Община Видин публично се извинява за дискриминация на религиозните общности

Vidin.bg: Извинение за допусната дискриминационна норма
“Община Видин се извинява на ищците – евангелските християни: Ангел Баудич, Николай Методиев, Пламен Младенов, Явор Костов, и на Съюза на църквите на адвентистите от седмия ден – София, както и на всички религиозни общности и на жителите в общината, за извършената дискриминация на основа вяра или религия чрез забранителната норма в чл.14, т.6 на Наредба №1 за опазване и поддържане на обществения ред, приета от Общински съвет Видин с Решение №256, записано в Протокол №15/21.12.2004 г. и отменена от Административен съд Видин, с решение №101/12.10.2011 г. по административно дело № 249/2010 г. по описа на АС Видин.
Взети са всички мерки за недопускане в бъдеще на ограничаване на свободата на религията, съвестта и словото и други основни човешки права.”

Както писа „Труд“, до иска се стигна след като през октомври т. г. Съюзът на църквите на адвентистите от седмия ден атакува в съда разпоредбата на чл.14, т.6 от Наредбата за опазване и поддържане на обществения ред в община Видин, приета през 2004 г. В нея се забранява „…разпространяването на печатни и рекламни материали на религиозни секти, както и техни изяви на публични места“. С решение на съда разпоредбата бе отменена като незаконосъобразна.

В сключеното споразумение общината се задължава в тридневен срок да публикува пълния текст с извинението си. При изпълнение ищците ще оттеглят и претенциите си по друго свое дело срещу общината с иск за обезщетение от 30 000 лв. по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

20.12.2011 Община Видин публично ще се извини на религиозните общности

21.12.2011 Община Видин се извинява публично за дискриминация

22.12.2011 Общинари се извиняват на религиозни общности

22.12.2011 Община Видин се извини на религиозни общности

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *