Простички стъпки: Как да ходите във Велика Слава…

Здравейте.
Добре дошли в моя свят

където е естественото да е свръхестествено.

Моят гост е ходил в осезаема слава от години.

С най-удивителните чудеса и знамения
но Бог му е давал само проблясъци

на същата слава за която Смит Уигълзуърт е
пророкувал.

Уигълзуърт е казал че щя е хиляда пъти
по-велика от когато и да било.

Днес ние не виждаме дори чудесата като тези
на Уигълзуърт.

А това ще е хиляда пъти по-велика!
Дейвид Хърцог казва

че най-доброто подготвяне за това е да ви
обучи как той е започнал да ходи в славата.

Имате ли интерес?
Съществува ли свръхестествено измерение?

Свят отвъд познатият ни?

Може ли да надникнем в древните тайни
на свръхестественото?

Могат ли сънищата ни да съдържат
послания от Небето?

Готов ли е Бог да залее като с цунами вълна
от изцеления по цялата Земя днес?

Сид Рот е прекарал над четиридесет години в
изследване странния свят на свръхестественото.

Останете със Сид в този епизод на…

„Свръхестествено е!“
Ще ти кажа нещо Дейвид.
Обичам да говоря с теб и да те интервюирам

защото славата просто се излива от теб.

Тук има много хора които вероятно не са
запознати с теб.
Разкажи ми какво се случва с теб
наскоро свръхестествено?
Наскоро видяхме толкова много различни неща
дори през последните няколко седмици и месеца.
Преди няколко седмици посетих Киев в Украйна.
И славата беше толкова гъста че
хората идваха отпред и казваха…
Дори не ги бях поканил отпред.

„Дупките в зъбите ми се запълниха.“
„Туморите ми ги няма.“

Двама човека с туморни рака ги доведоха в
края на помещението след събранието

и някои бяха от персонала. Изглеждаха като
пред умиране кожата им беше посивяла.

И славата просто изпълни стаята.
Казах „Няма да си тръгна просто ги оставете тук

до мен.“ на съпруга. Започнах да се моля
и след няколко минути демони започнаха

да излизат от хората и буквално духове на
туморни ракове. И кожата им започна да възвръща
цвета си болката ги напусна на следващата
сутрин… Наистина ли си видял цвета на кожата

да се променя?
Точно пред мен да. Миналата седмица пред

очите ми в офиса на пастора а аз… „Уау!“
И след това на следващият ден съпругът
беше шофьора ми до летището.

Той ми каза че преди това тя била депресирана
трябвало да бъде водача на хвалението в църквата

напълно се променила нямало повече болки
не усещала вече туморите цвета на кожата й
се променил и била пълна с радост поради
небесната среща която била преживяла.

Дори само това туморен рак това е сериозно
нещо.

Дейвид има някои които се нуждаят от дефиниция
защото ние говорим за слава. Нека не го имаме

за даденост.
Да.

Това е Божията слава.
Какво наистина означава това?

Какво е?
Ще го кажа така.
Ако точно сега отидете на Небето

ако починете и отидете на Небето
какво ще започнете веднага да преживявате?

Славата. Небесната…
Присъствие.
Присъствието на Бог шакайна славата.
Както когато починете и отидете на Небето

но сте тук и живеете в тази слава.
Това е.

Да живеете така все едно сте на Небето
но сте все още на Земята.
Това е нещо повече от дарби или помазание
или способност. Това е присъствието на Бог

с пълна слава навсякъде около теб. Това е!
Това е Небето на Земята.

Ние знаем за славата.
Също така знаем и за помазанието.

Би ли определил разликата между тях двете?
Разбира се.
Години наред служа под „тежко“ помазание
което означава да служиш да се молиш за хора

да полагаш ръце да правиш всички тези неща.
И това е нещо което идва вътре от теб.

Като батерии които си заредил и когато се
молиш го освобождаваш.
Чувстваш се силен но понякога се чувстваш
и уморен.

Ако полагаш ръце на хиляда човека или
освобождения и изцеления

почваш да се чувстваш изтощен все едно част
от тялото ти е изхабена.

Знаеш ли когато положа ръце на някого това
което чувствам е все едно присъствие излиза

от мен и отива на този човек.
Точно.
И това е библейско и съм правел това години
наред. Но понякога съм се изморявал.

Но след това когато дойде славата не беше
идваща вътре от мен.

Бях свързан със славата и ръката на Бог
докосваше от славата директно хората

от облака на славата.

Така че за разлика от това да минава през мен
към човека казвах на хората да издигнат ръцете
си в публиката и Бог ги докосваше директно.

Така че това ме прескачаше и отиваше направо
при хората.

Знаеш ли какво е правело това?
Така Бог взема цялата слава! Да.
А ти си почти като наблюдател.
Да.

Аз съм наблюдател. Да.
Тоест не правиш много.

Разкажи ми какво Бог ти е показал за…
Това е славата в която Той работи…
Но Бог ти е показал за тази по-велика слава.
Какво ще се случи когато напълно се прояви?
Какво ще видим да се случва?

Това което съм видял е че Бог винаги минава
от слава към по-велика слава.

Това е като от вярва към вяра слава към
слава.

Но тези от нас които са били верни в славата
през годините Бог ми е казвал за друга величина.

И аз каза „Господи до каква степен ще се
стигне?“. И Той каза че ще бъде толкова

голяма че всички минали движения на Бог
които сме виждали ще бъдат нищо в сравнение

с това което предстои. Някои бяха ДВИЖЕНИЕТО
ИСУС КАТРИН КУЛМАН СЪЖИВЛЕНИЕТО НА УЛИЦА

АЗУЗА ФИНИ СПЪРДЖЪН СМИТ УИГЪЛЗУЪРТ.
Всички тези съживители УЕСЛИ нито едно

от тях не може да се сравни. Това ще бъде нещо
като апогей на всички тези слави в едно
което ще експлодира на Земята.

И аз казах „Господи на какво ще прилича?“
а Той каза „Ще бъде толкова бързо

че това което е отнело години за едно от онези
съживления ще отнеме само дни в тази слава.“

Дейвид когато се върнем пак
искам да обясниш как ти си започнал

да оперираш в тази слава на Бог което всъщност
е изявеното Божие присъствие.

И отново всичко което Дейвид може да прави
всичко което аз мога

вие можете да правите по-добре!
Връщаме се веднага.

Ще се върнем веднага към
„Свръхестествено е!“

Сега се връщаме към
„Свръхестествено е!“

Дейвид ще те върна назад към една моя
приятелка Рут Хефлън.

Тя имаше лагер и хората можеха да останат там
и събрания. И тя поучаваше из целия свят за

славата. И Дейвид желаеше да научи относно
славата присъствието на небесния Бог на Земята.

И така. Той отишъл там като наблюдател.
Но ти не остана наблюдател какво се случи?

Когато влязох там тъкмо бях приключил с
шест месечно съживление нон стоп.

Беше велико но бях изморен. Исках нещо ново
от Бог знаех че тя го има.

Когато отидох там беше втори Януари.

година мисля че беше.

Влязох и казах „Не можех да чакам за да дойда
тук.“ Влязох през вратата а тя беше на вратата

и ме чакаше. И каза „Между другото човече ти
ще говориш тази вечер.“

А аз казах „Не не не. Току що говорих
шест месеца наистина съм изморен.

Гладен съм искам нещо ново което го нямам
но ти го имаш.“

„Не аз съм пророк нормално е ти да говориш
тази вечер.“

Тя настояваше наистина и знаех че ще получи
това което искаше.

За това излязох и щях да проповядвам Исая
и .

Божията слава падна върху мен на сцената.
Изговорих две глави от Библията това беше.

Когато каза че славата на Бог те е ударила
на сцената… Кажи го по описателно.

Да. Бях там. Хехе.
И така. Бях ударен от славата докато четях
почнах да пея. Силата на Бог удари тялото ми
бях покрит със злато и демони започнаха да
излизат… Покрит със злато? Да.
Златен прах ли?
Златен прах просто покри лицето ми и тялото
ми. Не знаех това докато не приключих.

Всичко което знаех беше че не бях проповядвал.
просто не говорих послание.

Просто пеех „…стани и свети в живота ти…“
И си мислех „Какво правиш!?“

„Толкова е унизително!“
„Изобщо не бях на себе си!“

Това не бях аз!

Жена ми ме гледаше и тогава все едно бях
в екстаз погледнах назад към Рут а тя се

усмихваше. Тя знаеше че когато се кача на
онази сцена това ще ме подготви

за нова величина. И след това бях като в
небесна реалност по двадесет и четири часа
на ден за около една седмица. Дори не знаех
че се намирам на Земята.
Бях все едно „Това не може да е истина!
Това присъствие дори не знаех че съществува.“
Говорел съм за славата но не бях наистина
преживявал тази величина на славата

до онзи ден. И дори не знаех че е възможно
да имам това.

Ходил съм насам натам пътувал съм из света
по мисионерски пътувания съживления
чудеса спасения мислех си че доста разбирам
това как става.

Но има цял нов аспект който дори не може да
се сравни с нищо което бях преживявал преди.
Нямаше нищо общо дори с желанието ми
да проповядвам. Не ме интересуваше просто.
Просто исках да съм в тази реалност.

За някой който ни гледа точно сега и те
определено познават Исус новородени са

дори са изпълнени с Духът но никога не са
били в тази величина на славата…

Искам да им поговориш точно сега и да им кажеш
как те могат да влязат в нея.

Разбира се.
Но да не бъде отговор с едно изречение.

Но и дълъг да не е.
Добре.

Вие сте гладни желаете го силно може би
дори жадувате за това
виждали сте разни работи но се питате
„Как да го имам това?“

„Това за което той говори?“
Едно от нещата беше че го желаех отчаяно.

Не бях дори гладен направо го желаех отчаяно.
Като да гладуваш.
Все едно „Ако Боже не дойдеш и не ме докоснеш
ако трябва ще дойда при теб на Небето!“

Това дълбоко отчаяние което произлиза от
желание за интимност.

„Боже искам само с теб да съм!“
„Не да получа нещо от Теб

но просто искам да съм с Теб.“
Тогава Го хвалете.

Хвалете го с ваша интимност.
Не просто песните които знаете
но да Го хвалите да Му пеете това е дълбок
копнеж за Него дълбоко отчаяние за Него.
И във всичко това ще започне да идва нещо.
Ново присъствие ще изпълни съществото ви.

Ще изпълни стаята ви живота ви. И от тази
точка ще ви води в по-високи и по-високи сфери.

Номер едно е – Да Го ЖЕЛАЕТЕ ОТЧАЯНО.
. ИНТИМНОСТ каквато никога не сте имали.
Спомнете си кога за пръв път сте били спасени
върнете се обратно към онази първа любов

и започнете да Го . ХВАЛИТЕ от цялото ви сърце.
След това просто изчакайте докато тази слава

наводни стаята ви. Това проявено присъствие…
И ще се пристрастите към него.

Нещо като свята дрога е.
Веднъж щом опитате силата на бъдещият свят

не може да се върнете обратно към това
което хората наричат „нормално християнство“
което само по себе си не е нормално но е
мъртво.

Ти ми разказа че обикновено си правел това
с часове но сега вече моментално си влизал в
славата?
Да.
Обикновено казвам на хората те казват
„Как оставаш в това след яка седмица в

славата по време на събранията ти?“
Ето я тайната записвайте си.

„Не излизайте.“
Най-добрият начин да останете в славата е да
не излизате от нея.

Може би най-бързия начин да влезете в нея
е като хвалите пет или десет часа

примерно сте били на яка конференция когато
се приберете у дома останете в тази сфера.
Хвалете Го. Обичайте Го. Бъдете в интимност.
Не се връщайте към нормалното като например

че чак на следващото събрание ще бъдете
отново духовни.
Останете в тази сфера независимо дали сте
на работа или докато преобличате бебето
дали отивате към офиса просто бъдете в
сферата през цялото време.
И когато нещо излезе както когато бях онзи
ден в Израел един човек излезе от асансьора
и беше болен. Мисля че беше арабин. Или може
би евреин не помня.

Забелязах че рамото го болеше. Той каза
„Не мога да вдигам ръката си.“

„Може ли да се помоля за теб?“
И бум! Беше изцелен. А аз просто продължих.

Просто си бях в сферата. Не трябваше да се
моля през седмицата и след това да се помоля.

Просто по всяко време така Бог може да ви
употребява.

Знаете ли има толкова много чудесни
свръхестествени неща които се случват на

хора когато са в славата… Примерно
хора буквално са се подмладявали

в славата. Дейвид е виждал това ще говорим
за него когато се върнем отново след малко.
Но мога да ви кажа едно нещо.
И то е че знам кое може да ви състари.

Магьосничеството ви състарява но славата на
Бог ви подмладява.

На мен ми харесва славата!
Веднага се връщаме.

Ще се върнем веднага към
„Свръхестествено е!“

Сега се завръщаме към
„Свръхестествено е!“

…просто се шегувах с Дейвид. „Двама
евреи се събрали какво да очакваш?“
Казах „Дейвид подмладявам ли се?“
Сериозно.

Ти си бил на събрания където хора са се
подмладявали разкажи ми за такова?

На много събрания където се подмладяваш…
Бог обръща процеси.

Да кажем че нямаш коса били сме на събрания
в които косата се е връщала отново.

Бяла коса се е връщала обратно към черния цвят.

Виждали сме…
Никога няма да забравя аз бях на едно от

твоите събрания мисля че говорих не помня.
Седях зад жена която имаше дълга сива коса
и гледах към теб но гледах към нея защото
тя пречеше на гледката ми.

И буквално видях как стана кафява.
Направо пред очите ми.

Това беше такова добро от Бог!
Обичам да гледам как Бог работи.
Имаше долина на чудесата.
Може да е било. Уау.

Яко е.
Това беше А. А. Алан който служеше

Точно.
и имаше събрание там.

Дейвид транспортиране… На мен ми се е
случвало за което знам че веднъж стана.
Но как така някой който вместо да пътува осем
часа пътува два часа път за осем?

Как става това?
Това ни се случи на нас веднъж аз и Стефани
трябваше да караме осем часа и просто хвалехме.

И докато се забавлявахме в Господа
изведнъж стигнахме. Това беше урок за нас.
За час и четиридесет и пет минути.
Не можахме да повярваме.

Защото просто беше по-бързо от всеки начин
нямаше как да стане просто да стигнем толкова бързо.

Това което Бог направи беше че Духът Който
стига до Небето където няма време
Бог изкриви времето и ни транспортира до
другата точка със свръхестествена бързина.
Ти говориш за разликата между деклариране и
изповядване на Словото. Обясни разликата.

Много хора ежедневно изповядват все едно
вземат ежедневните си витамини.

„Изповядвам днес че чрез Неговите рани аз
съм изцелен.“
„Изповядвам че дълговете ми ще бъдат платени.“
Много хора просто го изповядват с умът си

за в бъдеще време. „Аз изповядвам…“
„Боб как е гърба ти? Продължавам да изповядвам
докато не се изцели.“
Декларирането е както

Исус правеше. Йешуа.
„Човече стани вдигни постелката си и ходи сега.“

Декларирането е в сферата на сега-то.
Когато си в славата и декларираш нещо то
сътворява този момент.

Така че е творческо.
Както пророчеството в славата

то съдържа творческа природа.

В старо време един ден може да отидеш в
Африка дете мое запиши си и може да отидеш.

Но в сферата на славата когато деклариране
се случва вместо да казвам

аз получавам поканата лично
в рамките на минути.

Творческа природа това е разликата.
Има ускоряване от това да декларираш в славата

вместо просто да изповядваш и да се надяваш
Бог да го направи.

Как средния вярващ да ходи в тази слава
непрекъснато?

Постоянно ли? Значи първо не трябва да си ляга…
Шегувам се. Но…

Да стоиш в сферата на славата дори когато
спиш. Първо започваш деня с това започваш деня

си с Бог започваш и го завършваш с Него.
Хвалиш го обичаш го интимност.

Четеш Словото. Просто се наслаждавай да си
в Него трябва да е наслада а не задължение.
Просто се наслаждавай.
Тогава в останалата част през деня Той
продължава да е с теб.

Така е с теб докато шофираш.
Докато работиш. Докато служиш.

Той просто е там. Бъдете винаги внимателни
за присъствието Му.

Това е тайната да останете там през цялото
време. Просто следете присъствието.

Че е при вас.

И много често не осъзнаваш че е там.
Молиш се за някого и бум! Силата е там.

Така че стой в интимно… Дори в ума ти
просто размишлявай за Него през цялото време.

Има хора като вас които знаете относно
религията и вярването в Исус

и някои от вас знаят това от малки за други
това е напълно ново нещо.

Но много малко от вас са преживели великата
тайна. Месията във вас.

Надеждата на славата.

Искам да се помоля с молитва ако наистина
го желаете Месията Твореца на света!

Той иска да живее във вас.
Той ви е избрал.
Повтаряйте след мен.

„Скъпи Боже“ На глас.
„Аз съм грешник.

Моля Те прости всичките ми грехове.

Вярвам че кръвта на Исус
ги е умила.

И че сега аз съм чист/а.
Приемам Исус за мой Месия и Господ.
Амин.“
Дейвид искам да прокламираш интимност с Бог
слава и изцеление над хората точно сега.

Моля се за тези които сега ни гледат.
Просто вдигнете ръцете си. Затворете очи.

Просто бъдете гладни точно сега докато
се моля за вас.

Татко Боже в името на Йешуа те моля да изпълниш
хората точно сега с най-тежкото присъствие на

най-великата слава която те някога са
преживявали.

Най-голямата интимност която някога са
преживели.

Така че да бъдат Небесни дни на Земята точно
сега по домовете им в колите им

на телефоните им или на телевизорите им.
Нека славата просто да нахлуе в домовете им.

Цялото им същество отвътре клетките на
телата им сърцето им чувствата им

духът им. Нека великата слава да ги посети
сега както никога преди.

И нека това напълно да промени живота им.
Като че ли никога преди това не е бил променян.

Нека това да промени семействата им
начина им на мислене служенията им
всичко което правят.
Моля се най-великата слава интимност с Бог
точно сега декларирам че идва при вас през
екрана където и да се намирате сега.
Дори и да не познавате Исус Йешуа.
Сега това ви наводнява.

Независимо дали сте мюсюлманин евреин или
атеист какъвто и да сте.

Жълт черен бял червен
Бог ви залива точно сега със славата Си.
Защото Той ви обича. Твореца на Небето и
Земята ви обича.
И чрез Неговият Син Исус Йешуа вие
влизате в присъствието на Божията слава.
По-велика дори от тази която Мойсей е преживял
или апостолите. Най-великата слава сега се излива
за вас в този сезон. Просто я освобождавам за вас
осезаемото присъствие на Божията слава.
Просто я приемете в този момент.
Сега я приемете!

Някои от вас биват залети точно сега.
Други от вас виждам че плачат.

Някои от вас се смеете истерично без да знаете
защо се смеете.
Някои от вас получихте като освобождение
от старо като религия или погрешни начини.
Някои просто получихте изцеление в телата си.
Вие не сте искали това просто сте търсели Него
но докато сте Го търсели Той извършва някои
други неща.

Но интимността с Бог е повторно свързана
точно сега защото сте били толкова гладни

че докато сте гледали цялото предаване сте
си казвали „Боже искам да имам това за което
говори.“ И понеже сте го поискали то идва при
вас точно сега. Точно сега!

Идва към вас.

И човека с артрит в пръстите ти си изцелен
в името на Исус. Амин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *