Старата ДЖЕНДЪР на нов глас

НОВА ДЖЕНДЪР и проимиграционна пропаганда в „Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост“, приета на сесия на Международната конференция на труда в Женева от 2017 г. ?

Тази Препоръка има задължаващо страните членки на Международната организация на труда (МОТ)

  • документът съдържа смущаващи текстове с насочващ бъдещи законодателни промени характер
  • използват се термини като „джендър“, „джендър перспективи“ и тяхното прилагане към всички дейности и т.н. е неприемлив
  • насоки за вкарването на мигрантите като равноправни участници на трудовия пазар
  • прокламиране на равен достъп до образование и обучение на тях и децата им
  • участие на различни организации на „гражданското общество“ – НПО-та на „равнопоставеността“
  • внесен за разглеждане в комисиите в Народното събрание, този проект трябва да бъде спрян и върнат
  • Конституционния съд през миналата година категорично се произнесе, че подобни термини като джендър, трети, социален или какъвто и да било друг пол противоречат на Конституцията
  • КОЙ вкарвайки документи в МС без да се съобразява от една страна с решение на Конституционния съд на Република България и от друга с решение на правителството по отношение на миграцията? 

Проект за решение на МС и съпътстващите го текстове – ТУК

Що е то джендър и защо е в учебника за 9-ти клас?!

Става дума за учебника по „Биология и здравно образование“ за IX клас на издателство „Анубис“. В него, в раздел „Психо-сексуално развитие – зряла възраст“, пише, че това е времето на „окончателно формиране на сексуалната идентичност – хетеросексуалност или хомосексуалност“. За „Юношество“-то пък пише, че е възможно „осъзнаване на сексуално влечение към същия пол“.

Депутатите питат на какъв етап е работата на групата, която проверява учебниците, и дали са установени нередности и грешки в съдържанието на учебниците? Искат да знаят и какви мерки ще предприеме МОН при установяване на такива. Напомнят и за категоричното несъгласие на огромната част от българското общество с т.нар. „Истанбулска конвенция“ и налагането на джендър идеологията.

 Тайна джендър полиция ще ни следи

„Студентско общество за равенство” (СОРи) си поставя за цел да реагира на случаи на хомофобия и трансфобия

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е учредено „Студентско общество за равенство”, което си поставя за цел да реагира на случаи на хомофобия и трансфобия. Първата задача на тази организация е „да събира информация за прояви на дискриминация в рамките на СУ“ или иначе казано, да организира тайна полиция и да ги преследва за това, че не са политкоректни. Ще бъдат преследвани както студенти, така и преподаватели.

Конституцият на РБ не допуска никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние – така, както е записано в Конституцията на Република България.

1 comment for “Старата ДЖЕНДЪР на нов глас

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *