Проектозакон за държавен контрол над вероизповеданията визира край на религиозната свобода в България

„Искаме, дискусия, кръгла маса в парламента. Едно от най важните неща е да третират всички еднакво, православните, задължително! Един стандарт, една мярка, един аршин! А разни комунистически контроли, абсолютно да се махнат!” п-р Иван Хазърбасанов

1 март, 2016 в НС на РБ е внесен „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията” с вносител г-н Георги Кадиев, бивш член на парламентарната група на БСП.

Пълeн текст на проекта „Кадиев,” cигн. 654-01-26 виж тук: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42014/
Сега действащия Закон за вероизповеданията виж тук: http://lex.bg/laws/ldoc/2135462355

Проектозакон предвижда налагането на строг държавен контрол над вероизповеданията, действащи на територията на Република България. Ако той бъде приет, държавата:

 1.  ще изисква списъци със служителите на вероизповеданията с ЕГН-та и адресите им,
 2. ще следи постъпленията и дарителите, от които ще изисква деклариране на произхода на парите,
 3. ще забранява служители във вероизповеданията да са хора, завършили религиозно образование в институции, които не са одобрени от дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет,
 4. ще ограничава правото на граждани на страни извън ЕС да извършват богослужение за повече от 3 месеца в рамките на календарна година.
 5. Дирекция „Вероизповедания“ ще има правото да забранява на отделни лица да извършват богослужение дори само при съмнение, дори и то да не е доказано, за извършено закононарушение.

Всички дарители на суми равни или надхвърлящи размера на минималната заплата (420 лева) ще бъдат включвани в регистър на вероизповеданието, от което ще се изисква също да го представи на държавата в лицето на дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет. Ако някое вероизповедание не състави или не обновява списъка с дарителите в 14-дневен срок от постъпването на дарението, ще бъде глобявано с 3 000 до 5 000 лева, а при повторно нарушение – с 5 000 до 20 000 лева. Вероизповеданията ще са длъжни да предоставят годишни финансови отчети пред дирекция „Вероизповедания“ към МС. Ако не го направят, ще бъдат глобени с 5 000 до 20 000 лева. При констатирани закононарушения ДАНС, Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и прокуратурата ще имат право да влизат на проверка във вероизповеданието.

Проектът „Кадиев” за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията предвижда:

 • Задължителна лична и поименна регистратура на всички вярващи
 • Забрана за проповядване на лица без акредитирано от държавата образование
 • Ограничаване на дарения за вероизповедания и лимит за финансиране от чужбина под регулажа на дирекция „Вероизповедания“ към НС
 • Задължителен формуляр-декларация за източника на дарение
 • Забрана за участие в богослужение на лица без гражданство в ЕС
 • „При съмнение за нарушение” дирекция „Вероизповедания“ към НС е в правото си да забрани духовна и проповедническа дейност
 • Наложен контрол над учебната програма задължително включва „идеи на всички световни религии”
 • Забранява проповядването на идеи насочени против обществения ред, социалните структури, морала или срещу правата и свободите на други лица (вкл. алтернативен стил на живот, сексуална насоченост и т.н.) както и идеи целящи промени „на обществените норми и отношения”
 • Дава възможност за по-голям контрол от страна на институциите върху духовните училища и свободата на религията

В мотивите си към законопроекта депутатът Георги Кадиев пише:

„Настоящият законопроект увеличава нивото на прозрачност за финансирането и дейността на вероизповеданията. Законовите промени стъпват върху фундамента, че вероизповеданията в България, без значение какви са, са български вероизповедания, и следва в основната си част да бъдат извършвани от български граждани, насочени към български граждани и средствата за ежедневната им дейност следва да бъдат осигурявани също от местната общност.

Законопроектът увеличава правомощията на агенция Вероизповедания, като я превръща от просто регистрираща дейността на вероизповеданията в орган с достатъчен набор от информация за случващото се в сектора и в случай, че забележи притеснителни тенденции би могла да сигнализира и предостави необходимата информация на органите отговорни за финансовата прозрачност и сигурността в страната.

Законопроектът предвижда религиозните общности в страната да осигуряват съществуването и финансовата независимост на вероизповеданията за ежедневните си дейности, за да не бъдат зависими от чуждо финансиране, което би поставило съмнение за независимостта на действията на духовниците.

