Дейвид УИЛКЕРСЪН: ВИДЕНИЕ за ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ (Глава 7) БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ ГОТОВИТЕ

БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ ГОТОВИТЕ

Тази година беше пълна с много лоши новини. Нашите ежедневни вестници повече приличат на фантастика, от която тръпки ни побиват, а не на реална действителност. Всеки ден получаваме своята порция новини за повишаване на цените на хранителните продукти, щетите от природните бедствия, енергийни кризи и рекордни урагани и наводнения, сполетяващи света.

Думи като „силен”, „рекорден”, „необикновен”, „необичайно за сезона”, „незапомнен” все по-често се чуват при прогнозите за времето. Когато времето трябва да е хубаво и слънчево, вместо това ще има урагани и наводнения. Там, където времето е било студено, ще настъпи необикновена жега.

Много хора са убедени днес, че светът е излязъл от релси. Наредби и закони, на които винаги и напълно сме разчитали сега се разпадат на части. Правителството повече няма да може да се справи с всички въпроси и дори и най-опитните световни водачи само ще объркат световното положение. Разбива се всяко наше доверие, когато хората от висшите кръгове свиват рамене и се съгласяват с това, че те не по-малко от нас разбират какво става наоколо. Няма да съществува прост отговор на сложните въпроси.

Ако това, което сме видели през последните 5 години – насилие, аморалност, беззаконие и трагедии, можете ли да си представите на какво ще станем свидетели в следващите десетилетия?

Земята ще бъде сполетявана многократно и с такава сила от трагедии и разрушения, че може да се предположи, че тя ще страда като в родилни мъки. Библията казва, че Бог ще създаде нова земя и ново небе. Тази земя ще премине и ще се стопи в ужасна горещина. Всичките й основи ще се разтопят. И ние ще ставаме свидетели на раждането на нов свят и умирането на стария.

Това е вълнуващо време за истинските християни. В своята любов и милосърдие, Бог допуска нещастия да тревожат земята, за да предупреди всички, които ще слушат, че Исус Христос ще дойде пак и че това е време за подготовка. Той толкова силно обича Своите деца, че няма да установи царството Си без предупреждение. Бог знае, че хората трудно чуват гласа Му и за да привлече вниманието им, е необходимо да се допуснат бедствия и земетресения. Тези бедствия, ще притиснат целия свят и е твърде болезнено да ги пренебрегваме. Те са управлявани от Бога, за да подготви световната сцена за последните моменти на времето. Колкото повече се приближаваме към последния час, тези родилни болки ще стават все по-големи и по-чести. Ще има все повече глад, все повече епидемии и все по-силни земетресения на много места. И всичко това е само начало на скръбта. Но вестта на Библията към всички истински християни е:

„А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава” (Лука 21:28).

Сърцата на хората няма да издържат на страха, като видят всичко случващо се по земята. Хората ще започнат да трупат стоки, пари и да се приготвят за идващата световна криза. Дори някои истински християни ще бъдат обхванати от тази вълна на страх и загриженост за бъдещето. Хората винаги се страхуват от потъващия кораб. Човек винаги е търсил безопасност и това ще го доведе до епидемия от „запасяване”, когато ще се хване за къщи, земя, пари и сигурни доходи.

Толкова ли е страшно това за нас? Ужасява ли ни истината? Истина ли е това, че краят на света е надвиснал над нас? За това време ли пророкуваха библейските пророци, че ще настъпи? Вярно ли е, че живеем във време, когато всички тези пророчества ще се изпълнят? Могат ли дори най-верните християни да схванат колко близо е света до нощния си час? Едно е сигурно: всичко се разпада на части, докъдето ни стига погледът. Дори и най-съмняващ се на земята човек осъзнава, когато остане сам със себе си, че в света назрява нещо необичайно странно.

Заедно с видението за бедствията, Бог ми даде много важно слово на надежда за всички вярващи. Аз отчаяно питах Бог за идващите събития, които видях. Аз Го молих да ми каже как християните ще успеят да направят всичко, което са длъжни да направят в толкова кратко време, когато много от тях забравят вярата и се крият в укритията. Как християните могат да изхвърлят страха от сърцата си? Как ще приемат всички съобщения от последните новини и как ще очакват бедствията и катастрофите, без да се страхуват за своя дом и децата си? Или трябва да се отрекат от всичко и да предадат този стар свят на дявола и всичко да си отиде по реда си? Или ще си изплатят дълговете, ще „замразят” спестяванията си в банките и ще се надяват на по-добри времена? Дали ще си купят земя на село и ще избягат там с надеждата, че там идващите бедствия ще ги подминат? Дали ще пият, ядат и женят – просто да живеят като знаят, че смъртта е над главите им? Дали ще допуснат, че най-добрите им подбуди са умрели и ще се подадат на страха? Дали да оставят най-добрите си мечти и честолюбие и да се превърнат в отшелници, търсещи истината?

Мили приятели, чуйте какво ми каза Святия Дух. Това бяха 5 малки думи, но бяха така силни, че възбудиха у мен нова силна надежда и вяра. Тези пет малки думи бяха: „БОГ ДЪРЖИ ВСИЧКО ПОД КОНТРОЛ”.

Това е истината: Всичко е под Негов контрол. Въпреки земетресенията, глада, епидемиите, градушка, смъртоносни топлинни вълни, наводнения, урагани – природата не е излязла извън контрол! Всичко, което виждаме, че се сбъдва сега, е предсказано в Словото Божие. Нищо не може да стане в природата и с природата без Бог да го е допуснал. Библията предсказва, че Божият гняв ще се излее над земята чрез разрушаване на природата, с цел да предупреди хората за идващия съд.

Природата се управлява от Бога и Той е сложил определени граници, които не могат да бъдат нарушени от нищо, ако Бог не допусне това. Бог каза на Йов, че Той е Този, Който: поставя граници на морето, затвори морето с врати, които да спират гордите вълни; държи края на земята, за да треперят нечестивите; държи в съкровищници градушката и снега за деня на битката; прави място за изливане на дъжда; познава законите на небето и установява господството им на земята; държи в съдове небето; изпраща гръмотевици; разнася вятъра по земята (Йов 38).

Дете на Бога, не трябва повече да се страхуваш от разбунтувалата се природа. Бог остава господар на стихиите. Той призовава, наказва и предупреждава всички Свои деца да внимават в белезите на времето. Но сред всичко това, за вярващите ще има място на сигурност. Библията казва:

„Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят и ги избавя” (Псалм 34:7). Ако сте положили упованието си в Бога, можете спокойно да погледнете в лицето всяко бедствие и с увереност да кажете: „Моя Бог говори към тази вселена и Силата Му е доказана. Аз ще стоя тихо и ще видя спасението от Господа!”

Дори и сатана е под контрол. Както и при Йов, Бог може да му разреши да се докосне до материалните и физическите вещи около вас, но до вас не може да се докосне, нито може да открадне вярата ви в Бог. Властта на сатана е ограничена и дори младенците в Христос могат да го накарат да побегне, като му се противопоставят със Словото и Кръвта на Христос. Библията казва: „Противете се на дявола и той ще бяга от вас!” Нима това ви звучи като поражение? Нима това говори за победа на дявола? Нима това говори, че християните трябва да се страхуват от дявола? Никога!

Бог държи всичко в ръката Си и ние също сме там. Никога не се страхувайте от сатана! Само страхът от Господа е начало на мъдростта. Ако ви мъчи дух на страх, не сте го получили от Господа – тогава защо да го търпите? Отървете се от него, защото Божието слово за това време е това: „Бог не ни е дал Дух на страх, но на сила, любов и здрав разум” (2 Тимотей 1:7).

Сатана може да се опита да ви завладее със страх, срам и мръсотия и да смущава душата ви с най-различни лоши неща. Той може да ви преследва и враговете на Христос могат да ви оскърбяват и мразят. Може да останете без пари, да се молите за храна. Можете да сте мразени и отхвърлени от семействата си и оставени от най-добрите си приятели. Но очите на Бога са към праведните и ушите Му слушат молитвата им. Така че не трябва да се страхуваме от някой, който е силен да разруши тялото ни, а трябва да уважаваме и почитаме само Онзи, Който владее душата ни. Никаква сила на небето и на земята няма право да се докосва до упованието и вярата на човек в Исус Христос. Всички ние и всичко, до което се докосваме е под Негов контрол. Това е истината! Не е важно как изглеждат нещата в този опиянен свят, всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога и са призвани по Неговото благоволение.

Нека стойността на доларът да пада. Нека депресията и икономическия спад да вървят заедно с безработицата и страха. Нека дойде инфлация и замърсяване на атмосферата. Нека има войни и слухове за войни. Нека се разпадат на части постиженията и изграденото общество. Нека човечеството стигне до ръба на катастрофата. Няма значение какво развитие вземат нещата в нашия свят, злото все още може да способства за доброто на онези, които любят Бога и са избрани по Неговата воля. Но за истинските Божии деца всичко е във властта на Всемогъщия! Всичко това не е важно за нас, защото нищо не може да навреди на тези, които са скрити под могъщите Му крила. Защото сянката на Всемогъщия е по-голяма от всяка сянка на страха, измислена в този свят. Божите деца не бива да се страхуват от дявола. Неговите деца никога няма да просят за хляб и Той ще се погрижи за всяка тяхна нужда до последната минута.

Бог не е обещал да пази Своите чада от страдания. Той не ни е обещал да ни пази от часът, когато ще дойде нуждата. Нямаме обещания за мир на земята, спокойствие, сигурност и постоянно финансово благополучие. Обещани са мир и безопасност на душата и ума ни – това е свръхестествен запас за всяка истинска нужда – и обещание, че никога няма да просим хляб. Бог би искал да види, че сме дошли на такова място, че и ние да кажем като апостол Павел: „Като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно” (1 Тим. 6:8).

Бъдещето изглежда лошо и пълно със знамения. Но Давид казва в Псалмите: „Няма да се страхувам от зло”. И това е словото за всички вярващи днес. Бъдещето също се намира в Неговата власт, затова не трябва да се страхуваме. Бог е планирал всичко. Той знае точно времето на идването на Христос. Последната велика скръб, битката при Армагедон и съдния ден са записани в Неговия календар. Бог, Който управлява небето и земята казва:

„Ето, народите са като капка от ведро и се считат като ситен прашец на везните… Всичките народи са като нищо пред Него, считат се пред Него за по-малко от нищо, дори за празнота.” (Исая 42:15,17).

Бог иска да продължим да работим до завръщането на Христос. Това означава, че ние трябва да работим така, като че ли краят никога няма да дойде, а да живеем така, като че ли краят ще дойде утре.

Попитали  великият евангелизатор Д. Муди: „Какво би правил днес, ако знаеше, че Исус Христос идва утре?” Отговорът бил: „Ще посадя дърво.” Нека така да бъде. Нека истинските християни да садят и разпръсват Божието семе и винаги да бъдем заети да изпълняваме Божието дело. Когато Той се върне, нека да ни намери да вършим Неговата воля.

Бог продължава да брои космите на главата ни. Той брои даже птиците, които падат. Той все още чува молитвите ни, преди още да сме ги изговорили. Той все още дава в изобилие, много повече от това, което сме поискали или помислили. Тогава защо да се страхуваме?

Вярвам, че приготвеният християнин ще преживее времена на скръб и мъка. Вярвам, че той ще бъде проверен, изкушен и изпитан. Вярвам, истинските християни ще станат свидетели на многобройните ужаси, описани в това видение. Но също така съм твърдо убеден и имам свидетелството на Святия Дух в сърцето си, че внезапно Бог ще спаси Своите истински деца от Неговия последен гняв, който ще се излее над цялата земя. Той ще спаси Своите деца от най-страшните часове на катастрофата, за която Библията казва, че идва.

Християни, вие, които сте готови, събудете се! Вие сте под Неговата власт и Той действа. Той спасява, изцелява, кръщава със Святия Дух и приготвя Своя дом. Страхът е като богохулство. Заповядано ни е да се укрепяваме един друг в Бога, да се радваме и да пеем, когато видим приближаването към последния час. Ти може да попиташ: „Но как мога да се радвам, когато виждам този стар проклет грешен свят да се разпада на части?” Ще отговоря с цитат от Библията:

„Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега…очаквайки изкуплението” (Римляни 8:22-23).

Една жена, която ражда може да крещи от болки, но в сърцето си тя се радва, защото знае, че на света ще се роди дете.

Царството на Бога расте, а царството на сатана се разпада. Затова християните могат да кажат:

„Всичко е във Негова власт!”

Места от Словото за изучаване

 1. …чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света.” 2 Петрово 1:4
 2. „Спокойно ще легна и ще спя, защото Ти, Господи, в самотия ме правиш да живея в безопасност.” Псалм 4:8
 3. „Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност, и ще бъде спокоен без да се бои от зло.” Притчи 1:33
 4. Възлюбеният от Господа ще живее Безопасно при него; Господ ще го закриля всеки ден, И той ще почива между рамената му.” Второзаконие 33:12
 5. „Името Господно е яка кула; праведният прибягва в нея и е поставен на високо.” Притчи 18:10
 6. „Както орел разбутва гнездото си. Трепери над пилетата си, разпростира крилата си та ги подема, и вдига ги на крилата си, така Господ сам го води.” Второзаконие 32:11
 7. „И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто?” 1 Петрово 3:13
 8. „Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят; Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали.” Исая 43:2
 9. Много са неволите на праведния; но Господ го избавя от всички тях.” Псалм 34:19
 10. „Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб; с песни на избавление ще ме окръжаваш.” Псалм 32:7
 11. Бог е нам прибежище и сила, Винаги изпитана помощ в беда.” Псалм 46:1

1 comment for “Дейвид УИЛКЕРСЪН: ВИДЕНИЕ за ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ (Глава 7) БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ ГОТОВИТЕ

 1. Едно е сигурно , че Бог не е говорил на Давид Уилкерсън. Бог който в старо време е говорил чрез пророците чрез видения и сънища (евр 1:1-2), днес ни говори чрез Сина и неговото слово. Последните пророчества на Исус са в книгата Откровение и Давид Уилкерсон не може да прибави нищо повече върху Божието слово. В днешно време няма нови пророчества. Ако имаше това значи че са Боговдъхновени и трябва да се прибават в Библията. А Бог забранява това.
  През 2009 Давид Вилкерсон споменава че ще има пожари и стачки навсякъде в Ню Йорк и Америка след месец или два. Християните трябваше да се запасят за месеци с храна.
  Това пророчество се оказа ФАЛШИВО ПРОРОЧЕСТВО. По късно Давил Уилкерсон споменава че се съмнява че е от фалшивите пророци (поне има тази доблест) защото пророчествата не се изпълват. Със право се съмнява.
  За християните е опасно да вярват на такива пророчества.
  1. Защото Библията е достатъчно и ни дава достатъчно информация за последно време. Библията казва какво е началото и края на всичко.
  2.В днешно време няма нови пророчества. Пророчествата се прекратяват след написване на Библията. Иначе трябва да са пробават към нея. А ние знаем какво става с такива които прибавят към Библията.
  3.Всички култове започват с пророчества – съботяни, мормони, мюсолмани. Сатана използва видения и сънища да отдели християните от Библията.
  4. Хора които започват да слушат такива видения рано или късно тези видения започват за поставят Библията на второ място и се осланят повече на тях.
  5.Когато днес някой спомене че има видение или сън може да е вярно , но е от Сатана. Например във книгата или филма „рая е действителен“ едно дете (не помня името) споменава че хората там имат крила, Святия Дух има звят и т.н. неща които не са описани в Библията и които Бог забрани на Павел да споменава как е не небето. Вижда се как цялата църква може да се отдели от Бога чрез такива видения.
  ДНЕС БОГ ГОВОРИ ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ НЕГОВОТО СЛОВО.
  Давид Уилкерсон греши.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *