Невероятни срещи с ангели и невидимият свят

Здравейте Сид Рот е тук.
Добре дошли в моя свят
където свръхестественото е естествено.

Знаете ли че сте обградени от невидима
реалност? Моят гост казва
че всеки вярващ това си ти! Може да вижда
в невидимата реалност.

Това е което Библията нарича „гледач“.
Искате ли да разберете как?
Следва в това!
„Свръхестествено е!“

Съществува ли свръхестествено измерение?
Свят отвъд познатият ни?

Може ли да надникнем в древните тайни
на свръхестественото?
Могат ли сънищата ни да съдържат
послания от Небето?

Готов ли е Бог да залее като с цунами вълна
от изцеления по цялата Земя днес?

Сид Рот е прекарал над четиридесет години в
изследване странния свят на свръхестественото.

Останете със Сид в този епизод на…
„Свръхестествено е!“

Тук съм с Джейми Гаулауей и Джейми ми разказа
нещо което е като музика за ушите ми.

Дарът на Бог който е в теб засилва.
Разкажи ми за скорошната ти семейна ваканция

какво се случи тогава?

И така. По средата на преходния ни период
това е един от най-уязвимите моменти в живота

ти. Толкова много хора минават през това. А
не осъзнават че прехода е задача
и че в това нещо Бог е там с тях.
Ние бяхме в период в който трябваше да
преместим цялото ни семейство от Южна Каролина

до Нашвил Тенеси. И по средата на цялото това
нещо и по средата на това исках да го прекъсна.

Отидохме надолу до Орландо и отидохме до Дисни.
И след цял ден в Дисни бях готов да скоча в

басейна. И когато бях в басейна потапях се в
него децата бяха добре бях със синът ми там

който беше на около четири и той не знаеше
все още как да плува. Затова буквално

плискахме вода само нали знаеш?
Но дъщеря ми която е като малка русалка

тя може да плува по всяко време и навсякъде.
И си лежах и чух гласът на Святият Дух.

Говори ми и каза „Синко искам да знаеш че
в това преместване ще правя чудеса.“
А аз си мислех „Да! Амин!“

И си помислих „Да! Следващата седмица имаме
събрание.“ И си мислех че Той ме поучава като
ми казва това.
Изведнъж жена ми се приближи.

Каза „Ставай!“. Аз казах „Какво?“ А тя каза
„Има момче от другата страна на басейна
което е било намерено удавено.“
Направо бях шокиран!
Веднага станах.

Не знаех какво да правя.

Заедно със свекъра ми отидохме заедно от
другата страна на басейна.
Обекта беше огромен.

И просто гледах как извадиха това
четиригодишно момче което било намерено

да се носи на дъното на изкуствената река.
И гледах докато се опитваха да го съживят.
И направиха всеки вид първа помощ която знаеха.
Имаше хора пищящи плачещи. Майка му в болка
просто плачеше в агония.

Беше страшен ужас!
А аз си стоях само на крачки от детето.

И виждах тази молитва която излизаше.
„Боже направи нещо! Направи нещо!“

Напълно ли беше в безсъзнание?
Напълно в безсъзнание беше и не можеха да го
събудят а майка му пищеше „Ставай! Ставай!“

„Дишай! Дишай!“

И след това линейката дойде говоря за
петнадесет може би двадесет минути по-късно.

Ситуацията беше наистина много сериозна.

И го качиха сложиха коланите закачиха ги
стегнаха ги и го вдигнаха.
И го закараха в линейката.

И ходенето до линейката изглеждаше като
погребална церемония.

Имам в предвид че беше сериозно.
И единственото нещо което се въртеше в умът ми
Сид е момента когато Исус се появява в историята

за вдовицата погребваща едничкият си син.
И докато гледах това пред мен тази
история се появяваше в умът ми.

И казвах в сърцето ми „Направи нещо Боже!
Направи нещо!“

И жена ми дойде при мен погледна ме.
А аз казах „Не знам какво да направя!“

А тя ме погледна с онзи поглед който гласеше
„Ти си служител!“.
Нали знаете.
„Направи нещо!“

Навсякъде ти декларираш чудеса… Да!
А си казвах „Боже! Направи нещо!“

И Святият Дух ми проговори и каза „Ти направи
нещо!“.

Изтичах до майката казах й „Извинете.“
Тя каза „Да.“ Казах й „Служа на Бог

с изцеление. И искам да се помоля за вас и
синът ви ще стане. Ще живее. Можели да се

помоля?“ А тя каза „Да! Моля!“ И пищеше
„Детенцето ми! Детенцето ми!“
И е имало тълпа навсякъде около вас?
Тълпата беше около нас и гледаше.
И хванах майката за ръката и й казах „Как се
казва синът ти?“ А тя каза „Адам.“
И я хванах за ръка и започнах да се моля.
И просто издигнах глас никога не бях

правил това преди но издигнах глас и казах
„Адаме извиквам духът ти да се върне в тялото

ти! Изговарям живот върху теб! Ти ще
живееш и няма да умреш! Ще живееш дълъг живот!“

И започнах да пророкувам неговата съдба.

Пророкувах бъдещето му.
И казах „Ти ще тичаш! Ще си състезател!
Ще си атлет и мозъка ти ще функционира напълно!“

И докато пророкувах това изведнъж екипа на
бърза помощ изскочиха от линейката изтича
и каза „Момчето е будно! Будно е!“

Това е начина по който трябва да стават нещата!
Това е нормално!

Сега докато се молехме Сид хората се молеха
така както никога преди.

Имам в предвид че може би не се бяха молели
преди. Един човек си спомням че се молеше с

единствената молитва която знаеше „Ангели.
Ангели. Ангели.“ И аз стоях там в съгласие

„Да! Изпрати ангелите Си Боже!“

А през това време служех на майката. След това
те пуснаха момчето. А аз държах синът ми с

едната ръка а дъщеря ми беше в другата. И
всички бяхме заедно а целият басейн отиваха

към колите защото евакуираха басейна и
никой нямаше право вече да плува в басейна.

И когато сложихме коланите на децата
се обърнах с гръб към шофьорската врата.

А съпругата ми затваряше нейната врата.
И аз поглеждам и когато погледнах напред

видях мъж да стои. Той ме гледаше втренчено.
И каза „Здравей Джейми.“ А аз казах „Здравей.“
Познаваше ли човека?
Не не го познавах.

Казах му „Здравей.“ А той продължи „Момчето
добре ли е?“ Чакай малко…

От къде е знаел името ти? Точно това си
помислих.
Гледах го и казах „Да момчето е добре.“

А той каза „Добре.“ И се качи в бял
ван и потегли.
Погледнах жена ми и казах „Това беше Божи
ангел.“

Бяхме в колата и ти казвам направо бяхме
разтърсени от чудото на Бог.

Този опит! Този опит който са преживели
е бил различен от предишните им.

Обаче това не е бил краят нали?
Не!

След няколко дни се върнахме отново на басейна
и тя забеляза онзи човек същият който се
молеше „Ангели. Ангели. Ангели.“

И го погледна и му каза „Познавам ви!
А той каза „Аз съм чичото на момчето което

се удави.“ А тя каза „Боже мой! Той добре
ли е?“ Той каза „Напълно здраве е всичко е

наред с него. Всъщност той е тук.
В басейна.“

А тя каза „Какво!? Защо плува?“ А чичо му
каза „Той няма спомен че се е удавил.

Единственото което си спомня е че е бил
на място където е можел да диша вода.“

И когато чух това знаех че то е било в духът
си с Господа.

Джейми какво е твоето определение за Гледач.
Виждал съм това слово в Старият Завет.
Но какво е гледача?

Гледача е човек който вижда в невидимото.
Също така вижда това което е скрито за очите ни.

Те са способни да виждат през леща която
Небето е снабдила за естественото и
свръхестественото. И навсякъде около нас
има естествени събития които се случват

които са просто огледала на това което Бог
прави в свръхестественото.
И повечето хора не разбират това!
Много не го разбират и причината за това е

че не знаят какво да търсят.

Имат нужда от обучение.
Ти си живял като гледач

и сега разкриваш тайни за гледача на вярващите
които всъщност изобщо не трябва да са тайна

за тях но са. Примерно Небето на Земята.
Небето на Земята.
Това е основен ключ защото ето как стоят

нещата Сид. От години се молим „Нека
Царството Ти да дойде нека волята Ти да

бъде както на Небето така и на земята.“
Това е велика молитва която ни е казано
да се молим с нея от Исус.

Но какво се случва когато Небето докосва
Земята. Гледачите са способни да идентифицират

къде вече Небето. Къде вече се случва в живота
в семействата им. И те не търсят недостиг но

изобилие.
Знаеш ли какво?…
Точно в момента говоря на някого. А ти казваш
„Боже къде Си!?“

Ти не знаеш че Небето слиза на Земята
навсякъде около теб.

А ти дори не можеш да го видиш.
Моля те изслушай това което Джейми има да
каже.

Това наистина ли е истина?

Наистина ли това е истина за всеки вярващ?
Сид направих проучване и не можах да намеря

къде това липсва в Библията. Защото то е за
всеки вярващ.

Притчи „Слушащото ухо и гледащото око –
ГОСПОД е направил и двете.“
А Исус дойде с ново слово и каза „Благословени
са вашите уши защото чуват.“ И

„Благословени са вашите очи защото те
виждат.“

Той не каза „Това е само за елита.“ Или
„Това е само за онзи човек на сцената.“

Но То е за всеки човек във всяка ситуация.

Дали тази невидима реалност както ти я нарече
се случва постоянно навсякъде около нас?

Имам в предвид че вярвам че сме заобиколени
от толкова много Небесна активност

че ако преградата напълно се отстранеше…
Ако можехме да видим Бог Отец такъв какъвто е

Исус такъв какъвто е и Святият Дух такъв
какъвто е щяхме толкова изумени!…
За това Той ни дава всичко това на хапки.
Да Го виждаме и опознаваме по малко.

А тези хапки са повече от достатъчни!

Ако си мислите че историята за момчето
което се удави… И това което стана ангела

са нещо… Обзалагам се че никога не сте
чували това обзалагам се че не сте чували

за ангел който кара ски…
Връщаме се веднага.

Ще се върнем веднага към
„Свръхестествено е!“

Сега се завръщаме към
„Свръхестествено е!“

Джейми повечето хора когато си мислят за
ангели вероятно мислят че летят

но никой не мисли че ангел кара ски?… Разкажи
ми тази история.

Бях на девет годинки а баща ми който е
смелчага каза „Ще направя нещо щуро!

Ще те спусна на състезание по писта
Блек Даймънд.

И тази писта… Говорим за яко падане.
По-лошо е от влакчето на ужасите.
По-лошо е!
Но тъкмо бях завършил училище за скиор.

А той ми каза „Мисля че си готов.“

И така. Спускахме се а аз получих това
ново палто. И беше голямо покриваше ме целия
голямо и тежко зимно палто.
И той ми каза „Качи се на ските

за да слезем. На наклона сме.“ И за около
тридесет секунди надолу по наклона
имаше ледени петна навсякъде.
И се ударихме в един лист лед

и аз паднах назад. Но когато паднах назад
ските ми бяха заклещени в ледът.

И лежах по гръб неспособен да се изправя.
И докато ските ми бяха в леда
вървяхме право надолу по тази писта
Блек Даймънд.

Движех се с мили в час така че баща ми не
можеше да ме настигне.
И докато ускорявах все повече така
изведнъж от нищото онзи човек онзи скиор

който и да е бил той се спусна по планината
настигна ме и ме улови. Хване ме извади ме

и ме сложи прав на ските. И след това
продължи да кара ски.
Не ти ли каза нещо?
Не!

И баща ми който знае какво може човек да прави
със ски каза „Това е невъзможно!“

„Това не може да стане!“
И баща ми каза „Това беше ангел!“

Сега. Трябва да разбереш че бях набрал такава
скорост че гърбът на палтото ми

напълно се беше разкъсал.

Когато уцелих ледът набрах максимална
скорост която изгори гърба на палтото ми.
За това трябваше да издърпам гърба
на палтото ми.

И аз толкова много харесвах това…
Нали знаеш все едно беше медал на честта.

Виждам.
Имам роднини които искам да познаят Месията.
Ами вие в студиото имате ли роднини?
Ами Вие по домовете? Имате ли роднини?

Аз вярвам Джейми че може да освободиш молитва
за ангели които да насочват тези наши роднини

за да стигнат до мястото в което ще се спасят.
Знаеш ли? Всъщност точно за това се приготвях

понеже имах видение. И ако ни гледате…
„Видях че ангели бяха изпратени които

да доведат тези за които се молите Бог да
ги докосне чрез познаването на Исус.“
„До пълнотата на спасението им.“

Татко нека така да бъде! Изпрати ангели.
Ние декларираме че Ти Си добър.

Ти Си водача командира на ангелските армии.
Изпрати тези ангели точно сега.

И нека тези които имат нужда да чуят за това
чудесно евангелие да дойдат при Исус.“
Джейми ти си имал момент в който Небето е
докоснало Земята…

В Бразилия.
Да. Разкажи ми за това.

Знаеш ли говорих за това в книгата. Че част
от гледача е „Тайната на Въображението“.

И като вярващи вашето въображение вече не
е място на преструвка.

Ние вече имаме умът на Христос. И поради това
когато ние мислим за нещо… Притчи казва

„Предавай делата си на ГОСПОДА
и намеренията ти ще се утвърдят.“

Значи не е нужно да режем тези мисли
които сме имали в миналото си?
Не. Второ Коринтяни „Пленете всяка мисъл
за покорството на Христос.“ Не само лошите

но също така и добрите. Защото има добри мисли
които са Божи мисли които идват в теб.

И това което правех в Бразилия молех се за
това момче и кракът му нямаше никаква кост.

Не можеше да стои на този крак и се молехме
за способност да стои на този крак.

Крака беше като знаме можеше да го размахва
във въздуха. И докато се молех
започнах да си представям костите да се
формират в кракът му.

И започнах да изговарям това което си
представях.

Да декларирам в името на Исус
„Костиобразувайте се.“

Сега независимо какво виждам в духът чрез
моето въображение или пък просто вярвах с моето

въображение мисля че този отговор го знае Бог.
Аз не го знам.
Но което и от двете да беше костите в
крака на онова момче израснаха!

Можех да ги почувствам сякаш бяха в ръката ми.
И той се изправи с напълно формирани кости в
кракът му.
Когато се върнем отново били се молил със
свръхестествена молитва за активиране
така че да можем всички ние да виждаме…
Може би трябва да имаме правилните очила…
Разбира се!

Връщаме се веднага.

Сега се завръщаме към
„Свръхестествено е!“

Каква е целта на това да имаш преживявания
като гледач?

Трябва да осъзнаем че не преживяването е
най-важно. Точно като Моисей

който Бог го привлече чрез горящият храст.
Той го видя но трябваше да се приближи.

И всяко преживяване на гледач ни завежда към
по-голямо осъзнаване на това
Кой е Бог и Кой е Той към нас.

И точно както Моисей получи откровение за
Великият Аз Съм

когато ние преживеем опитност на гледач
ставаме по-осезаеми къде е Небето в живота ни

и къде е Бог Къде е Той.
„Аз Съм Там…“

Разкажи ми за тайната на силата
на думите?

Тайната на думите е разбирането че връзката
която виждаш в свръхестественото и връзката

която се проявява в естественото се намира
в езика ти.
В Притчи се казва „Смърт и живот има
в силата на езика.“
И когато получих това откровение когато го
даунлоуднах започнах да декларирам това.

В публиката имаше млада дама и аз я погледнах
виждах я в духът. Погледнах я и й казах

„Има нещо в устата ти. Има чудо в устата ти
виждам го.“

„Има някакво Небесно вещество което се
формира в устата ти.“

А тя каза „Какво имаш в предвид?“
Казах й „Не знам. Какво е?“
А тя каза „Всичко което знам е че езика ми
беше отрязан.“

Тя имала рак и поради рака те трябвало
да отрежат половината й език.

И докато се молех молехме се групово
когато се помолих тя падна под силата на Духът.

Когато си тръгнах… Казах това но знаех
че го бях казал умишлено.
И трябваше да го направя чрез вяра защото
„смърт и живот има в силата на езика…“.

Наглеждайте я ще стане утре и езика й ще
бъде напълно цял.

Сега. Напуснах онова събрание и на следващият
ден получих SMS от пастора.

И тя каза „Няма да повярваш познавам тази
жена от двадесет години
и през цялото време имаше само половин език.“
И аз трябваше да го видя с очите си.

Езика й беше цял. Тя се събудила на следващата
сутрин с цял език в устата й.

Джейми кратичко искам да се помолиш за
творчески чудеса.

Татко моля Те точно сега да дадеш творческо
вещество точно сега за да изгради наново

това което липсва. Моля Небето да нахлуе в
това пространство.

И да започне да материализира от свръхестественото
в естественото онази част онзи орган каквото

и да е което липсва в тялото нека да дойде.
Нека се прояви в името на Исус.

Декларирам!

Сега искам да направиш това което обеща.
Искам да се помолиш за да се активира във

всички нас… Вие по домовете не яжте просто
пуканките си. Участвайте!

Да ни активира всички нас в помазанието на
гледач. Да.

И тази молитва я има в книгата ми
„Тайните на гледача“ но

но искам да работя точно сега с вашата вяра.
Да приемете свръхестествени преживявания
с Небето.
Моля се

Бащата да отвори очите на всички които ни гледат.
Така че да виждате. Нека ви даде уши да чувате и

очи да виждате и сърце което разбира.
Да влезете в преживявания на гледач чрез вяра.

Нека сънищата ви бъдат изпълнени с откровения
от сърцето Му във вашето.

Нека да получавате видения за любовта на
Отец и тайни за Небесното Царство дадени ни

чрез Неговият Дух. Нека ангелските войнства
на Небето да декларират добрината Му към вас.

Нека очите ви да виждат славата Му и нека
цялото ви тяло душа дух и тяло

да бъдат изпълнени с Неговата светлина.
В името на Исус се моля за това.
Амин и амин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *