Конференция на Ходатайствената Мрежа с Алън Винсент

След харизматичното, а по-късно пророческото и апостолкото движение, църквата сега се намира в един от нейните следващи етапи на възстановяване – този на издигане на Садоковото свещенство според Езекил 44 глава, намиращо своето място в домовете на молитва, които Бог издига в момента навсякъде по света. Това е служение, отправено директно към Бога, в което хвалението, поклонението и чакането на Господа заемат главно място. На практика това е същото нещо, което 120-те вършеха в Горницата, а по-късно беше и основната отговорност и дело на апостолите, както в Ерусалим, така и в Антиохия (Деяния 6:4;13:2). Това беше служението и на Анна, Фануиловата дъщеря в храма (Лука 2:36-38). Както виждаме, резултатът от тези служения, е че те дават раждане на Божиите цели и воля за Църквата. Всъщност в основата си, това е служение на всички новозаветни вярващи, защото именно служенето на Бога е основата за всяко едно останало новозаветно служение. Днес, повече от всякога е пълно с всякакви служения към хората, но въпреки изобилието на дарби и служения, пак не можем да видим онази промяна и святост в живота на вярващите, които да водят към израстването в образа и подобието на Христос. И това е, защото никое служение не може така да постави човек лице в лице с Бога, както служението в молитвения дом. И именно то е било основната мишена и цел на дявола – да прекъсне връзката на вярващия с Бога, като я заменя със служби, книги, библейски училища, семинари, конференции и т.н. Освен това нищо не може да донесе днес в църквата страха от Бога, така както престояването в изявеното Божие присъствие в молитвения дом. Исус ясно заяви в Марка 11:17, че домът му ще се нарече „молитвен дом за всичките народи”.

Псалом 15 и 24 задават въпроса: „Кой ще се възкачи на хълма Господен и кой ще застане на Неговото свято място?” Кой е този свят хълм, и кое е това свято място днес? Това са местата където по подобие на хълма Сион, Бог е издигнал тези молитвени домове, които по подобие на Давидовата скиния позволяват на Бог да слиза и да обитава реално с Неговото изявено присъствие (шекайна) и слава (кабод). Това са местата, където присъства Неговият мир (шалом), който позволява на слугите Му, по подобие на Давидовите силни, да влизат в Неговата почивка, изпълвайки се с плодовете на Духа и съединявайки се с вярата на техния Господ да виждат нови хоризонти и измерения на Божията воля както за тях, така и за църквата и нациите. Именно това е мястото, от което най-вече можем да спечелим и битката за градовете си. Това е мястото, където всички ние, пребъдвайки регулярно в Божието присъствие, се трансформираме и преобразяваме в образа на Христос, позволявайки Му да изцери всяка рана и да ни въведе в славната свобода на Божиите избрани.

Преди няколко години, когато аз и съпругата ми бяхме в един такъв молитвен дом в Израел, Бог ясно говори и на двама ни по отделно, а след това и чрез други хора, че волята Му е да направим такъв молитвен дом и в Пловдив, в нашата църква. Веднага след завръщането ни в Пловдив, Бог чрез чудо ни подари буквално огромно място в центъра на града, където освен място за църква, имаме достатъчно други сгради и помещения, в едно от които стартирахме и молитвения дом. Неведнъж през годините, по време на различни молитвени събрания, както в нашата църква, така и на други места, Бог е давал във видение да се види как един след друг изникват множество огньове в страната ни, като всеки един от тях е бил символ на същите тези молитвени домове. Подобно е било дори и видението на Франц Липи от Австрия, който има върху себе си апостолски призив за Балканите, в което Бог му дава да види тези молитвени домове като едни мощни електроцентрали, които са снабдявали с „енергия” областите около тях.

В началото на този месец в молитвения дом имахме семинар с Джордж Маркакис, който е основал подобен молитвен дом в Атина преди повече от 5 години. Целта на това „училище” (тъй като беше съчетано с практика), беше да научим колкото се може повече за функционирането и служението във молитвения дом. За щастие успяхме наистина да научим много и то не толкова от поученията на Маркакис, колкото от преживяванията, които имахме в молитвения дом, тъй като през по-голямата част от времето Божието присъствие беше върху нас и ни учеше, и ни служеше по такъв начин, че нямаше време и място за поучения. В крайна сметка Джордж пророкува за това, че молитвеният ни дом е навлязъл в един нов етап на израстване и на служене. И от онзи момент насам, ние всички сме свидетели на това. Не само че Бог почти моментално слиза върху всички нас, когато се събираме служителите, за да прекараме време с Бога, но и последната неделя на църковната служба, след като проповядвах за смисъла и ползата от молитвения дом, и помолихме Бог да слезе и да даде на хората да усетят и вкусят от това, което се случва в дома за молитва, Бог действително слезе със славата си по начин, по който наистина никой не очакваше. И това е само началото на всичко онова, което Бог иска да даде на църквата в България.

Не е случаен и фактът, че точно сега Бог допуска да имаме в България привилегията за още една (втора) конференция с апостол Алан Винсент, на тема „Издигане на падналата Давидова скиния”. Когато за първи път той и неговата съпруга през 60-те години на миналия век, са престоявали в молитва за град Бомбай, учейки се как на практика да издигат падналата Давидова скиния, Бог им дава в отговор на молитвите им такова съживление, при което за 4 години те виждат над 100 000 души да се прибавят към църквата в Индия, и как църквите се раждат със хиляди. Години след това, по същия пример, те стартират множество други църкви и изграждат ученици на много места по света, учейки ги именно на това как да вземат власта в духовния свят по примера на апостолите в горницата. В момента те живеят в Сан Антонио, Тексас, където отново са издигнали молитвен дом, с вярата, че Бог ще им даде и този град.

Заедно с Алан, на конференцията ще присъства и Франц Липи от Австрия, който е духовен син на Алан. Той също има апостолски призив върху живота си, свързан основно със страните на Балканите.

Ние вярваме, че всичко това се случва в един наистина стратегически и важен за страната ни момент, и затова искаме да поканим за участие в конференцията всеки, който има България в сърцето си и е посветил живота си на изграждането и установяването на Божието Царство в страната ни.

С любов
П-р Ангел Пелтеков

Пловдив 4002
Ул. „Мостова” 3
(точно преди моста на Герджика, до магазин ВикиВат)
Църква „Живот чрез Христа”
Тел.: 032 64 94 35; GSM: 0896 817 951

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *