20 Характеристики на Истинската Реформация

 

 

 

 


20 Характеристики на Истинската Реформация

1.     Има цел, план, видение и стратегия

2.     Приема Библията за единствено правило за живот

3.     Разчита на свръхестествената намеса и ръководство на Бога

4.     Набляга на спасението на човешки души

5.     Набляга на единството на всички вярващи

6.     Превъзмогва класови, идеологически, етнически, деноминационни и личностни статуси и разлики

7.     Променя старите църковни структури и пара-църковни организации

8.     Води до организиране и обгрижване на локални църкви

9.     Разкрива мястото и функциите на вярващия като част от църквата

10. Разкрива мястото и функциите на служителя като част от църквата

11. Създава атмосфера за издигане на лидери и набляга върху обучението на ново поколение църковни водачи

12. Зачита семейството като основна формираща единица на църквата и предпазва семейните ценности базирани на
Библията

13. Включва ученичество и образование

14. Предлага критицизъм на събития, формации, стилове, организации и учения като църковно-обществена дилема
заедно със съответни отговори и решения

15. Предвижда близки и далечни резултати и ефекти в следствие на своята дейност

16. Е социално явление което реално участва в политически и икономически процеси и динамики

17. Е индивидуално и лично явление което създава атмосфера за формирането на предобръщенски живот, спасение
чрез лично преживяване и следобръщенски живот на даден човек, както и участие в ескатологичните събития.

18. Е корпоративно, църковно,обществено, формиращо културата явление което определя динамиките и функциите на даден църква и/или група от църкви.

19. Информира за своето развитие, проблеми и успехи наред с трудности, проблеми и неуспехи, като с това цели
открита, честна и отговорна позиция по своите цели и процеси

20. Е централизирана около Христовя кръст

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *