Принцип №8 Пазете се от стереотипи!

30 ДНИ НА МОЩНИ ПРИНЦИПИ: №8 Пазете се от стереотипи!

Стереотипите са навсякъде около нас и за съжаление подмолното им влияние прониква дори в най-независимите умове. Те насаждат послания, образи и чувства в в нас, без дори да подозираме това. Те ограбват, разделят и изопачават. Те карат някои хора да боготворят едни, а други да мразят. Определението за стереотип в речника гласи: “широко поддържан, но установен и твърде опростен образ или идея за определен човек, или предмет.” В продължение на години психологията се е опитвала да обясни това явление. И все пак, дори да успеем да разберем как действат стереотипите, никой не може да твърди, че има силата да спре отровното им настъпление срещу човешката раса. Точно обратното, злият гений на тази стара, паднала Адамова природа в нас е пресметнал как да се присъедини към тях, да им служи и да ги използва.  Маркетинг, реклама, политика – никоя сфера на динамичен междучовешки обмен не е останала незасегната от могъщата ръка на стереотипите. Някои ги създават – други се борят срещу тях.

Аз получих своя дял от подобни „уникални” преживявания поради популярността си в обществото, придобита като млад пастор в България през 90-те години на 20-ти век. Около 25-годишната си възраст имах рядката „привилегия” да преживея силното влияние на (управляваната от държавата) медийна машина и способността й да индоктринира масите с информацията, която ежедневно им поднася чрез националните  вестници и телевизия. Буквално стотици статии бяха написани за нашата църква, повече от които, ако не и всичките, отправяха силни нападки лично към мен, като правеха всичко възможно да ме представят като олицетворение на куп ужасни неща – водач на култ, щарлатанин, псевдо-лечител и т.н. По онова време не разбирах тактиката на врага. По много начини подценявах способността на системата да използва старата комунистическа тактика на Савел Алински, автор на „Правила за радикали” – „Прицели се, замрази го, направи го лично и го поляризирай” (Правило №12).

Комунистическите активисти знаят, че са малцинство и само хора с болни умове биха повярвали на тяхната идеология, ако бъде представена открито. Но те също така разбират как да атакуват личности и организации, въплъщаващи принципите на свободата.

Ти не можеш да се изправиш срещу идеите и принципите на свободата, защото това ще те представи зле в очите на хората. Но ако превърнеш някой човек, който разпространява тези идеи и принципи, в своя мишена, замразиш го като разпространяваш лъжливи стереотипи за него и по този начин успееш да го отделиш от обществото, ти си спечелил идеологическата война. Или пък войната на стереотипите.

Както виждаш, моето мнение по този въпрос не се основава на някаква абстрактна теза, за която съм прочел в книга, а идва от личен опит и активно участие в обществения живот.

От „обратната страна” на личния ми опит, също така съм имал привилегията да пътувам и да служа в повече от 30 нации на 4 континента, което ми е дало още по-голяма възможност да видя как действа силата на стереотипите на макрониво, а също и в ежедневието ни и в различен културален, икономически, етнически и религиозен контекст.

СТЕРЕОТИПИ НА КУЛТУРАТА

“Назарет! Може ли да излезе нещо добро от Назарет? запита Натанаил.” (Йоан 1:46). Натанаил беше на косъм от това да пропусне цялото си бъдеще, като сметне Исус за измамник. И всичко това заради стереотипа си по отношение на Назарет и жителите му. Удивително е как дори днес, в нашето предполагаемо модерно общество, хората подценяват други хора заради мястото, където са се родили. Ето Го Бог, Който говори на народа на Израел чрез собствения Си Син, въплъщението на Бог в света и въпреки това, Натанаил беше на път да пропилее спасението си заради културалния стереотип за Назарет, разпространен по онова време. И така, пречат ли ви стереотипите на културата да приемете онова, което Бог вероятно би искал да ви даде чрез някой, произхождащ от “погрешното” място? Познавате ли хора, които пропускат Божието благословение, защото са толкова заплетени в контекста на културата си?

СТЕРЕОТИПИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕТНОС, РЕЛИГИЯ И ПОЛ

Следващите три примера отново са от евангелието на Йоан. Те показват с колко стереотипи трябваше да се сблъсква самия Исус, докато живееше и служеше на земята. Те показват също как действат различните стереотипи, как те се променят бързо и противодействат на свободното движение и истината на Бога. Част от причината е, че се нуждаем от дарбите на Святия Дух като слово на знание и пророческо слово, за да проникнем през изолацията на стереотипите, които пречат на хората дори да дойдат до място на честност и прозрачност.«Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка?» (Йоан 4:9)

Евреите гледаха отвисоко на самаряните. Самаряните намираха начин да им го върнат. Но тук имаше един мъж, който не прилагаше правилата на тогавашното време в своя подход към другите и със сигурност правилата на тогавашното време също не се отнасяха за Него.

Идентичността на Исус като Син на Бога беше по-велика от еврейската култура, в която беше отраснал. Ако не беше така и Исус беше позволил на стереотипите, които евреите по онова време бяха възприели към самаряните, да оформят Неговото отношение, ние никога нямаше да видим Исус в действие в най-необичайните обстоятелства. И все пак – ето Го, разговарящ с жена, която имаше куп проблеми в живота си. Носещ надежда и насока за нейното бъдеще, повлиявайки върху цял град. И всичко това, защото Той не гледаше хората през популярните стереотипи на времето Си, а вместо това избра да погледне в сърцата и умовете им и да се свърже с тях чрез Духа, а не да гледа на тяхната етническа принадлежност и култура.
«Нашите бащи на този хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, където трябва да се покланяме.» (Йоан 4:20).

Без значение колко близо беше до благословението, самарянката трябваше да преодолее собствената си гордост и религиозни стереотипи. Дали тя щеше да се придържа към онова, което нейните предци бяха вярвали, че е правилно? Или щеше да се възползва от шанса си, и щеше да даде вниманието си на този еврейски пророк? Преди да се усети, тя беше завладяна от силата на Бога и Исус й показа, че не е там да спори относно религиозни вярвания. Той говореше истината. Той спокойно потвърди, че спасението идва от юдеите. Той я предизвика с твърдение, което й разкри едно напълно ново място за поклонение – не тази или онази планина, нито Ерусалим, нито Рим. Той говореше за място на прозрачност, място в сърцата ни, откъдето отиваме при Бога такива каквито сме, доверявайки се, че Той е Бог, Който търси такива поклонници и Той ще ни срещне там.

«В това време дойдоха учениците Му и се учудиха, че разговаря с жена.» (Йоан 4:27)
Когато всичко беше казано и направено, при тях пристигнаха учениците. Исус разговаря с жена? Ти сериозно ли говориш? Този необикновен мъж от Назарет събори още една от бариерите на онова време. Стереотипите на половете със сигурност не са нищо ново. По-удивителен е фактът, че те все още доминират нашия свят.

В някои нации положението е по-лошо, отколкото в други. Но дори в Съединените щати, родното място на съвременния феминизъм, ставаме свидетели на жалките нападки на либералните медии срещу Сара Пейлин, изборът на сенатор Джон Маккейн за кандидат-вицепрезидент. Не, те никога няма да кажат, че причината за това е че тя е жена, но фактите говорят точно обратното. Стереотипът тук е не само относно пола, а и политически. Ако Пейлин беше с либерални възгледи относно правото на жените на аборт, мога да се обзаложа, че популярните медии щяха да се отнасят към нея по съвсем различен начин.

КАК ДА ПОБЕДИМ СТЕРЕОТИПИТЕ

Можем ли да победим тази нежелана, невидима сянка в нашия живот? Можем ли да уловим тактиките й и да прекъснем влиянието й в нашия живот, и в живота на другите? Може ли църквата да демонстрира по-висок начин на мислене и живот? Ето три начина да победим стереотипите в ежедневния си живот:

Провери основите си

Божието слово е огледало (Яков 1:23). Когато в теб се надигнат неща и усетиш миризмата на гордост да се носи наоколо, провери и виж, може да идва от собствените ти стереотипи. Може да бъде много подмолна мисъл или отношение, вградено в твоите основи. Расистка забележка, която майка ти, баща ти или друг човек, който ти е служил за пример, е направил.  Книга или филм, описващи някого по унизителен начин.

Преценявай другите по начин, по който искаш те да преценяват теб

Искаш ли някой да изгражда стереотипи за теб въз основа на твоя пол, култура или расова принадлежност? Не мисля. Добре, тогава приложи същото основно правило спрямо другите: “Постъпвайте с другите така, както искате те да постъпват с вас” (Лука 6:31). Вземи решение, че ще преценяваш хората въз основа на фактите, а не въз основа на умствените игри, които стереотипите си играят с нас. Направи си усилието да разбереш какво работи в другия човек – както доброто, така и не толкова доброто. Научи се да признаваш добрите неща, които виждаш в другия човек и да не го презираш, когато забележиш слабости в него. Може да изразиш несъгласие и дори да критикуваш, но ако това не е основано на факти, не говори много добре за теб.

Вземи решение да бъдеш част от разрешението

Твърде много хора не осъзнават личната си отговорност да направят света по-добро място за живеене. Те мислят, че могат да изливат отровните си предразсъдъци, сякаш това е без значение. Вероятно някои дори са щастливи да живеят със стереотипите, които са наследили или приели като свои. Всъщност, вероятно те дори няма да знаят какво да правят, ако изоставят своите расови, социални или културални стереотипи. Животът им би изглеждал едва ли не скучен. Твоите врагове ще бъдат сведени до нула или до малцината, които са избрали да бъдат твои врагове. Не всички хора, които си мислил за врагове, действително са били такива. Това е изборът, който имаме да направим. Ние можем да бъдем или част от разрешението на проблема, или част от самия проблем. Ние или разширяваме мрежата на заблудата, подхранвана от стереотипите, или я разкъсваме чрез истината, която излиза от Исус Христос.

Църквата е призована да бъде част от разрешението. Това не означава, че се съгласяваме с всеки. Можем да не сме съгласни, но това трябва да е основано на факти, а не на предразсъдъци или стереотипи, както вече изтъкнах. Когато има хора, които вършат престъпления, погрешни неща и злини, те трябва да бъдат държани отговорни. Съществува обективно зло и обективно добро. Ние трябва да имаме морална яснота, ако искаме да изграждаме общества, в които свободата е на почит, а насилието е под контрол.

И така, не просто се пазете от фалшивите пророци и учители, които се появяват по телевизията. Пазете се от фалшивия пророк на стереотипите, който понякога действа дори умът ни да не го разбира.

МОЛИ СЕ С ТАЗИ МОЛИТВА ДНЕС:

Господи, аз разбирам, че мозъкът ми е бил подложен на промиване от страна на системата на този свят. Аз съм се доверявал на толкова лъжливи източници на информация, които Твоето Слово определя като „светът”. Приемам Твоето Слово, Твоя Дух и онези, които ти знаеш, че са истински източници на влияние в моя живот. Отхвърлям културалните, расовите, етническите и другите видове стереотипи, които ме ограбват и ми пречат да видя в пълнота реалността около мен и движението на Святия Дух около мен. Освободи ме, за бъда наистина свободен. Амин!

автор: Геррги Бакалов
източник: http://in30days.posterous.com/
превод: В. Петрова

PS Разбери каква е целта на 30-те дни, в които по един от тези принципи да бъдат четени? Повече за това можеш да научиш от тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *