Архивите говорят: п-р Диньо Желев и дейността на агент „Вихър” в полза на ДС

Статията е част от поредицата на Pastir.org по случай честването на 95г. от началото на Петдесятното движение в България и 200г. от началото на Протестантството по българските земи. Цялата поредица можете да прочетете тук: https://pastir.org/?p=95

Д-р Вениамин Пеев

Лицемерието на оперативните работници на ДС и висшите чиновници на Комитета по въпросите на БПЦ и религиозните култове в България през тоталитарния режим личи в опитите им да убедят западния свят, че у нас има „религиозна свобода” и „грижа”  за образованието на религиозните представители. Статистическите данни за религиозните представители, които са успели да завършат висшето си образование или да постигнат по-висока квалификация у нас и в чужбина в рамките на СЕПЦ, са минимални. Най-интересен е казусът с чуждестранното „образование” на третия председател на СЕПЦ през периода на тоталитарния режим – п-р Диньо Желев (род. 1929 г.). Той е първият случай на петдесетен представител, изпратен по официален път за обучение в капиталистическа страна и за когото наличните документи в архива на ДС предоставят ценни данни. Неговият предшественик на председателския стол п-р Иван Зарев прави следната забележка в своята „История”: „По същото време в Лондон се провежда Световна петдесятна конференция. Наша делегация присъства на конференцията, в която е включен и той (т.е. Д. Желев – б.м.). Правят се постъпки в едно Библейско училище и той е командирован за шест месеца да изучава английски език, при все, че някои от ръководството са на особено мнение”.[1] Изпращането на Д. Желев да се обучава във Великобритания е отбелязано и от западни историци на българското петдесетничество.[2] Както става ясно обаче, западните петдесетни дейци са знаели за тясното сътрудничество на българите с органите на комунистическата власт.

img313На връзката между Лондонската конференция и „уреждането” на обучението на Д. Желев, който тогава заема длъжността касиер на СЕПЦ, ще се спрем по-долу. Има налични документи, които ясно показват каква е била действителната цел и предназначение на неговото командироване в далечна Великобритания. Прави впечатление обстоятелството, загатнато от Зарев, че Желев не се е ползвал с пълната подкрепа на съюзното ръководство. Причината може да е била, че Желев е нямал необходимия капацитет за такава подготовка. Ако е трябвало само „да учи английски език”, той би могъл да прави това и в България. По-вероятна обаче ще да е била неяснотата за действителното предназначение на неговата официална командировка.

Агент „Вихър”, Лондонската конференция и контролът на централата на Държавна сигурност

Политическата връзка между тези две събития – Лондонската конференция и „обучението” на Диньо Желев – е ясно очертана в донесенията на аг. „Вихър” в централата на ДС в София, VI управление, III отдел, III отделение . Няколкото налични документа, подписани от този внедрен агент в СЕПЦ, са интересни със следните  характеристики. На първо място, те разкриват много точно действия и мнения на Д. Желев. На второ място, те отразяват изпълнението на конкретни задачи за  дейността на братята Харалан и Ладин Попови. На трето място, те разкриват една последователна политическа линия, която е насочена против „враждебно настроени” петдесетни пастири от всички поколения. На четвърто място, видима е близката връзка на агента с висши офицери от централата на ДС в София и стриктното спазване на плановите мероприятия на оперативните работници, които са известни от други документи.

img314На основание наличните донесения на аг. „Вихър” може да се заключи, че той е разполагал с голям авторитет пред органите на ДС главно поради факта, че е изпълнявал успешно важни политически поръчки. Нека започнем с Лондонската конференция, проведена през ранната есен на 1976 г. Аг. „Вихър” донася на 8 юни 1976 г., че 3 дни по-рано в канцеларията на СЕПЦ е идвал американецът Уилям Буркет с важна мисия.[3] Той хвалел постиженията на комунистическа България: „останал много доволен от това, което е видял: хубави пътища, паркове, особено парка в гр. Габрово”. По време на разговора „станало на въпрос дали ще има представители на България на конференцията в Лондон през м. септември”. Буркет добавил, че „щяло да бъде добре, тъй като вашето присъствие ще е потвърждение за многото делегати, че имате свобода да се събирате и излизате на вън”. Следва пояснение на Буркет, което ще да се е харесало особено много на оперативните работници: „А случаят да говорите на нея ще ви даде възможност да опишете нещата при вас”.[4] Дали Буркет се е изразил точно така, е невъзможно да се установи, но някои по-късни документи от архива на ДС показват, че службата решава да се възползва не само от това политически приемливо предложение, но да го включи в своя сценарий за агресивна кампания срещу братята Попови и „Славянската религиозна мисия”. Оказва се, че Буркет отдавна е позната и харесвана фигура от българските тайни служби. В един План от 1970 г. в т. 7 е записано буквално следното: „Ще се продължи провеждането на мероприятия за компрометирането на братя Попови сред вярващите в нашата страна и задграничните религиозни централи и организации. За целта чрез някои членове от ръководството на секта ще се предоставят компрометиращи материали на американския пастор Буркет и др., които да ги ползват при разобличаването на братя Попови. Освен това, чрез някои членове на ръководството на петдесятната секта ще се провежда линия за използване и на други пастори от задграница при разобличаването на Попови”[5]. Тази линия на разгласяване „компромати” чрез Буркет и други западни пастори, инициирана от ДС, е осъществявана чрез председателя п-р Ангел Динов, което довежда до саботиране на някои мисионерски инициативи, като намаляване броя на радиопрограмите на „Ибра” и  тиража на издаваните Библии и друг вид християнска литература.[6]

img315Идеята на Буркет за сформирането на българска делегация за Лондонската конференция през 1976 г. се възприема с одобрение от централата на ДС. Заместник-началникът на III отделение на III отдел докладва пред своя началник за предстоящата Лондонска конференция. В Докладната записка се посочват като делегати следните лица: „1. Ангел Динов – председател на сектата у нас[7]; 2. Георги Чернев – бивш председател; 3. Динко Желев – касиер на съюза и 4. Павел Димитров (Гурбалов) – член на ръководството и пастор на бургаската петд. църква”[8]. В документа се усеща благоразположението на оперативния работник към този състав на делегацията. Нещо повече, той подчертава важността на визитата, защото главната задача на делегатите ще бъде да съберат за службите на ДС интересуващата ги информация за плановете и действията на „Славянската религиозна мисия” и други западни християнски мисии. Нека цитирам: „От данните, с които разполагат нашите органи и тези на КГБ е видно, че задграничните религиозни централи „Славянска религиозна мисия” – Швеция, „Подмолен евангелизъм” и „Мисията за евангелизиране на комунистическите страни” – САЩ, възнамеряват да използват конференцията за провеждане клеветническа кампания срещу страните от социалистическата общност, църковните им делегации и разпространят подготвените за целта печатни материали”.[9] Ето защо делегатите на СЕПЦ в България трябва да се противопоставят на „клеветническата кампания”. Цитирам: „С цел даване отпор и разобличаване на тяхната клеветническа и подривна дейност и изхождайки от постановките на Заключителното съвещание в Хелзинки, смятам за целесъобразно участието на наша църковна делегация на конференцията, разноските на която напълно се поемат от организаторите в Англия”.[10] Докладната записка завършва с пояснение, че агентите в делегацията ще бъдат подробно инструктирани за „конкретни задачи и линия на поведение с цел получаване информация за работата на конференцията, взетите решения”[11] и т.н. Може да се каже със  сигурност, че тази Докладна записка разкрива схемата за безплатното използване на информатори в почти всяка петдесетна делегация, изпращана на западноевропейски и други подобни конференции с благословията на ДС и Комитета.

Поведението на българските пастири на Лондонската конференция следва стриктно инструкциите, за които се говори в горната Докладна записка. Агент „Горанов” донася на 14 октомври 1976 г. следното: „българските делегати на световната петдесятна конференция в Лондон се държали много внимателно и добре”.[12]  Тази застраховаща българското представителство забележка несъмнено подсказва, че е направена от някой от четиримата делегати. Възниква обаче въпросът: „Кой е обуславял тяхното „добро” поведение – Святият Дух или оперативните работници на атеистичната българска държава? Пред кого, прочее, са се чувствали „отговорни” българските делегати?”

img316Агент „Вихър”, Диньо Желев и Международният библейски институт в Англия

Лондонската петдесятна конференция отваря вратата за шеметно изкачване на п-р Диньо Желев в църковната йерархия. Скоро след смъртта на бившия председател на СЕПЦ п-р А. Динов (30 септември 1976 г.) бившият касиер на СЕПЦ става заместник-председател без да е имал достатъчен опит и капацитет за административната дейност. Диньо Желев няма и нужната квалификация за този пост. Той е завършил вечерна гимназия и по професия е шивач.[13] Проповедническите му изяви също не са на високо ниво. Тогава какво прекроява толкова бързо неговата кариера? Отговора можем да открием в неговата извънпастирска дейност на човек, който изпълнява стриктно важни задачи, поставени му от органите на комунистическата власт. Тези задачи имат не само вътрешно, но и международно значение.

Конференцията в Лондон отваря за Диньо Желев и вратата за 6-месечно „изучаване на английски език” в Международния институт за библейско обучение (International Bible Training Institute) в Бърджес Хил, графство Съсекс (Великобритания).[14] Програмата на този Международен институт не е на високо теологично ниво, но поради първоначалната концепция на основателите тя е достъпна за представители на бившия комунистически лагер и Третия свят. По времето, когато директор е белгиецът Джийн-Пол (Джон) Уилдриан (1932-2009)[15], в Института са привлечени студенти от Румъния, които подобно на Диньо Желев са достигнали до високи постове в своите деноминации. Ето защо представителствата на някои международни мисии на Запад подозират, че Международният институт е бил предпочитан от комунистическите власти за изпращане на евангелистки представители за „обучение” във Великобритания. Дори се чуват мнения, че ръководството му има връзки с комунистите във Великобритания и чужбина.

img317Както личи от един „строго секретен” документ на ДС, написан само в един екземпляр, горното предубеждение към политическото реноме на този Международен институт е имало своите основания. Този документ, обхващащ 7 машинописни страници, съдържа „Сведение относно: Проведена среща с ИР Ладин Попов, на работа в „Славянска религиозна мисия” – Швеция” (12 април 1977 г.), което е предадено от аг. „Вихър”.[16] Този „строго секретен” документ описва част от дейността на п-р Диньо Желев в Международния институт и е датиран много скоро след неговото завръщане в България от Великобритания. Не се споменава обаче нищо по въпроса за учебния процес, през който предполагаемо е преминал българският студент. Донесението е прието и парафирано в София от същия заместник началник на отделение III, отдел III, управление VI, който е автор на исканото разрешение за изпращането на българската делегация за Лондонската конференция. Струва ми се, че с този важен документ бива затворен много прецизно един отдавна подготвян политически конспиративен кръг.

Разглежданият документ предоставя на изследователя няколко важни момента. На първо място, Сведението се концентрира върху две провалени и една осъществена среща на Диньо Желев с братята Харалан и Ладин Попови. Всички данни са описани много детайлно, педантично и систематизирано, което подсказва за водене на бележки в дневник (а може би дори използване на технически средства?). Начинът на предаване  данните подсказва за школовка, за стил – особености, които не могат да се научат само в една вечерна гимназия. На 15 ноември 1976 г. Харалан Попов прави опит да си уговори среща с Желев по служебния телефон на директора на Института.[17] Желев отсъства от сградата и разговорът е приет от Джийн-Пол Уилдриан, който обаче показал неохота да уреди среща с Желев. Тази некоректност, която не е типична за западноевропеец, очевидно е била преднамерена. Харалан Попов се опитал по-късно да се срещне с Д. Желев, но този път изпратил писмо от Швеция, което Желев получил на 18 декември.[18] В него пишело, че Попов ще бъде в Лондон на 20 и 21 декември и дал адрес с телефонен номер, за да се осъществи среща между тях. В донесението на аг. „Вихър” са приложени подробности за съдържанието на това писмо: „В своето писмо Харалан Попов пишел много лошо за училището и неговите преподаватели, че това училище подготвяло кадри, които да работят за комунистите в различните страни”. По-нататък Попов посъветвал Желев: „Динко, не забравяй, че комунистите са навсякъде, те не са само в България, те са в Англия и навсякъде”. Доколко е бил прав Харалан Попов в своята оценка за Института, е трудно да се отсъди. Прави впечатление обаче фактът, че тези и други данни от частен характер, които би могъл единствено Диньо Желев да знае, са предадени много педантично в донесението, подписано от аг. „Вихър”.

img318Действителна среща е била осъществена в Лондон с другия ИР („изменник на родината”) – Ладин Попов.[19] Описанието на тази среща, което заема по-голямата част от Сведението, е направено в стила на добрите шпионски романи. Ще подчертая факта, че на срещата между Д. Желев и Л. Попов, състояла се на четири очи в един лондонски хотел на 28 февруари 1977 г., са били казани много важни неща, които по начало интересуват живо българските оперативни работници. Казаното на тази среща е предоставено на ДС от аг. „Вихър” и прави силното впечатление на много детайлно и добре структурирано донесение. Не случайно то е написано само в един екземпляр и е било високо оценено от шефовете на службата. Описанието е под формата на въпроси и отговори. Отначало въпросите поставя Л. Попов, а Д. Желев му отговаря. След това ролите се разменят – питанията са от страна на Желев, а отговорите – на Попов.

Нека най-напред поставя на разглеждане проблема за истината като общочовешка и християнска категория. Ще оставя читателите сами да преценят кой от двамата казва истината и кой – лъже безогледно. Когато Ладин попитал Желев да не би „да е човек на властта”, последният „го уверил, че няма нищо общо с никого и че неговото оставане в Англия е резултат на разведряването в международната обстановка след Хелзинки”.[20] Ще припомня, че този отговор удивително съвпада с инструкцията в Докладната записка на зам. началника на III отделение по повод одобрението на делегацията за Лондонската конференция (вж. по-горе).  Представителят на Славянската религиозна мисия Л. Попов задава 7 въпроса, на които получава обезкуражителни отговори от Д. Желев. Когато Попов пита дали е вярно, че в България нямало достатъчно Библии и ръководството на СЕПЦ не правело нищо за снабдяването своите работници и подведомствени вярващи, получава следния отговор: „Желев на този въпрос отговорил, че това не отговаря на истината, тъй като има достатъчно Библии, песнарки и литература. Също така, че в България ще бъде отпечатана Библия”.[21] Този отговор  частично отговаря на истината, защото до 1989 г. единствено БПЦ е преиздавала цялата Библия (1982 г.). Новият завет също бе преиздаден по старото синодално издание през 1925 г. през 50-те години, но двете издания никога не са били ползвани от евангелисти поради включването на неканоническите книги и части в Ст. Завет и неприемливия език на преводите. Попов продължава да разпитва своя събеседник, като проявява интерес за „въдворяването” на пастирите Стоян Буков и Младен Младенов (Пловдив), както и за Стефан Стефанов (Шумен). Желев отговорил следното: „Желев обяснил най-подробно причините за тяхното въдворяване, че се правят постъпки и че материално са добре, тъй като им се дава възможност да работят и каквото изкарат, да го получат, а също така много им се помага от отделни вярващи”.[22] И тук истинността на отговора е частична, защото ако е вярно, че отделни вярващи са им помагали материално и духовно, то ръководството ги е изоставило и дори е лишило пастирите от възможността да пастируват, като ги е уволнило. Л. Попов предава по-нататък намеренията на своята мисия да изпрати в България многохиляден тираж от Библии, песнарки и библейски речник – данни, които оперативните работници приемат със задоволство.

На свой ред Д. Желев разпитва Ладин за някои от българите невъзвращенци, които работят за Славянската религиозна мисия.[23] Пита и за начина, по който бил заснет филмът „За един сребърник”, пуснат по канал 1 на Българската телевизия. Интересува се защо брат му Харалан Попов критикува комунистическата система в България и СССР на официални форуми и е написал книга. Иска сведения по какъв начин Попови набират средствата за своята дейност. Разбира се, на някои въпроси Л. Попов не отговорил задоволително, но всичко, което казал, било щателно записано и предадено от аг. „Вихър” на ДС. Този агент изпълнява по-късно други важни агентурни поръчения и както свидетелстват документите на ДС, играе ключова роля във връзка с процеса срещу петимата евангелисти през 1979 г. Той отива специално в Бургас, за да научи от Банчо Банчев какво е „отношението му за проведеното следствие”.[24] Със същата задача от ДС се среща и с п-р Георги Тодоров от В. Търново.[25]Той се оказва един от най-изпълнителните агенти на ДС, подготвени и внедрени в ръководството на СЕПЦ, които изпълняват задачи, целящи „нанасянето на удар на петдесятната секта в НРБ и задграничните религиозни централи”.

[1] Зарев, И. История на евангелските петдесятни църкви в България 1920-1989. С., 1993. 119.

[2] Davies, L. “Pentecostals in Bulgaria”. – In: Religion in Communist Lands, vol. 8, Issue 4, 1980. 300.

[3] Сведение относно: Пребиваване на Уилям Буркет (АКРДОПБГДСРСБНА, Дело № 6516,  т. IV. 110-11).

[4] Пак там, 111.

[5] План относно: провеждане на оперативни мероприятия по ГДОР „Клеветник”, заведена на Харалан и Ладин Попови (пак там, т. I. 14).

[6] Данните за тази деструктивна шпионска дейност са ми предоставени от дейци в „Славянската религиозна мисия”.

[7] По-късно той бива заместен от заместник-председателя п-р Иван Зарев.

[8] Докладна записка от … зам. началник на отделение III, 12 август 1976 г. (АКРДОПБГДСРСБНА, дело № 6516, т. IV, 168-9).

[9] Пак там, 168.

[10] Пак там, 169.

[11] Пак там.

[12] Действията на п-р Иван Зарев на конференцията, както и поведението на п-р Г. Чернев, са описани подробно в Сведение относно: Световната петдесятна конференция в Лондон, 14 октомври 1976 г. (АКРДОПБГДСРСБНА, дело № 6516, т. IV, 200).

[13] Зарев, Ив. Цит. Съч. 119.

[14] Този Институт е основан от Фред Скуайърс с първоначалното намерение да се подпомагат пострадалите от Втората световна война християни в Германия. Впоследствие неговата концепция се променя и Институтът става „международен” в смисъл, че отваря врати за студенти от комунистическите страни и Третия свят (Kay, W. K. & A. E. Dyer, eds. European Pentecostalism. Leiden, 2011.12 ff).

[15] Поради широките си международни контакти Уилдриан си спечелва прякора „Г-н Европа”.

[16] АКРДОПБГДСРСБНА, дело № 6516, т. V. 11-17.

[17] Пак там, 11.

[18] Пак там, 12.

[19] Пак там, 12-16.

[20] Пак там, 13.

[21] Пак там.

[22] Пак там.

[23] Пак там, 15.

[24] Сведение относно Банчо Колев Банчев – последствен, пуснат под гаранция до гледане на делото, 6 юни 1979 г. (пак там, т. VI, 250-1).

[25] Сведение относно: Георги Тодоров – последствен, пуснат под гаранция, 8 юни 1979 г. (пак там, 254-5).

50 comments for “Архивите говорят: п-р Диньо Желев и дейността на агент „Вихър” в полза на ДС

 1. Поредицата „Архивите говорят“ осветлява тъмните страни на българската тоталитарна църковна действителност. От публикуваните досега статии се подразбира, че ръководителите на евангелските деноминации са били тясно свързани с ДС. Това налага сегашните ръководства да изискат от Комисията по досиетата достъп до досиетата на всички свои предшественици. Истината за „героичното“ минало на бившите председатели и членове на съюзните ръководства трябва да стане достояние на църковната общност. Надявам се поредицата „Архивите говорят“ да продължи.

 2. Надявам се предложението на Тодор Ябълкаров да бъде чуто от настоящото ръководство на СЕПЦ, което би трябвало да разбира актуалността на Христовите думи: „И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя падна, и падането ѝ бе голямо“ (Мат. 7:26-27).

  Държавна сигурност е поддържала години наред 7 (седем) топ-ченгета в ръководствата на СЕПЦ. След „амортизирането“ на „старите“ са се появявали „нови“. Бройката се е запазвала. Тези агенти са ходели по западно-европейски и транс-атлантически конференции, за да събират шпионски сведения и да пълнят с тях архивите и касите на ДС. Някои от тях са получавали не само високи постове, но и парични възнаграждения за това. Крайно време е СЕПЦ да ги осветли! Ние можем лесно да кажем кои са те, защото разполагаме със снимките на членовете на тези ръководства и документи за тяхната разрушителна НЕДУХОВНА дейност. Но РЪКОВОДСТВОТО на СЕПЦ трябва да поеме своята ИСТОРИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ!

 3. Тогава времената бяха други и властта си поставяше угодни и верни на партията хора.
  Световно известна истина беше,че кадърните хора на всички нива в държавата или трябваше да станат членове на БКП или да отидат на „лагер-курорт“ на Белене.
  И на мен ми предлагаха да стана член на БКП.
  Лесно ти е да пишеш за хора които днес са отритнати от всякъде.
  Ако имаш смелост и доблест напиши нещо за днешните лидери!
  От началото на 1979 год.в България имаше съживление и тогава и аз приех Господ Исус Христос за мои Спасител.
  Въпреки всички предатели на върха на Петдесятното движения всички бяхме свидетели на няколко съжевления и гонената църква се увеличаваше!!!
  От 1979 год до сега не помня Петдесятното движение да е било в такова трагично състояние.
  Днес на върха стои високо образован лидер-завършил е висшето си образование със златен медал.Ако не се лъжа лично връчен от „великия вожд и учител „Тодор Живков!
  Можеш ли да дадеш някакво обяснение?
  Лидери агенти на ДС-църквите бяха живи и растяха с всеки изминал ден!Бяхме свидетели на много чудеса и изцеления от Господ Исус Христос!
  Напиши нещо и за новите предатели.
  Лично аз съм бил свидетел как пастори крадат.
  Ами онзи верен агент на ДС(когато четеш собствено ръчно написаната му молба да го приемат в редовете на агентите,ще се трогнеш и просълзиш от верността му към тогавашната атеистична власт!)които освен слабост към предателствата е имал още по-голяма слабост и към хубавите момичета и жени в църквата!?!А за слабостта към финикийските знаци въобще да не говорим.
  Сега този човек се опитва да ни манипулира чрез медийното пространство!
  Напиши нещо и за този който насърчава носенето на окултните мартеници(пастири се съблазниха по написаното от него!)и раздава дипломи за завършено с отличен успех академично духовно образование с пълен отличен на доказано демонично обладани хора!?!
  Мога да ти изброя още много високо образовани,ерудирани и изключително“почтени““братя и сестри“ които зад високото си образование и „изключителнта“си „ревност“за Господа съсипват Петдесятното движение.
  И не мога да си обясня каква е ползата да показваш кирливите ризи на доказано неуспешни хора.
  Предатели е имало и по времето на Господ Исус Христос(ако малко се позамислиш ще разбереш,че Господ го знаеше,но почти не го коментираше-само когато вече беше неизбежно!)
  Предатели е имало и през тоталитарната власт-даже един от пастирите които ти споменаваш като верен и духовен пастир!
  Защо искаш да ни натрапиш колко „важно“ е това за църквата.Нима предателите дърпат конците на църквите?
  С или без предатели църквата е Невяста Христова и Господ Исус Христос движи всичко на всяко време!!!За верните,искрени и ревностни Християни няма значение времена,ситуации и власти!
  Горяха ги по кладите!Хвърляха ги на освирепели от глад зверове!Пращаха ги на заточения при жесток тормоз!
  Между другото къде беше твоята популярност когато църквата беше гонена?
  Аз за себе си мога да ти кажа,но ще ме обвиниш с оная „купешка“приказка която си научил от някъде-егоцентризъм май беше.
  Не е далеч времето когато ще дойде ново гонение и много от сегашните високо образовани,изключително ерудирани и“свети“братя и сестри ще се изпокрият в миши дупки.

 4. Господин Господин Влаев, вероятно спирайки за кратък отдих на някой европейски паркинг със своя ТИР, пак даде „пълна и мръсна газ“ на купища взаимно противоречащи си словоизлияния с емоционални удивителни. В тях главният и безупречен герой е ОТНОВО САМИЯТ ТОЙ (следват бурни ръкопляскания, но само от неговата кабинка).

  Господин Господин Влаев твърди, че (цитирам):“Лесно ти е да пишеш за хора които днес са отритнати от всякъде“. Ще се спра на тази характерна влаевска лъжа (с останалите му недомислици нямам време да се занимавам). Писането на такъв материал не е така „лесно“ като да се натиска педала на газта…

  Първо на първо, на Ямболския събор (декември 1989 г.), когато НИКАК НЕ БЕШЕ ЛЕСНО да се свика и проведе такова мероприятие, моя милост се съгласи да бъде председател. В присъствието на п-р Диньо Желев, който тогава бе председател на СЕПЦ и имаше зад гърба си подкрепата на ДС и Комитета по въпросите на БПЦ и религиозните култове, аз настоях в официално обръщение п-р Диньо Желев да бъде освободен от заеманата длъжност. Мотивът ми бе, че п-р Диньо Желев бе унищожил в двора на централната петдесетна църква в София архивни документи, които ще да са уличавали в нелоялни действия тогавашното ръководство на СЕПЦ. Тези неща, за които напомням, са документирани с аудиозаписи и писмени протоколи.

  Апропо, СЕПЦ бе първата в страната религиозна организация, която направи успешен опит да свали от власт своето ръководство, което бе силно обвързано със структурите на ДС и атеистическата държава. Тогава п-р Виктор Вирчев предложи изненадващо Д. Желев да бъде отново включен в състава на новото ръководство, но делегатите показаха своята непреклонна воля и Д. Желев остана извън списъка на избраните.

  Второ, въпреки законосъобразното му отстраняване от поста председател и ръководството на СЕПЦ, новото ръководство се сблъсква с невероятни трудности Д. Желев да бъде фактически отстранен от канцеларията на „Бачо Киро“. Има живи свидетели на това, че Д. Желев отказва да предаде останалата документация на новите членове на ръководството. В Комитета верният му „другар“ Цв. Цветков също отказва да признае промяната и взема страната на Д. Желев. Единствено енергичните действия на п-р П. Гурбалов, който бе възстановен като член на ръководството, надделяват над незаконосъобразните опити Д. Желев да бъде възстановен.

  В заключение ще предположа, че по време на тези събития господин Господин Влаев ще да си е карал спокойно своя ТИР или друг камион и не е бил в течение на случващите се промени, които НИКАК НЕ БЯХА ЛЕСНИ. Затова аз го съветвам да продължава да си кара ТИРА-а и да не се произнася по въпроси, които хич не разбира!

  ПП. Документите, разкриващи дейността на аг. „Вихър“ бяха открити съвсем наскоро и нямат нищо общо с „леснотия“ или „мъчнотия“ при подготовката на настоящата статия.

 5. ДА… ЯВНО ДЯВОЛА ИМА АГЕНТИ ВИНАГИ И НА ВСЯКЪДЕ, И НАЙ ЛОШОТО И В ЦЪРКВАТА, КАТО ВЕРОЯТНО И СЕГА НЕЩАТА СТОЯТ ПО ПОДОБЕН НАЧИН. СКОРО ИМАХМЕ ИЗВЕСТЕН ГОСТЕНИН ОТ СОФИЯ, И ПОЛУЧИХ АНОНИМНО ПИСМО;ЗАЩО ПРИЕМАТЕ В ЦЪРКВАТА “ ……“ ТОЙ Е МАСОН? ……….

 6. На анонимни писма, които не са подкрепени с автентични данни и документи не бива да се обръща никакво внимание! Също така и устни приказки и слухове не могат да натежат в полза или вреда на дадено становище. Те остават в сферата на фолклора и популизма. В Pastir.org и други електронни медии публикуваме тези и хипотези, които са подкрепени само с неоспорими документи – независимо дали се харесват на някои или не. Така се гради всяка една история.

 7. Хубаво е всички които разобличават агентите да си изкарат бележка за да не се окаже че…

 8. Драги Вениамин Пеев не чувстваш ли,че ставаш прекалено нагъл!!!
  Аз в много неща визирам теб,но ти така и не можеш да се сетиш!
  Лесно е да пишеш за доказани агенти на Д.С.
  А тези които с много литературно издържани писания внасят окултизъм и съблазън на кого са агенти!?!
  Защо не ми обясниш литературно издържано парадокса-по времето на тези агенти на Д.С.църквата беше жива и се преумножаваше!?!
  Сега Петдесятното движение се управлява от много високо образовани и ерудирани личности-включително и ти докторе!
  Но аз като вярващ повече от 35 години не съм виждал такъв срив и токова много некадърни пастори!
  С какво ще ми обясниш факта,че църквите толкова много се делят?
  Скоро в Ямбол пак се появи нова църква-пак водена от“много ревностен,високо образован(завършил висшето си образование със златен медал)и изключително еродиран брат“
  И понеже може би все още няма име хората и казват-църквта с пет човека!
  Мъж,жена,сестра и още еди двама!
  И смешно и тъжно-нали?
  Но дай ми отговор защо е така?Нали вие „високообразованите и изключително ерудирани“държите сега кормилото и властта!
  Може да пиша малко неграмотно и не издържано литературно но пиша истина и теб те боли,че са посочени и твои огромни издънки!
  Ако имаш смелост и доблест вместо да ме плюеш,то по-добре си поискай прошка за тези твои издънки високообразовани докторе!

 9. „Скоро в Ямбол пак се появи нова църква-пак водена от“много ревностен,високо образован(завършил висшето си образование със златен медал)и изключително еродиран брат“ (Г-н Господин Влаев)

  Господин Господин Влаев, прилагателното „ерОдиран“, както го пишете Вие, се пише правилно „ерУдиран“, защото на латински език съществителното „eruditio“ означава „осведоменост“ и „начетеност“. За 35-годишната си активна „просветителска“ дейност би следвало да сте понаучили правописа на някои думички, които често използвате без да знаете как се пишат, а още по-малко какво означават…

 10. Едно“хубаво“качество имаш Вениамин Пеев,че като котка никога не падаш на гърба си!
  Така умело отклоняваш въпроса за твоето високо образование и големите ти издънки в иначе много литературно издържаното ти писание.
  За кой ли път те питам ще намериш ли доблест и смелост да се отречеш от някои твои“мъдри“писания които поощряват към окултизъм.
  Обвиняваше ме в егоцентризъм?
  А твоето какво е?Малко „скромно“заявяваш,а в същност пак изтъкваш,е освен,че си високо образован и начетен“едва си се съгласил“да станеш председател на събора в Ямбол.
  Аз лично не съм присъствал,но имам информация,че са ставали много грозни зад кулистни борби
  кой да бъде новия председател!Все високо образовани и ерУдирани личности-доказани прелюбодейци и сребролюбци!!!
  За четящите тези редове(а те всеки ден стават все по-малко и по-малко,защото ти си окупирал това пространство с „мъдрост и знание“)задавам един въпрос и нека всеки сам за себе си да реши:
  -Има ли разлика от агенти на Д.С.и агенти на дявола?
  Тези които за службичка,облаги и пари предаваха верните Християни-да позорно е!
  Но тези които скрити зад своите докторати внасят окултни и бесовски учения на кого са агенти?Тези които скрити зад своите докторати се разведоха с жените си за да разбият Християнско семейство и да си вземат за жени млади“сестрички“по-малки дори от дъщерите им?
  Дали агенти на Д.С.или високообразовани персони с докторати-всеки който с нещо явно или подмолно съсипва Христовата църква си е агент на дявола!
  Ако имах малко влияние много,много бих настоявал на следващия събор теб да изберат за
  генерален председател на СЕПЦ!
  Тогава ще се види колко недостижим гении си!
  Между другото когато беше се кандидатирал за пастир на ЕПЦ Ямбол аз може би единствен съм бил за!
  Но ако си спомняш нещо ставаше въпрос за някакви магарета?До колкото си спомням това много те разгневи!
  Имаш пълното право да ни разкажеш по какъв повод свързаха теб докторе с някакви магарета?

 11. „Между другото когато беше се кандидатирал за пастир на ЕПЦ Ямбол аз може би единствен съм бил за!
  Но ако си спомняш нещо ставаше въпрос за някакви магарета?До колкото си спомням това много те разгневи!
  Имаш пълното право да ни разкажеш по какъв повод свързаха теб докторе с някакви магарета?“ (г-н Господин Влаев)

  Г-н Господин Влаев, много сте забавен с щуротиите, които изригвате през ауспуха на Вашия словесен ТИР!…
  Горните драсканици нямат нищо общо нито с темата за внедрените агенти в СЕПЦ, нито с истината за „магаретата“. Отдавна съм убеден, че имате сериозни затруднения с РАЗБИРАНЕТО на нещата, затова, въпреки че читателите на Pastir.org не се интересуват от Вашите форсирания с „мръсна газ“, ще го напиша просто с думи прости в три прости изречения:

  1) Никога не съм желал да ставам „председател на СЕПЦ, защото от най-ранно детство знам, че такива стават само ВНЕДРЕНИ АГЕНТИ. А аз ненавиждам това!

  2) За ямболската ЕПЦ никога не съм се натискал, а ме поканиха и взеха с кола ямболии след поредните ви типични ямболски скандали, игри и провали. Впрочем, ямболската ви общност си е такава скандална и проваляща се от десетилетия наред, но не желая да се акцентува върху това, защото в нея има и свестни хора. Ако ги жалите, спрете с тези глупости, които очевидно Ви подсказват други.

  3) Аз ясно показах, че не се натискам за проблемната ямболска общност, като проповядвах при идването си на темата, че „Саул си остана магаритар дори след като го избраха за цар“. Ясно показах, че с това пророчески изобличително послание искам да кажа, че който си е магаре, си остава до гроб магаре, а в съюзното ръководство който е бил магаритар, си остава магаритар. Ерго, аз магаритар на магарета не възнамерявам да бъда!

  Заключение – също като в басните: Поведението Ви до ден-днешен в интернет пространството, г-н Господин Влаев Ямболски, доказва моята теза отпреди 20 години. „Магаритар“ не станах, но някои си останаха … „магарета“!…

  Ако бяхте наистина „духовен“ човек, за какъвто непрекъснато се биете в гърдите, щяхте да си спомните, че утре е … Петдесятница. А на този ден за „магарета“ не бива да се говори.

 12. Следват бурни и продължителни ръкопляскания и неспирни овации за теб Вениамин Пеев!
  Поне това си спомням!Лично аз веднага след твоята проповед те питах имаш ли желание да ни станеш пастир и ти с нескрито и голямо желание каза ДА! ако ме одобрят!
  Е сега в днешно време,когато вече не можеш да станеш пастир мога и да ти повярвам!
  Аз не мога да говоря за църквата в Ямбол преди брат Георги Арнаудов,защото той беше пастир тогава.
  Но откакто се е пенсионирал брат Георги Арнаудов(пастир по призвание,всеотдайно и посветено служещ на Господ Исус Христос)ние пастир нямаме!Има хора заемащи длъжността!
  И не Ямболската църква унищожава пастири-заемащите длъжността я доведоха до това състояние!
  Сега е време в което всеки си прави каквото си иска!Като времето на Илии-синовете му ядяха от жертвоприношенията и блудстваха с жени(по памет цитирам)Илии беше затлъстял и нехаеше.
  Е,ще дойте време когато Господ Исус Христос ще се намеси защото църквата е Негова Невяста!
  Господ Исус Христос ще си избере и издигне верни и посветени служители с мощно помазание от Светия Дух.

 13. Братя искам да се опитам да пресека тези оспорвания с г-н Влаев с който си спори само за спорта. Кому са нужни тези кавги в Тялото? Достатъчно е г-н Влаев да посочи коя е тази нова църква в Ямбол, ние сме били в района скоро да служим и такава няма. Ако има такава нова църква както г-н Влаев казва значи е така, ако няма такава църква значи всички речи и словоизлияния на г-н Влаев включително и личните му свидетелства и аспирации за пастерство просто не са истина и на г-н Влаев не бива да се обръща внимание не само поради липсата на правопис и поради липсата на правоговор право-говорене на истината.

 14. до Господин Влаев

  Поздрав от Монтреал! В Старият Завет едно магаре проговори с човешки глас. В наше време, мнозина се изразяват магарешки…

  “ВЪВ,ИЗВЪН или какво е събранието не е от значение…По-важно е да запазим нашата идентичност!

 15. Благодаря на г-н Любен Маринов за чудесната карикатура.
  Аз разпознах себе си…

  Дано и г-н Господин Влаев съумее да се самоотъждестви и да замълчи философски! Все пак магарето в нашия фолклор понякога символизира и МИСЛЕЩА ТВАР… Особено когато спре на баир…

 16. до д-р Вениамин Пеев
  Уважаеми брате,в даден момент всеки може да попадне в ролята на артист със „обратна волева задръжка“.Всички знаем,че на турски това се нарича:Инат!Няма значение,кой говори ,за какво говори,на кой говори…АЗ съм Против!Много вярващи приели Господ Исус Христос около „демократичните „промени,се изявяват понякога като десиденти(!?).На какво основание,бе братя!?Кой ви е гонил,за какво?За вярата ли?Ами,не е сериозно!Затова трябва да се знае историята на Евангелското Движение в България!И сега когато, някой си е направил труда да изяви Истината,зада възтържествува Правдата…някой иска да я заглуши с магарешки рев!

 17. Уплаших се много от Любен Маринов от Монреал!!!
  Е,какво като си в Монреал?Аз сега съм в Париж!
  И кой ти дава право да се пъхаш дето не ти е работа?
  За да се спрат всяка всякакви дискусии по въпроса ще ти заявя категорично монреалецо-а може и от Бусманци да пишеш?
  Предпочитам да бъда магаре служещо на Господ Исус Христос но в никакъв случай доктор на богословските науки внасящ окултни учения,партизански прояви против официалната църква в Ямбол и да лъже безогледно!
  Нека Вениниамин Пеев публично,ясно и категорично да отговори на три мои въпроса и най-простоватия човечец ще разбере какъв доктое на богословските науки е!
  1 Защо заблуждава неутвърдени души,че носенето на мартеница не е окултизъм?
  Днес децата в неделното училище знаят,че носене на мартеница е окултизъм,а доктора не знае!?!
  2С какво право в Ямбол организира“обучение на духовни лидери“
  Питал ли е за това местния пастир?
  Знае ли доктора,че след щедро раздадените от него дипломи за отлично завършилите академично духовно образование се отделиха група“много святи“хора?
  Това не е ли партизанщина и не е ли внасяне на разцепления в църква в която доктор Пеев няма нищо общо?Освен да си отмъсти че не го назначиха са пастир!?!
  Знае ли високообразования доктор,че един отличник от неговата академия е невменяем и сега с отлично завършеното си“духовно“образование си е оформил и ръководи домашна църква!
  3 Защо така безотговорно лъже,че не е искал да става пастир на ЕПЦ Ямбол?
  Едва ли не“според неговото скромно поведение-като скромната мома от горната махала“
  насила са го натикали в някаква кола,поставили са го на амвона в ЕПЦ Ямбол и на сила са го карали да стане пастир,но той скромно е отказал!СМЯХ В ЗАЛАТА!!!
  Лично аз в коридора го питах желае ли да ни стане пастир и той-доктора с нескрито вълнение и желание КАЗА ДА!!!
  Защо доктор Пеев така нагло лъжеш и заблуждаваш хората?
  А на Иван Георгиев отговора ми е следния:
  Всички знаем слабостта ти към хората с докторски титли но достс нечестив живот!
  Всички знаем как един доктор ти даваше тестета с проповеди и ти така умело ги рецитираше и така умело имитираше въпросния доктор!
  Хората от региона писнаха от вашите поразии!
  Между другото ако си решил до край да имитираш въпросния доктор няма да се учудя ако си оставиш законата съпруга и си вземеш жена която да вика на децата ти како или батко?
  А относно новата църкава която се отдели с високо образован“пастир“-тя не е вгетото в което живееш а в центъра на Ямбол!
  Преди години в ЕПЦ Ямбол дойде един много високо образован“пастир“.
  Ако не се лъжа е един от най-добрите хирурзи на Атина!
  Та същия този високообразован“пастир“най-вероломно започна да се меси в работата на пастира и духовния съвет!
  Когато му забраниха да налага своите не съвсем правилни разбирания той най-вероломно отдели група от официалната църква!
  И през всичкото това време един високо образован“брат“се опитваше да“дърпа конците“на тази църква.
  Сега се е отделил и в Ямбол тази църква я знаят църквата с десетте членове!Смях в залата!
  та да си дойдем на думата-високо образовани личности и резултата-високо образовани поразии,партизанщини и съблазни!
  Може да пиша неграмотно НО ПИША ИСТИНАТА!!!
  А и времето ми е доста ограничено!

 18. Г-н Господин Влаев пише не само НЕГРАМОТНО и НЕАДЕКВАТНО, но и НАЛУДНИЧАВО.
  От неговите писаници може да се възползва само Фройд, Юнг или Франкъл, който напоследък стана популярен с ЛОГОТЕРАПИЯТА. А тя се свежда до следното: остави пациента да говори, да говори, да говори – дори в случаите, както прави това г-н Господин Влаев – едни и същи измишльотини. Те могат да се интерпретират с диагноза или просто да се оставят като РЕВ.

  Пътят до Париж е доста дълъг и г-н Господин Влаев е мълчал доста денонощия, та нека ПОРЕВЕ в интернет пространството ДО НАСИТА – да му поолекне. В името на психотерапията това е ефективно! А също и забавно…

  П.П. Следващия път г-н Господин Влаев може да произнесе своята тирада от Марс или от черната дупка на друга галактика. На нас пак ще ни е забавно, а за него – здравословно…

 19. В книгата Притчи пише:
  „…отговори на безумния с безумието му за да не се мисли за мъдър…“
  Не само че можеш да се похвалиш,че си високо образован,но си доста нагъл и безочлив!!!
  Винаги така извърташ нещата,че да не отговориш на нито един мой въпрос!
  Колкото и да се правиш на много интелигентен,високо образован и изтънчено грамотно пишещ автор от самолет си личи,че всички факти който аз неграмотно пиша са изключително изобличителни за теб др или другарю Пеев!
  Още от начало ти изглежда виждаше е мен човека който ще те събори от селския плет на който кукуригаш и ако си спомняш като селски милиционер(не казвам полицай,защото има и свестни полицаи),та като селски тъп милиционер ме питаше къде и как имам нет в Европа?
  И това ще ти кажа-пътувам в цивилизовани държави,където почти на всяка бензиностанция има свободен и безплатен нет!
  Даже някъде има обособени места само за нет!Даже някъде има и фотьойли!
  Та да си дойдем на думата-аз съм повече от добре и нямам никакво намерение да рева!
  Ти му мисли високообразования но непочтен човек!
  За последно-на прага на вечността тази диплома който ти я дал няма да те ползва!
  В Ямбол се пръкнаха двама или трима глупаци които твърдят,че имат удостоверения от Англия,че имат право да проповядват!?!
  Та вече много сериозно се съмнявам в твоето доктоство!
  Е,пожелавам ти сериозно да размислиш докторе или другарю Пеев!
  Ако има с какво разбира се!!!
  П.П.
  Сега ти пиша от Испания ако нямаш нищо против!

 20. Тъй като темата на моята статия е „П-р Диньо Желев и дейността на агент „Вихър“ в полза на ДС“, която живо интересува дори уникат като г-н Господин Влаев от Ямбол, то нека продължим по нея. Затова ще цитирам част от едно донесение на иженарицаемия агент „Вихър“ от 4.09.1975 г. Иде реч за посещението на п-р Лин Вилиям Кархан в канцеларията на СЕПЦ в София, който е специален пратеник на канадския съюз на петдесетните църкви. Агентът, който си седи тихо и кротко в канцеларията, заедно с още трима изтъкнати водачи на СЕПЦ, слухти и не пропуска нито една дума от разговора. Зер, нали трябва на следващия ден да изпее срочно и точно всеки произнесен звук там на своя „приятел“ от ДС. Та, значи, ето какво е изпял „Вихър“ в донесението, състоящо се от цели 3 (страници):

  „(Лин Кархан) е дошъл в канцеларията, заедно с Павел Ковач, където са били пастор Динов и […]. В разговори,които е водил пастор Динов, а […] е превеждал, е преминал в следното:Динов го е запознал отчасти за работата на петдесятните църкви в България. Станало е въпрос, че ръководството и вярващите в страната са ЛОЯЛНИ КЪМ ВЛАСТТА. Пояснил,че повечето църкви са регистрирани, които имат свой работници. Понякога се явявали пречки но НИЕ ЗАЕДНО С КОМИТЕТА по църковните въпроси гледаме да се оправят. Много пъти пояснил, че и НАШИТЕ РАБОТНИЦИ ПО МЕСТА ПОРАДИ НЕСЪОБРАЗИТЕЛНОСТ СИ СЪЗДАВАТ МЪЧНОТИИ. Така също че устава не е утвърден поради което не сме юридическа личност. Динов казал, че ПОМОЩ ОТВЪН НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ВЗЕМАМЕ, тъй като сме себеиздържни“ (Дело № 6516, т. III, стр. 273-274).

  Запазил съм правописа и пунктуацията на донесението, но някои части съм преписал с ГЛАВНИ БУКВИ. Тълкуването на текста ще оставя на умните читатели. Ще поясня само, че на ДУХОВНИТЕ ВОДАЧИ на СЕПЦ п-р Лин Кархан е предложил да изпрати по официален път голяма материална помощ, която да послужи за строеж на църковни сгради, за подпомагане на пастирски семейства, пенсионери и други нуждаещи се, за отпечатване на Библии и християнска литература. Отговорът на председателя Динов, който е тутакси изпят на ДС, е: „Айде, холан, нема нужда!…“

  На фона на безогледната и непрекъсната просия на средства отвън през последния четвърт век на наследниците на визираните ДУХОВНИ ВОДАЧИ, как звучи този отказ отпреди 40 лета?…

 21. Е,явно не си обърнал внимание на съвета ми да помислиш.
  Явно няма с какво?
  Явно освен да пишеш и преписваш друго не можеш!
  Познавам и други личности които имат мозък като магнетофон и всичко помнят,но не могат да мислят и творят!
  Харесва ти да изтъкваш да излагаш на публичен показ греховете и слабостите на тези които мразиш и им завиждаш,че те държат в прашния ъгъл на историята!
  Има далеч по-голям шанс за покаянието и спасението на Виктор Вирчев,Диньо Желев и другите които оплюваш да се покаят и спасят!
  Но ако ти продължаваш да вървиш така гордо и самонадеяно в грехове на какво се надяваш?
  Нима си мислиш,че Виктор Вирчев,Диньо Желев и другите които така умело оплюваш няма какво да напишат за теб и да лъснат твои грехове и слабости?
  Скоро ще се прибера в България и ще се радвам много ако мога да се срещна с Виктор Вирчев и Диньо Желев.
  Ще се помолим заедно за тяхното покаяние(милост искам а не жертва казва Господ)и спасение!
  „…блажени милостивите,защото към тях ще се покаже милост…“
  А знаеш ли кое е огледалното Слово на това блаженство?
  Ще ти кажа другарю Пеев!
  „…блажени жестоките защото към тях ще се покаже неописуема жестокост…“
  От коя страна на“барикадата“желаеш да бъдеш другарю Пеев?
  Аз искрено желая не само да бъда милостив,но да бъда изключително много милостив!!!към всички!!!и най-падналите грешници!
  „…Човешкия Син дойде да потърси и Спаси погиналите…’!
  Понеже душите на Виктор Вирчев и Диньо Желев са изключително скъпоценни за Господ Исус Христос и Той и заради тях увисна разпнат на грубия кръст,то ще се постарая да се срещна с тях(макар,че ще ми коства много време и пари!)и с много любов ще ги поканя заедно да се помолим за тяхното покаяние и спасение!
  И ще ми е жал за теб самозабравилия се горделивецо!С този начин на живеене на какво се надяваш?

 22. В този случай с п-р Лин Кархан има любопитна подробност, която един шофьор на ТИР-а няма как да разбира по простата причина, че цитирането на документи с историческа стойност не е като да „решаваш“ листовки или да „четеш“ какво пише по крайпътните знаци (стига да знаеш френски или испански)…

  Та тази подробност е следната: в канцеларията на СЕПЦ в София са правили компания на иженарицаемия агент „Вихър“ още двама агенти: агент „Румен“ и агент „Горанов“. Ето как аг. „Румен“ описва на 29.08.1975 г. случая:

  „Ангел Динов подчертал, че у нас ИМА СВОБОДА НА ИЗПОВЕДАНИЯТА, разполагат с църкви, извършват се редовно богослужения, имат си вярващи от различни слоеве на населението и НИКОЙ НЕ ГИ ПРЕСЛЕДВА ЗА ВЯРАТА. Това Ладин и Харалан Попови не пишат, а ИЗМИСЛЯТ КЛЕВЕТИ, ХУЛИ по отношение на нашите църкви, пастори и ПРОТИВ РОДИНАТА СИ. Динов характеризирал братята Харалан и Ладин Попови като СРЕБРОЛЮБЦИ, КАРИЕРИСТИ И СПОСОБНИ НА ВСИЧКО в името на своето лично добруване…
  Кархан споделил, че мисийския им комитет има възможност и може да подпомогнат петдесетните църкви в България с МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ЗА СТРОЕЖ НА МОЛИТВЕНИ ДОМОВЕ, ДУХОВНА ЛИТЕРАТУРА и др. Динов му отговорил, че църквите ни са напълно на самоиздръжка, посрещат материалните си разходи и разполагат с достатъчно средства. НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОМОЩИ ОТВЪН. Подчертал, че РЪКОВОДСТВОТО НА ВЯРВАЩИТЕ в България биха се радвали, ако имат само ЕДНО ДУХОВНО ОБЩЕНИЕ с вярващи от други страни“ (Дело 6516, т. III, стр.263-264. Правописът е запазен, но някои думи и изрази са подчертани).

  Като професионален шофьор на ТИР, който е усвоил напълно шофьорския език, г-н Господин Влаев би могъл да си отговори по въпроса за „оплюването“ по добре от мен – КАК би следвало да се определи КАЗАНОТО от председателя на СЕПЦ п-р А. Динов зад гърба на своите колеги пастири Харалан и Ладин Попови? Като се има предвид факта, че п-р Харалан Попов е излежал в затвора присъда от 13 год. и 2 месеца при „строг режим“, защото не е продал съвестта си, а п-р А. Динов е бил пуснат същия ден на произнасянето на тежките присъди на 13 от 15-те подсъдими пастири, до какъв извод може да се стигне? Между впрочем, чел ли е някога г-н Господин Влаев книгата на п-р Х. Попов „Българската Голгота“?

  Д-р Вениамин Пеев (любител-шофьор, но доктор по философия)

 23. Не е страшното,че си много зле!!!Страшното се е,че си мислиш,че си много добре!
  Мислех,че си доктор по Богословие!?!
  Ужас!Философия!Вече е безсмислено всяка комуникация с теб!
  Между другото знам малко повече неща от теб по така подробно изнасяните от теб факти!
  Но вместо да изтъквам грешките и греховете на човешки безсмъртни души и още по-старателно да ги тласкам към гибел,предпочитам да се използва и най-нищожния шанс за тяхното покаяние и спасение!
  И вместо да продължаваш да изтъкваш греховете на хората постарай се да намериш смелост,сили и доблест да ми отговориш на няколко пъти поставяните от мен към теб в прав текст въпроси!
  Иначе всеки можеш само да чете и чете тези дискусии ще разбере,че нямаш грам достойнство!

 24. Човекът седнал и написал обстоен преглед на ситуацията за неща които никога няма да проумеете иначе а вие го нападате. Не мога да разбера какво иска този господин Влаев? Защитава каузата на агентите от ДС или не е наясно?

 25. Шофьорът си остава шофьор. Точно такива са удобни за използване от ДС. Влаев се издаде окончателно че е човек на службите…

 26. Шофьорът на ТИР г-н Господин Влаев няма как да знае с техническото си образование, че „доктор по философия“ е научна степен, която се дава в хуманитарната област на хора, които владеят еднакво богословието и философията. Това, което аз току-що научих обаче от самия шофьор на ТИР, е следното, което той казва: „Между другото знам малко повече неща от теб по така подробно изнасяните от теб факти!“. Така може да се изкаже само ЕДНО ЧЕНГЕ. ВЛАЕВ НАЙ-СЕТНЕ СИ ПРИЗНА САМ. Международни шофьори ставаха хора с одобрението на ДС – такъв ще да е и случаят с г-н Господин Влаев!

  А като става дума за ЧЕНГЕТА, нека продължим с темата за внедрения агент „Вихър“ в СЕПЦ.

  За донесения на внедрения агент „Вихър“ има данни още от началото на 70-те години. Ето едно негово донесение от 9.08.1972 г.
  „Съобщава агент „Вихър“: Църквата на петдесятните на ул. „Бачо Киро“ 21 София е била посетена от двама чужденци. Единият от които е бил от Америка, а другият от Югославия. Американеца се казва Павел Кооп, който е бил пастор, но нямал своя църква, а служил като евангелизатор на църквите из района на Лос Анжелос, а така също е посещавал много други страни по света. Югославянина се казвал Михайл Кузмич, млад човек ок. 30 години. Пастор на църква в гр. Любляна – Югославия. Същия е дошъл в България просто да придружи Павел Кооп до София“ (Дело № 6516, т. III, стр. 7-8. Правописът и пунктуацията са запазени).

  Донесението, обхващащо 2 страници,предава подробна информация на Управление 6-то на ДС какво са говорили двамата на богослуженията във вторник в петдесятната църква и в неделя вечер в Първа евангелска църква. Прави впечатление, че той е бил поканен от конгрешанския председател п-р Симеонов за проповед, каквато възможност не му е била дадена нито във вторник, нито в четвъртък на „Бачо Киро“. На агента за поставени конкретни задачи за шпиониране. Това донесение на внедрения агент „Вихър“ е неоспоримо доказателство, че ДС са имали свои хора в софийските петдесетни църкви и Ръководството на СЕПЦ и „пиле не прехвръквало“ без техните агенти да са успявали да осведомяват своите господари.

  Като се има предвид тоталното превземане на тогавашния СЕПЦ от службите, не съм изненадан, че техните агенти днес са СИЛНО ОБЕЗПОКОЕНИ, че „кирливите им ризи“ се излагат на слънце.

 27. Учудващо много високообразовани глупаци се навъдиха в тази прекрасна България!
  Да се смееш или да плачеш?
  Изкараха ме и ченге!?!
  В личен план летя на крилете на Божията благодат и всеки ден Господ Исус Христос украсява живота ми с чудесни благословения!
  И това се случва защото погледа ми е прикован на разпънатия Христос!
  От както спрях да обръщам внимание на човешки настроения и намерения живота ми придоби смисъл и посока!
  Вие които поддържате Пеев защо не го попитате защо не отговаря на въпросите ми?
  Освен да парадира с докторските си титли може да внася окултни учения,да обучава невменяеми които после да разделят църквата и много хладнокръвно да лъже!
  Е,щом го подкрепяте значи и вие сте като него!
  И не си въобразявайте,че ви обръщам някакво внимание!

 28. „В личен план летя на крилете на Божията благодат и всеки ден Господ Исус Христос украсява живота ми с чудесни благословения!
  И това се случва защото погледа ми е прикован на разпънатия Христос!“ (господин Влаев)

  Това е поредната ИЗТЪРКАНА ЛЪЖА на г-н Господин Влаев, на която няма кой да повярва! Ако беше наистина „духовен човек“, какъвто ВИДИМО НЕ Е, той щеше да обърне внимание на ДУХОВНИТЕ ТЕМИ, които постоянно се разглеждат в Пастир.орг. Но вместо това, той се е вкопчил в ЗАЩИТА НА ВНЕДРЕНИЯ АГЕНТ „ВИХЪР“, което видимо подсказва ЕДИНСТВЕНОТО МУ ПРИСТРАСТИЕ. Неговият поглед е „прикован“ не в „разпънатия Христос“, а в кривото огледало на агентите, които харесва и за които милее. „Гарван на гарвана око не вади“. Шофьорът на ТИР сам си призна, цитирам: „Между другото знам малко повече неща от теб по така подробно изнасяните от теб факти“. Така говори само едно внедрено ченге. Дори аз, който съм прочел хиляди страници от донесения на петдесетни, конгрешански и методистки ченгета, не бих дръзнал да кажа, че „знам повече“ от когото и да било.

  А като стана пак дума за „внедрени ченгета“ като агент „Вихър“, нека кажа, че Ямболската петдесетна църква, към която се числи шофьорът на ТИР г-н Господин Влаев, е една от най-продуктивните с донесения в достъпните архиви на ДС. Почти всички „пастори“ на Ямболската ЕПЦ са били силно обвързани с ДС – особено онези, които са имали ключови постове в Съюзното ръководство. Но само наивник би вярвал, че САМО пасторите са били „внедрени агенти“. Членове на ръководството на църковната общност, както и редови членове са носели информация на службите. Особено подходящи за доносници са били хора с ниска степен на образование и хора, които са били пускани да пътуват свободно из чужбина. Особено търсени са били хора, пътуващи с международни превозни средства. Интересът към тях е бил свързан с донасяне на информация за чужди мисии, емигранти и т.н. Знам с абсолютна сигурност агентурни имена и действия на хора, принадлежали (формално) към Ямболската ЕПЦ. Не бих бил изненадан, ако изскочи папка, озаглавена: „ДОР на ямболския аг. „Гринго“…

 29. До: Господин Влаев:
  Този сайт е за водене на дискусии, ако имаш идея какво е дискусия, разбира се! Този човек, който е написал статията, изнася факти, които очевидно не ти харесват и ти само дърдориш. Стига си повръщал злоба! И глухите, и слепите разбраха, че много мразиш В. Пеев! Стига си занимавал хората с истерията си, че всичко знаеш и само ти си експерт по всичко!
  До администраторите:
  Какъв е смисълът от публикуване на дрънканиците на този Г. Влаев?

 30. До Надежда Петрова:
  Вие така и не разбрахте какво ми е отношението на Пеев!
  И агентите на Д.С. и тези които внасят окултни учения,разцепления в църквите и най-безотговорно лъжат за да запазят имиджа си на „високо“ образовани личности началника им е един-онзи който го рисуват с рога и копита!
  Пеев не е бил агент но проповядва окултни учения,обучава невменяеми хора за духовни лидери и най-безочливо лъже!
  Е,кажете ми каква е разликата между агентите които Пеев изобличава и самия него-всички са в един“кюп“!
  А,това,че пътувам из Европа е едно от чудесните благословения с които Господ Исус Христос украсява живота ми!
  За сведение на пътниците които много бързо пътуват без да знаят къде отиват!и много
  безотговорно пишат по време на тоталитарния режим на мен ми беше забранено да излизам от България!
  Иначе много здраве от мен!
  Ще се моля за спасението на агентите,но ще се помоля и за вашето спасение!
  И не забравяйте-да се пишат ФАКТИ-КАКТО АЗ ПИША ПУБЛИЧНО ДОКАЗАНИ НЕЩА ЗА ПЕЕВ!
  БЕЗ ДОГАТКИ И БЕЗ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ,ЗАЩОТО АКО НЕ Е ВЯРНО ТОВА КОЕТО ПИШЕШ ОТГОВОРНОСТТА Е ГОЛЯМА!
  Е НЕ ПРЕД МЕН,АЗ СЪМ ДОБЪР ХРИСТИЯНИН И ЩЕ СЕ ПОСТАРАЯ ДА ВИ ПРОСТЯ!

 31. Аз не познавам Господин Влаев нито той ме познава и просто говори много неистини. Миналата година с брат Гошо го поканихме да дойде на Карандила за да се запознаем но той се скри заедно с цялата ямболска клика за чиста църква и като обяви че си бил строял много голяма къща. Не е верна информацията и за новата църква. Мои познати от Ямбол ми казаха че вече няколко години дори не са виждали бр. Динко и не са сигурни дали ходи на църква.

 32. Тази година една от причините да си планирам прибиране в България от 11.07 до 15.09 е и ходенето ми на Карандила!
  А относно ходенето ми на църква-посещавам ЕПЦ Ветил,
  Там членувам може би повече от 30 години!
  След завършване на къщата в Роза и когато реша да спра да пътувам(вече повече от 3 год съм пенсионер по възраст и стаж)ще си изтегля членството от ЕПЦ Ветил и ще изживея старините си в Роза!
  Предполагам знаеш търканията и борбите в църквата-не желая да ги виждам и да се меся!
  Щом ти като изключително духовен пастир на голям район така безогледно написа по-горе куп нагли лъжи,не е чудно и ако други пастири са като теб!
  Щом с нищо не мога да променя някои неща просто се оттеглям!
  За мен е най-важно да съм угоден на Господ Исус Христос!

 33. „И агентите на Д.С. и тези които внасят окултни учения,разцепления в църквите и най-безотговорно лъжат за да запазят имиджа си на „високо“ образовани личности началника им е един-онзи който го рисуват с рога и копита!
  Пеев не е бил агент но проповядва окултни учения,обучава невменяеми хора за духовни лидери и най-безочливо лъже!“ (г-н Господин Влаев)

  Г-н Господин Влаев се доказва постоянно като ЛЪЖЕЦ и ВЪЛК В ОВЧА КОЖА. Като типичен агент от ДС, той се мъчи да отклони вниманието от сериозната тема за агент „Вихър“, когото неуспешно се мъчи да защити. Освен това, също като шефа на Управление Шесто на ДС, отдел Трети, отделение Трето, който ДОКУМЕНТАЛНО Е ДОКАЗАН като най-големия „приятел“ на „Вихър“, той демонстрира ОМРАЗА към образованите хора в България (този агент неведнъж е демонстрирал своята омраза към мен). В ОМРАЗАТА на тираджията към ОБРАЗОВАНИТЕ ХОРА има много повече от един комплекс на малоценност – тя е изпълнение на АГЕНТУРНА ЗАДАЧА.

  Агентурните лъжи на тираджията г-н Господин Влаев са следните:

  Първо, никога не съм „внасял окултни учения“ в България! Това личи от всички мои публикации дотук. Дори съм автор на Ръководството „Религиозните култове“ (Изд. „Нов човек“, 1992), в което разобличавам култове, секти и окултни учения.

  Второ,никога не съм „обучавал невменяеми хора за духовни лидери“ от Ямбол. Това включва и г-н Господин Влаев, когото също не съм обучавал.

  Трето, агентурното поведение на ямболския г-н Господин Влаев доказва документираните факти за Ямболската ЕПЦ, че сред редовите псевдохристияни като г-н Господин Влаев са били вербувани немалко хора. Нека цитирам едно сведение от архивен документ, свързан с началото на кампания по вербуването на миряни в Ямболската ЕПЦ. На един доказан агент в тази църковна общност е поставена следната задача: „Да установи кои от петдесятниците не са силно религиозни, но по една или друга причина посещават църквата С ЦЕЛ ОТ ТЯХНИТЕ СРЕДИ ДА СЕ ПОДБЕРЕ КАНДИДАТ ЗА ВЕРБОВКА“ (Дело IV – К – 9077, т. III, стр. 13. Правописът е запазен, но изразът е подчертан от мен). Това сведение, което е близо до времето, когато г-н Господин Влаев се е появил в Ямболската ЕПЦ, показва със сигурност, че там е заработила една схема на верижната прогресия – един агент препоръчва друг, който препоръчва трети и т.н. Не знам точно коя брънка в агентурната верига е г-н Господин Влаев – нека сам си каже това…

  Ние ще се молим Бог да му прости и този грях!

 34. Без да обръщаме внимание на въпросния господин, ако се съсредоточим върху другия господин Динко Желев съществува една празнина в историята на неговото управление. Ако Дрянов записва до 1977 а Зарев маркира отделни моменти от живота на църквата след 1989 година, един четвърт век 1975-1990 остава само в спомените на отделни вярващи които бавно си отиват. Точно сега е момента да се събират техните споменици и документация за да не се окаже след още двайсе години че не е останал никой да разказв

 35. Чета написаното от теб високообразований докторе и недоумявам как в теб се е събрала толкова много селендурска простащина!?!
  Не пастир,от теб и селски милиционер не става!
  Сега нямам време да отговоря на глупостите които ражда твоята високообразовано глава!
  Но ще дойде и това време-спокойно да ти отговоря!

 36. Г-н Мариян Георгиев,
  съгласен съм, че трябва да спрем да обръщаме внимание на въпросния г-н Господин Влаев, който е патологичен случай.

  Вие повдигате много важен въпрос за СЪБИРАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ от ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ. По време на конференцията в Пловдив по повод 95-годишнината от началото на харизматичното движение в България (преди месец) се запознах с един възрастен господин, който е бил 2-3 годишен, когато п-р Николов е бил в Бургас. Тогава обърнах внимание на приятели от Пловдив да направят интервю с него, защото би могъл да разкаже много неща почти от началото на петдесетното движение у нас. Това може да стане във всяка една църковна общност.

  От гледна точка на историческата наука обаче, трябва да признаем, че страдаме откъм липса на достоверни исторически документи, с които трябва да се сравняват разказите. През есента на 1985 г. в двора на ул. „Бачо Киро“ № 21, където се е помещавала канцеларията на СЕПЦ, са били изгорени почти всички архивни документи на Съюза. Това престъпление е свързано, доколкото знам, именно с периода, който визирате. А документите са извори, с които трябва да сравняваме разказите на свидетелите, за да се избегнат неточности, преувеличения, премълчавания и т.н. Държавните архиви попълват до голяма степен празнотата поради липсата на църковни архиви, но и с тях е нужно да се внимава до известна степен.

  По отношение на разказите на свидетели обаче съм повече скептичен. Имам горчив опит с такива неща. Имам записани разкази на основателите на Русенската ЕПЦ, но голяма част от тях нямат историографска стойност. Разполагам и със записки на п-р Георги Чернев за историята на СЕПЦ, но те също страдат откъм липса на точност и обективност. Сравнени с протоколите на Протоколната книга на Изпълнителната комисия за периода 1929-38 г., неговите разкази имат редица неточности и пропуски.

 37. Господин Влаев пише:
  „Щом с нищо не мога да променя някои неща просто се оттеглям!“ в 13.53
  „Оттеглям се!“ – ДА, ама НЕ!
  А 22.46 отново изпада в амок и преди очевидно да поспи /харесва ми шофьорската „идилия“, която описва В. Пеев/, сяда и отново започва да се дави от злоба: Пе- е-ев, Пеее-е-ев, Пееее-е-е-ев! И обещава щедро: „Сега нямам време да отговоря на глупостите които ражда твоята високообразовано глава! Но ще дойде и това време-спокойно да ти отговоря!“ Някой да е приритал за „отговорите“ на Влаев?!
  По-патологичен случай не бях виждала /медицинско лице съм и знам за какво говоря/, а твърди, че бил християнин, че прощавал този Влаев…

 38. Бр. Динко случайно видях че бързо си ми отговорил. Бъркаше ме с някой който познаваш но аз не съм този човек. Канихме те с бр. Гошо на Карандила а ти написа че си строиш нова и голяма къща и си я плащаш сам. Спомни как ти писахме че сме до закусвалнята и ти какво написа два месеца по-късно отговор. В Ямбол казват не са те виждали и не си много редовен а на Карандила като си идвал миналата година защо не спря да се запознаем? Ела да те видим кой си най-накрая въпреки че бр. Гошо сигурно няма да може да пътува. И от Христова страна те моля спри с коментарите си защото бързо забравяш какво си казал и сам се оплиташ и говориш неистини освен ако целиш да объркаш ония малките за което цената ще ти бъде воденичен камък

 39. „Няма,за нищо на света няма да спра да разобличавам“светила“които така хладнокръвно лъжат!
  Това дори и атеисти не го правят!“ (лъжите на г-н Господин Влаев)

  Агентурният клаксон на на международния шофьор г-н Господин Влаев отново звучи с кресливи децибели в интернет пространството. Както се уверихме досега, той ЛЪЖЕ с всяко натискане на своя клаксон. Целта му е само една – агентурно да заглуши агентурната обвързаност на някои като него в ямболската общност на ЕПЦ.

  Нека започнем с ямболските „пастори“. Двама ямболски пастори са били СЕКРЕТАРИ на СЕПЦ. И за двамата има агентурни данни, че са били обвързани с ДС и Комитета по въпросите на БПЦ и религиозните култове. В един неоспорим агентурен документ от 1980 г. на Управление 6-то, отдел 3-ти е отбелязан следния факт: „По линия на сектите“ в Петдесетната деноминация има СЕДЕМ ДУШИ АКТИВНИ АГЕНТИ. Те са членове на ръководството. От една страна, ДС изразяват задоволство от броя им, но от друга страна, се мисли за нови „млади попълнения“: „С голям брой агентура разполагаме в средите на евангелската петдесетна секта, но като се вземе предвид фактът, че по-голямата част от нея е вече застаряла и почти с изчерпани възможности, може да се направи изводът, че общо по това направление агентурата ни по количество и качество не е достатъчна“. Тъй като това становище на ДС е написано НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ПРОЦЕСА през 1979 г., то показва, че сред лидерите на деноминацията е имало ТОП ЧЕНГЕТА. Тези топ ченгета издадоха УВОЛНИТЕЛНАТА ЗАПОВЕД на п-р Георги Тодоров, който бе член на Съюзното ръководство, когато той бе изоставен от тях и ХВЪРЛЕН В ЗАТВОРА. Имам следния въпрос: Знаят ли читателите кои са подписали протокола за уволнението на своя колега?

  На второ място, БРОЯТ НА ЯМБОЛСКИТЕ АГЕНТИ ще да е бил значителен по времето, когато защитникът на агентите г-н Господин Влаев се е движил в църковната общност с неясни цели. Цитирам една агентурна справка от План на ДС, утвърден от зам. министъра на МВР през февруари 1977 г. Тя касае п-р Младен Младенов, който е изселен: „ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ МВР-ЯМБОЛ: ДОН „Фанатик“ – водено на МЛАДЕН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ, лишен от право за вражески прояви, бивш пастор от Пловдив, изселен в с. Попово, Ямболски окръг… Окръжно управление МВР – Ямбол да провежда мероприятия …“ Кой е следил и докладвал за поведението на п-р Мл. Младенов на оперативните работници в Окр. у-ние в Ямбол? Не са ли били това местни хора, които са го познавали? Досието на п-р Младенов ясно показва кой, кога и какво е докладвал за него.

  Ако такива кресльовци като г-н Господин Влаев лъжат и говорят наизуст, документите не лъжат!

 40. Недоумявал как толкова ниско може да падне един Вениамин Пеев!
  Нямам за цел да заглушавам и защитавам агентурното минало на предатели!
  Имам за цел да разоблича те високообразований и все компетентний човече!
  Всеки един новоповярвал искрен Християнин търси съвети от стари вярващи!
  И си мисли,че колкото са по стари във вярата и колкото повече титли имат толкова повече истини ще им кажат!
  За съжаление дявола точно такива хора понякога употребява-примери много,много!!!
  Та нали точно такива хора издадоха смъртна присъда на Господ Исус Христос!
  За да те развенчая тотално високообразований Пеев готов съм на публиче дебат с теб-дори и ако по телевизията го излъчват!
  Ти Пеев освен да лъжеш и се ровиш в мръсните дела на доказани предатели нещо добро можеш ли да родиш?
  Учудвам се колко ниско си паднал!
  Нямам време да се занимавам с твоята селендурска простащина!
  Само моля те престани да внасяш съблзни за неотвърдени души!
  Мен можеш да ме заблудиш,но давш ли си сметка,че ще отговаряш за нечестивите си дела?
  Ако някъде в архивите в които се ровиш може и да срещнеш моето име-Господин Влаев Иванов,но не като вербуван агент,но като разработван од Д.С.
  За времето което пишеш съм разнасял нелегално литература обикалял съм църкви където с помазанието на Светия Дух съм проповядвал чистото Божие Слово и бях“трън“ в очите на такива като теб и на мръсните комунисти!

 41. „Недоумявал как толкова ниско може да падне един Вениамин Пеев!
  Нямам за цел да заглушавам и защитавам агентурното минало на предатели!
  Имам за цел да разоблича те високообразований и все компетентний човече!
  Всеки един новоповярвал искрен Християнин търси съвети от стари вярващи!“ (г-н Господин Влаев)

  Международният шофьор на ТИР г-н Господин Влаев, който слага купища неуместни удивителни след простите изречения, които сътворява, е прав в едно: ДЕЙСТВИТЕЛНО СЪМ СЛЯЗЪЛ ТОЛКОВА НИСКО, ЩОМ ПРОДЪЛЖАВАМ ДА МУ ОТГОВАРЯМ НА ГРУБИТЕ ШОФЬОРСКИ РУГАТНИ.

  Но ще продължавам да го правя, защото:

  Първо, Христос също слезе МНОГО НИСКО и обръщаше внимание на всякакви каруцари, говедари, овчари и прочее представители на ОБИКНОВЕНИЯ НАРОД. Разбира се, разликата между гореспоменатите професионалисти бе, че те се смиряваха, докато такова нещо у професионалния международен шофьор на ТИР г-н Господин Влаев не се забелязва. Той изтъква само себе си, ругае другите и продължава да не разбира, че ВЕЧЕ ДОСТАТЪЧНО СЕ Е ИЗЛОЖИЛ. А когато човек се изложи с ГРУБОСТ И ПРОСТАШКО ПОВЕДЕНИЕ, в християнските среди има само един начин за постъпване – извинение и молба за прошка. Но не от мен, а към и от читателите на Pastir.org. Разбира се, ако все още има такива, които си губят времето да му дочитат словоизлиянията.

  Второ, по много по-мащабен начин п-р Николай Николов се сблъсква с ПОВСЕМЕСТНА ПРОСТОТИЯ, когато се появява в България преди ок. 90 години. Тогава просто гъмжи от Влаевци. Били са се в гърдите, кощунствали са с името на Св. Дух, парадирали са с „духовност“, защото не разбирали, че се излагат. Но п-р Николов среща свестни и благоразумни хора, с които заработва, затова делото му е все пак успешно. За това свидетелстват документите и историци като п-р Йончо Дрянов в най-добрите страници от своята История. А Влаевците остават неизвестни, защото са рушители и се саморазрушават.

  Та моята надежда е, като се вдъхновявам от примери като горните, че харизматичното движение у нас в никакъв случай не се състои от Влаевци. Тях ги има, но те са на изчезване като ненужен псевдодуховен вид! (удивителната си е моя)

  Д-р Вениамин Пеев (с любителската шофьорска книжка)

 42. Каквото и да напишеш велики пеев!е неотразима простащина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Жалко,че си учил много години и четеш прекалено много литература!
  Прав си-МАГЕРИТАРИНА И ДОКТОР НА ФИЛОСОВСКИТЕ УЧЕНИ ДА СТАНЕ ВСЕ СИ Е МАГАРИТАРЕН!
  И СИ ОСТАВА С МАНТАЛТЕТА НА ЖИВОТИНКИТЕ КОИТО ПАСЕ!
  СТАВА МИ ЖАЛ ЗА ТЕБ ВЕЛИКИ ДОКТОРЕ!

 43. „Прав си-МАГЕРИТАРИНА И ДОКТОР НА ФИЛОСОВСКИТЕ УЧЕНИ ДА СТАНЕ ВСЕ СИ Е МАГАРИТАРЕН!
  И СИ ОСТАВА С МАНТАЛТЕТА НА ЖИВОТИНКИТЕ КОИТО ПАСЕ!
  СТАВА МИ ЖАЛ ЗА ТЕБ ВЕЛИКИ ДОКТОРЕ!“ (г-н Господин Влаев)

  Международният шофьор на ТИР, мераклията за пастор и евангелизатор (Боже, пази България!) и идалгото на тоталната неграмотност г-н Господин Влаев не е успял да напише нито веднъж правилно думата „магаретар“, която произлиза от думата „магаре“ (вижте удачната карикатура на г-н Л. Маринов по-горе). Нека читателите сами се убедят в това, като прочетат горните ругатни на псевдоевангелиста Влаев, завършващи с удивителни (пак!). Впрочем, честото използване на удивителни в края на изреченията е присъщо за хора с НЕОБИЧАЙНО ПРИПОВДИГНАТО НАСТРОЕНИЕ, например, от алкохол, дрога или просто поради емоционални проблеми.

  Също така международният шофьор на ТИР г-н Господин Влаев не е научил, че терминът „филосоФ“ се пише накрая с „ф“, а не с „в“, както НЕУКИЯТ РИЦАР го е написал. А като стана дума за „философ“ и тъй като все пак в този форум разглеждаме историческа тема за българската евангелска действителност, нека спомена, че основателят на СЕПЦ п-р Николай Николов защитава в Ню-йоркския университет през 1956 г. ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ за богомилството. Темата е била: „Богомилството: изследване на българската ерес като израз на принципа на пуританството“. За своя научен труд п-р Николов придобива научната степен ДОКТОР НА ФИЛОСОФИЯТА. (Разбира се, тази информация е за любознателните, а не за „магаретарите“).

  А сега още една историческа справка, която е свързана с темата за АГЕНТУРНАТА ДЕЙНОСТ НА „ВИХЪР“ и ямболското присъствие в СЕПЦ. Тъй като аг. „Вихър“ редовно е изнасял пред оперативните работници на ДС още от началото на 70-те години пълна информация за решенията на Върховния съвет на СЕПЦ, през 1973 г., той тутакси им предава сведения за майското заседание на своите колеги. Разгледани и донесени са решения по 5 основни точки. По-голям интерес представляват тт. 4) и 5).
  Т. 4 гласяла: „Ръководството е потвърдило, че не желаят да имат нищо общо с дейността на братя Попови и Стефан Банков“. Под „дейност“ се разбира доставянето в България на Библии, Нови завети, песнарки и друг вид евангелска литература. Видно е, че ръководството на СЕПЦ не се е интересувало от такива „вражески неща“.
  Т. 5 е също много любопитна: „Било решено да се отпусне една сума от 1200 лв. – помощ за Виетнам“. Ето за какви инициативи са отивали парите от десятъците и дискусите на вярващите по онова време. Сигурно другарите от БКП са изръкопляскали бурно на политически „ориентираните“ постъпки на Диновото ръководство, секретар на което тогава е бил един от ямболските пастори. Браво, другари!!! Да живеЙ политиката на Партията!!! (удивителните са мои – заслужихте ги)

  Д-р Вениамин Пеев (с любителска, но не партийна книжка)

 44. Много Ви моля бихте ли го спрели този
  Простак че не ми се четат повече
  тролските му изцепки!

 45. Предложението на брат Ябълкарeв явно е чуто от ръководството. Специални поздрави за проповедта на сина му на лагера. Бяхме всички благословени да го чуем и наистина големи страдания се причиняват братята пастори. Дано по-скоро се усмирят и си заемат местата за служение.

 46. Веднъж Господ Исус Христос ми говори-ако си ползвал правото да съгрешиш, то ползввай си правото да се покаеш и да си искаш прошка!
  Вениамин Пеев много старателно се рови в архивите, безупречно перфектни статии пише като яростно критикува другите!
  А неговият живот какъв е?
  Няколко пъти много ясно му задавах в този сайт три въпроса които ясно го изобличаваха в явни престъпления,но вместо да се покае публично започна да пише отвратителни измишльотини против мен!
  Дори няколко пъти яростно ме нарече агент на ДС!
  Е, нека „многоуважаемия и високо издигнат“ доктор по философия да си отговоря за нечестивите дела!
  И неописуемо страшно за Пеев ще бъде ако отиде на осъждение а тези които яростно критикува да се покаят, Господ Исус Христос да им прости и да се радват на вечното блаженство с Господа!
  Мен лично много ме радва че Господ Исус Христос е неподкупен и неподвластен на човешки мнения и настроения!

 47. Здравейте братя в Исуса Христа!
  Роден съм през 1981 година и не мога да коментирам някои от нещата описани по-горе, тъй като не съм бил свидетел на тях. Но това което бих коментирал е делото на пастир Динко Желев в годините след прехода и по-специално след 2000 година. Бинаги ми е правило впечатление неговата смиреност, любов и работохолизъм в името на Исус Христос. Няма да забравя как в продължение на няколко години след като беше достигнал преклонна възраст (над 80 години), той всяка неделя сутрин рано пътуваше от София до град Трън за да проповядва в църквата, която беше останала без пастир и се прибираше вечер късно. Той до последно се обаждаше на вярващи от църквата да ги чуе и да се моли за тях. Когато родителите ми отсъстваха от неделната служба винаги им се обаждаше да ги чуе как са. Не са много пастирите, които така да се грижат за овцете си!

 48. Съгласен съм с Боби
  Една от причините Пеев да пише тези статии(вярно е че са перфектно издържани от всякъде)е че той като злобен и отмъстелен човек от всякъде го игнорираха!
  Още при първата му изява в ЕПЦ Ямбол като кандидат за пастор веднага го отритнаха!
  Все още има живи свидетели на това!
  Питайте ги и абсолютно всички ще ви кажат как веднага му прекърших всички мераци за пастор!
  И не напразно тогавашните ръководсва на ЕПЦ са му отказвали всякаква работа въобще на всички нива!
  Позамислете се-защо такова величие!?!стои“в ъгъла“и само критикува?
  Лично аз съм убеден че хората с такива знания и капацитет би трябвало да са пастори които са основали църква и от нищото са направили огромна църква с хиляди спасени и новородени души!
  Е, нека оставим Господ Исус Христос да оценява кой какво заслужава!

 49. Корупцията (развалата) изглежда точно по този начин. Властта има свойството да превръща желанията на властника в приемливи и логични, а съгласието с беззаконието – в проява на здрав разум и стратегическо позициониране. Проявената благосклонност на облечения във власт, както и анонсираната подкрепа за ключова тема, могат да имат удивително влияние върху хора, които при обикновени обстоятелства се придържат към правилен морален код. Моите наблюдения са, че вярващите хора имат висока резистентност към корупционни действия, които имат за цел тяхната лична облага. В крайна сметка, това са ежедневни ситуации, за които човек изработва свой устойчив модел на поведение, в зависимост от ценностната си система.

  Съвсем различно е обаче, когато внезапно човек бъде поставен във фокуса на вниманието на високопоставения властник. Вярващите хора са обучавани, че трябва да са готови да страдат заради вярата си и да бъдат твърди в отхвърлянето на натиска да се откажат от нея. Но дали си даваме сметка, че има ситуации, в които нашата вяра няма да бъде атакувана, дори ще бъде хвалена с ласкави думи, стига да подкрепим облечения във власт в неговата нечестива страст? Дали си даваме сметка, че не можем да печелим нашите културни войни с разпространение на фалшиви новини, клевети, лъжливи и злонамерени информации? Каква полза би имала една „победа“, ако за да я постигнем, се превръщаме в хора и общности, неразличими като морален интегритет от злото, на което се противопоставяме? Дали знаем колко подкупваща, примамваща, ласкаеща и променяща здравите критерии може да бъде подкрепата, обещавана от хората с власт?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *