Етикет: cat1

Кратък откъс от творбата на Йоан Касиaн

Кратък откъс от творбата на Йоан Касиaн

Кратък откъс от творбата на Йоан Касиaн (4 век) 187. Ние винаги трябва да бъдем твърдо уверени, че не можем да постигнем съвършенството само чрез своите усилия и подвизи дори ако се упражняваме неуморно във всяка добродетел. Сами по себе…

КРАТКА ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА

КРАТКА ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА

КРАТКА ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА КРАТКА ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА   Тъй като музиката играе много голяма роля в служението на Давид, необходимо е да се запознаем накратко с развитието на нейната история. Това е особено наложително поради факта, че църковната история…

УЧЕНИЕ В КОНТРАСТИ  Доктрината на спасението

УЧЕНИЕ В КОНТРАСТИ  Доктрината на спасението

УЧЕНИЕ В КОНТРАСТИ  Доктрината на спасението   Библията съдържа много твърдения,които на пръв поглед изглеждат противоречиви. Тя ни казва да бъдем и щастливи и тъжни,агресивни и смирени, зависими и незави- сими,миролюбиви и воинствени. Защо е така? Отчасти,защото Библията ни снабдява…

Машиях Бен Йосеф

Машиях Бен Йосеф

Машиях Бен Йосеф Елханан Бен Авраам “Тора-та ни е била дадена на човешки език”, така че хората да могат да я чуят и разберат. Бележити са постиженията на човечеството, особено в наше време, когато човек превъзмогна гравитацията и излезе в…