В ръката Му имаше книга

Национално състезание за познаване и разбиране на Библията за тийнейджъри от 14 до 18 години

Дата: 19.02.2011
Отбор: 4 човека на възраст между 14 – 18 години
Награда: екскурзия в Атина и Коринт

Такса участие на отбор: 20 лв. –“ Който ще се състезава – 20 лв. ще да дава!!!”
Краен срок за записване: 15. 12. 2010 година

“Приятели на Библията” е организация, която има за цел да разпространява Библията сред всички възрастови групи, предимно сред деца и тийнейджъри. Пред нас стои предизвикателството да организираме първото по рода си състезание за разбиране и познаване на Библията за тийнейджъри в България и да ги мотивираме да участват в него.

Каква по-добра мотивация от наградата?! Атина и Коринт са два древни Библейски града, които носят много информация за живота и делото на първите християни. Отборът – победител ще има възможност да посети и разгледа градовете, воден от професионален местен екскурзовод. Все пак истинската награда не може да бъде изчерпана в няколко дни на разходки. Дълбокото опознаване на Божието Слово ще промени трайно живота на всеки, който положи усилия да вникне в Него, защото То е “живо, деятелно и по-остро от двуостър меч”.

Състезанието ще се проведе в три кръга. Очаквайте скоро допълнителна информация за провеждането на всеки един от кръговете, както и помощният конспект за подготовката на участниците.

КОНСПЕКТ!!!

А: Петокнижие

 • Сътворението на света и началото на човешката история (Битие 1-2). Библията за нашия свят. Бог като творец.
 • Грехопадението и неговите последствия. Библията за произхода на доброто и злото. (Битие 3-11 гл).
 • Животът на патриарсите и Божиите обещания (Битие 12-51 гл.)
 • Изходът от Египет (Изход 1-15 гл.). Бог като изкупител.
 • Синайският завет и Моисеевият закон. Божията святост. Правда и грях. Божият закон. Морален, Церемониален и Граждански закон. Вечност и преходност в закона. Десетте Божи заповеди. (Изход 19-24 гл; Левит 17-26 гл..).

Б. История на Израил

 • Завладяването на обещаната земя (Исус Навин, Съдии)
 • Възникването на монархията в Израил. Саул, Давид. Божият завет с Давид. (1 Царе 8-31 гл.; 2 Царе).
 • Постиженията и греховете на цар Соломон; разделянето на царството (3 Царе 1-11)
 • Греховете на Израил и Юда и Божието наказание (3-4 Царе)

В. Пророци, псалми и литература на мъдростта

 • Социалната критика на старозаветните пророци (Амос)
 • Месиански пророчества (Исая 7-11, 40-55, 60-62 гл.)
 • Устояването и гоненията на пророк Еремия (Еремия 1, 19-20, 26-29 гл)
 • Обещанията и призивът на Мъдростта (Притчи 1-11 гл.)
 • Страданията на невинните. Историята на Йов (Йов 1-5, 38-42 гл.)

Г. Личността и делото на Исус Христос (Матей, Марк, Лука, Йоан)

 • Зачатието и раждането на Исус
 • Човешкият син и Божият син. Христовото смирение.
 • Служението на Исус като Учител. Притчите, съветите, заповедите и пророчествата на Исус. Учениците и последователите на Исус.
 • Служението на Исус като Цар. Чудесата, властта и управлението на Исус.
 • Служението на Исус като Първосвещеник. Жертвата на Исус, примирението и изкуплението на кръста.
 • Възкресението на Исус. Победата над смъртта.
 • Прославеното тяло. Отдясно на Отца. Пребъдващ в нас. Идващ в слава.

Д. Новият завет и възникването на Църквата

 • Създаване на ранната църква. Проповедите на апостолите. Основни проблеми в развитието и растежа на Църквата. Служението на апостол Павел (Деяния на апостолите)
 • Библията за нашия живот. (Новозаветните послания)
 • Спасението- изкупени, простени, осиновени, осветени.
 • Библията за нашия народ. (Новозаветните послания)
 • Църквата. Братството в Христос. Пребъдването на Святия Дух.
 • Библията за нашето бъдеще. (Откровение на ап. Йоан)
 • Завръщането на Христос. Възкресението на мъртвите. Божият съд. Вечността с Бог.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *