СВЕТОВЕН ДЕН ЗА МОЛИТВА – СОФИЯ 23 МАЙ 2010

СОФИЯ, 23 МАЙ 2010г – НДК ЗАЛА 1
НАЧАЛО 17:00ч. КРАЙ 19:20ч.

Свали като PDF файл

Световния Молитвен Ден е призив от Бога към народите за връщане към Него. Покаянието,  не е повърхностен отказ от определени грешни навици. Всъщност, дарът на покаяние не означава само „обръщане от греха”, но и „обръщане към Бога”. Бог отваря сърцето Си и призовава Неговият народ да се върнат към Него. Неговият призив е фокусиран върху поста, молитвата и покаянието и върху всички благословения, който Той иска да им даде.

Поради тази причкина следвайки последователността от 2 Лет. 7:14 и други подобни стихове провеждането на Световеният Молитвен Ден в НДК е разделен на 3 основни блока.

1 БЛОК: СМИРЕНИЕ и ПОКАЯНИЕ

16:55-17:00 Таймер с обратно броене за 5 мин.

(на сцената има 2 екрана, на които ще бъде прожектиран брояч с обратно броене за 5 мин.)

17:00-17:05 Откриване с кратка молитва – Филип Рашев

(кратка информация за Световният молитвен ден по света и у нас. Припомня и насърчава за събитието на площад Св. Ал. Невски същата вечер от 20:00ч.)

17:05-17:30 Хваление и поклонение

(екипа за храление и поклонение е сборна формация от няколко Софийски църкви с ръководител Стефан Врачев. Текста на песните ще се вижда на екраните)

17:30-17:35 Прочит от библията – Блок 1, част 1,2 и 3

(винаги когато Бог е призовавал Неговият народ към всенародно покаяние е имало прочит от Неговото слово. За тази цел сме избрали 3 пасажа от библията, които да бъдат прочетени. Йоил 2:1,12-17, 4 Царе 21:1-2, 2 Летописи 7:14а. Пасажите ще бъдат четени от: (не е установено още))

17:35:17:40 Песен, започваща с молитва

(песента е вид преход от прочита към молитвата и затова е дорбе да започне с молитва)

17:40-18:00 Молитва от четири пастора

(четиримата пастори излизат едновременно на сцената и се молят един след друг в този първи блок. Препоръчително е в молитвата да се следва тематиката на първия блок-смирение и покаяние)

 1. п-р. Владимир Тодоров
 2. п-р. Румен Борджиев
 3. п-р. Людмил Ятански
 4. п-р. Николай Василев

2 БЛОК: ТЪРСЕТЕ ЛИЦЕТО МИ

18:00:18:05 Клип за Хаити

(клипът показва призив за пост и молитва от президента на държавата, след земетресението)

18:05:18:07  Коментар и кратка молитва – Блага Попова

(кементара е пряко свързан с обстановката в България. Не е нужно да чакаме „заметресение” или друг катаклизъм за да се обърнем към Бога. Кратка молитва за България. Бог да не позволява такива бедствия да се случват в страната ни.)

18:07:18:10 Прочит от Библията- Блок 2

(II летописи 7:14а, Йоан 17:20-23, Исая 55:6-7)

18:10:18:15 Песен, започваща с молитва

(песента е вид преход от прочита към молитвата и затова е дорбе да започне с молитва)

18:15-18:35 Молитва от четири пастора

(четиримата пастори излизат едновременно на сцената и се молят един след друг в този втори блок. Препоръчително е в молитвата да се следва тематиката на втория блок- „търсете лицето Ми )

 1. п-р. Анатоли Еленков
 2. п-р. Виктор Вирчев
 3. п-р. Павел Игнатов
 4. п-р Данаил Игнатов

18:35-18:37 Песен от сем. Дуневи

(кратка песен, вид преход към молитвата от деца)

18:37-18:40 Молитва от деца

(децата са на възраст м/у 5 и 6 години. 2 деца момче и момиче. Вероятно ще бъдат придружени от родител )

18:40-18:45 п-р. Пламен Цолов – молитва и покана за дарение

(п-р Пламен Цолов е вече на сцената, преди молитвата от децата да е приключила. След като хората аплодират децата, той се моли за младото поколение и отправя покана за дарение за покриване на разходите по провеждане на събитието)

18:45-18:50 Молитва за света

(Тази молитва беше подготвена от членове на Международния молитвен съвет. Преведена е на много езици. В Световния ден за молитва тя ще прозвучи на всяко събрание! Ще бъде прочетена от 7 младежа. Текста ще се вижда на екраните)

3 БЛОК: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ и БЛАГОСЛОВЕНИЕ

18:50-18:52 Прочит от библията – Блок 3

(2 Летописи 7:14-15, Исая 58:12, Йоил 2:28-32а)

18:52-19:00 Призив от п-р. Иводор Ковачев

(В този трети блок, Бог ни обещава благословение, ако наистина веднъж завинаги прекратим с порочните си навици и грехове. Частта е призив към святост, освещение, единство, любов, пост и молитва. Иводор Ковачев подканва хората да се изправят и води молитва в тази тематика.)

19:00-19:05 Песен – „Бог да пази България”

(песента започва преди края на молитвата и се слива с нея)

19:05:19:15 Клип на служение „365” – Илиан Евтимов

(клипът е свързан с инициатива за пост и молитва 365 дни в годината на евангелската младежка организация. Насърчава църквите към целогодишен пост и молитва. По време на клипа на сцената излизат заедно Илян и Филип. Илиян прави кратка презентация.)

19:15-19:20 Край – Филип Рашев (Припомня и насърчава отново за събитието на площад Св. Ал. Невски същата вечер от 20:00ч.)

ПРОГРАМА

Световен ден за молитва 23 Май 2010г.

16:55-17:00 Таймер с обратно броене за 5 мин.

17:00-17:05 Откриване с кратка молитва – Филип Рашев

17:05-17:30 Хваление и поклонение

17:30-17:35 Прочит от библията – Блок 1, част 1,2 и 3

17:35-17:40 Песен, започваща с молитва

17:40-18:00 Молитва от четири пастора

18:00-18:05 Клип за Хаити

18:05-18:07  Коментар и кратка молитва – Блага Попова

18:07-18:10 Прочит от Библията- Блок 2

18:10-18:15 Песен, започваща с молитва

18:15-18:35 Молитва от четири пастора

18:35-18:37 Песен от сем. Дуневи

18:37-18:40 Молитва от деца

18:40-18:45 Пламен Цолов – молитва и покана за дарение

18:45-18:50 Молитва за света

18:50-18:52 Прочит от библията – Блок 3

18:52-19:00 Призив от п-р. Иводор Ковачев

19:00-19:05 Песен – „Бог да пази България”

19:05:19:15 Клип на служение „365” – Илиан Евтимов

19:15-19:20 Край – Филип Рашев

Библейски прочит

Блок 1, част 1

Йоил 2:1,12-17

1. Затръбете в Сион, И дайте тревога в светия Ми хълм; Нека се разтреперят всичките жители на страната; Защото иде денят Господен, защото е близо,

12. Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене С цялото си сърце, С пост, с плач, и с ридание;

13. И раздерете сърцето си, а не дрехите си, Та се обърнете към Господа вашия Бог; Защото е милостив и щедър, Дълготърпелив и многомилостив, И разкайва се за злото.

14. Кой знае дали Той не ще се отвърне и разкае, Та остави благословение след Себе Си, Колкото за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог?

15. Затръбете в Сион, Осветете пост, свикайте тържествено събрание;

16. Съберете народа, осветете събранието, Свикайте старейшините, Съберете младенците и сучещите; Нека излезе младоженецът от спалнята си, И невестата из стаята си;

17. Нека плачат свещениците, Служителите Господни, Между предхрамието и олтара,

И нека рекат: Пощади, Господи, народа Си, И не предавай наследството Си на позор, Та да ги владеят народите. Защо да рекат между племената: Къде е техният Бог?

Блок 1, част 2

4 царе 21:1-2

1. Тогава царят прати, та събраха при него всичките Юдови и ерусалимски старейшини.

2. И царят възлезе в Господния дом, и с него всичките Юдови мъже и всичките ерусалимски жители, – свещениците, пророците и всичките люде от малък до голям; и прочете на всеослушание пред тях всичките думи от книгата на завета, която се намери в Господния дом.

Блок 1, част 3

2 ЛЕТОПИСИ 7:14а

… и народа Ми, който се нарича с Моето име,

смири себе си и се помоли..

Блок 2, част 1

II летописи 7:14а

…и потърси лицето Ми, и се върне от нечестивите си пътища…

Блок 2, част 2

Йоан 17:20-23

20. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,

21. да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

22. И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;

23. Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.

Блок 2, част 3

ИСАЯ 55:6-7

6. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо;

7. Нека остави нечестивият пътя си, И неправедният помислите си, Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.

Блок 3, част 1

2 ЛЕТОПИСИ 7:14-15

… тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.

15. Сега очите Ми ще бъдат отворени, и ушите Ми внимателни, към молитвата, която се принася на това място.

Блок 3, част 2

ИСАЯ 58:12

И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места;

Ще възстановиш основите на много поколения;

И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население.

Блок 3, част 3

Йоил 2:28-32а

28. И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;

29. Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни.

30. И ще покажа чудеса на небето и на земята, Кръв, огън, и стълбове от дим.

31. Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен.

32. И всеки, който призове името Господно ще се спаси;

2 comments for “СВЕТОВЕН ДЕН ЗА МОЛИТВА – СОФИЯ 23 МАЙ 2010

 1. Slava na Boga che organizaciata i programata sa mnogo po-dobri ot min.godina! Uchim se i varvim napred! Bog da blagoslovi organizatorite i vsichki nas,koito shte Mu se pomolim za Bg,sveta i spasenie na pogivashtite, zapochvaiki s pokaianie!!!
  Viarvam che otzvukat shte bade goliam, osobeno na ploshtada!

 2. Благодаря на организаторите на Молитвения ден.Всеобщата Молитва ни е толкова нужна днес.Хора,хайде да се молим заедно….и молитвата ни ще бъде чута.Слава на БОГА1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.