Промените включват заложено изискване духовниците да са завършили своето образование в духовни училища, включени в списък, изготвен от Дирекция „Вероизповедания“ и съгласуван с отделните религиозни институции. Така се предотвратява възможността непознати за страната ни течения, представляващи заплаха за мира и правото в държавата, да навлязат в българските религиозни общности“.

Проектозаконът е с вносител Георги Кадиев. Той е публикуван на 1 март. С него се изменя сега действащият Закон за вероизповеданията. Предстои обсъждането на проекта в три парламентарни комисии – по вероизповеданията и правата на човека (водеща), по бюджет и финанси (участваща) и по образованието и науката (участваща) – и първо гласуване в тях и след това – в пленарна зала. След него същата процедура ще се повтори и за второто, окончателно, гласуване.

20 comments for “Проектозакон за държавен контрол над вероизповеданията визира край на религиозната свобода в България

 1. Наш’то лозе в България има нужда от молитва и мотика! Църквата трябва първо да оперира и управлява в молитва и второ: гласа вярващите, като активни граждани да бъде чут в парламента и държавните институции. Явно е, че има раздвижване в духовния свят. Искаме свобода за благовестието, за по доброто бъдеще на България!

 2. Явно, Бог иска да раздвижи застоялата вода в Българската Църква! Няма да се стряскате, това ще ви направи живи във вярата и малко повече обществено ангажирани! Затварянето на църквата в отделна общост в обществото винаги ще бъде наказвано от Бога!
  Чудно ми е какви ще са проповедите вече в Българската Евангелска Църква?
  Когато водата застои, тогава в нея се развиват комари имного микроорганизми, които я правят негодна за консумация, ако някой пие от нея ще се зарази и разболее. Обратно, ако водата е течаща то тя е годна за пиене и носи живот! Това е моето послание за действието на властта към църквата, казвам го за насърчение, а де не викате срещу Бога за утесненията, които идват.
  Също така ще се види кой до колко гледа на лице, дали с всички тези правила ще спре да ходи на църква или ще устои за да получи награда!

 3. Така е вече 26 години след падането на комунистическия режим представители на комунистическата партия, която така и не бе разтурена след смяната на режима, без срам и без стеснение подновява с нова сила своята неспираща война срещу християнството, вярата, основни човешки права и свободи, така грубо потъпквани с цената на кръвта на десетки хиляди по време на техния тоталитарен режим.

 4. Не се учудвам.Не забравяйте , че Исус винаги им е бил и ще си остане трън в очите на антихристите.Всичко се прави срещу Християните , а не срещу другите религий. А ние сме длъжни да изискваме ,управата да се съобразява с Божийте закони а не с сатанинските мераци на сатанинските поклонници.

 5. Този ли е начина да се раздвижат застоялите води, не е ли чрез Святия Дух?

 6. Как разбирате раздвижване чрез Светият Дух? Клишетата на никой не са полезни, а и не водят до познание на Бога, а стигат само до слагане на божието действие и образ в рамка! Прочетете си старият и новият завет и размислете за неведомите пътища божии!

 7. Оцеляли сме през комунизма и……. пак ще оцелеем! Никой не може да се бори с БОГ!

 8. Значи гявола е по-силен, а?

 9. Проект „Синият лъч“ влиза в действие.И няма нужда да чакаме, а да издигнем гласа си към Този, който може да помогне, тези облаци да се разредят.

 10. Днес имаше важна среща на пастори и лидери на вероизповедания с юристи и защитници на човешки права и свобода за Евангелието! Някои знай ли какви са резултатите от нея?

 11. Дневният ред който получих: Доклад – правен анализ от адвоката Костов, който ще обърне внимание на радикалната и противоконституционна същност на законопроекта;Изготвяне и приемане на декларация в протест срещу разглеждането и приемането на тоталитарния законопроект, която ще бъде внесена в парламента. Нужна е молитва за законодателството в България. Искаме свобода за Евангелието и пълноценни граждански права за вярващите! Исус Христос Господ и Спасител на България!

 12. Държавен контрол над вероизповеданията би нарушило и отнело основни човешки права и свободи на българите, които права за дадени от Бог на всеки човек като право на живот, право на свобода на вероизповеданията, право на свобода на словото, право на защита на законните му права и др. които са гарантирани от Конституцията. А И е напълно недопустимо и абсурдно, неморално и противозаконно и противоконституционно да се нарушават и отнемат човешките права и свободи на бг, народ непрестанно с все по-несправедливи,по-нечестиви и по-абсурдни закони, характерни само за беззаконни, престъпни безбожни античовешки тоталитарни разрушителни политически системи като фашизъм,комунизъм,ислямизъм. И нека всички управляващи които са били агенти на ДС или сега като г-н Г.Кадиев действат и мислят по същия анти-човечен, беззаконен и престъпен начин като по време на тоталитарния комунистически строй, обявен със закон за престъпен, да напуснат властта и да спрат да ограбват правата и свободите на бг граждани с безумни и абсурдни неморални анти-човешки закони!

 13. Сега дойде часът на истната да се отдели плявата от житото

 14. Числа 13:25-33
  25. А на края на четиридесетте дена те се върнаха от съгледването на земята.
  26. И отивайки дойдоха при Моисея, при Аарона и при цялото общество израилтяни във Фаранската пустиня, в Кадис; и дадоха отчет на тях и на цялото общество, и показаха им плода на земята.
  27. И разказаха му, думайки: Ходихме в земята, в която ни изпрати; и наистина там текат мляко и мед; ето и плода й.
  28. Людете обаче, които живеят в земята, са силни, и градовете укрепени и много големи; там видяхме още и Енаковите синове.
  29. Амаличаните живеят в земята към юг; хетейците, евусейците и аморейците живеят по планините; а ханаанците живеят при морето и край бреговете на Иордан.
  30. Но Халев успокояваше людете пред Моисея, като казваше: Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем.
  31. А мъжете, които бяха отишли заедно с него, рекоха: Не можем да излезем против ония люде, защото са по-силни от нас.
  32. И зле представяха пред израилтяните земята, която бяха съгледали, казвайки: Земята, която обходихме, за да я съгледаме, е земя, която изпояжда жителите си; и всичките люде, които видяхме в нея, са превисоки мъже.
  33. Там видяхме исполините, Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях.
  1 Царе 17:36 Слугата ти е убивал и лъв и мечка, и тоя необрязан филистимец ще бъде като едно от тях, понеже хвърли презрение върху войските на живия Бог.

  1 Царе 17:45 А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение.

  Ето това е-никой не може да хвърля презрение против Живия Бог!
  Бог да ви благослови!’
  Ваша сестра Елена

 15. Не счетох за достойно да чета целия проектозакон на един доказан комунист и бездарен политик!
  В него има прекалено много противоречия!И ако все пак се приеме от парламента това за сетен път ще докаже,че ние сме на първо място в целия свят по идиотски парадокси!
  Вместо да се борят за спиране на ужасната корупция по всички етажи на властта,която доведе обикновения трудов Българин до отчайващо мизерно съществуване,принудиха кадърните Българи да тръгнат по света,те се занимават как да ограничат правата на хората които проповядват мир,любов между хората и спасение,чрез вяра в Господ Исус Христос!

  Кадиев ли ще каже кои ще проповядва от анвона или Господ Исус Христос?

  Е,ако се опита някои да изземе функциите и правата на Господ Исус Христос,то живота му ще приключи със сигурност по най-кошмарен начин,а за през вечността със сигурност ще бъде там където червея не умира и огъня не угасва-в неизказано ужасни мъки!
  Ние като истински Християни сме призвани да се съобразяваме със закона и конституцията която ни остави нашия неузнаваемо,необяснимо и необхватно велик и свят Господ Бог,Които в образа на Богочовека Господ Исус Христос се яви,живя и умря на земята за нашето изкупление от греховния ни живот!
  Библията и Новия Завет са нашия закон и конституция!
  Всички останали човешки закони ако противоречат на това което Господ Бог е казал може смело да се погазят,дори с цената на живота ни!
  И Нерон се се опита да унищожи Християните-на арените пущаше гладни зверове да ги разкъсат,палеше ги като факли по улиците,но историята помни как свърши Нерон,а след това Християнството заля целия свят!

 16. Не желая да плаша пасторите в дискусията, но това време се връща!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *