Исус се връща със своите светии

 

End Time: 3 scary prophecies that must come to pass before Jesus comes back | Pulse Nigeria

Исус се връща със своите светии (Откровение 19:14; Йоил 2:1-11; Захарий 14:5; Матей 24:29-31; II Солунци 2:7-10; Юда 14-15). Той ще връща на елеонския хълм (Захарий 14:4).

б. Армагедонската битка (Откровение 19:15-21;I Солунци 1:7; Матей24:29-31,38,40-42; 25:31-46; Захарий 14:1-14; Исая 63:1-6; Лука 17:34-37; Юда 14; Йоил 3:13,14; Исая 34:1-8; II Солунци 1:7-10; 2:8; Даниил 7:13,14): Думата „aрмагедон“ идва от гръцка дума „хармагедон“ – хар означава ‘хълм’ и магедо е градът на plain of Esdraelon,

в. Сатана е хвърлен в бездната [абуссос] за 1,000 години (Откровение 20:1-3).

г. Първото възкресение на телата на всички праведни светии е завършено (Откровение 20:4).

7. 1000-годишното Царството – Милениум (Откровение 20:1-10). За възстановяването и очистването на Земята.

а. Физически характеристики на Милениума (Исая 2:2; 11:6-9; 35:1-2,6-7,9; 27:6; 65:20-23; Езекиил 47:1-12; 48:8-20; 34:25; Захарий 14:4,8,10,18; Амос 9:13).

б. Духовни характеристики на Милениума (Езекиил 40:5-43:27;45:13-46:24; 36:24-32; 39:29; 11:19-20; Исая 56:7; 66:20-23; 2:2-4; 11:4,9; 32:15; 44:3; 9:7; 42:1-4; Еремия 33:17-18; 31:34; 23:5; Малахия 3:3-4; Захарий 14:16-21; 8:20-23; 14:16-21; Михей 4:5; Авакум 2:14; Йоил 2:28-29).

в. Политически характеристики на Милениума (Езекиил 37:15-23; 47:13-48:8; 48:23-27; 48:30-35; Битие 15:18-21; Исая 40:11; 9:6-7; 11:3-5; 2:4; 32:17-18; 60:14-18; 14:1-2; 49:22-23; 65:5-9; Михeй 4:1-9; 5:2,4,7; II Царе 7:11-16; Амос 9:11-12; Лука 1:32-33; Захарий 14:9; 9:10; 8:2-3; Матей 19:28; II Тимотей 2:12; Осия 2:18; Йоил 3:16-17).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *