ЕВАНГЕЛСКИ АРХИВ в БЪЛГАРИЯ

Български евангелистки въздържателен в България, ЦДА, 1027 К, 52 а.е., 1893 – 1940
ЦДА – 12 Номер на опис:1 Номер на фонд:1027К 1893-1940

“Български въздържателен съюз” (1893-1928).

“Български евангелистки въздържателен съюз” (1928-1940).

Основан през 1893 г. под наименование “Български въздържателен съюз”. бединява организираните от българската евангелистка църква въздържателни дружинки за борба против употребата, производството и търговията с алкохол и др. наркотични вещества. През 1928 г. е преименуван на “Български евангелистки въздържателен съюз”. Член е на Българската въздържателна федерация.

Съюз на евангелистките църкви в България, ЦДА, 1028 К, 56 а.е., 1888 – 1948

Инвентарен опис: Основан през 1888 г. Закрит през 1948 г.

Устави на евангелистки църкви и д-ва в България; програми и протоколи от събори и отчети, донесения, писма и др. до тях, протоколи, рапорти, окръжни, преписки на Бюрото на съюза за ръкополагане, избор и отстраняване на пастири, строителство и освещаване на църкви, обединяване на евангелистки и методистки църкви, уреждане на у-ща, изнасяне на беседи, изпращане на младежи в мисионерски у-ща в САЩ, събиране на помощи, отчитане на абонамент, участие в международни конгреси и др.; афиши за събрания, списъци на ръкоположени пастири; годишни статистики на евангелистки църкви; бюджети; правилници за устройството на бракоразводните съдилища при евангелистките църкви и апелативни бракоразводни дела.

„Методистка евангелистка църква в България“, ЦДА, 2017К

1973-1992 Евангелизмът (протестантството) в България се развива в резултат от мисионерската дейност на Американския борд на конгрешанските (съборни) църкви (American Board of Commissioners for Foreign Missions), Мисионерското общество на Методистката епископална църква (Missionery Society of the Methodist Episcopal Church) в САЩ и просветителската дейност на Британското библейско чуждестранно дружество. Първите методистки мисионери на Балканите са д-р Елиас Ригс, д-р Албърт Лонг и Сайръс Хамлин, които имат своя принос в историята на българския народ с подкрепата на борбата за църковна независимост, информирането за зверствата при потушаването на Априлското въстание, създаването на Робърт колеж в Цариград, превода на Библията на съвременен български език, образователна и просветителска дейност. Първият българин, приел протестантството е Гаврил Илиев, родом от гр. Берковица. През пролетта на 1857 г. той придружава като водач на опознавателна обиколка из България Сайръс Хамлин и секретаря на цариградската мисионерска станция Х. Джонс. Същата година американските дружества изпращат първите мисионери като по взаимно споразумение Американският борд работи на юг от Стара планина, а методистите – на север. До 1876 г. методистките мисионери привличат последователи и създават протестантски общества в Русе, Свищов, Шумен, В. Търново, Орхание (Ботевград), Ловеч, Плевен и в някои села. От 1874 г. започва подготовката на български проповедници. През 1881 г. в Ловеч започва работа девическо училище, организирано и поддържано от мисията, а от 1882 г. функционира мъжко училище в Свищов.

 Българско евангелистко дружество

През втората половина на ХІХ век българските протестанти учредяват Българско евангелистко благотворително дружество. В основата на създаването му стои българският евангелистки служител Андрей Цанов, възпитаник на мисионерското училище в Пловдив, завършил колежа „Хамилтон” в САЩ (1871) и след кратко учителстване в Разград се установява като преподавател в Американската богословска семинария в Самоков. Идеята му е да се създаде доброволна организация на българските евангелисти от двете съществуващи тогава деноминации, която на основата на сътрудничеството и благотворителността да работи за разпространението на евангелистката вяра и етика сред българския народ, да подпомага финансово църквите, евангелистките издания и мисионери. Първият учредителен събор на Българското евангелистко дружество се провежда между 16 и 19 юли 1875 г. в Самоков.

Групов фонд “Евангелистки църкви в Благоевградски окръг”, ДА-Благоевград, Фонд № 252К, 50 а.е., 1871 – 1959 г.

  • Евангелистка църква – Банско
  • Евангелистка църква – Разлог
  • Окръжни от Бюрото на българските евангелистки църкви (1919 – 1955) и от Българския евангелистки въздържателен съюз (1925 – 1928, 1930).
  • Устав на евангелистките църкви в България (1929) и на младежкото християнско и въздържателно дружество при евангелистката църква в Банско (1926).
  • Летопис на българската евангелистка църква в Банско (1925 – 1953).
  • Протоколи и регистри на евангелистката църква в Банско (1871 – 1922).

Евангелска методистка църква – Плевен, ДА-Плевен, Ф. 412К, 32 а.е., 1902-1945

ДА – Плевен – 27Номер на опис:1Номер на фонд:412К // 1902 – 1949

Документие на Евангелистката епископална методистка църква – гр. Плевен са приети без опис в Окръжен държавен архив – гр. Плевен, където са описани през 1961 г. в първичен опис, на който през 1980 г. е извършена научно-техническа обработка. Във фонда се съдържат архивни документи и на аналогични църкви в с. Подем и с. горна Митрополия, Плевенско, вкл. и регистри на посочените църкви.

6 comments for “ЕВАНГЕЛСКИ АРХИВ в БЪЛГАРИЯ

  1. Благодарен съм на редакторите, че публикуваха тези архиви тук и се надявам скоро да пуснат и още.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *