Пророческо видение за Европа 2010

Изграждане на Царството чрез молитва

Ще се въздигне мощно молитвено съживление в Европа. Хората ще се молят за нациите си по домовете и в църквите. Божият призив за молитва ще стане толкова силен, че хората на богослужение ще плачат за греховете на народа си и този плач ще идва от сърцата им. Техните сърца ще бъдат разтърсени и раздвижени от Моя Дух и те ще стъпват в Моята сила. И това няма да са еднократни молитви като фойерверки, а ще бъде устойчива постоянна молитва.

Вратите на църквите ще бъдат отворени за молитва и хората ще идват и ще престояват в единство, независимо от всякакви деноминации. Моят дом ще бъде съграден върху молитвата!

Хората ще постят, ще се молят и викат към живия Бог да промени нещата и да се намеси в техните нации. Църквите, които са исторически по-стари и са натрупали многобройни традиции, ще започнат да ги заменят с живи опитности с вечно живия Бог!

И не това очаква светът! И не това очакват църквите, но Аз, казва Господ, правя това да се случва!

Моят огън отново слиза над Моя дом – Църквата. Толкова чудесни неща ще се случват сред Моите хора, когато те наистина се молят заедно – не само всеки в деноминацията си, но от много и различни деноминации. Когато се съединяват ръце и сърца, за да се молят за своите градове и села в продължителна молитва – Аз ще обръщам сърцата на хората.

Моята сила ще се изяви. Ще привличам множествата към Себе Си и ще съграждам Църквата Си в Европа! Израстват големи църкви, пълни с огнени християни, които ще носят Словото Ми до градовете и нациите си. Те ще горят с Моя огън и ще слушат Моя глас. Това са хората, които ще носят Моето Слово по медиите и по площадите.

Идва време за реформация в сърцата на служителите. Те отново започват да търсят Лицето Ми и няма да има друг такъв ден за Европа. Това е последната реформация в Европа преди тъмнината да се спусне. Ще става тъмно и още по-тъмно и всичко ще потъне в тъмнина до Моето идване.

Европа не е единна днес. Тя е един разделен континент и хората се опитват да го обединят. Не е дошъл още денят за възстановяването на Европа. Дошъл е денят за възстановяването на Църквата в Европа. Идват дни на съживление преди да дойдат дните на гонение.

Мнозина нараняват Моя Дух чрез груби думи и действия срещу Моите хора, пастори и служители. Това са тези, които е не Ме познават, и само си мислят, че Ме познават. Когато виждат как Моето съживление расте, те казват: “Това не е от Бога. Това е против нашите традиции и нашите пътища. Нека прекъснем това, нека го спрем, защото е разрушително.”

Всяко раздвижване, което идва от Мен, е разрушително спрямо мъртвите традиции!

Младите ще Ме познават, младите и щедрите по сърце – те ще Ме познават.

Аз привличам младежта, както никога досега в Европа. Не се е виждал и няма да се види друг такъв ден, когато такова съживление ще обхване младите поколения. Това произтича от движението на Моя Дух над нациите и ще бъде видяно от Моите овце.

Следващите години ще бъдат време за въздигане на Църквата в Европа, в една различна Европа. А след това бавно ще започне да се спуска тъмнина, тежки тъмни времена. Светлината ще започне да угасва и много силни църкви ще угаснат.

Това не е свършекът на времето, но тъмнината ще дойде. Тя ще идва бавно и много хора няма да забелязват точно как – ще се случват уж дребни неща ту тук, ту там. И тогава изведнъж вярващите ще се стреснат и ще кажат: “Нашите народи вече не са с нас. Изглежда да сме заедно , но те не са откъм нас. Те вървят по своите си пътища и не се интересуват от Бога!”

Съживление ще има и на други места по Земята, но идва последната мощна реформация и съживление от Моя Дух над Европа. Молете се!

Получено чрез Марко Джоенсу в Прага във Витлеемската катедрала, където през 15 в е проповядвал Ян Хус. Публикувано в сп. “Ревайвал таймс” , януари 2010, Лондон.

1 comment for “Пророческо видение за Европа 2010

  1.  Амин! Да бъде! Аз също вярвам в това, че Бог ще направи последната реформация в църквата си преди да настъпи времето на тежки изпитания и гонения. Бог ще промени сърцата ни към святост и ще изгради характери, който ще могат да приемат силата му и дарбите му и мотивирани и движени от Неговата любов ще служат и ще изграждат ученици. Времето идва когато църквата ще се върне към ревноста на ранната църква и Бог ще подари на църквата си апостоли, пророци, благовестители, пастири и учители. Бог ще излее Дух на благодат и молитва и ще погледнем към Него, когото прободоха. Само да бъдем внимателни да познаем времето на нашето посещение.
    Братя пастири от вас зависи да покажете пример и да сте ревностни да изпитате сърцата си и ако има път който Бог не одобрява да го изповядате и оставите и след това да поведете Божия народ в молитва. Проповядвайте смело цялата истина записана в Библията без да се страхувате от това какво ще кажат хората или дали ще обидите някой.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *