Издигнете вашата връзка със Святият Дух

Здравейте Сид Рот е тук.
Добре дошли в моя свят
където свръхестественото е
естествено.

Имах голямата привилегия да познавам
Катрин Кулман.

Две главни основни неща съм видял при нея.

Първото е че тя имаше най-невероятните и
най-голям брой чудеса.

Които съм видял през живота си.
И второто бе нейната интимност със
Святият Дух.

Тя имаше такова приятелство!
Дори до ден днешен мога да я чуя как казва

„НЕ НАСКЪРБЯВАЙТЕ СВЯТИЯТ ДУХ.
ТОЙ Е ВСИЧКО КОЕТО ИМАМ.“ -КАТРИН КУЛМАН
Моят гост има същата интимност със
Святият Дух.

И той казва че може да ви научи вас на
същата интимност.

Искате ли да имате същите взаимоотношения?
ДА!
Съществува ли свръхестествено измерение?

Свят отвъд познатият ни?

Има ли живот след смъртта?

Съществуват ли сили на тъмнината които се
опитват да блокират Божиите благословения в
живота ви?

Дали съществуват ангелите и дали ни
осигуряват свръхестествена защита?

Дали обезоръжават враговете ни?

Могат ли сънищата ни да съдържат
послания от Небето?
Може ли да надникнем в древните тайни
на свръхестественото?

Готов ли е Бог да залее като с цунами вълна
от изцеления по цялата Земя днес?

Сид Рот е прекарал над четиридесет години в
изследване странния свят на свръхестественото.

Останете със Сид в този епизод на…
„Свръхестествено е!“

Знаеш ли Дейвид снощи ми изпрати SMS.
Беше толкова развълнуван и ме развълнува и

мен? Велико чудо било станало ти си говорел
тук в Шарлот?

Разкажи ми за този човек?
Служех тук в областта и обичам да служа в
града който посещавам.

Шофирахме до Уейк Форест и бяхме на служба
където силата на Святият Дух се движеше.

Казвам ти беше като Тежката Слава.
Мислех си че ще видим проявлението на

облака който много често виждаме.
Но присъствието на Святият Дух беше толкова
осезаемо толкова ясно.
И хората започнаха да се изцеляват.

Имаше един господин отзад който хвалеше Бог
и Господ ми проговори в духът ми каза
„Искам да изцеля този човек.“

И аз наистина знаех че този човек ще бъде
изцелен. Просто не знаех каква болест имаше.

Така че го извиках отпред. И докато идваше
разбрах че има нещо с врата му.
И не можеше да движи ръката си.

Той ми разказа че рак се бил разпространил
в различни части на тялото му и трябвало
да премахнат мускулите които му позволявали
да движи ръката си.

Цялата църква може да потвърди това
защото наскоро били с него на конференция.

И казаха че през цялата конференция този човек
е хвалел Бог само с едната си ръка вдигната
а другата винаги била свалена.

„Моля се в Името на Исус да те направи
цял.“

И когато положих ръце върху него както често
правя почувствах… Понякога е като

електричество понякога е като топлина.
И просто усетих ясно силата на Бог че
докосна този човек. И казах
„Нещо с този човек се случва сега.“

И човека просто вдигна ръката си и…
Чакай! Но той нямаше мускули?
Не е възможно да направи това без мускули?
Да не е възможно. Всъщност

той показваше на цялата църква а аз се чудех
„Добре. Вече може да вдига ръката си.“

Започнах да говоря с него „Какво всъщност
ти имаше на теб?“ И когато разбрах подробности

започна да ми разказва той каза че понеже
поради рака трябвало да отрежат части от

тялото му трябвало да отстранят тези мускули
да ги сложат във вратът му и той сочеше
„това са мускулите с които трябваше да движа
ръката си“.

„Не е възможно да правя това.“
Така че трябваше пастора да потвърди

това… Знаех че той ще обясни нещата.
Така че трябваше пастора да го потвърди

църквата да го потвърди и аз говорех с този
човек а той просто беше поразен както и

цялата църква бяха поразени да видят това
чудо.
И когато хората започнаха да хвалят Господа
за това още една вълна от изцеление

Бог изля върху цялата сграда. Това бе силата
на Святият Дух!

Дейвид Кой? И това е важно!
Кой е Святият Дух?

Еха!
За това има много да се каже.

Но аз обичам да казвам че Святият Дух е
ИСУС БЕЗ ГРАНИЦИ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Святият Дух е ИСУС НА ОБЛАКА
ако трябва да използваме технически термин.

Святият Дух е Този Който ни дава дързост
за да Проповядваме Благата Вест.
Спомни си какво направи с Петър в Деяния
втора глава.

Същият човек който се отрече от Исус след
това беше смел да проповядва Благата Вест.

И за всеки един път който той се отрече от
Исус хиляда човека дойдоха при Господа.

Помисли как Святият Дух РАЗПАЛВА ВЯРАТА
в душата като ни дава да вярваме в ЧУДЕСА

в които по никакъв друг начин не бихме могли
да повярваме.
Святият Дух е Онзи Който ни
ПОМАГА ДА СЕ МОЛИМ

понеже независимо колко помазан е някой мъж
или жена не знаят пътя до Божието присъствие.

Единствено Святият Дух знае пътят
до присъствието.
В молитва Той НИ ВОДИ.
В ПОКЛОНЕНИЕ ТОЙ НИ РАЗКРИВА ИСУС

и ни Го показва реално като запалва сърцата ни
и започват да горят със свят огън който съдържа

тази страст която ни препълва с обожание
към Исус.
Святият Дух е Онзи Който ни помага
ДА ЖИВЕЕМ В СВЯТОСТ.

Така че тези които са вързани и сломени от
срам и болест което е грях Святият Дух

предлага свобода.
ТОЙ Е ДУХЪТ НА СВЯТОСТ.

ОНЗИ КОЙТО РАЗРУШАВА СИЛАТА И ОКОВИТЕ
дори и навиците които хората имат от години

ТОЙ РАЗРУШАВА ЗАВИСИМОСТИ И РОБСТВА.
Святият Дух е Онзи Който ни ОСВОБОЖДАВА ОТ
ДЕМОНИЧНО УГНЕТЯВАНЕ.

Святият Дух е Онзи който се движи в нас
и НИ ДАВА ОТКРОВЕНИЯ ЗА СЛОВОТО.

Понякога когато четем Словото ние си казваме
„Просто искам да видя Исус.“

Той прави така че ИНФОРМАЦИЯТА
от Словото да стане ОТКРОВЕНИЕ.

А откровенията носят ПРЕОБРАЗЯВАНЕ.
Святият Дух е Онзи Който ходи с нас и ни
дава думите за да говорим когато не знаем

какво да кажем. В момента в който кажем
„Святи Душе помогни ми.“

„Не знам как да спечеля това за Господа.“
„Не знам какво да кажа.“
Святият Дух се раздвижва в нас с думи
които идват направо от Отец.

Святият Дух е Онзи Който ОТВАРЯ СЪРЦЕТО
НА ГРЕШНИКА.

Като го превръща от човек със студено и каменно
сърце в човек който се покланя на Исус като
на Спасител и Господ.
Святият Дух е Онзи Който НИ ПОМАЗВА ЗА
СЛУЖЕНИЕ И НИ НАЗНАЧАВА КЪМ БОЖИЯТ ПРИЗИВ.
Той взема едни обикновени животи и ги превръща
в животи които преобразяват светът!
Обичам да казвам че един момент в присъствието
на Святият Дух може да преобрази живота ти!
Но един цял живот прекаран в присъствието на
Святият Дух може да преобрази държави.

Святият Дух е нещо повече.
Той е това дълбоко нещо…

Кое си мислиш че кара мъчениците да дават
живота си?
И да казват „Може да вземеш кръвта ми.
Аз искам да проповядвам Благата Вест че

ИСУС Е ГОСПОД!“ Това е Святият Дух Който
раздвижва Божията любов в сърцата ни.
КОЙТО излива Божията любов навсякъде в
сърцата ни!
Святият Дух е Онзи Който ни дава всичките
ОБЕЩАНИЯ НА БАЩАТА.

Святият Дух е Онзи Който ни кара да живеем
в съвършената воля на Бог.
Не само за дена не само за часът но всяка
милисекунда…

Ти наистина обичаш Святият Дух!
Мога още да продължавам.

Но ще трябва да ви кажа нещо друго
той не просто може да продължава и продължава

това е сила и истина които излизат!
И по някое време Святият Дух ще го води да

се моли за чудеса!
Връщаме се веднага!

Ще се върнем веднага към
„Свръхестествено е!“

Сега се завръщаме към
„Свръхестествено е!“
Дейвид развълнуван съм понеже си млад.
А си толкова изпълнен с Божият Дух!
Стигнал си до това откровение добре но как
разви това взаимоотношение тази интимност?
Със Святият Дух?
Това е една от най-любимите ми части.

Обичам РЪКОВОДСТВОТО понеже след като
чуя проповед казва „Това е страхотно! Но

как да го направя и аз?“…
Има дори книги за това да имаш взаимоотношения
със Святият Дух но и те дори не ти казват
КАК ДА ГО НАПРАВИШ…

Аз съм човек от типът че трябва да ми
дадеш нещо което мога да приложа веднага.

Спирам предаването оставям книгата
отивам в стаята си и започвам веднага да го
правя.

За това искам да говоря за две неща.
ТИШИНА И СПОКОЙСТВИЕ.
Виж плътта ни е плътската ни страна.
Тя може да направи много неща.

И тя няма да започне война. Може да си по
време на служба поклонение тя няма да започне
война. Може да гледате християнска телевизия
тя пак няма да започне война.

Може да четете Словото… Атеистите четат
Словото бизнесмените четат Словото

но те нямат преобразяване. Но момента в който
започнеш да търсиш Господа плътта започва

война. Защо е така?
Защото в ТЪРСЕНЕТО на Святият Дух плътта умира.

В ТЪРСЕНЕТО на Духът плътта умира.
Това е една от причините поради която
Това е една от причините поради която
Святият Дух е тъжен.

И аз трябваше да науча това по трудния
начин сега просто ти давам кратката версия.

Бях притиснат да търся Святият Дух имаше момент
в живота ми в който бързо влязох в духовното.

И тогава усетих че се ударих в тази стена.
И казах „Не мога да отида по-натам.“

Между другото знаеш ли Дейвид много хора
разчитат на това което казваш.

Те са се срещнали със стената но никога не са
продължили по напред. Просто са си останали

там. Така както ти си бил блокирал там на десет
годишна възраст?

Искам да кажа нещо малко грубо но някои хора
имат нужда да го чуят.

Истинското доказателство че ти вярваш в
молитвата е дали всъщност се молиш.

И единствената причина поради която не се молим
е поради това че не вярваме че работи.

В Йеремия Бог е дал обещание че когато
Го потърсим с цялото ни сърце тогава ще Го

намерим. Това е гаранцията! И ако го повярваш
ще Го видиш. Но ако не го вярваш няма.
„Той е моята велика награда…“ И
така намирам се там срещнах се с тази стена.

И бях разочарован но се справих с това с
помощта на Святият Дух. Просто опитах всичко.

Опитах с чувствата. Когато нямах връзка с Него
се опитах да се свържа с Бог чрез чувствата ми.

Не стана. Опитах се да използвам интелекта си
опитах се да обвиня Бог че не реагира

„Господи не ме ли чуваш!“ „Не ме ли виждаш!“
Но всичко се провали интелекта чувствата

силата на волята също
„не е чрез сила нито чрез ум“.

„но е чрез Духът Ми казва Господ.“ И така
Матей Исус казва „Когато се молите
усамотете се…“ Личните молитви се виждат в сила
публично.“ Ако не е така няма лична молитва.

За това започнах да търся Господ лично…
Знаеш ли това е толкова яко!

Надявам се да сте чули какво каза!

И тогава трябваше да науча трудната част
която е СПОКОЙСТВИЕТО псалм

„Бъди спокоен/йна и знай че Аз Съм Бог.“
Ето това знам. Това СПОКОЙСТВИЕ предшества
ОТКРОВЕНИЕТО.

Което означава…
Не виждам много неща във филмите по телевизията

когато хората не казват нищо? Имам в предвид
че те говорят за да запълнят празното място.
Да. А ние също така не се чувстваме комфортно
със СПОКОЙСТВИЕТО защото когато млъкнем
започваме да забелязваме целият хаос. И казваме
неща като „Не се чувствам така докато не
започна да се моля.“ Това не е едно от нещата
като „Дявола започва да ме атакува когато

започна да се моля.“ Не става въпрос за това.
Този хаос през цялото време е бил там

просто никога не сте достатъчно спокойни
за да го видите. Нищо чудно че се разхождате

с депресия безпокойство неудовлетвореност и
обърканост. Този вътрешен хаос се случва

постоянно. Но когато започнете да се молите.
Той не просто идва но тогава ни става ясен.

И поради тази причина на мен ми отне четири
часа да навляза в присъствието на Господа

докато не почувствах Неговото присъствие.
Не говоря само за физическото проявление и

осезаемата сила но винаги денонощно да усещаш
присъствието Му. И мога да ви кажа съвсем

искрено и нямаше да го кажа ако не беше така.
Мисля че ти знаеш това за мен.
Минават само пет минути в които не съм
чувствителен към Святият Дух.

Почти пет минути в които Той не е в умът ми
нито усещам някаква комуникация.

Наричам това да напусна приятелството си
с Него.
Знаеш ли какво? Нужно ми е да обясниш малко
повечко за тази ТИШИНА.
Ще се върнем веднага към
„Свръхестествено е!“
Сега се завръщаме към
„Свръхестествено е!“

Знаеш ли преди предаването говореше за нещо
което е толкова важно!

Святият Дух желае да бъде ТЪРСЕН.
Коментирай това.

Мисля че има няколко причини поради които Той
желае да бъде ТЪРСЕН.

Една от причините върху която искам да се
фокусирам е че Святият Дух желае да бъде

ТЪРСЕН защото Той те очиства.
В ТЪРСЕНЕТО плътта става слаба
и духът става силен. Защо?
Защото плътта не обича да чака.

И когато отидеш в молитва да търсиш Господа
в тишина… За което ще кажа след малко…

Когато правиш това плътта трябва да млъкне.
Иначе ще видите че се мъчите и ще искате да

прекъснете молитвата. Но ето за това е Силата.
„Шумът няма сила равна на него.“

Има много хора които вдигат много шум но
когато се стигне до проявление няма никакво.

За това силата на Святият Дух идва „когато
ние сме слаби тогава Той е силен“.
Тишината е лесната част всичко това е наистина
просто но не всичко е лесно.

Тишината е за да разкара всяко нещо което ни
разсейва. Спокойствието е тишината на душата.

И това е трудната част защото момента в който
започнем да се молим започват страхове да

минават през умът ни минават наши разбирания
през умът ни. Идват отговорности и неща които

ни карат да се чувстваме неспособни и да се
срамуваме.

Всички тези неща аз наричам вътрешен хаос.
И това което Святият Дух иска да направи

е да ни научи да Му се доверим. Той иска да
ни заведе в Божиите дълбочини.
Но Той те чака при вратите на СПОКОЙСТВИЕТО.
И точно там ние оставяме нашият товар

предаваме Му всичко което сме помъкнали и
казваме със сърца пълни с доверие „Ще ти се

доверя ще те последвам в Божието присъствие.“
Трябва да се учим да подчиним плътта и

да насочим умът ни върху това което Святият Дух
ни показва. Обратното на това което се случва

навън. Това е да живеем от вътре навън вместо
от вън навътре.

Не позволявам на това което е от вън да влияе
на това което е вътре в мен.

Пазя този резервоар и черпя от него мир
радост и любов.
И начина по който правиш това е като
размишляваш върху Словото.

Като размишляваш върху личността на Исус.

И когато уловиш откровение което Святият Дух
ти дава и ако започнеш да размишляваш върху

това откровение това донася СПОКОЙСВТИЕ
на душата което позволява на Святият Дух да

работи в теб.

Ти ми каза че когато в началото си започнал
с това ти е отнемало по четири часа да

влезеш в духът но сега е само за минути?
Защото бях много плътски.
И трябваше да се справя с плътта и трябваше да
се науча да се доверявам…
Това е да си човек.
Да.

Трябва да се освободим от това
нали?

И така. Стигнах до там но си спомням че имаше
време в което ми отнемаше по – часа а сега…

И това не го правя само аз но е същото при всеки
вярващ. Сега мога да вляза само за щракване.

Говоря за ежедневие нещо за което обичам да
говоря. Нали знаеш че не съм напълно откачил.

Но знаеш ли също така когато говоря за ежедневни
неща преминавам направо към Святият Дух.

Там къде Той ми говори там където се виждат
видения. Понякога мога да видя болестта на

човека. И ти може да влезеш направо в това
ако просто практикуваш ТИШИНА.

Първият път когато се опиташ… Когато копаеш
кладенец имам много кал докато се стигне до

истинската вода. И момента в който разбереш
че тази плът калта която блокира пътя за
водата ще трябва много пъти да се връщаш там.

Добре. Дай ми няколко практически неща.

От човека който трябва да направи това което
в началото ти си правил

имал си тихо място отивал си там и какво си
правел след това?

Знаеш ли?… Една от причините поради която
затваряме очи е не че Бог няма да ни чуе ако
не го направим но е за да премахне неща които
ни разсейват.

Затваряме очи защото това премахва много
неща които ни разсейват. И всъщност точно това

е ключът. Когато премахнеш разсейването в
естественото това ти позволява да се фокусираш

върху вътрешното. Исус каза че от вътрешният
човек ще потекат реки от жива вода.

Солунци ни казва че има
тяло душа и дух.
Когато оставя на страна моето тяло отдръпвам
се от душата си и оставам в духът.

Начина по който става това е чрез размишляване
върху Словото. Ще споделя едно малко нещо от

където ще може човек да започне. Когато
започнат с това другите неща ще си дойдат

естествено. Вие сте получили откровение за Исус.
Ако ви се е открил като освободител и изцелител

аз обичам да виждам откровение което Го разкрива
с огнени очи. Хващате откровението и започвате

да размишлявате върху Словото не с вашето
въображение защото то може да си играе с вас.

Същото което бе със Скинията. Тя бе образ на
Небесното и те копираха този образ понеже им

беше даден от Бог. И понеже откровението е
дадено от Бог мога да се фокусирам върху него.

И когато се фокусирам върху това откровение за
Исус и притихвам душата си оставям всичко на

страна и… Един велик Божи човек ми бе казал
„Ако имаш един час да се молиш хвали Бог

първите минути.“ И просто навлизаш в това
хвалейки „За това откровение Исусе боготворя Те.“.

„Исусе толкова си скъп обичам Те.“
И докато правя това мога да усетя че идва.

Защото ти улавяш откровение Святият Дух вдъхва
върху словото и предизвиква сътворяване.

Словото без Духът е информация.
Духът без Словото е вдъхновение.
Заедно двете донасят сътворение.

И това предизвиква нещо вътре в теб да се
случи.

Думите започват да работят в теб. Започваш
да се преобразяваш и променяш.

И наистина е толкова просто колкото да
размишляваш върху Словото.

Знаеш ли едно от нещата за които съм много
развълнуван е че Дейвид е изследвал всяка книга

на Библията за Святият Дух. Искам да прочетеш
малко от тези и да го превърнеш в молитвена сила.

Добре. Ще ви дам малко слова. И наистина Го
намерих във всяка книга на Библията.

В Битие „Той е Духът който се НОСЕШЕ
върху лицето на дълбочината.“
И обичам думата която е там че Той мътеше
като птица като гълъб.

Той инкубираше върху творението.
В Изход Той е огънят в храста.

Нарекъл съм го огненият благовестител който
улови сърцето на Моисей което го накара да
тръгне и да търси народа си.

В Левит Той е суверенният огън който можеше
да бъде запален само от Бог.

Бог каза на свещениците „трябва да поддържате
огъня винаги да гори“ но не им бе казал да

го запалят. Този огън дойде от Небето. Просто
да поддържат огъня а не да го запалят.

В Числа Той е Духът който отдели хората на
вярата от хората на страха.
Словото казва за това „различен дух“.

Във Второзаконие Той е облака през деня и огъня
през нощта който ни води през всичките сезони

на живота ни. В Исус Навиев Той е Духът на
пробив. Кое предизвика стените да паднат?

Те освободиха викове надуха тръбите но
дъхът на Бог бе този който срина онези стени.

И това продължава чак до Откровение.
Помоли се за една минута.

Татко в името на Исус.
Моля Те Скъпи Святи Дух.
Да разпалиш във всеки който ни гледа
глад и желание за дълбочините на Бог.

Татко първо нека да почувстват…
Дори в момента някои от вас Го усещат като

топлина усещам го. Някои от вас Го усещат
като топлина върху вас някои като електричество.

Има болести които бяха изцелени… Боже мой!
Виждам много в момента!

Господ моля се Ти да започнеш да докосваш
Своите хора. Благодаря Ти за помазанието

което е тук за да разруши всеки хомот.
Благодаря Ти. И Святи Душе приветстваме те!
В животите ни! В служенията ни! В домовете ни!
Нека Твоето присъствие попие всичко което правим.
Татко моля се. Ние не сме хора които се
срамуват от делото на Святият Дух.
Нека не мислим себе си за много умни и така
да се отречем от Този Който е построил Църквата.
Но Татко нека да кажем във всяка област
която имаме „Добре дошъл Святи Душе!“.

„Ела и прави това което само Ти можеш
да правиш!“

Превземи църквите ни!
Превземи служенията ни!

Превземи животите ни!
Татко нека всяка част на телата ни

да бъде предадена на Теб и се молим да
издигнеш името на Исус да Го прославиш и

възвеличиш! И Го направи по-реален за нас
от колкото някога сме си представяли.

В името на Исус се молим и освобождаваме това.
И се съгласяваме. В името на Исус.
Амин.
И набързо. Току що Бог ми каза за хора с артрит
по пръстите. „Болката я няма.“ В името на Исус.
Амин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *