СВЕТОВЕН ДЕН ЗА МОЛИТВА – СОФИЯ 23 МАЙ 2010

СОФИЯ, 23 МАЙ 2010г – НДК ЗАЛА 1
НАЧАЛО 17:00ч. КРАЙ 19:20ч.

Свали като PDF файл

Световния Молитвен Ден е призив от Бога към народите за връщане към Него. Покаянието,  не е повърхностен отказ от определени грешни навици. Всъщност, дарът на покаяние не означава само „обръщане от греха”, но и „обръщане към Бога”. Бог отваря сърцето Си и призовава Неговият народ да се върнат към Него. Неговият призив е фокусиран върху поста, молитвата и покаянието и върху всички благословения, който Той иска да им даде.

Поради тази причкина следвайки последователността от 2 Лет. 7:14 и други подобни стихове провеждането на Световеният Молитвен Ден в НДК е разделен на 3 основни блока.

1 БЛОК: СМИРЕНИЕ и ПОКАЯНИЕ

16:55-17:00 Таймер с обратно броене за 5 мин.

(на сцената има 2 екрана, на които ще бъде прожектиран брояч с обратно броене за 5 мин.)

17:00-17:05 Откриване с кратка молитва – Филип Рашев

(кратка информация за Световният молитвен ден по света и у нас. Припомня и насърчава за събитието на площад Св. Ал. Невски същата вечер от 20:00ч.)

17:05-17:30 Хваление и поклонение

(екипа за храление и поклонение е сборна формация от няколко Софийски църкви с ръководител Стефан Врачев. Текста на песните ще се вижда на екраните)

17:30-17:35 Прочит от библията – Блок 1, част 1,2 и 3

(винаги когато Бог е призовавал Неговият народ към всенародно покаяние е имало прочит от Неговото слово. За тази цел сме избрали 3 пасажа от библията, които да бъдат прочетени. Йоил 2:1,12-17, 4 Царе 21:1-2, 2 Летописи 7:14а. Пасажите ще бъдат четени от: (не е установено още))

17:35:17:40 Песен, започваща с молитва

(песента е вид преход от прочита към молитвата и затова е дорбе да започне с молитва)

17:40-18:00 Молитва от четири пастора

(четиримата пастори излизат едновременно на сцената и се молят един след друг в този първи блок. Препоръчително е в молитвата да се следва тематиката на първия блок-смирение и покаяние)

 1. п-р. Владимир Тодоров
 2. п-р. Румен Борджиев
 3. п-р. Людмил Ятански
 4. п-р. Николай Василев

2 БЛОК: ТЪРСЕТЕ ЛИЦЕТО МИ

18:00:18:05 Клип за Хаити

(клипът показва призив за пост и молитва от президента на държавата, след земетресението)

18:05:18:07  Коментар и кратка молитва – Блага Попова

(кементара е пряко свързан с обстановката в България. Не е нужно да чакаме „заметресение” или друг катаклизъм за да се обърнем към Бога. Кратка молитва за България. Бог да не позволява такива бедствия да се случват в страната ни.)

18:07:18:10 Прочит от Библията- Блок 2

(II летописи 7:14а, Йоан 17:20-23, Исая 55:6-7)

18:10:18:15 Песен, започваща с молитва

(песента е вид преход от прочита към молитвата и затова е дорбе да започне с молитва)

18:15-18:35 Молитва от четири пастора

(четиримата пастори излизат едновременно на сцената и се молят един след друг в този втори блок. Препоръчително е в молитвата да се следва тематиката на втория блок- „търсете лицето Ми )

 1. п-р. Анатоли Еленков
 2. п-р. Виктор Вирчев
 3. п-р. Павел Игнатов
 4. п-р Данаил Игнатов

18:35-18:37 Песен от сем. Дуневи

(кратка песен, вид преход към молитвата от деца)

18:37-18:40 Молитва от деца

(децата са на възраст м/у 5 и 6 години. 2 деца момче и момиче. Вероятно ще бъдат придружени от родител )

18:40-18:45 п-р. Пламен Цолов – молитва и покана за дарение

(п-р Пламен Цолов е вече на сцената, преди молитвата от децата да е приключила. След като хората аплодират децата, той се моли за младото поколение и отправя покана за дарение за покриване на разходите по провеждане на събитието)

18:45-18:50 Молитва за света

(Тази молитва беше подготвена от членове на Международния молитвен съвет. Преведена е на много езици. В Световния ден за молитва тя ще прозвучи на всяко събрание! Ще бъде прочетена от 7 младежа. Текста ще се вижда на екраните)

3 БЛОК: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ и БЛАГОСЛОВЕНИЕ

18:50-18:52 Прочит от библията – Блок 3

(2 Летописи 7:14-15, Исая 58:12, Йоил 2:28-32а)

18:52-19:00 Призив от п-р. Иводор Ковачев

(В този трети блок, Бог ни обещава благословение, ако наистина веднъж завинаги прекратим с порочните си навици и грехове. Частта е призив към святост, освещение, единство, любов, пост и молитва. Иводор Ковачев подканва хората да се изправят и води молитва в тази тематика.)

19:00-19:05 Песен – „Бог да пази България”

(песента започва преди края на молитвата и се слива с нея)

19:05:19:15 Клип на служение „365” – Илиан Евтимов

(клипът е свързан с инициатива за пост и молитва 365 дни в годината на евангелската младежка организация. Насърчава църквите към целогодишен пост и молитва. По време на клипа на сцената излизат заедно Илян и Филип. Илиян прави кратка презентация.)

19:15-19:20 Край – Филип Рашев (Припомня и насърчава отново за събитието на площад Св. Ал. Невски същата вечер от 20:00ч.)

ПРОГРАМА

Световен ден за молитва 23 Май 2010г.

16:55-17:00 Таймер с обратно броене за 5 мин.

17:00-17:05 Откриване с кратка молитва – Филип Рашев

17:05-17:30 Хваление и поклонение

17:30-17:35 Прочит от библията – Блок 1, част 1,2 и 3

17:35-17:40 Песен, започваща с молитва

17:40-18:00 Молитва от четири пастора

18:00-18:05 Клип за Хаити

18:05-18:07  Коментар и кратка молитва – Блага Попова

18:07-18:10 Прочит от Библията- Блок 2

18:10-18:15 Песен, започваща с молитва

18:15-18:35 Молитва от четири пастора

18:35-18:37 Песен от сем. Дуневи

18:37-18:40 Молитва от деца

18:40-18:45 Пламен Цолов – молитва и покана за дарение

18:45-18:50 Молитва за света

18:50-18:52 Прочит от библията – Блок 3

18:52-19:00 Призив от п-р. Иводор Ковачев

19:00-19:05 Песен – „Бог да пази България”

19:05:19:15 Клип на служение „365” – Илиан Евтимов

19:15-19:20 Край – Филип Рашев

Библейски прочит

Блок 1, част 1

Йоил 2:1,12-17

1. Затръбете в Сион, И дайте тревога в светия Ми хълм; Нека се разтреперят всичките жители на страната; Защото иде денят Господен, защото е близо,

12. Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене С цялото си сърце, С пост, с плач, и с ридание;

13. И раздерете сърцето си, а не дрехите си, Та се обърнете към Господа вашия Бог; Защото е милостив и щедър, Дълготърпелив и многомилостив, И разкайва се за злото.

14. Кой знае дали Той не ще се отвърне и разкае, Та остави благословение след Себе Си, Колкото за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог?

15. Затръбете в Сион, Осветете пост, свикайте тържествено събрание;

16. Съберете народа, осветете събранието, Свикайте старейшините, Съберете младенците и сучещите; Нека излезе младоженецът от спалнята си, И невестата из стаята си;

17. Нека плачат свещениците, Служителите Господни, Между предхрамието и олтара,

И нека рекат: Пощади, Господи, народа Си, И не предавай наследството Си на позор, Та да ги владеят народите. Защо да рекат между племената: Къде е техният Бог?

Блок 1, част 2

4 царе 21:1-2

1. Тогава царят прати, та събраха при него всичките Юдови и ерусалимски старейшини.

2. И царят възлезе в Господния дом, и с него всичките Юдови мъже и всичките ерусалимски жители, – свещениците, пророците и всичките люде от малък до голям; и прочете на всеослушание пред тях всичките думи от книгата на завета, която се намери в Господния дом.

Блок 1, част 3

2 ЛЕТОПИСИ 7:14а

… и народа Ми, който се нарича с Моето име,

смири себе си и се помоли..

Блок 2, част 1

II летописи 7:14а

…и потърси лицето Ми, и се върне от нечестивите си пътища…

Блок 2, част 2

Йоан 17:20-23

20. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,

21. да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

22. И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;

23. Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.

Блок 2, част 3

ИСАЯ 55:6-7

6. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо;

7. Нека остави нечестивият пътя си, И неправедният помислите си, Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.

Блок 3, част 1

2 ЛЕТОПИСИ 7:14-15

… тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.

15. Сега очите Ми ще бъдат отворени, и ушите Ми внимателни, към молитвата, която се принася на това място.

Блок 3, част 2

ИСАЯ 58:12

И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места;

Ще възстановиш основите на много поколения;

И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население.

Блок 3, част 3

Йоил 2:28-32а

28. И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;

29. Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни.

30. И ще покажа чудеса на небето и на земята, Кръв, огън, и стълбове от дим.

31. Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен.

32. И всеки, който призове името Господно ще се спаси;

2 comments for “СВЕТОВЕН ДЕН ЗА МОЛИТВА – СОФИЯ 23 МАЙ 2010

 1. Slava na Boga che organizaciata i programata sa mnogo po-dobri ot min.godina! Uchim se i varvim napred! Bog da blagoslovi organizatorite i vsichki nas,koito shte Mu se pomolim za Bg,sveta i spasenie na pogivashtite, zapochvaiki s pokaianie!!!
  Viarvam che otzvukat shte bade goliam, osobeno na ploshtada!

 2. Благодаря на организаторите на Молитвения ден.Всеобщата Молитва ни е толкова нужна днес.Хора,хайде да се молим заедно….и молитвата ни ще бъде чута.Слава на БОГА1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *