисъл, нали. Ако Той не искаше да каже това, което е казал, защо тогава не е казал, какво е искал да каже? Аз вярвам, че е казал точно това, което е имал в предвид.

Всичко необходимо е двама човека и второто условие и да са на земята. Това е достатъчно. Най-силният израз за съгласие на всеки език е „ДА“. Не можеш да изразиш по друг начин по-твърдо съгласие. В Йоана Исус казва: „Ако поискате нещо в Мое име, аз ще го сторя“.

Пи Си Нелсон казва, че по-буквалното значение на гръцки език това е, че дори ако Исус няма това, което искаш – ще го създаде за теб.

Проповядвах в Салем, щата Орегон през 1957 г. по време на едно влошаване на пазара – т. нар. рецесия, която бе завладяла нацията. Орегон беше един от щатите, който чувствуваше влошаването най-силно. Един безработен механик от църквата ми сложи спирачки на колата в дома си. Беше работил за една компания в продължение на 19 години като механик, но тя фалирала. Спомням си как този човек и жена му ни казваха по-късно, когато вечеряхме заедно, че когато съм проповядвал върху изповедта с устата и вярата в сърцето ще доведе отговора и съм поканил всички да дойдат напред и когато се прибрали в къщи, съпругата попитала мъжа си, какво бе изповядал, той й задал същия въпрос. Те имали имот, който се опитвали да продадат в продължение на няколко години. Тя казала на съпруга си, че е помолила да се продаде всичко. Той бил споменал същото.

На другата сутрин на закуска тя казала на мъжа си да отиде до посредника по недвижимия имот отново и до го опише. В неделя сутрин той отишъл при него който му казал, че имуществото няма да се продаде. Християнинът му отвърнал, че както и да е той желае имота да се опише. Агентът се съгласил и му предложил да се срещне с човека, който преди бе искал да го купи, но на по-ниска цена. Братът намерил мъжа и разбрал, че той все още бил заинтересован и дори бе го взел на предложената цена. За тези две години те се молели да получат парите само ако бяха го изрекли. Вместо да вярват със сърцето си, те се молили Бог да направи нещо. Ние също имаме свой дял.

Този мой приятел работил по горите, когато времето било добро. Мъжът, който купил имота имал камионопроизводително предприятие и попитал приятеля ми дали би искал да го назначи на работа. Той приел предложението, работата била щатна и му плащали 100 долара повече отколкото преди. Съпругата му казваше, че винаги е знаела, че стихът за тях е в Библията, но за първи път постъпила по него.

Тъжно е, че изпълнени с Духа християни преминават живота си и никога не действуват по Словото. То е вярно, Исус не каза, че може да бъде сторено или че съществува такава вероятност. Напротив, Той каза, че ще бъде! Ако се съгласите за нещо, ще бъде. Вместо да спориш със Словото, защо не се съгласиш с Него?

Преди години бях баптист и имах един приятел, който работеше за брат си в един малък гараж, където едва се побираше една кола. Това бе по време на инфлацията. Брат му му плащаше 3 долара седмично и го хранеше. Освен това двамата се опитвали да помагат на родителите си, които били много бедни. Спомням се веднъж как се спрях да се видя с единия, който работеше над един шевролет 34. Брат му беше току що напуснал. Каза ми, че иска да се моля за него. Имал приятелка и искали да се оженят, но не можел да си позволи това с 3 долара седмично. Помоли ме да се моля за него да си намери работа, тъй като дори нямал друг чифт панталони.

Отишъл на едно място за работа, но хората, които приели молбата му казали, че преди него имало 2000 души. Готвел се да подаде молба в един памучен завод и ме молеше да се съгласим за отговор. Каза ми, че и дори да вижда, че почти нямало вакантни места, той знае че Бог ще направи нещо. Казах му за Матей 18:19 и се съгласихме, че той ще получи отговор за десетина дни. На десетия ден го извикаха и той започна работа за 10 долара седмично. Скоро си купи два костюма и след около 9 месеца се ожени. Той беше на това място, докато бе повишен в началник и печелеше добри пари.

Тогава Бог го призова да проповядва и той влезе в служение. Това беше първата ми опитност на действие по този стих от Писанията. Той ще се сбъдне, защото е Божие Слово. Ти може да си силен в молитва сам, но може да си по-силен с някой друг заедно. Библията казва, че сам ще победи 1.000, а двама – 10.000. Двама могат да направят 10 пъти повече от сам.

Спомням си, Смит Уигълзъурд разказваше за една англичанка презвитерианка, която бе дошла до малката му мисия и получила кръщение в Святия Дух. Върнала се в своята църква и започнала да говори на език, при което я изхвърлили навън. Съпругът й бил на път и веднага му казали, че трябва да сложи край на това или в противен случай ще трябва да я изключат от обществото. Той се върнал в къщи ядосан и заявил, че тя трябва да избира между Святия Дух и него. Дал й 10 дни срок да реши. Тя изпратила да повикат Уигълзуърд да се помоли за нея.

Когато той дошъл, видял, че лицето и очите й били червени от плач. Казала му, че е твърде закъснял, въпреки това той я уверил, че Бог никога не го е пращал някъде късно. Тя предала историята и добавила, че е десетия ден. На закуска същата сутрин съпругът я попитал какво е решението й. Тя му казала, че не може да се откаже от Святия Дух, а той си събрал багажа и напуснал.

Уигълзуърд й казал, че ако се съгласят, той ще се върне. Тя отговорила „Да, но ти не познаваш моя съпруг“. Той отговорил: „Не, не го познавам, но познавам моя Исус“. Тя го уведомила, че съпругът й никога не пречупвал думата си. След малко Уигълзуърд успял да й покаже какво казва Словото. Казал й, че всичко което могат да направят е да се съгласят на земята. Накрая тя решила да се съгласи. Молили се на Бога съпругът й да се върне. Докато се молили Духът я изпълнил. Уигълзуърд й казал, че когато съпругът й се върне тази нощ /той не казал „ако“/ тя трябва да бъде много мила и да се държи сякаш нищо не се е случило. Добавил, че след като съпругът й си легне тя трябва да отиде в другата стая, да започне да се моли в Духа и когато се изпълни да отиде тихичко до него и да положи ръка като претендира за душата му.

Вижте, вие имате авторитет в собствената си къща. Уигълзуърд си отишъл и съпругът й се върнал същата нощ. Тя му сготвила любимата му вечеря и по-късно, когато се молила, тя положила ръка и изискала душата му. В минутата, в която го докоснала, той скочил от леглото и помолил Исуса да го спаси. Тогава признал, че е бил член на църква, но не е бил спасен в действителност. За няколко минути се покаял и изпълнил с Духа. Всичко това се случило, защото те се съгласили.

Вижте Римл. 8:26 казва: „Така и Духът ни помага в нашите немощи, защото не знаем как да се молим, но Духът сам ходатайствува за нас в нашите неизговорими стенания“. Д-р Нелсон потвърждава това с гръцкия текст, който казва: „със стенания, които не могат да се изрекат с Думи“. Изговаряне означава нормалната реч. Този стих включва също и молитва на езици. Това е в съгласие с 1 Коринт. 14:14. Друг превод казва: „Моят Дух, чрез Святия Дух в мен се моли“. Ние не знаем точно за какво и как да се молим. Ти не можеш да знаеш с естествения си ум за какво и как да се молиш.

Например, ако се моля за някой, който познавам, Бог да го благослови, всичко, което правя е да успокоя съвестта си, че съм се молил за него. Ти можеш само да кажеш какво искаш, но ние не знаем за какво трябва да се молим. Благодаря на Бога, че Духът ни помага в нашите немощи. Това не означава че Святия Дух върши нещо отделно от тебе. Това би направило него отговорен за молитвения ти живот, а Той не е, тъй като Библията учи, че ти си отговорен. Тези стенания излизат от твоя дух и от твоите устни, а Святия Дух ти помага. Някои неща просто не могат да се изкажат с думи. Често като се молиш по този начин ти ходатайствуваш. Молитвата на ходатайство е молитва за друг. [следва]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *